Poznaj ubezpieczenia na życie

Szukasz najważniejszych informacji o polisach na życie? Wybraliśmy to, co musisz wiedzieć, zanim kupisz!

Uzyskaj wycenę ubezpieczenia
Dobra polisa na życie

Eksperci ubezpieczeń na życie

Masz ubezpieczenie grupowe w pracy i musisz wiedzieć czy jest ono wystarczające? A może nie masz polisy? Dowiedz się, jak zadbać o to, aby Twoje ubezpieczenie mogło stanowić realną ochronę dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Suma ubezpieczenia na życie

Właściwa suma ubezpieczenia

To główny warunek właściwej ochrony. Ilość pieniędzy wypłaconych w razie wystąpienia śmierci lub choroby ma być realnym wsparcie dla twojej rodziny.

Zakres ubezpieczenia na życie

Odpowiedni zakres ochrony

Warto rozszerzyć swoją polisę o potrzebne umowy dodatkowe od innych ryzyk niż śmierć. Wybierzmy co jest dla nas priorytetem - kiedy pomoc finansowa będzie najważniejsza!

Dopasowanie polisy na życie

Dopasowanie do Twoich potrzeb

Miej pewność, że znasz wyłączenia i inne szczegółowe warunki ochrony oraz że we właściwej chwili nastąpi wypłata potrzebnych pieniędzy z polisy na życie.

Koszt polisy na życie

Koszt w ramach Twoich możliwości

Cena ubezpieczenia wynika z ryzyka ubezpieczenia życia, czasu trwania polisy, ilości umów dodatkowych. Pomożemy skonfigurować polisę tak, aby cena do jakości była optymalna.

Ile będzie kosztować Cię ubezpieczenie na życie?

Wszystko zależy od zdrowia, wieku, a także konkretnej polisy i jej wariantu. Wybierając ubezpieczenie zaznaczasz najpierw potrzeby ubezpieczonego (np. swoje) i swoich najbliższych. Możesz na naszej stronie wypełnić prosty formularz, który określa potrzeby w najważniejszych kwestiach. Na podstawie danych z formularza Doradca przedstawi Ci najbardziej odpowiednie produkty wraz z cenami.

Zamów porównanie

Polisa na życie może zaspokoić liczne potrzeby Twojej rodziny

Produkty ubezpieczeniowe występują w różnych postaciach, zależnie od tego, jakie zadania, mają spełniać. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe inaczej budują swoje polisy, czasem to co w jednym było dane nam na tacy, w innym musimy długo szukać. Ta ogromna różnorodność dostępnych na rynku propozycji to z jednej strony szansa, a z drugiej pewne wyzwanie. Z naszą pomocą sprostasz mu bez trudu i wybierzesz najlepszą polisę!

Zabezpieczysz swoją rodzinę na wypadek własnej śmierci

To najważniejsza funkcja, jaką ma spełniać nasze ubezpieczenie - choć nazywamy ją polisą na życie, jest to w istocie polisa od śmierci. Co jednak tak naprawdę ubezpieczamy i jak? Czy da się ściśle wycenić czyjeś życie, zwłaszcza bliskiej osoby? Musimy odłożyć emocje na bok. Właściwym przedmiotem ochrony jest tutaj zdolność do pracy głównego żywiciela rodziny. Suma pieniężna, jaką wypłaci nam ubezpieczyciel ma nam umożliwić spłatę poważniejszych zobowiązań - zwłaszcza np. kredytu - bądź dać nam czas na przystosowanie się do nowej sytuacji. Teraz pomyśl o sumach ubezpieczeń, jakie zwykle dostępne są w grupowych polisach pracowniczych. Niekiedy jest to nawet zaledwie 10 tys. zł - więcej może być w razie np. wypadku komunikacyjnego w pracy, ale to przecież znacznie mniejsze ryzyko. Czy już wiesz, dlaczego warto mieć indywidualną polisę na życie?

Zapewnisz sobie i rodzinie środki na wypadek niezdolności do pracy

Śmierć jednego z rodziców to nie jedyne zdarzenie, które może wprost zdruzgotać rodzinne finanse. W razie wypadku czy poważnego zachorowania nie tylko leczenie i rehabilitacja pochłoną poważne środki, ale i utracimy - na pewien czas lub trwale - zdolność do pracy. Niekiedy oznaczać to może lata wegetacji i gorączkowego poszukiwania sposobów na przetrwanie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych pozwala nam zabezpieczyć się na taką okoliczność.

Ułatwisz sobie i najbliższym odzyskiwanie zdrowia po chorobie lub wypadku

Nawet mniej poważne sytuacje, wiążące się ze stosunkowo niedługą hospitalizacją potrafią przecież istotnie uderzyć nas po kieszeni. Rozszerzenie swojej polisy na życie o umowy dodatkowe z zakresu NNW, leczenia szpitalnego, dodatkowych usług medycznych i innych (assistance) pozwoli nam w razie potrzeby uzyskać dodatkowe pieniądze, dzięki którym będziemy mogli ze spokojnym sercem skupić się na powrocie do normalnego funkcjonowania. Łatwiej też zadbamy o leczenie naszych dzieci, dla których przygotowywane są dedykowane rozszerzenia.

Zadbasz o środki na rozpoczęcie samodzielnego życia dla swoich dzieci

Innym rodzajem produktu, który dzięki któremu łatwiej sprostamy swoim życiowym zadaniom, jest polisa posagowa. Jest postać może być różna: albo my będziemy ubezpieczającymi, zaś ubezpieczonym dziecko, albo też będzie ono uposażonym, cel jest jednak ten sam - wyposażenie je w odpowiednie środki od momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku. W czym to rozwiązanie jest lepsze od zbierania pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy na koncie? W razie naszej śmierci ubezpieczyciel weźmie na siebie opłacenie reszty składek, może też - zależnie od umowy - wypłacić ubezpieczonemu/uposażonemu rentę do końca jej trwania.

Zaoszczędzisz znaczne pieniądze na swoją emeryturę

W podobny sposób możemy sami zadbać o własną przyszłość. Jednym z rozwiązań jest polisa na na dożycie - ryzykiem ubezpieczeniowym jest tu osiągnięcie odpowiedniego wieku, z reguły jest to 60-65 lat, a więc moment przejścia na emeryturę. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować odkładane przez lata marzenia, albo po prostu zrekompensować sobie gwałtowny spadek przychodów, jaki wiąże się z zakończeniem aktywności zawodowej. Tego typu produkt jest często łączony z polisą na życie. Wówczas jest to polisa na życie i dożycie, a więc zabezpieczająca zarówno naszych bliskich w razie naszej śmierci, jak i nas samych. Dla obu przypadków możemy ustalić różne sumy ubezpieczenia.

Weźmiesz tańszy kredyt hipoteczny

Wprawdzie prawo nie narzuca kredytobiorcom obowiązku nabywania ubezpieczenia, w praktyce jednak polisa na życie jest najbardziej dostępną i korzystną dla nich formą zabezpieczenia. W razie jej braku bank może wskazać inne, mogące być w różny sposób problematyczne, albo może zaproponować znacznie gorsze warunki mające rekompensować mu ryzyko. W najgorszym razie może odmówić udzielenia kredytu. Zazwyczaj sam bank przedstawi nam propozycję ubezpieczenia - zanim ją przyjmiemy, powinniśmy jednak samodzielnie sprawdzić dostępne na rynku oferty by mieć pewność, że dokonany wybór nie tylko zabezpieczy interes banku, ale i nam samym zagwarantuje spokój ducha.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?

Ile powinna wynosić suma ubezpieczenia?

Nie da się powiedzieć o konkretnej kwocie - chyba, że naprawdę niskiej - że jest mała lub wysoka nie biorąc pod uwagę konkretnych okoliczności. Wszystko zależy od tego, kogo ma ona chronić! Sposoby na określenie właściwej wysokości sumy ubezpieczenia są różne. Można podsumować roczne przychody, albo i roczne wydatki całej rodziny. Można wziąć pod uwagę, nie rok, a np. trzy lata - to także kwestia tego, jaką składkę będziemy gotowi płacić. Ważne, by SU odnosiła się do ściśle rozpoznanych, realnych potrzeb.

Lepiej kupić ubezpieczenie terminowe czy dożywotnie?

Jak zawsze - wszystko zależy od konkretnych okoliczności i nie ma możliwości udzielenia dobrej odpowiedzi, jeśl abstrahujemy od konkretów. Zasadniczo nikt nie ma potrzeby posiadania ubezpieczenia przez całe życie. Jest ono konieczne w okresie, gdy nasza śmierć będzie poważnym kłopotem dla rodziny, a to zwykle stan czasowy, mogący trwać kilkanaście, dwadzieścia lat. Wówczas, kupując w młodym wieku i dobrym zdrowiu ubezpieczenie terminowe na wysoką sumę ubezpieczenia, wiele zyskujemy. Polisa przyda się także w podeszłym wieku, kiedy śmierć jest kwestią czasu - pomoże naszym bliskim załatwić podstawowe sprawy po śmierci. Zdarzenie ubezpieczeniowe jest wówczas pewne, toteż stosunek kosztu składki do sumy ubezpieczenia będzie dalece mniej korzystny. Wówczas polisa bezterminowa/dożywotnia na niską sumę jest dobrym rozwiązaniem.

Z czego wynika cena polisy na życie?

W największym skrócie można powiedzieć, że opłacana przez nas składka (poza pewnymi kosztami administracyjnymi itd.) pokrywa ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko wypłaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe są w stanie je precyzyjnie określić analizując szereg czynników: wiek, stan zdrowia i choroby przebyte przez nas oraz krewnych, tryb życia, wykonywany zawód. Oprócz tego wysokość składki odpowiada sumie ubezpieczenia, podnoszą ją także wszelkie umowy dodatkowe. W pewnym stopniu wpływa na nią także okres ubezpieczenia i częstotliwość jej uiszczania.

Czy ankiety medyczne i badania lekarskie są konieczne?

Informacja o stanie zdrowia ubezpieczonego jest potrzebna towarzystwom ubezpieczeniowym do ustalenia stopnia ryzyka ubezpieczeniowego. Im jest dokładniejsza, tym precyzyjniej mogą je określić, co dla osób w dobrym zdrowiu oznacza tańsze ubezpieczenie. Zwykle służą do tego jedynie ankiety medyczne - na badania lekarskie ubezpieczyciel skieruje nas w razie chęci zakupu polisy na bardzo wysoką sumę ubezpieczenia. Istnieją na rynku produkty, z którymi nie wiąże się konieczność informowania o stanie zdrowia - zwykle są one jednak mniej korzystne.

Kogo możemy uposażyć?

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe nie stawiają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Zgodnie z prawem możemy uposażyć dowolną osobę albo instytucję - nie ma żadnego znaczenia, czy jest z nami spokrewniona. Ze względu na to, jaką funkcję w praktyce pełni ubezpieczenie na życie, mające stanowić zabezpieczenie rodziny, uposażamy najczęściej najbliższych. Mamy jednak pełną swobodę w zakresie zadysponowania środków z polisy w razie naszej śmierci.

Co to jest OWU?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym określone są prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Zasadniczo jego treść nie podlega negocjacji w czasie jej trwania. Należy pamiętać, że musi ona być zgodna z prawem - inaczej takie zapisy są nieważne, prawo przewiduje ponadto postanowienia obowiązujące mimo ich nieujęcia w OWU. Wymaga się, aby dokument ten pisany był zrozumiałym językiem, a zapisy niejednoznaczne interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel musi nam dostarczyć OWU przed zawarciem umowy w czasie pozwalającym na zapoznanie się z treścią. Zwykle jest ona trudna w odbiorze, także ze względu na konstrukcję dokumentu, toteż tym bardziej warto korzystać z pomocy zawodowych Doradców.

Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy?

Tak. Zrobi to, jeśli uzna, że ryzyko wypłaty środków jest zbyt wysokie, co może być spowodowane zwłaszcza złym stanem zdrowia ubezpieczonego.

Powiemy Ci, ile będzie to kosztować

Nie sposób wskazać dokładnego kosztu polisy nie analizując dokładnego stanu zdrowia i przypadku konkretnego klienta. Istnieje jednak sposób, który może bardzo przybliżyć ceny polis. 100% zdalnie.

  • 1Wypełnij formularz potrzeb w 2 minuty
  • 2Zaproponuj jak chcesz porównać oferty ubezpieczeń na życie (Zoom, Meet, Telefon)
  • 3Porównaj wiele ofert z różnych Towarzystw w jednej rozmowie
  • 4Skonsultuj wybór u doradcy lub zamów rozmowę z innym
  • 5Kup polisę zdalnie lub na umów się na spotkanie
Zamów porównanie