Ranking ubezpieczeń na życie

Niewiele rzeczy można przewidzieć, za to od wielu można zabezpieczyć. Dowiedz się, jakie powinno być dobre ubezpieczenie na życie.

Uzyskaj wycenę ubezpieczenia

Ranking polis na życie 2022

W rankingu polis ochronnych prezentujemy ubezpieczenia, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona życia, co może oznaczać m.in. zabezpieczenie zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny. Umowa taka może zostać rozszerzona o pobyt w szpitalu, poważne zachorowania i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest dopasowanie takiego produktu do potrzeb Twoich i Twojej rodziny, co wymaga szczegółowej analizy potrzeb w konkretnym momencie życia

Jest to typ ubezpieczenia, w którym połączono podstawową funkcję ochrony życia z oszczędnościową, na którą przeznaczona zostaje część składki - na koniec umowy otrzymujemy więc ustaloną kwotę pieniężną. Jest to zatem dobry sposób na jednoczesne zabezpieczenie sobie środków na czas emerytury.

W tego typu produktach funkcja ochronna połączona jest z inwestycyjną - składka jest dzielona pomiędzy nie. Nasze środki mogą być inwestowane w rozmaite papiery wartościowe. Istnieje szansa na stosunkowo wysoki zysk, towarzyszy mu jednak ryzyko, zatem to rozwiązanie wymaga podstawowej praktycznej wiedzy na temat korzystania z tego typu instrumentów finansowych.

Każdy z ubezpieczycieli realizuje usługi dla wystarczająco licznych rzesz klientów, by możliwe było zebranie miarodajnych opinii. My wzięliśmy pod uwagę głównych rynkowych graczy, zapewniających najszerszy wachlarz produktów, tak, by móc zaproponować Ci polisy odpowiadające wszystkim Twoim potrzebom.

1.

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra
5.2 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
1-65 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: poważne choroby, polisa lekowa, ubezpieczenie na wypadek cukrzycy, hospitalizacja, druga opinia medyczna, ochrona życia i zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Metlife - Metlife na Życie

Metlife - Metlife na Życie
4.6 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 85 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, druga opinia medyczna, renta dla bliskich, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
3.

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia
4.5 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 40 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dzieci
4.

UNIQA - Plan Ochronny

UNIQA - Plan Ochronny
4.3 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 55 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, druga opinia medyczna, niezdolność do pracy, renta dla dziecka, assistance
Osoby ubezpieczone:
Ja, Współmałżonek, Partner/ka, Dzieci
5.

Aviva - Smart Life

Aviva - Smart Life
4.2 / 10Ocena Towarzystwa
25 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
5 latCzas trwania polisy
18-49Wiek wstępu
21-95 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% online, stała składka, brak badań medycznych
Osoby ubezpieczone:
Ja
6.

Generali - Z myślą o życiu PLUS

Generali - Z myślą o życiu PLUS
4.2 / 10Ocena Towarzystwa
od 100 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
15-80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 81 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka, IKE, IKZE, Urodzenie dziecka, Śmierć rodzica/teścia
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
7.

Warta - Ochrona

Warta - Ochrona
4.1 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 25 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 70 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, ubezpieczenie lekowe, niezdolność do pracy, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
1.

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie
7 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 25 000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
od 18 latWiek wstępu
od 125 złSkładka miesięczna
2.

Metlife Gwarancja Jutra

Metlife Gwarancja Jutra
6.8 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 000 złSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
3.

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem
6.6 / 10Ocena Towarzystwa
100 000 - 400 000 złSuma ubezpieczenia
15-30 latCzas trwania polisy
18-56 latWiek wstępu
od 300 złSkładka miesięczna
4.

Warta Posag

Warta Posag
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
od 2000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
5.

PZU na dobry początek

PZU na dobry początek
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
8-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
1.

PZU Cel na przyszłość

PZU Cel na przyszłość
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
% od wartości wpłatSuma ubezpieczenia
1-67 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Składka inicjująca 5000 zł
Osoby ubezpieczone:
Ja
1.

PZU Życie

PZU Życie
7.4 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 67 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia bezterminowe, ubezpieczenia terminowe, polisy do kredytu hipotecznego
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci