Ranking ubezpieczeń na życie

Niewiele rzeczy można przewidzieć, za to od wielu można zabezpieczyć. Dowiedz się, jakie powinno być dobre ubezpieczenie na życie.

Uzyskaj wycenę ubezpieczenia

Ranking polis na życie 2023

W rankingu polis ochronnych prezentujemy ubezpieczenia, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona życia, co może oznaczać m.in. zabezpieczenie zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny. Umowa taka może zostać rozszerzona o pobyt w szpitalu, poważne zachorowania i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest dopasowanie takiego produktu do potrzeb Twoich i Twojej rodziny, co wymaga szczegółowej analizy potrzeb w konkretnym momencie życia

Jest to typ ubezpieczenia, w którym połączono podstawową funkcję ochrony życia z oszczędnościową, na którą przeznaczona zostaje część składki - na koniec umowy otrzymujemy więc ustaloną kwotę pieniężną. Jest to zatem dobry sposób na jednoczesne zabezpieczenie sobie środków na czas emerytury.

W tego typu produktach funkcja ochronna połączona jest z inwestycyjną - składka jest dzielona pomiędzy nie. Nasze środki mogą być inwestowane w rozmaite papiery wartościowe. Istnieje szansa na stosunkowo wysoki zysk, towarzyszy mu jednak ryzyko, zatem to rozwiązanie wymaga podstawowej praktycznej wiedzy na temat korzystania z tego typu instrumentów finansowych.

Każdy z ubezpieczycieli realizuje usługi dla wystarczająco licznych rzesz klientów, by możliwe było zebranie miarodajnych opinii. My wzięliśmy pod uwagę głównych rynkowych graczy, zapewniających najszerszy wachlarz produktów, tak, by móc zaproponować Ci polisy odpowiadające wszystkim Twoim potrzebom.

1.

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra

Nationale Nederlanden - Ochrona Jutra
9 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
1-65 latWiek wstępu
od 39 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: poważne choroby, polisa lekowa, ubezpieczenie na wypadek cukrzycy, hospitalizacja, druga opinia medyczna, ochrona życia i zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia

Pru (dawniej Prudential) - Komfort życia
8.8 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 40 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dzieci
3.

UNIQA - Plan Ochronny

UNIQA - Plan Ochronny
8.6 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 55 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, druga opinia medyczna, niezdolność do pracy, renta dla dziecka, assistance
Osoby ubezpieczone:
Ja, Współmałżonek, Partner/ka, Dzieci
4.

Generali - Z myślą o życiu PLUS

Generali - Z myślą o życiu PLUS
8.1 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 złSuma ubezpieczenia
min. 1 rokCzas trwania polisy
15-80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 81 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, renta dla dziecka, ochrona zdrowia dziecka, IKE, IKZE, Urodzenie dziecka, Śmierć rodzica/teścia
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
5.

Allianz - Plan Pełnej Ochrony

Allianz - Plan Pełnej Ochrony
7.7 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. rokCzas trwania polisy
18-71 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% zdalnie, Ochrona nawet do 99 r.ż. Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, hospitalizacja, operacja, leczenie za granicą, assistance onkologiczny
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dzieci
6.

Pzu Wsparcie najbliższych, na całe życie

Pzu Wsparcie najbliższych, na całe życie
7.4 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
czas nieokreślony (nawet na całe życie)Czas trwania polisy
13 do 80 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do końca życia. Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, operacje, pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, leczenie poza granicami RP, ochrona w razie powaznej utraty sprawności, np. możliwości chodzenia lub widzenia, wsparcie w razie wypadku komunikacyjnego, leczenie poważnej choroby dziecka, leczenie dziecka za granicą, ochrona w razie hospitalizacji dziecka, jego powżnej choroby lub pobytu w szpitalu, indywidualna ochrona życia dla Partnera/Małżonka
Osoby ubezpieczone:
Ja, partner/partnerka, dzieci
7.

Ergo Hestia - Ergo 4

Ergo Hestia - Ergo 4
7.25 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 10 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnyCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% online, Ochrona do 99 r.ż., Cesja na bank. Umowy dodatkowe: uszkodzenie ciała, niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, zdrowie dziecka, leczenie za granicą
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
8.

Compensa - Gwarancja Ochrona Optima

Compensa - Gwarancja Ochrona Optima
7 / 10Ocena Towarzystwa
do 600 000 złSuma ubezpieczenia
5 lat Czas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Stała lub malejąca SU, Ochrona do 70 r.ż. Umowy dodatkowe: nowotwór złośliwy, poważne zachorowanie, trwały uszczerbek, hospitalizacja, operacja, NNW
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
9.

NN Życie (dawniej Metlife) - Metlife na Życie

NN Życie (dawniej Metlife) - Metlife na Życie
6.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-70 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 85 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, druga opinia medyczna, renta dla bliskich, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
10.

Signal Iduna - Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Signal Iduna - Terminowe Ubezpieczenie na Życie
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 4 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. rokCzas trwania polisy
18-69 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona do 80 r.ż., Umowy dodatkowe: na wypadek śmierci z malejącą SU, śmierć w wyniku NW w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, operacja, hospitalizacja, choroby, uszczerbek na zdrowiu
Osoby ubezpieczone:
Ja
11.

Leadenhall Life Up

Leadenhall Life Up
6.3 / 10Ocena Towarzystwa
10 0000 - 500 000 złSuma ubezpieczenia
5 - 50 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do 70 r.ż., Bez badań lekarskich do SU 30 000 zł., Umowy dodatkowe: operacja, hospitalizacja, śmierć w wyniku NW
Osoby ubezpieczone:
Ja
12.

Warta - Dla Ciebie i Rodziny

Warta - Dla Ciebie i Rodziny
6.25 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 150 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-80 latWiek wstępu
od 59 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Umowy dodatkowe: trwały uszczerbek, niezdolność do samodzielnej egzystencji, hospitalizacja, ubezpieczenie lekowe, poważne zachorowanie, pakiet medyczny, śmierć dziecka, partnera, rodzica
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
13.

Allianz - Twoje Życie

Allianz - Twoje Życie
5.5 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 50 000 złSuma ubezpieczenia
bezterminowaCzas trwania polisy
do 61 r.ż.Wiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Okres składkowy do 85 r.ż. Czasowo podwyższona SU, Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, leczenie za granicą, pakiet medyczny, pobyt w szpitalu, NNW, rachunek UFK
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
14.

Compensa - Między nami Gold

Compensa - Między nami Gold
5.5 / 10Ocena Towarzystwa
od 7 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
56-72 lataWiek wstępu
od 65 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona maksymalnie do 73 r.ż., Cesja na bank, Umowy dodatkowe: pakiet assistance, śmierć dziecka, małżonka, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, rekonwalescencja po hospitalizacji
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
15.

Uniqa - Ochrona z Plusem

Uniqa - Ochrona z Plusem
5.25 / 10Ocena Towarzystwa
od 30 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 47 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Oferta dla niezatrudnionych na umowę o pracę, Ochrona do 69 r.ż., Umowy dodatkowe: poważne zachorowanie, uszkodzenie ciała, hospitalizacja, operacja, niezdolność do pracy, urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
16.

Aegon - Spokojna Przyszłość

Aegon - Spokojna Przyszłość
5 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-66 latWiek wstępu
od 49 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank. Ochrona do 70 r.ż., Bez badań lekarskich do SU 30 000 zł., Umowy dodatkowe: operacja, hospitalizacja, śmierć w wyniku NW
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka
17.

PZU - Ochrona Każdego Dnia

PZU - Ochrona Każdego Dnia
4.5 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż., Umowy dodatkowe: leczenie za granicą, poważna choroba, pobyt w szpitalu, uszczerbek, dodatkowa miesięczna pensja
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
18.

Compensa - Między Nami

Compensa - Między Nami
4.25 / 10Ocena Towarzystwa
od 40 000 złSuma ubezpieczenia
1 rokCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 47 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 69 r.ż., Cesja na bank, Karencja 6 mies., Umowy dodatkowe: śmierć w wyniku NW, poważne choroby, trwały uszczerbek, hospitalizacja, urodzenie się dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
19.

Aviva - Smart Life (produkt wycofany)

Aviva - Smart Life (produkt wycofany)
4.2 / 10Ocena Towarzystwa
25 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
5 latCzas trwania polisy
18-49Wiek wstępu
21-95 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
100% online, stała składka, brak badań medycznych
Osoby ubezpieczone:
Ja
20.

Warta - Ochrona

Warta - Ochrona
4.1 / 10Ocena Towarzystwa
b/dSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 25 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Ochrona nawet do 70 r.ż., Umowy dodatkowe: nnw, poważne choroby, hospitalizacja, operacje medyczne, ubezpieczenie lekowe, niezdolność do pracy, ochrona zdrowia dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
1.

PZU - Gwarantowane Jutro

PZU - Gwarantowane Jutro
9 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
13-65 latWiek wstępu
od 125 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona nawet do 75 r.ż., Umowy dodatkowe: ciężkie zachorowanie, leczenie za granicą, hospitalizacja, uszkodzenie ciała, NNW na wypadek śmierci
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Pru (Dawniej Prudential) - Oszczędności Bez Obaw

Pru (Dawniej Prudential) - Oszczędności Bez Obaw
7.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
16-66 latWiek wstępu
od 165 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Dodatkowa ochrona: hospitalizacja, poważne zachorowanie, śmierć w wyniku NW, inwalidztwo
3.

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie

Pru (dawniej Prudential) - Start w życie
7 / 10Ocena Towarzystwa
1 000 - 25 000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
od 18 latWiek wstępu
od 125 złSkładka miesięczna
4.

NN Życie (dawniej Metlife) Gwarancja Jutra

NN Życie (dawniej Metlife) Gwarancja Jutra
6.9 / 10Ocena Towarzystwa
od 20 000 złSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
5.

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem

Nationale Nederlanden - Ochrona ze zwrotem
6.6 / 10Ocena Towarzystwa
100 000 - 400 000 złSuma ubezpieczenia
15-30 latCzas trwania polisy
18-56 latWiek wstępu
od 300 złSkładka miesięczna
6.

Warta Posag

Warta Posag
6.5 / 10Ocena Towarzystwa
od 2000 złSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
7.

PZU na dobry początek

PZU na dobry początek
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
8-25 latCzas trwania polisy
18-55 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
8.

Pru (Dawniej Prudential) - Pewny Kapitał

Pru (Dawniej Prudential) - Pewny Kapitał
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
7-25 latCzas trwania polisy
16-71 latWiek wstępu
I wpłata od 40 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Konieczność wpłaty 2-5 składek rocznych w pierwszych latach. Ochrona do 80 r.ż.
9.

Generali - Z Myślą o Dziecku

Generali - Z Myślą o Dziecku
5.6 / 10Ocena Towarzystwa
od 10 000 złSuma ubezpieczenia
5-25 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
od 80 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Dodatkowa ochrona: renta po śmierci rodzica, przejęcie opłacania składek, poważne zachorowanie, hospitalizacja, operacja, NNW
10.

Uniqa - Ochrona z Gwarancją Kapitału

Uniqa - Ochrona z Gwarancją Kapitału
5.3 / 10Ocena Towarzystwa
IndywidualnaSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-60 latWiek wstępu
IndywidualnaSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż., Ochrona na wypadek śmierci, wypadkowa, poważne zachorowanie, hospitalizacja, świadczenia medyczne i opiekuńcze
Osoby ubezpieczone:
Ja, Dziecko
11.

Warta - Bezpieczna Przyszłość

Warta - Bezpieczna Przyszłość
3.8 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
10-25 latCzas trwania polisy
18-60 latWiek wstępu
od 50 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż., Umowy dodatkowe: UFK, ochrona NNW i na wypadek choroby
12.

Aegon - Kapitalna Przyszłość

Aegon - Kapitalna Przyszłość
3 / 10Ocena Towarzystwa
od 15 660 złSuma ubezpieczenia
10-30 latCzas trwania polisy
18-61 latWiek wstępu
od 300 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Możliwość prowadzenia IKE, IKZE, Ochrona do 70 r.ż., Cesja praw
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka
13.

Compensa - Gwarancja Komfort

Compensa - Gwarancja Komfort
1.5 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnaSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
3 mies.-57 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 67 r.ż., Umowy dodatkowe: pobyt w szpitalu, przejęcie opłacania składek, pakiet nowotworowy, pakiet chorobowy
1.

Allianz - Plan na Dziś i Jutro

Allianz - Plan na Dziś i Jutro
8.5 / 10Ocena Towarzystwa
5 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
18-71 latWiek wstępu
100 lub 1000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Umowy dodatkowe: wypadkowe, na wypadek choroby, operacji, leczenia szpitalnego, renta na wypadek śmierci, assistance wypadkowy lub medyczny
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Allianz - Twój Plan

Allianz - Twój Plan
6.75 / 10Ocena Towarzystwa
10 000 - 100 000 złSuma ubezpieczenia
BezterminowaCzas trwania polisy
18 - 61 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Cesja na bank, Możliwość podwyższenia SU, Możliwość wpłaty dodatkowych środków, Ochrona życia i zdrowia
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
3.

PZU Cel na przyszłość

PZU Cel na przyszłość
6.4 / 10Ocena Towarzystwa
% od wartości wpłatSuma ubezpieczenia
1-67 latCzas trwania polisy
18-65 latWiek wstępu
od 100 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Składka inicjująca 5000 zł
Osoby ubezpieczone:
Ja
4.

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość
6 / 10Ocena Towarzystwa
20 000 - 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
1 - 66 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona maksymalnie do 75 r.ż., Rabaty i zniżki, Możliwość prowadzenia IKE, IKZE, Ochrona zdrowia i życia, Możliwość objęcia ochroną do 10 osób
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
5.

Compensa - Flexi Plus

Compensa - Flexi Plus
5 / 10Ocena Towarzystwa
do 70 000 złSuma ubezpieczenia
min. 5 latCzas trwania polisy
1-80 latWiek wstępu
Jednorazowo 10 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Jednorazowa składka w wysokości min. 10 000 zł, Inwestowanie w fundusze UFK, Ochrona na wypadek śmierci
Osoby ubezpieczone:
Ja
6.

Pru - Inwestycja

Pru - Inwestycja
4.5 / 10Ocena Towarzystwa
101% rachunku +1000 złSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
18-71 latWiek wstępu
Pierwsza od 40 000 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 85 r.ż., możliwość wpłacania składek dodatkowych od 3500 do 40 000zł, 3 strategie inwestycyjne
7.

Aegon - Plan na Plus

Aegon - Plan na Plus
3.25 / 10Ocena Towarzystwa
18 180 - 720 000 złSuma ubezpieczenia
5-30 latCzas trwania polisy
18-66 latWiek wstępu
od 150 złSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 70 r.ż, Możliwość prowadzenia IKE i IKZE, Ochrona na wypadek poważnego zachorowania, operacji, hospitalizacji, niezdolności do pracy, Możliwość przejęcia opłacania składek
Osoby ubezpieczone:
Ja
8.

Compensa Maxima

Compensa Maxima
3.25 / 10Ocena Towarzystwa
wartość rachunku UFKSuma ubezpieczenia
min. 10 latCzas trwania polisy
3 mies.-57 latWiek wstępu
b/dSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ochrona do 67 r.ż., Możliwość inwestowania w fundusze UFK, Umowy dodatkowe: ochrona życia, ochrona wypadkowa, ochrona zdrowia
1.

Pru (Dawniej Prudential)

Pru (Dawniej Prudential)
8.8 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 71 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, polisa z gwarancją wypłaty, oszczędzanie na emeryturę, inwestowanie pieniędzy
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
2.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
8 / 10Ocena Towarzystwa
Do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 66 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, na dożycie, polisa pod kredyt z malejącą sumą ubezpieczenia, oszczędzanie, IKE, IKZE, fundusz na studia dla dziecka, ochrona wypadkowa, ubezpieczenie dziecka
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
3.

PZU Życie

PZU Życie
7.4 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 67 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia bezterminowe, ubezpieczenia terminowe, polisy do kredytu hipotecznego
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
4.

Nationale-Nederlanden TUnŻ

Nationale-Nederlanden TUnŻ
7.2 / 10Ocena Towarzystwa
Do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 70 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, na życie i dożycie, NNW, inwestycyjne, do kredytu. Polisy terminowe i bezterminowe.
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
5.

Allianz Życie

Allianz Życie
6.9 / 10Ocena Towarzystwa
do 1 000 000 złSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 71 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie, polisy na życie i dożycie, NNW, oszczędnościowe, polisy pod kredyt. Ubezpieczenia terminowe i bezterminowe
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
6.

Generali Życie

Generali Życie
6.9 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Polisa na życie, polisa posagowa, ubezpieczenie psa, oszczędzanie na emeryturę, ubezpieczenie do kredytu
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
7.

Warta Życie

Warta Życie
6.3 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.żWiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Ubezpieczenie na życie: dla singla, dla pary, dla rodziny, ubezpieczenie NNW, polisa ochronno-inwestycyjna, ubezpieczenie pod kredyt
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci
8.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
5.5 / 10Ocena Towarzystwa
indywidualnieSuma ubezpieczenia
indywidualnieCzas trwania polisy
do 80 r.ż.Wiek wstępu
indywidualnieSkładka miesięczna
Ważne cechy:
Polisa na życie, ubezpieczenie z gwarancją wypłaty, zabezpieczenie kredytu, produkty oszczędnościowo-ochronne, ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków
Osoby ubezpieczone:
Ja, Partner/ka, Dzieci