Poradniki

Kto najbardziej ucierpiał na epidemii?

Kalendarz 25.06.2021 Aktualizacja25.06.2021

Jak epidemia wpłynęła na pacjentów onkologicznych? Z jakimi problemami muszą borykać się osoby kontynuujące leczenie?

Epidemia koronawirusa dotknęła każdego, jednak niektórych w znaczniej większym stopniu niż innych. Oprócz zebrania śmiertelnego żniwa w przypadku tych, którzy przegrali walkę z wirusem, epidemia obnażyła to, jak niewydolny jest polski system ochrony zdrowia. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Onkologiczną Alivia “Rzeczywistości równoległe: polska onkologia w czasie epidemii COVID-19. Perspektywy interesariuszy #drugafala” epidemia miała ogromny wpływ na pogorszenie poziomu opieki zdrowotnej pacjentów. Kto odczuł te zmiany dotkliwie od innych? W szczególności pacjenci onkologiczni, którzy mieli bardzo ograniczony dostęp do dotychczasowych świadczeń. 

Jakie są główne wnioski?

  1. Stałym problemem jest przekładanie wizyt oraz innych świadczeń medycznych. Co trzeci pacjent potwierdza, że jego wizyty przełożono lub odroczono przez epidemię. 40% ankietowanego personelu medycznego potwierdziło, że szpital odwołał lub przekładał procedury u pacjentów, którzy ze względów medycznych powinni być obsłużeni bez opóźnień. 
  2. Prawie 30% ankietowanych pacjentów nie otrzymało w ogóle informacji na temat dalszego leczenia. Tego, w jakiej placówce i w jakim terminie leczenie będzie kontynuowane wtedy, gdy leczenie odwołano. 39% otrzymało taką informację jedynie częściowo. Aż 60% personelu medycznego potwierdziło brak wdrożenia procedur koordynacji leczenia pacjenta w przypadku, gdy udzielenie mu świadczeń było niemożliwe przez epidemię. 
  3. W drugiej fali, w stosunku do pierwszej, poprawiło się wyposażenie kadry medycznej w środki ochrony osobistej. Potwierdza to 96% ankietowanych pacjentów i 78% ankietowanego personelu medycznego.
  4. Jednak co piąty ankietowany pacjent ocenia, że nie czuje się bezpiecznie pod względem zakażenia SARS-CoV-2. Z kolei 54% personelu medycznego negatywnie odpowiedziało na to, czy placówka zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia. 
  5. Kolejnym problemem są deficyty kadrowe. Według 77% respondentów brakuje personelu. 
  6. Problemem jest również ograniczenie prawa do swobody wypowiedzi. Wiele osób spotkało się z odgórnymi próbami ograniczenia ich prawa do swobodnej wypowiedzi na temat funkcjonowania ośrodka. Potwierdziło to aż 43% ankietowanego personelu medycznego i 6% pacjentów.

Eksperci potwierdzają wyniki badań

Te dramatyczne wnioski z analizy potwierdzili także eksperci i naukowcy. Tak wypowiadał się dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 

„(…) prosta obserwacja doraźnych (wymuszonych okolicznościami) zmian w pracy systemu ochrony zdrowia w Polsce pomiędzy marcem a czerwcem 2020 roku w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory pozwala w wiarygodny sposób przewidzieć ich następstwa: większe zaawansowanie choroby w chwili rozpoznania, zwiększenie kosztów leczenia, a w drugim półroczu – agregację chorych z nowotworem nierozpoznanym w pierwszych miesiącach bieżącego roku”. 

Badanie obnażyło największe problemy, z którymi w trakcie epidemii muszą mierzyć się pacjenci onkologiczni. Sprawna oraz terminowa kontynuacja leczenia pacjentom chorym na nowotwory złośliwe była wręcz niemożliwa. 

Publiczny system ochrony zdrowia boryka się z wieloma problemami. Długie terminy oczekiwania na wizytę czy ograniczony dostęp do leczenia specjalistycznego to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi służba zdrowia.

Kto najbardziej ucierpiał na epidemii?


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.