Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest LeadGuru Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-319) przy ul. Sycowska 44, KRS 0000866206 NIP 899-288-77-65 REGON 387361560.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Może to zgłosić na adres korespondencyjny lub mailowy: kontakt[at]dobrapolisanazycie.pl.
 9. W celu nawiązania kontaktu w sprawie oferty ubezpieczenia dane Użytkownika będą przekazane do Partnerów Lead Guru Sp. z o.o. zgodnie z uprzednio wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.dobrapolisanazycie.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Lista Partnerów

Lp.NazwaAdresNIPCel przetwarzania
1Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. a tym samym Grupa NN - spółki z Grupy Nationale – Nederlanden będące administratorem Danych osobowych, tj. , Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. oraz NNLife PTE S.A. 00-342 Warszawa, ul. Topiel 125260305006Przedstawienie ofert ubezpieczenia, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.
2Prudential Polska sp. z o.o.ul. Puławska 182, 02-670  Warszawa5272662226Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.
3UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SAul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
5211036859Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.
4Generali Życie T.U. S.A.ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa5212887341Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Generali Życie T.U. S.A.
5Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa
5260209975Przedstawienie ofert ubezpieczenia na życie, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
6Colonnade Insurance Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsceul. Prosta 67,
00-838 Warszawa
1070038451Przedstawienie ofert ubezpieczenia od Następst Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) i ubezpieczeń zdrowia, na podany w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgodnie z polityką prywatności: https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci
PARTNERZY LeadGuru Sp. z o.o.