Ranking ubezpieczeń na życie

Niewiele rzeczy można przewidzieć, za to od wielu można zabezpieczyć. Dowiedz się, jakie powinno być dobre ubezpieczenie na życie.

Uzyskaj wycenę ubezpieczenia

Ranking polis na życie 2024

W rankingu polis ochronnych prezentujemy ubezpieczenia, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona życia, co może oznaczać m.in. zabezpieczenie zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny. Umowa taka może zostać rozszerzona o pobyt w szpitalu, poważne zachorowania i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest dopasowanie takiego produktu do potrzeb Twoich i Twojej rodziny, co wymaga szczegółowej analizy potrzeb w konkretnym momencie życia

Jest to typ ubezpieczenia, w którym połączono podstawową funkcję ochrony życia z oszczędnościową, na którą przeznaczona zostaje część składki - na koniec umowy otrzymujemy więc ustaloną kwotę pieniężną. Jest to zatem dobry sposób na jednoczesne zabezpieczenie sobie środków na czas emerytury.

W tego typu produktach funkcja ochronna połączona jest z inwestycyjną - składka jest dzielona pomiędzy nie. Nasze środki mogą być inwestowane w rozmaite papiery wartościowe. Istnieje szansa na stosunkowo wysoki zysk, towarzyszy mu jednak ryzyko, zatem to rozwiązanie wymaga podstawowej praktycznej wiedzy na temat korzystania z tego typu instrumentów finansowych.

Każdy z ubezpieczycieli realizuje usługi dla wystarczająco licznych rzesz klientów, by możliwe było zebranie miarodajnych opinii. My wzięliśmy pod uwagę głównych rynkowych graczy, zapewniających najszerszy wachlarz produktów, tak, by móc zaproponować Ci polisy odpowiadające wszystkim Twoim potrzebom.

Ranking polis ochronnych

1.

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra
9 / 10Ocena Towarzystwa
0d 1000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
1-71 latWiek wstępu
od 39 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: poważne choroby, ubezpieczenie od nowotworu, polisa lekowa, ubezpieczenie na wypadek cukrzycy, hospitalizacja, druga opinia medyczna, leczenie za granicą, ochrona życia i zdrowia dziecka, oszczędzanie IKE / IKZE / UFK
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner(ka), dzieci (max. 10 osób)
2.

PZU Wsparcie Najbliższych, na całe życie

PZU Wsparcie Najbliższych, na całe życie
8.9 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
ubezpieczenie bezterminowe (nawet na całe życie)Czas trwania polisy
13 do 80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do końca życia. Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, operacje, pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, leczenie poza granicami RP, ochrona w razie powaznej utraty sprawności, np. możliwości chodzenia lub widzenia, wsparcie w razie wypadku komunikacyjnego, leczenie poważnej choroby dziecka, leczenie dziecka za granicą, ochrona w razie hospitalizacji dziecka, jego powżnej choroby lub pobytu w szpitalu, indywidualna ochrona życia dla Partnera/Małżonka
Osoby ubezpieczone:
Ja, partner/partnerka, dzieci
3.

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia
8.6 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 40 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dzieci
4.

Allianz - Plan Pełnej Ochrony

Allianz - Plan Pełnej Ochrony
8.6 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. rokCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% zdalnie, ochrona nawet do 99 r.ż. Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, hospitalizacja, operacja, leczenie za granicą nawet do 2 000 000 euro, assistance onkologiczny, dodatkowe świadczenie w przypadku leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dzieci
5.

Generali - Z myślą o życiu PLUS

Generali - Z myślą o życiu PLUS
8.5 / 10Ocena Towarzystwa
100 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
15-80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 81 r.ż., 100% zdalnie Umowy dodatkowe: NNW, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka, IKE, IKZE, Urodzenie dziecka, Śmierć rodzica/teścia
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
6.

Ergo Hestia - Ergo 4

Ergo Hestia - Ergo 4
8.3 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 10 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 3 lataCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% online. Ochrona do 100 r.ż. Cesja na bank. Umowy dodatkowe: Uszkodzenie ciała, niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, zdrowie dziecka, leczenie za granicą
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
7.

Signal Iduna - Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Signal Iduna - Terminowe Ubezpieczenie na Życie
8 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 2 500 000 złSuma ubezpieczenia
1 - 40 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do 80 r.ż. Umowy dodatkowe: na wypadek śmierci z malejącą SU, śmierć w wyniku NW w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, operacja, hospitalizacja, choroby, uszczerbek na zdrowiu, świadczenia assistance
Osoby ubezpieczone:
Ja
8.

Warta - Ochrona

Warta - Ochrona
7.9 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 52.50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 100 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw - świadczenie na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, ubezpieczenie lekowe, niezdolność do pracy, ochrona zdrowia dziecka, leczenie za granicą nawet do 2 000 000 euro. 100% zdalnie do 200 000 SU
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
9.

Aegon - Spokojna Przyszłość

Aegon - Spokojna Przyszłość
7.7 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
5-40 latCzas trwania polisy
18-66 latWiek wstępu
od 49 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do 70 r.ż., Bez badań lekarskich do SU 30 000 zł., Umowy dodatkowe: operacja, hospitalizacja, śmierć w wyniku NW
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka
10.

PZU - Ochrona Każdego Dnia

PZU - Ochrona Każdego Dnia
7.6 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
5-30 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż., Umowy dodatkowe: leczenie za granicą, poważna choroba, pobyt w szpitalu, uszczerbek, dodatkowa miesięczna pensja
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
11.

UNIQA - Plan Ochronny

UNIQA - Plan Ochronny
7.4 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 55 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, druga opinia medyczna, niezdolność do pracy, renta dla dziecka, assistance
Osoby ubezpieczone:
Ja, Współmałżonek, Partner/ka, Dzieci
12.

Allianz - Twoje Życie

Allianz - Twoje Życie
7.3 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 50 000 złSuma ubezpieczenia
ubezpieczenie bezterminowe Czas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Okres składkowy do 85 r.ż. Możliwość czasowego podwyższenia sumy ubezpieczenia Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, leczenie za granicą, pakiet medyczny, pobyt w szpitalu, NNW, niezdolność do pracy w wyniki nieszczęśliwego wypadku, rachunek UFK, assistance wypadkowy, ubezpieczenie składki
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner(ka), dzieci (max. 10 osób)
13.

Compensa - Gwarancja Ochrona Optima

Compensa - Gwarancja Ochrona Optima
7 / 10Ocena Towarzystwa
do 600 000 złSuma ubezpieczenia
5 lat Czas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Stała lub malejąca SU, Ochrona do 70 r.ż. Umowy dodatkowe: nowotwór złośliwy, poważne zachorowanie, trwały uszczerbek, hospitalizacja, operacja, NNW, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć ubezpieczającego
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
14.

Warta - Dla Ciebie i Rodziny

Warta - Dla Ciebie i Rodziny
6.9 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 150 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-80 latWiek wstępu
od 38 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Zakup 100% online Umowy dodatkowe: trwały uszczerbek, niezdolność do samodzielnej egzystencji, hospitalizacja, ubezpieczenie lekowe, poważne zachorowanie, pakiet medyczny, śmierć dziecka, partnera, rodzica, narodziny dziecka lub wnuka, dodatkowe pakiety: kardiologiczny, onkologiczny, renta
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
15.

Leadenhall Life Up

Leadenhall Life Up
6.8 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 500 000 złSuma ubezpieczenia
5 - 50 latCzas trwania polisy
18-60 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do 70 r.ż., Bez badań lekarskich do SU 30 000 zł., Umowy dodatkowe: operacja, hospitalizacja, śmierć w wyniku NW
Osoby ubezpieczone:
Ja
16.

Prevoir Spokojne Jutro

Prevoir Spokojne Jutro
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
5000 - 50 000 złSuma ubezpieczenia
ubezpieczenie bezterminowe Czas trwania polisy
35-80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Bez badan lekarskich, możliwość wykupu po 2 latach ochrony ubezpieczeniowej Zakup polisy 100% online, ochrona do końca życia Dodatkowe umowy: Śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, śmierć małżonka lub partnera, całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo, uszkodzenie ciała w wyniku wypadku, pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem, pakiety assistance
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partenr(ka)
17.

Compensa - Między nami Gold

Compensa - Między nami Gold
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
od 7 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
56-72 lataWiek wstępu
od 65 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona maksymalnie do 73 r.ż., Cesja na bank, Umowy dodatkowe: pakiet assistance, śmierć dziecka, małżonka, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, rekonwalescencja po hospitalizacji
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
18.

Uniqa - Ochrona z Plusem

Uniqa - Ochrona z Plusem
6.3 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 42 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Oferta dla niezatrudnionych na umowę o pracę. Ochrona do 69 r.ż. Karencja 3 mies. na poważne choroby Możliwa indywidualna kontynuacja Umowy dodatkowe: poważne zachorowania, uszkodzenie ciała, hospitalizacja, operacja, niezdolność do pracy, urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
19.

Prevoir ProOchrona

Prevoir ProOchrona
6.1 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
min. 3 lataCzas trwania polisy
18-75 latWiek wstępu
od 20 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona maksymalnie do 85 r.ż. Dodatkowa ochrona na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku NW; pakiety assistance: Zdrowie, Senior, Funeral
Osoby ubezpieczone:
Ja
20.

Compensa - Między Nami

Compensa - Między Nami
5.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 80 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 69 r.ż., Cesja na bank, Karencja 6 mies., Umowy dodatkowe: śmierć w wyniku NW, poważne choroby, trwały uszczerbek, hospitalizacja, urodzenie się dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
21.

Prevoir MiniMax

Prevoir MiniMax
5.7 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
min. rokCzas trwania polisy
18-64 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Dwa warianty ubezpieczenia Możliwość zawarcia umowy na odnawialne okresy roczne lub zakup polisy na trzy lata
Osoby ubezpieczone:
Ja
22.

Aviva - Smart Life (produkt wycofany)

Aviva - Smart Life (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
25 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
5 latCzas trwania polisy
18-49Wiek wstępu
21-95 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% online, stała składka, brak badań medycznych
Osoby ubezpieczone:
Ja
23.

NN Życie (dawniej Metlife) - Metlife na Życie (produkt wycofany)

NN Życie (dawniej Metlife) - Metlife na Życie (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 85 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, druga opinia medyczna, renta dla bliskich, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci

Ranking polis ochronnych z gwarancją wypłaty

1.

PZU - Gwarantowane Jutro

PZU - Gwarantowane Jutro
9 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
13-65 latWiek wstępu
od 125 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: ciężkie zachorowanie, leczenie za granicą, hospitalizacja, uszkodzenie ciała, NNW na wypadek śmierci
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Pru (Dawniej Prudential) - Oszczędności Bez Obaw

Pru (Dawniej Prudential) - Oszczędności Bez Obaw
8.8 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
16-66 latWiek wstępu
od 165 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Umowa ubezpieczenia maksymalnie do 75 r.ż. Premie roczne i premia końcowa Dodatkowa ochrona: hospitalizacja, poważne zachorowanie, śmierć w wyniku NW, inwalidztwo; Dwa profile oszczędzania do wyboru
3.

NN Życie (dawniej Metlife) Gwarancja Jutra

NN Życie (dawniej Metlife) Gwarancja Jutra
8.6 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 400 000 złSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
18-66 latWiek wstępu
od 200 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 75 r.ż. Do miliona za niezdolność do samodzielnego życia Dodatkowe umowy:nowotowry złośliwe i niektóre łagodne, oszczędzanie na IKZE lub IKE / UFK, pobyt w szpitalu, pokrycie kosztów leczenia, uraz ciała, pakiet na wypadek cukrzycy, przejęcie opłacania składek, świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wypadku komunikacyjnego
Osoby ubezpieczone:
Ja
4.

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie
8.4 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 25 000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
od 18 latWiek wstępu
od 125 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Dodatkowa ochrona życia i zdrowia dla dziecka oraz rodzica Dwa profile oszczędzania: zrównoważony i konserwatywny Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub z tytułu dożycia Polisa dla dzieci od 3 miesiąca życia do 16 r. ż
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dziecko
5.

Warta Posag

Warta Posag
7.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 2000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Możliwość zawarcia ochrony dla dziecka do 15 r.ż. Dodatkowe umowy: comiesięczna renta dla dziecka po śmierci rodzica, pobyt w szpitalu dziecka, ochrona NNW dla dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
6.

Generali - Z Myślą o Dziecku

Generali - Z Myślą o Dziecku
7.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
5-25 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
od 80 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Dodatkowa ochrona: renta po śmierci rodzica, przejęcie opłacania składek, poważne zachorowanie, hospitalizacja, operacja, NNW Wypłata świadczenia najpóźniej do ukończenia przez dziecko 26 r.ż.
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dziecko
7.

Pru (Dawniej Prudential) - Pewny Kapitał

Pru (Dawniej Prudential) - Pewny Kapitał
7.7 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
7-25 latCzas trwania polisy
16-71 latWiek wstępu
I wpłata od 40 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Konieczność wpłaty 2-5 składek rocznych w pierwszych latach. Ochrona do 80 r.ż.
Osoby ubezpieczone:
Ja
8.

PZU Bezpieczny Zysk

PZU Bezpieczny Zysk
7.6 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
min. 2 lataCzas trwania polisy
18-77 latWiek wstępu
od 10 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa od 10 tys. do miliona zł
Osoby ubezpieczone:
Ja
9.

Aegon - Kapitalna Przyszłość Pro

Aegon - Kapitalna Przyszłość Pro
7.3 / 10Ocena Towarzystwa
od 15 660 złSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
od 300 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Możliwość prowadzenia IKE, IKZE; rachunek UFK. Ochrona do 70 r.ż. Ubezpieczenie pod spłatę kredytu. Dwa profile inwestycyjne
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka
10.

Warta - Bezpieczna Przyszłość

Warta - Bezpieczna Przyszłość
7 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-60 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż. Umowy dodatkowe: UFK, ochrona NNW i na wypadek choroby, świadczenia lekowe, pobyt w szpitalu i operacje, usługi assistance. Umowa z sumą ubezpieczenia do 300 000 zł bez badań lekarskich
Osoby ubezpieczone:
Ja
11.

Uniqa - Ochrona z Gwarancją Kapitału

Uniqa - Ochrona z Gwarancją Kapitału
6.6 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-60 latWiek wstępu
IndywidualnaSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż., Ochrona na wypadek śmierci, wypadkowa, poważne zachorowanie, hospitalizacja, świadczenia medyczne i opiekuńcze
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dziecko
12.

Compensa - Gwarancja Komfort

Compensa - Gwarancja Komfort
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
3 mies.-57 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 67 r.ż., Umowy dodatkowe: pobyt w szpitalu, przejęcie opłacania składek, pakiet nowotworowy, pakiet chorobowy
13.

Prevoir OptiMax Plus

Prevoir OptiMax Plus
6 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18 - 60 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Brak kwestionariusza medycznego; Świadczenie z tytułu dożycia w kwocie od 5 000 do 50 000 zł Dodatkowe zabezpieczenie: na wypadek trwałego i całkowitego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym, śmierć w wyniku wypadku lub NWK, świadczenie z tytułu złamania lub oparzenia spowodowanego wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym, pobyt w szpitalu NW, czasowa niezdolność do pracy Karencja ubezpieczenia: 3 lata
14.

Prevoir Kapitał Plus

Prevoir Kapitał Plus
5.9 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 50 000 złSuma ubezpieczenia
5-20 latCzas trwania polisy
18-76 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 80 r.ż. Możliwość zakupu polisy online. Dodatkowa ochrona na wypadek śmierci NNW, inwalidztwa.
Osoby ubezpieczone:
Ja
15.

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem (produkt wycofany)

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
100 000 - 400 000 złSuma ubezpieczenia
15-30 latCzas trwania polisy
18-56 latWiek wstępu
od 300 złSkładka miesięczna
16.

PZU na dobry początek (produkt wycofany)

PZU na dobry początek (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
8-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 160 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Umowa dla dziecka do 17 r.ż. Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek leczenia za granicą; indywidualne ubezpieczenie rentowe; na wypadek utraty sprawności w życiu, hospitalizacji, operacji, nieszczęśliwego wypadku
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci

Ranking polis ochronno-inwestycyjnych

1.

Allianz - Plan na Dziś i Jutro

Allianz - Plan na Dziś i Jutro
8.5 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
18-71 latWiek wstępu
od 200 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Umowy dodatkowe: wypadkowe, na wypadek choroby, operacji, leczenia szpitalnego, renta na wypadek śmierci, assistane wypadkowy lub medyczny
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Pru - Inwestycja

Pru - Inwestycja
7.2 / 10Ocena Towarzystwa
101% rachunku +1000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
18-71 latWiek wstępu
Pierwsza od 40 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 85 r.ż., możliwość wpłacania składek dodatkowych od 3500 do 40 000zł, 3 strategie inwestycyjne
Osoby ubezpieczone:
Ja
3.

Allianz - Twój Plan

Allianz - Twój Plan
7 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
BezterminowaCzas trwania polisy
18 - 61 latWiek wstępu
od 160 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż. Cesja na bank. Możliwość podwyższenia SU. Możliwość wpłaty dodatkowych środków. Ochrona życia i zdrowia, nawet do miliona złotych w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
4.

Aegon - Plan na Plus

Aegon - Plan na Plus
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
od 18 180 Suma ubezpieczenia
5-30 latCzas trwania polisy
18-66 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż. Możliwość prowadzenia IKE i IKZE. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania, operacji, hospitalizacji, niezdolności do pracy, śmierci w wyniku NNW. Możliwość przejęcia opłacania składek. Składka miesięczna lub roczna
Osoby ubezpieczone:
Ja
5.

Compensa - Flexi Plus

Compensa - Flexi Plus
5 / 10Ocena Towarzystwa
do 70 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
1-80 latWiek wstępu
Jednorazowo 10 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie z UFK, Jednorazowa składka w wysokości min. 10 000 zł. Inwestowanie w fundusze UFK. Ochrona na wypadek śmierci, stała wysokość sumy ubezpieczenia
Osoby ubezpieczone:
Ja
6.

Prevoir Kapitał Forte

Prevoir Kapitał Forte
5 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
b/dWiek wstępu
od 1000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Jednorazowa składka + dobrowolne dodatkowe wpłaty Wypłata środków na koniec umowy lub w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w przypadku trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem
Osoby ubezpieczone:
Ja
7.

Compensa Maxima

Compensa Maxima
3.25 / 10Ocena Towarzystwa
wartość rachunku UFKSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
3 mies.-57 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 67 r.ż., Możliwość inwestowania w fundusze UFK, Umowy dodatkowe: ochrona życia, ochrona wypadkowa, ochrona zdrowia
8.

PZU Cel na przyszłość (produkt wycofany)

PZU Cel na przyszłość  (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
% od wartości wpłatSuma ubezpieczenia
1-67 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Składka inicjująca 5000 zł
Osoby ubezpieczone:
Ja
9.

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość (produkt wycofany)

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość (produkt wycofany)
0 / 10Ocena Towarzystwa
20 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
1 - 66 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona maksymalnie do 75 r.ż., Rabaty i zniżki, Możliwość prowadzenia IKE, IKZE, Ochrona zdrowia i życia, Możliwość objęcia ochroną do 10 osób
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci

Ranking towarzystw ubezpieczeń na życie

1.

Nationale-Nederlanden TUnŻ

Nationale-Nederlanden TUnŻ
8.9 / 10Ocena Towarzystwa
Do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 70 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, na życie i dożycie, NNW, inwestycyjne, do kredytu. Polisy terminowe i bezterminowe.
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

PZU Życie

PZU Życie
8.6 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 67 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia bezterminowe, ubezpieczenia terminowe, polisy do kredytu hipotecznego
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
3.

Pru (Dawniej Prudential)

Pru (Dawniej Prudential)
8.1 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 71 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, polisa z gwarancją wypłaty, oszczędzanie na emeryturę, inwestowanie pieniędzy
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
4.

Allianz Życie

Allianz Życie
7.8 / 10Ocena Towarzystwa
do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 71 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, polisy na życie i dożycie, NNW, oszczędnościowe, polisy pod kredyt. Ubezpieczenia terminowe i bezterminowe
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
5.

Generali Życie

Generali Życie
7.4 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Polisa na życie, polisa posagowa, ubezpieczenie psa, oszczędzanie na emeryturę, ubezpieczenie do kredytu
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
6.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
7.2 / 10Ocena Towarzystwa
Do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 66 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, na dożycie, polisa pod kredyt z malejącą sumą ubezpieczenia, oszczędzanie, IKE, IKZE, fundusz na studia dla dziecka, ochrona wypadkowa, ubezpieczenie dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
7.

UNIQA Życie TU S.A.

UNIQA Życie TU S.A.
6.8 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualneSuma ubezpieczenia
IndywidualneCzas trwania polisy
do 70 r.ż.Wiek wstępu
IndywidualneSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Indywidualne ubezpieczenia na życie, grupowe polisy, oszczędzanie na przyszłość, ubezpieczenie dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
8.

Warta Życie

Warta Życie
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie: dla singla, dla pary, dla rodziny, ubezpieczenie NNW, polisa ochronno-inwestycyjna, ubezpieczenie pod kredyt
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
9.

ERGO Hestia TUnŻ SA

ERGO Hestia TUnŻ SA
6.2 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 70 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie, ochrona NNW, zdrowie, Global Doctors
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
10.

Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

Signal Iduna Życie Polska TU S.A.
6.0 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualneSuma ubezpieczenia
indywidualneCzas trwania polisy
do 70 r.ż.Wiek wstępu
indywidualneSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Terminowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie grupowe
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
11.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
5.8 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Polisa na życie, ubezpieczenie z gwarancją wypłaty, zabezpieczenie kredytu, produkty oszczędnościowo-ochronne, ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
12.

Leadenhall Insurance S.A.

Leadenhall Insurance S.A.
5.7 / 10Ocena Towarzystwa
Do 10 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualneCzas trwania polisy
do 70 r.ż. Wiek wstępu
indywidualneSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie kredytu, polisy premium, ubezpieczenie od utraty dochodu, NNW, ochrona zdrowia, Bez ankiety i badań medycznych
Osoby ubezpieczone:
Ja
13.

Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A.

Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A.
5.4 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie i dożycie, ochrona wypadkowa
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci