Poradniki

Ubezpieczenie studenckie – co obejmuje i ile kosztuje?

Kalendarz 27.11.2023 Aktualizacja02.10.2023

Okres studencki to często nie tylko nauka, ale i czas spędzany na zabawie oraz poznawaniu świata. W trakcie studiów studentowi, podobnie jak każdemu innemu człowiekowi, mogą przydarzyć się różne problemy zdrowotne, jak również wypadek, który będzie wiązał się z leczeniem, rehabilitacją itp. Z tego powodu warto zapewnić młodemu człowiekowi polisę dla studenta NNW.

Ubezpieczenie studenckie zapewnia ochronę na wypadek choroby i konieczności leczenia po wypadku. Co obejmuje i ile kosztuje polisa dla studenta?

W 2022 roku w Polsce w szkołach wyższych uczyło się ponad 1,2 mln studentów. We wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2021 roku było 18,5 mln studentów. Największa liczba osób kształcących się odnotowana została w Niemczech – 3,4 mln, co stanowi 18% łącznej liczby żaków w UE. W tym zestawieniu Polska znalazła się na piątym miejscu (7%).

Studia w trybie stacjonarnym w 2022 roku wybrało 64% studentów, na studia w trybie zaocznym zdecydowało się 36% żaków.

Najwięcej studentów uczyło się na studiach pierwszego stopnia (62%), jedna piąta osób wybrała studia drugiego stopnia, najmniej studiujących poszło na studia jednolite magisterskie.

W 2022 roku największa liczba studentów (80,5%) kształciła się na uczelniach akademickich, gdzie dominowały uczelnie publiczne (77%) [1]. Jak widać, studenci to duża grupa osób, którą coraz częściej zauważają także ubezpieczyciele i mają dla nich specjalne oferty ubezpieczeń.

Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń refundowanych przez NFZ, muszą posiadać własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym przez rodzica albo uczelnię. Z tego względu trzeba zadbać o wypełnienie formalności w celu potwierdzenia prawa do świadczeń NFZ.

Student nieposiadający własnego ubezpieczenia zdrowotnego powinien zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Mogą to zrobić rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli najbliżsi studenta nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, wtedy do ubezpieczenia mogą go zgłosić dziadkowie. Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić studenta jako członka rodziny do ukończenia przez niego 26. roku życia.

Jeżeli nie jest możliwe ubezpieczenie studenta przez inngo członka rodziny, a on sam również nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas powinna go zgłosić do ZUS-u uczelnia. W tej sprawie student musi sam interweniować w dziekanacie, ponieważ jest ubezpieczany na własny wniosek.

Student może mieć także ubezpieczenie zdrowotne wynikające z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku do ZUS-u jest zgłaszany przez pracodawcę. Procedura ta nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia. Natomiast jeśli student prowadzi działalność gospodarczą, wtedy do ubezpieczenia zgłasza się samodzielnie.

Ubezpieczenie NNW dla studenta

Polisa NNW dla studenta to rodzaj ubezpieczenia, które oferuje ubezpieczonemu wsparcie finansowe w sytuacjach, które wydarzyły się w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim okoliczności wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Do takich zdarzeń zaliczymy m.in. złamania, poparzenia, wypadki komunikacyjne oraz pobyt w szpitalu.

Ubezpieczenie studenckie od następstw nieszczęśliwych wypadków zabezpiecza żaka na okres 12 miesięcy. Składka może być zapłacona jednorazowo za cały rok. Polisę NNW dla studenta można wykupić za pośrednictwem uczelni lub samodzielnie. W ostatnim przypadku istnieje większa możliwość wybrania oferty odpowiadającej indywidualnym oczekiwaniom i zapewniającą maksymalną ochronę.

Dobrze dobrany pakiet polisy NNW dla studenta powinien go chronić nie tylko podczas wykładów, ale także w trakcie nauki, praktyki oraz w drodze na uczelnię. Najlepiej, aby ubezpieczenie studenckie obowiązywało także w domu oraz w czasie zajęć pozauczelnianych i w okresie wakacyjnym. Polisa NNW to ochrona całodobowa, niezależnie od miejsca przebywania osoby ubezpieczonej.

Sprawdź na czym dokładnie polega ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej NNW dla studenta

Zakres ochrony ubezpieczeniowej NNW dla studenta, w zależności od wybranej oferty, może być bardzo rozbudowany, a pakiety są proponowane na atrakcyjnych warunkach. Polisa NNW nie jest dużym wydatkiem. Opłaty zaczynają się już od 25 zł miesięcznie, a suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100 tys. zł.

Ubezpieczenie NNW dla studenta działa w następujących przypadkach:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub np. udaru mózgu;
 • uszkodzenie ciała na skutek nieoczekiwanego zdarzenia;
 • doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. złamania, skręcenia, zwichnięci – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także urazy występujące w wyniku napadu epileptycznego;
 • zdiagnozowanie poważnej choroby, np. nowotworu;
 • wypadek podczas uprawiania sportów – ochrona obejmuje aktywność rekreacyjną oraz wyczynową;
 • assistance – opieka lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, dostawa leków oraz zapewnieni rehabilitacji albo transportu medycznego;
 • pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji – zakup lekarstw lub profesjonalnego sprzętu medycznego.

Dodatkowo, oprócz standardowego pakietu ochrony ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pomoc w zakresie walki z cyberprzemocą oraz hejtem w internecie. W ramach tej polisy student może skorzystać z pomocy psychologa, prawnika lub informatyka.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie dla studenta może obejmować zarówno ochronę wypadkową, jak i zdiagnozowanie poważnej choroby.

Dowiedz się, jak wybrać ubezpieczenie od choroby.

Gdzie można kupić polisę NNW dla studentów?

Tego rodzaju ochronę ubezpieczeniową oferują praktycznie wszystkie duże towarzystwa ubezpieczeniowe, tj. PZU, Generali, Nationale Nederlanden, Warta, czy Uniqa. Klienci mogą wybrać dowolny wariant ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC dla studenta

Polisa OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie, które ochroną ubezpieczeniową obejmuje szkody nieumyślnie wyrządzone przez studenta w związku z wykonywaniem przez niego praktyk, nauką na uczelni i czynnościami w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC zadziała w następujących sytuacjach:

 • gdy student w trakcie praktyk przypadkowo stłucze sprzęt należący do pracodawcy;
 • gdy student podczas zajęć niechcący zrzuci ze stolika probówki, przyrządy używane podczas ćwiczeń i ulegną one zniszczeniu.

W takich sytuacjach polisa OC gwarantuje pokrycie kosztów wyrządzonej szkody do wysokości wskazanej w określonym wariancie ochrony.

Uczelnie na ogół nie wymagają od studenta posiadania polisy OC, inaczej jest w przypadku pracodawcy, który przyjmuje żaka na praktyki. Firma zatrudniająca praktykanta może wymagać wykupienia ubezpieczenia OC, gdy wykonywany zawód wiąże się z pracą z ludźmi. Najczęściej dotyczy to studentów z kierunków medycznych i paramedycznych. Do wykupienia polisy OC zobowiązani będą studenci odbywający praktyki w przychodni, a także psycholog, pedagog oraz logopeda zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Studenci mogą wykupić ubezpieczenie na uczelni. Najczęściej jest to ubezpieczenie NNW, ale zdarza się, że OC jest dodatkiem do takiej polisy. Jednak w takim przypadku są polisy grupowe, oferowane podobnie jak ubezpieczenie szkolne i nie ma w nich możliwości modyfikacji zakresu ochrony.

Polisa OC, podobnie jak NNW dla studenta, jest zawierana na rok.

Polisa NNW dla studenta – co oferują ubezpieczyciele?

Przykładowe oferty NNW dla studenta:

 • Generali – polisa NNW kosztuje 39 zł miesięcznie. Zapewnia rekompensatę za nieszczęśliwy wypadek 15 tys. zł, 100 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu oraz 2 tys. zł za leczenie szpitalne;
 • Signal Iduna – polisa NNW kosztuje minimum 40 zł. Zapewnia świadczenie w wysokości 12 tys. zł za nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 120 zł . 30 zł za dzień pobytu w szpitalu oraz 1,2 tys. zł za leczenie szpitalne;
 • Compensa – składka za ubezpieczenie NNW wynosi 73 zł. Gwarantuje świadczenie za nieszczęśliwy wypadek w wysokości 50 tys. zł. Za 1% uszczerbku na zdrowiu 300 zł. 10 zł za dzień pobytu w szpitalu oraz 4 tys. zł za leczenie szpitalne;
 • Uniqa – polisa NNW kosztuje 36 zł. Gwarantuje rekompensatę za nieszczęśliwy wypadek w wysokości 80 tys. zł. Ponadto 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, 130 zł za dzień pobytu w szpitalu i 5 tys. zł za leczenie szpitalne.

Kiedy polisa NNW nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej?

Przed podpisaniem umowy polisy NNW z ubezpieczycielem warto dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności. To okoliczności wypadku, które sprawią, że świadczenie nie zostanie wypłacone. Najczęściej wyłączenia odpowiedzialności dotyczą uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku np. samobójstwa, próby popełnienia przestępstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, bójek, protestów lub przebywania w krajach, gdzie toczą się działania wojenne.

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności w umowie warto także zwrócić uwagę na zapisy dotyczące limitów świadczeń. Określają one liczbę zdarzeń, które polisa przewiduje na dany rok umowy. Oznacza to np. że trzykrotne złamanie kości w ciągu jednego roku może nie zostać objęte świadczeniem, ponieważ ubezpieczyciel ograniczył takie uszkodzenia do dwóch rocznie.

Decydując się na polisę NNW, warto pamiętać, że ubezpieczenie takie nie pokrywa chorób czy schorzeń, które nie są bezpośrednim wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Z tego powodu każdemu studentowi potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo w sytuacji, gdy żak planuje podróże za granicę (np. poza Europę), wtedy standardowe ubezpieczeni NNW może nie oferować pełnej ochrony i warto zdecydować się również na polisę turystyczną.

Na co zwrócić uwagę, szukając polisy NNW dla studentów?

Wybierając polisę NNW dla studenta, należy zwrócić uwagę na ostateczny koszt ubezpieczenia. Osoby uczące się rzadko mają stabilną sytuację finansową i na ogół nie posiadają stałego dochodu, najczęściej podejmują prace dorywcze lub wakacyjne. Zdarza się, że polisę NNW można wykupić za niewielkie pieniądze, nawet 25 zł miesięcznie. Jednak za taką składkę suma ubezpieczenia jest dość niska (10 tys. zł), podobnie jak inne świadczenia. Ponadto zakres ochrony może nie obejmować dodatkowych udogodnień, np. pakietu assistance w cenie polisy.

Polisa NNW dla studenta jest dostępna w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Oferowany zakres ochrony i wysokość świadczeń może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i składki miesięcznej. Polisa NNW zapewnia studentowi ochronę zarówno w trakcie zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych, a także w czasie wolnym.

Źródło:

[1]: https://radon.nauka.gov.pl/raporty/studenci_2022

Podsumowanie

 • Studenci mają nie tylko prawo do podstawowej ochrony ubezpieczeniowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale mogą również zakupić pakiety ubezpieczeniowe w firmach prywatnych, które gwarantują wypłatę świadczenia w związku ze zdiagnozowaniem poważnej choroby lub wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie NNW dla studenta to rozwiązanie oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach losowych, np. w przypadku poważnego zachorowania, utraty sprawności w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy konieczności leczenia lub hospitalizacji spowodowanej wypadkiem.
 • Kupując ubezpieczenie NNW student może liczyć nie tylko na świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów leczenia, operacji, czy rehabilitacji, ale również wsparcie assistance, np. pomoc prawną, pomoc w organizacji sprzętu medycznego. Oferowany jest również transport medyczny.

Ubezpieczenie studenckie – co obejmuje i ile kosztuje?


Autor artykułu