Ergo Hestia Ergo 4

Kupując ubezpieczenie na życie Ergo Hestia ERGO 4, zyskasz kompleksowe zabezpieczenie, które pomoże finansowo w różnych sytuacjach związanych z leczeniem i rehabilitacją Ciebie lub Twojego dziecka. Ta elastyczna polisa pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji. Niezależnie od tego, czy ważne jest dla Ciebie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych chorób lub wsparcie w związku z organizacją i finansowaniem leczenia za granicą – ERGO 4 to taki produkt, który daje pełną kontrolę nad wyborem ochrony dopasowanej do Twoich wyjątkowych potrzeb.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia w Ergo Hestia? Co obejmuje umowa ubezpieczenia Ergo 4?

Ergo 4 to ubezpieczenie na życie dla osób, które są pełnoletnie i nieukończyły 70 roku życia. Możliwe jest również zabezpieczenie zdrowia dziecka w ramach dodatkowej ochrony, np. na wypadek poważnego zachorowania.

Poniżej przedstawiamy Ci, na jakie formy ochrony ubezpieczeniowej możesz liczyć w ramach polisy Ergo 4. Jak widzisz, wsparcie to może przysługiwać zarówno dzieciom, jak i osobom pełnoletnim:

UbezpieczeniProdukt (co może objąć oferta ubezpieczyciela?)
Dla osób pełnoletnichUbezpieczenie życia
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Trwała lub czasowa niezdolność do pracy wynikająca z następstw nieszczęśliwego wypadku
Poważne zachorowanie
Uszczerbek na zdrowiu od następstw nieszczęśliwego wypadku
Operacje chirurgiczne
Leczenie szpitalne w ramach programu Global Doctors
Dla dzieciPoważne zachorowanie dziecka
Uszkodzenie ciała dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany następstwami nieszczęśliwego wypadku
Operacje chirurgiczne dziecka
Leczenie szpitalne w ramach programu Global Doctors
Ubezpieczenie na życie Ergo Hestia – zakres ochrony. Opracowane na podstawie OWU Ergo 4. Listopad 2023r.

Jaki zakres ochrony daje Ergo 4 od Ergo Hestii?

Indywidualne ubezpieczenie na życie Ergo 4 umożliwa zabezpieczenie finansowe na wypadek wielu zdarzeń tj. poważne zachorowania, uszkodzenia ciała, leczenie szpitalne. Ubezpieczyciel oferuje wsparcie w przypadku trwałej niezdolności do pracy, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

O ile większość spośród tych pozycji nie różni się znacząco od tego, co oferują nam inne towarzystwa ubezpieczeniowe, to warto zwrócić uwagę na usługę o nazwie „Global Doctors”. Co ona oznacza? Global Doctors to taki „dodatek” do ubezpieczenia, który zapewnia:

 • organizację leczenia za granicą,
 • pokrycie kosztów z tego tytułu.

Jeśli cierpisz na poważne, przewlekłe schorzenie lub zostaniesz poszkodowany w wyniku wypadku, w ramach ERGO 4 Global Doctors możesz liczyć na kompleksową opiekę medyczną w renomowanych placówkach na całym świecie. Produkt ten pozwala na pokrycie kosztów leczenia w wysokości do 2 000 000 euro.

Aby skorzystać z wypłaty świadczeń w ramach ubezpieczenia oferowanego przez Ergo Hestia, trzeba zgłosić roszczenie. Można dokonać tej czynności poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej www.ergohestia.pl. Można również zadzwonić pod jeden z numerów telefonu:58 555 55 55,801 107 107. Jeśli chcesz zarządzać swoją polisą online, skorzystaj ze swojego konta klienta na stronie www.ergohestia.pl. Przykładowo, możesz się zalogować i sprawdzić status swoich płatności, a także aktualizować swoje dane, zmieniać beneficjentów i pobierać dokumenty.

Wady i zalety polisy Ergo 4

Z pewnością, jeśli chodzi o zalety opisywanego rozwiązania, warto zwrócić uwagę na możliwość wyboru elastycznego zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie Ergo 4 umożliwia w dużej mierze dopasowanie ochrony do indywidualnych potrzeb,

 • samodzielne decydowanie o poziomie ochrony, który jest wyrażany m.in. przez wysokość sumy ubezpieczenia,
 • wsparcie finansowe w takich sytuacjach jak np. choroby przewlekłe, ale także nieszczęśliwe wypadki, operacje i zabiegi chirurgiczne czy związany z nimi pobyt w szpitalu,
 • dostęp do pakietu usług określanych zbiorczo jako assistance. Obejmują one np. wsparcie w powrocie do zdrowia oraz organizację leczenia za granicą i pokrywanie związanych z tym kosztów,
 • specjalne rozwiązania ubezpieczeniowe dla osób posiadających kredyty,
 • możliwość otrzymywania wielu wypłat świadczeń w określonych sytuacjach (jedno nieszczęśliwe zdarzenie nie wyczerpuje puli środków do wykorzystania),
 • prawo do ubezpieczenia dziecka już we wczesnym okresie dziecięcym, tzn. od trzeciego miesiąca życia.

Jeśli chodzi o wady, trudno znaleźć konkretną słabość. Być może warto zwrócić uwagę na dość krótką listę chorób, które dają prawo do rekompensaty finansowej. Tak czy inaczej, katalog ERGO 4 obejmuje takie schorzenia, które powszechnie nas dotykają.

Ile wynosi suma ubezpieczenia w polisie Ergo 4?

To zależy od woli klienta, przy czym maksymalna kwota to 10 milionów złotów na wypadek zgonu. Suma ubezpieczenia jest ustalana na etapie podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku zgonu osoby objętej ochroną w ramach Ergo 4 można liczyć na 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu należne świadczenie jest ustalane w sposób proporcjonalny. To oznacza, że im poważniejszy jest problem zdrowotny, na tym znaczniejszą część procentową kwoty ustalonej w umowie możemy liczyć.

Poniżej przedstawiamy przykładowe formy uszczerbku na zdrowiu oraz część procentową sumy ubezpieczeniowej, jaka zaczyna przysługiwać w takich przypadkach:

Całkowita fizyczna utrata:

 • kciuka: 15%,
 • palca wskazującego: 10%,

Całkowita utrata:

 • wzroku w obu oczach: 100%,
 • wzroku w jednym oku: 50%,
 • słuchu w obu uszach: 60%,
 • słuchu w jednym uchu: 30%,
 • węchu: 10%.

Złamania:

 • kości mózgoczaszki: 8%,
 • kości ramieniowej: 6%,
 • miednicy (ale bez kości ogonowej): 6%,
 • kości strzałkowej lub piszczelowej: 4%,
 • kości udowej: 6%,
 • kręgosłupa: 8%.

Rzecz jasna, każdy taki przypadek jest analizowany indywidualnie.

Na jaki czas jest zawierana umowa w Ergo 4?

To zależy od wariantu, jaki wybierze klient. Generalnie jednak minimalny okres ubezpieczenia to 3 lata z możliwością przedłużenia (w przypadku Global Doctors czas ten to 1 rok).

Szczegółowe informacje na temat okresu trwania ochrony Ergo 4 można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ważny jest nie tylko czas obowiązywania umowy polisy, ale także sposób, w jaki się ją zawiera. Aby móc podpisać umowę, należy dostarczyć wniosek o jej zawarcie, uzyskać zgodę Ubezpieczonego (w sytuacji, gdy działasz jako pełnomocnik) oraz wypełnić kwestionariusz oceny ryzyka, jeśli jest to wymagane. Podczas składania wniosku musisz:

 • udzielić niezbędnych informacji,
 • złożyć wymagane oświadczenia i upoważnienia umożliwiające dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i dalsze realizowanie umowy.

W celu oceny ryzyka przed podpisaniem umowy pracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego mogą skontaktować się z wnioskodawcą, by poprosić go o dodatkowe informacje, w tym np. dotyczące sytuacji finansowej czy zdrowotnej. W razie wątpliwości może zostać zlecone przeprowadzenie badań lekarskich (odbywają się one, za wyjątkiem badań genetycznych, na koszt ubezpieczyciela).

Jeśli podczas analizy wniosku klienta zostanie ustalone, że poziom ryzyka ubezpieczeniowego jest wyższy od standardowego, klient zostanie poinformowany o odmowie lub możliwości podpisania umowy na specjalnych warunkach (z reguły wiąże się to z wyższymi składkami, które mają na celu zrekompensować ryzyko towarzystwa).

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie Ergo 4 Ergo Hestia?

Wysokość składki to nie więcej niż kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Na stronie ubezpieczyciela można znaleźć przykładowe wyliczenia. Zgodnie z jednym z nich, przy sumie ubezpieczenia opiewającej na 150 tys. zł składka ubezpieczenia wynosi 33 zł miesięcznie. W innym przykładzie składka wynosi 137 zł miesięcznie, ale można liczyć wówczas na sumę ubezpieczenia 300 tys. zł oraz rozszerzoną ochronę finansową bliskich na wypadek zgonu.

Wysokość składki z tytułu ochrony ubezpieczeniowej jest ustalana podczas składania wniosku o zawarcie umowy i wynika z wybranej sumy ubezpieczenia; informację na ten temat znajdziemy w polisie. Wysokość opłat jest określana zgodnie z obowiązującą taryfą w dniu podpisania umowy ubezpieczenia. Osoba ubezpieczona ma możliwość płacenia składki gotówką lub poprzez przelew bankowy:

 • co miesiąc,
 • co kwartał,
 • co pół roku,
 • raz do roku,

przy czym ma on możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki przy każdej „rocznicy” polisy.

Jeśli nie zapłacisz kolejnych składek na czas, to umowa zostanie uznana za wypowiedzianą. Jednakże, w sytuacji, gdy przed rozwiązaniem umowy uregulujesz wszystkie zaległe składki, to ochrona zostanie przywrócona w pełnym zakresie i nie zostanie przerwana. Warto zauważyć, że jeśli Ubezpieczony zmarł w ciągu 30 dni od powstania zaległości w opłacaniu składki, to ochrona zostanie udzielona nawet, jeżeli składka nie zostanie opłacona w tym okresie.

Jeśli nie zapłacisz składki w wymaganym terminie, otrzymasz wezwanie do zapłaty, które ustanawia dodatkowy termin płatności, nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli nie uregulujesz pierwszej składki pomimo wezwania, umowa zostanie uznana za wypowiedzianą. W takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi w dniu planowanego rozpoczęcia ochrony, jeśli termin płatności pierwszej składki upłynął przed rozpoczęciem ochrony, lub następnego dnia po upływie terminu płatności pierwszej składki, jeśli termin upadł po rozpoczęciu ochrony.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Wiesz już, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ergo 4 jest dość szeroki. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że możesz liczyć na wsparcie zawsze i wszędzie. Wręcz przeciwnie — podobnie, jak ma to miejsce w przypadku produktów oferowanych przez konkurencyjne towarzystwa, musisz liczyć się z pewnymi ograniczeniami także w związku z Ergo 4.

Generalnie, towarzystwo to nie gwarantuje wypłaty świadczenia, jeśli dojdzie do śmierci Ubezpieczonego (lub uszczerbku na zdrowiu) z powodu:

 • udziału Ubezpieczonego w aktywnych aktach przemocy lub terroryzmu,
 • samobójstwa w ciągu pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy,
 • śmierci Ubezpieczonego, która została spowodowana działaniami wojennymi, powstaniami lub przewrotami wojskowymi.

Ubezpieczyciel nie przewiduje ochrony i możliwości świadczenia również w przypadku, gdy śmierć lub uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wynikają z:

 • celowego uszkodzenia własnego ciała lub uszkodzenia na prośbę Ubezpieczonego;
 • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa umyślnego, co zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • doznania obrażeń ciała lub zaburzeń zdrowia podczas leczenia, które nie są spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem;
 • działania w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków niezalecanych przez lekarza;
 • wykonywania niebezpiecznego zawodu;
 • prowadzenia pojazdu bez odpowiednich uprawnień;
 • bycia członkiem załogi lub pasażerem nielicencjonowanego samolotu;
 • wykonywania zawodu o podwyższonym ryzyku, chyba że zakres ubezpieczenia obejmuje skutki związane z wykonywaniem tego zawodu;
 • udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o wysokim ryzyku lub przygotowywania się do nich;
 • doznania infekcji, która nie jest konsekwencją ran odniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Ergo 4 + ERGO Hestia?

Tak, naszym zdaniem ubezpieczenie na zdrowie i życie Ergo 4 to po prostu solidny produkt finansowy, obok którego trudno przejść obojętnie. Z pewnością za skorzystaniem z ubezpieczenia na życie Ergo 4 Ergo Hestia przemawiają takie zalety jak np.:

 • możliwość samodzielnego ustalenia kwoty sumy ubezpieczenia,
 • moduł Global Doctors z możliwością objęcia ochroną nawet do równowartości 2 milionów euro,
 • możliwość zapewnienia ochrony na wypadek wystąpienia jednej z ok. 900 chorób (za dodatkową opłatą).

Czytaj także: Jakie indywidualne ubezpieczenie na życie oferuje Ergo Hestia?