Poradniki

Dodatkowe ubezpieczenie na życie — co to? Kiedy warto kupić?

Kalendarz 04.12.2023 Aktualizacja30.10.2023

Dodatkowe ubezpieczenie na życie jest produktem finansowym, który rozszerza ochronę standardowej polisy. W związku z tym warto zastanowić się, kiedy jest sensowne rozważyć zakup takiej polisy i jakie korzyści może nam ona przynieść. W niniejszym tekście omówimy różne aspekty dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tej kwestii.

Jak wybrać dodatkową polisę? Jakie wsparcie finansowe można otrzymać i w jakich sytuacjach ono przysługuje? Jakie wyłączenia odpowiedzialności zawierają umowy dodatkowe? Gdzie kupić dobre dodatkowe ubezpieczenie? Wyjaśniamy.

Podstawowa polisa na życie – co oferuje?

Aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest dodatkowe ubezpieczenie na życie, musimy krótko zdefiniować sobie pojęcie polisy podstawowej. 

Podstawowa polisa na życie przede wszystkim ma za zadanie wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pieniądze z polisy są przekazywane osobom wskazanym w umowie, czyli uposażonym. Jeśli ubezpieczony ich nie określi, pieniądze zostaną wypłacone zgodnie z ustawowymi zasadami w zakresie dziedziczenia.

O tym, jakie ubezpieczenie na wypadek śmierci wybrać przeczytasz w osobnym artykule.

Należy również zauważyć, że polisa na życie może chronić przed utratą zdolności do pracy. Jeśli ubezpieczony staje się niezdolny do wykonywania swoich zawodowych obowiązków z powodu wypadku, ubezpieczyciel wypłaca ustaloną sumę. To świadczenie pomaga utrzymać płynność finansową, co może być kluczowe, na przykład w przypadku spłaty kredytu hipotecznego.

Jedną z ważnych rzeczy w polisie na życie jest suma ubezpieczenia. Im wyższa suma, tym większa wypłata, jeśli coś się stanie. Trzeba jednak pamiętać, że większa suma oznacza wyższą cenę ubezpieczenia, więc powinna być dostosowana do naszych możliwości finansowych.

Warto wiedzieć…
Dodatkowa ochrona to standardowe rozwiązanie w ubezpieczeniu grupowym. O wiele bardziej dopasowany do własnych potrzeb zakres ochrony można uzyskać wybierając indywidualną polisę na życie.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie – co możesz zyskać, kupując dodatkową polisę?

Dodatkowa umowa polisy na życie może, podobnie jak jej podstawowy odpowiednik, dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. Dodatkowe ubezpieczenie bywa przydatne np. w takich sytuacjach jak:

 • utrata zatrudnienia lub zdolności do pracy. W tym drugim spośród wyżej wymienionych przypadków, do którego dochodzi głównie z powodu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, dodatkowe ubezpieczenie może zapewnić wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie kosztów leczenia/utrzymania;
 • zdiagnozowanie nowotworu lub innej choroby przewlekłej. Polisa dodatkowa to taki produkt finansowy, który może przewidywać wypłatę świadczenia finansowego na wypadek rozpoznania poważnej choroby. Takie środki mogą nam znacząco pomóc w sfinansowaniu leczenia. O tym na czym dokładnie polega ubezpieczenie od choroby dowiesz się z oddzielnego artykułu;
 • operacja chirurgiczna i leczenie szpitalne. W razie konieczności przeprowadzenia operacji lub organizacji dłuższego pobytu w szpitalu dodatkowe ubezpieczenie również może zapewnić rekompensatę finansową;
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem polisa może przewidywać wypłatę odszkodowania na pokrycie kosztów rehabilitacji;.
 • transport medyczny. Dodatkowe ubezpieczenie na życie to taki produkt finansowy, który pozwoli pokryć również koszty organizacji transportu medycznego (szczególnie istotne w przypadku sytuacji zagrażających życiu oraz konieczności dotarcia do mocno oddalonego od miejsca zamieszkania ośrodka medycznego czy rehabilitacyjnego);
 • opieka nad bliskimi. Niektóre dodatkowe polisy oferują wsparcie również dla małżonka lub dzieci osoby poszkodowanej, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo finansowe rodziny.
Warto wiedzieć…
Polisa na życie to dobre zabezpieczenie dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia gwarantuje wsparcie finansowe, które można wykorzystać na spłatę pozostałych rat kredytu.

Jak wybrać dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Wybór dodatkowej polisy na życie powinien być starannie przemyślany – podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakupu produktu podstawowego. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej kwestii trzeba zastanowić się nad swoimi indywidualnymi potrzebami oraz naszą aktualną sytuacją życiową. Oto kilka działań, które mogą pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru, jeśli zastanawiasz się, wybrać dodatkowe ubezpieczenie i zyskać kompleksową ochronę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb:

 • zastanów się, które zagrożenia dla Twojego życia i zdrowia uważasz za najważniejsze. Czy bardziej boisz się poważnej choroby, wypadku, a może to raczej utrata zdolności do pracy jest Twoim zdaniem najważniejszym ryzykiem? Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego produktu w kategorii „dodatkowe ubezpieczenie na życie”;
 • przeprowadź dokładne porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Zwróć uwagę na dostępne możliwości, sumy ubezpieczenia, wysokość składki i warunki umowy;
 • upewnij się, że masz odpowiednie środki finansowe, które pozwolą Ci na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowej polisy. Zastanów się, ile środków możesz przeznaczyć na składki, aby uniknąć przepłacania;
 • dokładnie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i zrozum, co obejmuje dodatkowa polisa oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności. Warto zastanowić się nad tym jeszcze przed zakupem dodatkowej polisy;

Rzecz jasna, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz skonsultować się z doradcą finansowym lub przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to produkt jak każdy inny.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?

 • suma ubezpieczenia. Zastanów się, jaka kwota pozwoli Ci zapewnić sobie wsparcie pieniężne w przypadku zagrożenia;
 • ograniczenie wieku. Upewnij się, czy oferta jest dostępna dla osób w Twoim przedziale wiekowym;
 • lista chorób i zdarzeń objętych ochroną. Sprawdź, jakie dokładnie choroby i zdarzenia są objęte ochroną w ramach dodatkowej polisy. Warto zwrócić uwagę w szczególności na takie choroby, na które często zapadają członkowie Twojej rodziny (być może uwarunkowania genetyczne zwiększają ryzyko wystąpienia tych schorzeń);
 • okres karencji i sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia. Koniecznie sprawdź, jakie warunki obowiązują w kwestii karencji oraz jakie przewidziano wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Warto wiedzieć…
Umowy dodatkowe warto wybrać w taki sposób, aby dopasować je do Twojej sytuacji życiowej.

Karencja ubezpieczenia a wsparcie finansowe

Karencja w ubezpieczeniu to okres oczekiwania, który ma na celu zapobieganie nadużyciom i kontrolowanie kosztów polis ponoszonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

W praktyce, jeśli w okresie karencji – bezpośrednio po podpisaniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym – klient dozna szkody objętej polisą ubezpieczeniową, nie otrzyma on niestety odszkodowania; ponieważ można by wówczas żywić podejrzenia, że szkoda majątkowa czy uszczerbek na zdrowiu powstały umyślnie.

Tak rozumiany okres karencji z reguły trwa od kilku miesięcy do jednego roku w zależności od typu ubezpieczenia i polisy; co oczywiste, długość karencji jest ustalana w warunkach umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia i świadczenie z dodatkowego ubezpieczenia na życie

Choć nazwa „polisa dodatkowa” mogłaby sugerować, że chodzi o produkt finansowy na niewielką kwotę, praktyka pokazuje nam, że jest zupełnie inaczej, a maksymalna wysokość rekompensaty finansowej, na jaką można liczyć w przypadku zdarzenia przewidzianego umową bywa naprawdę wysoka. Wysokość wypłaty z dodatkowego ubezpieczenia zależy od wybranej oferty oraz sumy ubezpieczenia.

Przykładowo, jeśli chodzi o leczenie za granicą, suma ubezpieczenia często wynosi nawet kilka milionów euro. Natomiast w przypadku diagnozy nowotworu lub innej poważnej choroby leczonej w Polsce, maksymalne dostępne odszkodowanie może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Z kolei jeśli chodzi o rozpoznanie chorób przewlekłych (cukrzyca itp.), najwyższe kwoty odszkodowania oscylują na poziomi kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście, mówimy tu o najwyższych kwotach – możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego na niższe kwoty (oznacza to niższe składki, ale także niższą możliwą do uzyskania rekompensatę finansową).

Ile kosztuje dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Odpowiedź jest prosta: to zależy. Na to, ile kosztuje dodatkowa umowa ubezpieczenia na życie, wpływa np. suma ubezpieczeniowa czy zakres ochrony, jaki może nam zapewnić dodatkowa polisa. Przykładowo, oferowana przez ERGO Hestia Grupa Otwarta ochrona dodatkowa do ubezpieczenia na życie oznacza składkę miesięczną na poziomie od 30 do ponad 100 zł. Stosunkowo duża różnica w wycenie wynika z tego, na jaką sumę ubezpieczenia ostatecznie się zgodzimy oraz czy zostać objęci ochroną na wypadek operacji chirurgicznej, poważnego zachorowania czy leczenia specjalistycznego.

Oczywiście, szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co warto wiedzieć o dodatkowym ubezpieczeniu?

 • Umowa dodatkowa ubezpieczenia na życie może być ważnym wsparciem finansowym w trudnych sytuacjach. Wybór odpowiedniej polisy zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej. Przed zakupem należy dokładnie przeanalizować oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych np. pod kątem zakresu ochrony (dostępna jest np. ochrona dodatkowa na wypadek śmierci czy wypadek pobytu w szpitalu w związku z przewlekłą chorobą), zrozumieć warunki umowy i upewnić się, że suma ubezpieczeniowa jest adekwatna do potrzeb;
 • Umowa dodatkowa ubezpieczenia na życie może stanowić uzupełnienie podstawowej polisy, rozszerzając zakres ochrony w takich obszarach jak na przykład zdrowie (odszkodowanie wypłacane wskutek wypadku w pracy) czy styl życia (polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków przydatna w przypadku osób uprawiających sporty ekstremalne);
 • Suma ubezpieczenia w polisie dodatkowej czasem opiewa na kwoty np. na poziomie kilkuset tysięcy złotych, co oznacza, że możesz liczyć na wysokie odszkodowanie. Oczywiście, wpłynie to na wysokość składki (powinniśmy brać pod uwagę swoje możliwości finansowe);
 • W przypadku polisy dodatkowej również stosuje się np. takie rozwiązania jak karencja czy wyłączenie odpowiedzialności. Oznacza to, że wypłata świadczenia nie będzie przysługiwać, jeśli poszkodowany znajdował się w momencie wypadku pod wpływem środków odurzających. Trzeba o tym pamiętać przy zakupie ubezpieczenia.
 • Koszt składki miesięcznej za dodatkowe ubezpieczenie na życie wynosi zwykle od kilkudziesięciu do ponad stu złotych. W ramach pakietu można zapewnić sobie prawo do rekompensaty finansowej na wypadek poważnego zachorowania czy konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

Podsumowanie

 • Polisa na życie w wariancie podstawowym daje wsparcie pieniężne rodzinie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Dodatkowe ubezpieczenia to po prostu rozszerzenie ochrony o inne dostępne u ubezpieczyciela ryzyka.
 • Ubezpieczenie dodatkowe na życie może obejmować inne zdarzenia, np. pokrycie kosztów leczenia szpitalnego; wsparcie po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania, zdiagnozowania nowotworu, utraty zdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji; świadczenie na wypadek operacji chirurgicznej; pakiet assistance — w tym assistance medyczny. W tym celu należy podpisać odpowiednie umowy dodatkowe.
 • Koszt polisy uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od czasu trwania ochrony, liczby ubezpieczonych, ich wieku, stanu zdrowia oraz ustalonej maksymalnej kwoty ubezpieczenia.
 • W ramach leczenia za granicą ubezpieczony może otrzymać nawet kilka milionów euro wsparcia finansowego.
 • Wybierając ubezpieczenie na życie warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres ochrony ubezpieczeniowej, ale również sytuacje, w których nie dojdzie do wypłaty świadczenia mimo trwania ochrony ubezpieczeniowej, szczegółowe warunki umowy oraz ustalone sumy ubezpieczeń.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie — co to? Kiedy warto kupić?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl