Poradniki

Suma ubezpieczenia — dlaczego nie warto na niej oszczędzać?

Kalendarz 11.10.2022 Aktualizacja13.12.2023

Czym jest suma ubezpieczenia? Jak wpływa na wysokość świadczenia i w jaki sposób najlepiej dobierać sumy ubezpieczenia, aby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w artykule.

Suma ubezpieczenia to jeden z najważniejszych parametrów wpływających na jakość ubezpieczenia na życie i nie tylko. W artykule wyjaśniamy, czym jest? Jak wpływa na wysokość świadczenia? W jaki sposób najlepiej dobierać sumy ubezpieczenia, aby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Zakup polisy na życie to jedna z najważniejszych decyzji, jaką można podjąć w celu finansowego zabezpieczenia swojej rodziny. Warto podejść do tego odpowiedzialnie. Nie każde ubezpieczenie jest w stanie zapewnić ubezpieczonemu i jego rodzinie odpowiednie wsparcie finansowe w trudnym czasie. 

Na jego jakość wpływa bowiem nie tylko zakres ochrony, czy lista wyłączeń odpowiedzialności, ale również – a raczej przede wszystkim – kwota odszkodowania (świadczenia), którą ubezpieczyciel wypłaca w momencie zajścia zdarzenia. Ta z kolei jest ściśle powiązana z sumą ubezpieczenia. Czym ona jest? 

Suma ubezpieczenia to inaczej maksymalna kwota pieniędzy, jaką ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku zajścia zdarzenia objętego polisą. Jej wysokość ustalana jest w umowie ubezpieczenia. 

W zależności od rodzaju polisy wysokość odszkodowania / świadczenia może być równa sumie ubezpieczenia lub mniejsza. Wszystko zależy od rodzaju produktu, a także poszczególnych zapisów zawartych w umowie. 

Warto wiedzieć…
SU w polisach na życie to maksymalna wysokość świadczenia, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego.

Dwieście tysięcy, pół miliona? Ile pieniędzy zapewni bezpieczeństwo finansowe Twojej rodzinie, gdy Ciebie zabraknie?

To, jaką sumę ubezpieczeniową ustalisz z towarzystwem ma kluczowe znaczenie dla skuteczności polisy i bezpieczeństwa całej rodziny. O ile ubezpieczenie samochodu nie nastręcza takich dylematów, to w przypadku polisy na życie niezwykle istotne – a często również trudne – jest to, by ustalić adekwatną do sytuacji finansowej rodziny SU.

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o sytuacjach, w których właściciele polis byli zbulwersowani wysokością wypłaconych im świadczeń, np. związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, czy poważnym zachorowaniem. Większość takich przypadków wynika z braku zrozumienia warunków umowy i niedopilnowania wysokości sumy ubezpieczenia.

To zrozumiałe, że klienci, opłacając składkę np. w wysokości 70 zł miesięcznie oczekują realnej pomocy w trudnej sytuacji. Polisy na życie nie działają jednak na zasadzie rekompensaty, a jedynie – lub aż! – gwarantują świadczenie za konkretne zdarzenie dokładnie w takiej kwocie, na jaką ubezpieczony umawia się z  towarzystwem. 

Mówiąc wprost: gdy ubezpieczony umiera, rodzina otrzyma dokładnie tyle pieniędzy, ile przewidywała umowa. A umowy bywają różne. W tej samej kwocie można zyskać polisę na wypadek kilku zdarzeń z niskimi sumami ubezpieczenia lub za samą śmierć z wyższą SU. 

Jeśli klient zdecydował się na ubezpieczenie z niską składką i szerokim zakresem, to najprawdopodobniej suma ubezpieczenia za pojedyncze zdarzenie w takiej polisie również będzie niska i nie spełni jego oczekiwań. 

Jak myślisz, ile pieniędzy zapewniłoby Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe, gdyby Ciebie zabrakło? Eksperci mają kilka sposobów na to, jak obliczyć adekwatną sumę ubezpieczeniową. Zanim jednak do nich przejdziemy, wyjaśnijmy, jakie mamy rodzaje sum ubezpieczenia i czym one się od siebie różnią. 

Suma ubezpieczenia sumie nie równa – czym różnią się sumy w różnych rodzajach ubezpieczeń?

W zależności od tego, z jakim produktem ubezpieczeniowym mamy do czynienia nasze możliwości indywidualnego wyboru maksymalnej kwoty świadczenia mogą się różnić.

Ubezpieczenie grupowe to polisa, w której mamy bardzo ograniczone możliwości decydowania o wysokości sumy ubezpieczenia. Zwykle to towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje gotowe warianty produktu z określonymi przez niego sumami ubezpieczenia i wysokością składki. My, jako potencjalni klienci, możemy się na te warunki zgodzić lub zrezygnować z zawarcia umowy i znaleźć ofertę bardziej dopasowaną do naszych potrzeb.

Jeśli ubezpieczenie grupowe oferuje nam pracodawca, najprawdopodobniej otrzymamy bardzo szeroki zakres z niskimi świadczeniami – w takiej sytuacji, jeśli zależy nam na zabezpieczeniu rodziny, warto dokupić polisę indywidualną na wypadek śmierci.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z indywidualnymi ubezpieczeniami na życie. W tym przypadku suma ubezpieczenia jest ustalana między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym masz możliwość określenia swoich potrzeb związanych z zakresem polisy, czy właśnie z jej sumą. Doradca na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji dopasowuje produkt i oblicza wysokość składki.

Nie zawsze jednak suma ubezpieczeniowa zaproponowana przez Ciebie będzie akceptowalna dla towarzystwa. Może się też zdarzyć, że… nie będzie Ci się ona opłacać.

Warto wiedzieć…
Im wyższa maksymalna kwota świadczenia, tym wyższa składka. Ponadto osoby młodsze za tę samą cenę będą mogły uzyskać wyższą SU.

Stała, malejąca suma ubezpieczenia… na czym polegają różnice?

W zależności od rodzaju polisy możemy się spotkać z różnymi typami sum. Dla przykładu kupując ubezpieczenie samochodu możesz spotkać się z terminem suma gwarancyjna i suma redukcyjna. (Ich definicje wyjaśniamy w zakładce: pytania i odpowiedzi).

W polisach na życie mamy natomiast do czynienia z dwoma rodzajami sum ubezpieczenia: stałą i malejącą.

 1. Stała suma ubezpieczenia – jest rozwiązaniem bardziej powszechnych. Oznacza, że w czasie trwania umowy maksymalna wysokość wypłaty świadczenia się nie zmienia. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel umożliwia podwyższenie sumy ubezpieczenia. Ponadto indeksacja i waloryzacja składki umożliwiają zabezpieczenie nominalnej wartości SU w związku z inflacją.
 1. Malejąca suma ubezpieczenia to rozwiązanie bardzo często spotykane przy polisach zabezpieczających kredyt hipoteczny. Oznacza, że wraz z upływem czasu zarówno suma ubezpieczenia, jak i wysokość składki maleją. Ubezpieczenia z malejącą sumą oferują już nie tylko banki, ale coraz częściej również towarzystwa ubezpieczeń, m.in. Aegon, Compensa, Unum.

Kto ustala sumę ubezpieczenia w polisie na życie?

Jak już wspominaliśmy w przypadku indywidualnych ubezpieczeń na życie sami – w porozumieniu z towarzystwem – możemy w dużej mierze wpływać na wysokość sumy ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wysokich kwot lub sytuacji zdrowotnej budzącej wątpliwość, ubezpieczyciel ma prawo do wysłania klienta na badania medyczne w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego. 

Niektórzy ubezpieczyciele gwarantują brak badań lekarskich do sumy ubezpieczenia w wysokości 300 000 zł. 

Maksymalna kwota świadczenia w przypadku polisy grupowej jest ustalana przez towarzystwo ubezpieczeń.

Jak obliczyć sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci?

Eksperci proponują różne metody obliczania, jaka suma ubezpieczenia będzie odpowiednim zabezpieczeniem dla rodziny. Zarówno niedoubezpieczenie, jak i nadubezpieczenie to zjawiska, których powinniśmy unikać. Pierwsze spowoduje, że otrzymane z polisy pieniądze nie pokryją wszystkich zobowiązań po naszej śmierci, a drugie po prostu wygeneruje nam niepotrzebne koszty. 

To, jaka suma ubezpieczenia będzie właściwa w Twoim przypadku możesz obliczyć na kilka sposobów, np.:

 • szacując wydatki w skali całego roku i mnożąc je przynajmniej razy sześć,
 • obliczając wysokość swoich dwuletnich/trzyletnich zarobków.

Decydując się na konkretną sumę ubezpieczenia warto dokładnie przeanalizować koszty utrzymania i sytuację rodziny; wziąć pod uwagę wiek dzieci, zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyt hipoteczny) oraz sytuację zdrowotną. 

Agent ubezpieczeniowy na spotkaniu może pomóc w wyborze właściwego maksymalnego świadczenia – warto z tej możliwości skorzystać.

Na co zwrócić uwagę, ustalając sumę ubezpieczenia?

Przed ostateczną decyzją warto sprawdzić, czy oferta ubezpieczeniowa, na którą się decydujemy pozwala na zmianę wysokości SU wraz z upływem czasu.

Pamiętajmy, że z wiekiem nasze potrzeby mogą się zmieniać, np. gdy na świecie pojawi się dziecko koszty życia mogą wzrosnąć, a wcześniej ustalona kwota świadczenia nie będzie dłużej zapewniać bezpieczeństwa finansowego rodzinie.

Wszystkie zabiegi powinny się sprowadzać do tego, aby suma ubezpieczenia była jak najwyższa, a jednocześnie nie uderzała nas niepotrzebnie po kieszeni. Dlatego trzeba wybrać priorytety i dopasować sumę do potrzeb.

Ustalając sumę ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na 3 najważniejsze aspekty:

Przeszłość: spłacenie zobowiązań, tj. kredyt hipoteczny czy pożyczka na zakup samochodu, a także spłata wspólników, jeśli wspólnie z kimś prowadzimy biznes;

Teraźniejszość: zapewnienie spokoju finansowego rodzinie przez pewien czas, np. 2 lat, kiedy nasi bliscy będą układać sobie życie na nowo: opłaty za czynsz, media, opłaty obiadów w szkole, przedszkolu, „niespodziewane” wydatki, np. nowy fotelik do samochodu, codzienne wydatki:  jedzenie, leki, ubrania.

Przyszłość: czyli co dalej z naszymi planami? Dodatkowe zajęcia dla rosnących dzieci-nastolatków, studia w dużym mieście – w Polsce lub zagranicą, pomoc w usamodzielnieniu dzieci, własne pierwsze mieszkanie. 

Aby dobrze dopasować sumę ubezpieczenia, trzeba na chwilę się zatrzymać i zapisać na przysłowiowej kartce, które z punktów powyżej muszą zostać zabezpieczone. Dzięki temu nie będziemy podejmować decyzji pod wpływem emocji, np. na spotkaniu z Agentem. Lista nie jest zamknięta – indywidualne podejście jest mocno wskazane.

Radzi Piotr Siekański, ekspert DobrejPolisyNaŻycie

Podwyższenie sumy ubezpieczenia może być konieczne również, gdy zdecydujemy się na kredyt hipoteczny. Zarówno banki, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe oferują specjalne rozwiązania pod kredyt, jednak jeśli mamy już wykupioną polisę na życie warto po prostu podwyższyć SU, aby pokrywała spłatę naszego zobowiązania.

Ustalając SU na życie pamiętaj:

 • o zabezpieczeniu spłaty swoich pożyczek i kredytów,
 • o dostosowaniu wysokości maksymalnego świadczenia do wieku dzieci – im młodsze, tym większej pomocy finansowej będą potrzebować, jeśli Ciebie zabraknie,
 • uwzględnieniu sytuacji Twojego małżonka – jeśli nie pracuje lub nie zarabia tyle, by móc samodzielnie utrzymać rodzinę, zadbaj, by pieniądze z polisy zabezpieczyły jego płynność finansową do czasu przeorganizowania życia.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

Nie każde świadczenie to 100% sumy ubezpieczenia. Decydując się na polisę na wypadek poważnego zachorowania, czy nieszczęśliwego wypadku warto o tym pamiętać i dokładnie sprawdzać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Co więcej, kupując stosowne rozszerzenia polisy możemy na przykład ustalić sumę na wypadek śmierci w wysokości 150 000 zł, a na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego zwiększyć ją do 200 000 zł. 

W przypadku uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wypadkiem wysokość świadczeń wynosi zwykle określony procent sumy ubezpieczenia. Warto więc dokładnie przeanalizować Tabele Uszczerbków i sprawdzić, na jakie świadczenia możemy liczyć w przypadku konkretnego urazu z wybraną przez nas sumą polisy na życie. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia za trwały uszczerbek?

Przykładowo w przypadku polisy PZU Ochrona Każdego Dnia z umową dodatkową na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem w zależności od stopnia uszczerbku ubezpieczyciel wypłaca od 1% do 100% SU.

Wysokość wypłatySU 10 000SU 30 000SU 50 000
Za złamaną kość krzyżową – 2% SU200 zł600 zł1 000 zł
Za złamanie trzonu kości ramiennej – 6% 600 zł1 800 zł3 000 zł
Za utratę kończyny dolnej w stawie biodrowym – 80%8 000 zł24 000 zł40 000 zł
Szacowana kwota świadczenia w zależności od wysokości SU za wybrane uszczerbki na zdrowiu w PZU – Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Opracowane 6.10.2022 na podstawie dokumentu OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie z sumą 200 000 zł?

Wysoka suma ubezpieczenia to również wysokie koszty. Zdecydowanie korzystniejsze warunki można uzyskać, decydując się na polisę w młodym wieku – wówczas za tę samą cenę możemy otrzymać wyższą sumę ubezpieczeniową.

Trudno określić wyłącznie na podstawie maksymalnej wysokości świadczenia, ile kosztować będzie polisa – ubezpieczenie to produkt bardziej złożony, a wysokość składki zależy również od innych czynników. 

W tabeli prezentujemy przykładowe wyliczenia miesięcznych opłat za polisę (wyłącznie) na wypadek śmierci w zależności od wieku i SU. Można je traktować poglądowo – w żadnym razie nie są to kwoty wiążące – polisy na życie to produkty o indywidualnym charakterze. O dokładną cenę polisy warto zapytać dorady ubezpieczeniowego, który na podstawie naszej sytuacji zdrowotnej, potrzeb i wieku obliczy indywidualną wysokość składki.

Wiek ubezpieczonego ↓SU 100 000SU 250 000SU 500 000
25 latok. 25 złok. 62 złok. 112 zł
35 latok. 36 złok. 92 złok. 165 zł
45 latok. 69 złok. 173 złok. 312 zł
55 latok. 140 złok. 347 złok. 625 zł
Cena ubezpieczenia na życie na 15 lat w zależności od sumy ubezpieczenia. Opracowane 04.2022 r. na podstawie oferty ubezpieczycieli.

Zdecydowanie warto pomyśleć o ubezpieczeniu na życie wcześniej – składki będą o wiele niższe.

Suma ubezpieczenia w pytaniach i odpowiedziach

Wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Co wpływa na wysokość sumy ubezpieczenia?

Jest kilka czynników mających wpływ na maksymalną wysokość świadczenia. To m.in. rodzaj polisy (grupowa, czy indywidualna), limity ustanowione przez ubezpieczyciela, wiek ubezpieczonego i jego możliwości finansowe.

Czy suma ubezpieczenia z ubezpieczenia na życie dotyczy również umów dodatkowych?

Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają dostosowanie wysokości maksymalnego świadczenia dla każdej z podpisywanych umów, stosując własne limity. Wysokość SU dla różnych umów dodatkowych ustala się w momencie zawarcia polisy. O możliwości można przeczytać jeszcze przed rozmową z doradcą ubezpieczeniowym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jaka może być najwyższa suma ubezpieczenia?

Jak już wspominaliśmy ubezpieczyciele stosują własne limity. Na przykład w Ergo Hestia i Signal Iduna mamy możliwość ubezpieczenia się na wypadek śmierci nawet do 4 000 000 zł. Nationale oferuje ochronę powyżej miliona złotych. Allianz, Aegon oferują polisy z zabezpieczeniem do miliona złotych.

Kto otrzyma pieniądze z polisy na życie?

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie jest przekazywana uposażonemu lub uposażonym, których ubezpieczony wyznacza przy zawieraniu umowy.  

Czym jest suma gwarancyjna?

Gwarantowana suma ubezpieczenia dotyczy wszystkich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej OC. Jest to maksymalna kwota odszkodowania dla poszkodowanego w zdarzeniu, w którym byliśmy sprawcami.

Czym się różni redukcyjna suma ubezpieczenia od nieredukcyjnej?

W przypadku redukcyjnej sumy jej wysokość zostaje pomniejszona o każde wypłacone odszkodowanie. W przypadku nieredukcyjnej kwota wypłacanych świadczeń nie zmniejsza się przez cały okres trwania umowy. Z tego rodzaju sumami ubezpieczenia możemy się spotkać kupując polisę AC oraz OC

Podsumowanie

 1. Suma ubezpieczenia to inaczej maksymalna kwota świadczenia (lub też maksymalne odszkodowanie), jaką ubezpieczony może uzyskać w związku z wystąpieniem zdarzenia objętym ochroną.
 2. W polisach na życie mamy do czynienia ze stałymi oraz malejącymi SU. Te drugie najczęściej dotyczą polis pod kredyt hipoteczny i gotówkowy.
 3. Jej wysokość – w zależności od rodzaju polisy – ustala ubezpieczyciel lub ubezpieczony.
 4. Planując SU warto wziąć pod uwagę koszty życia i przychody. Jej wysokość powinna zabezpieczyć rodzinę na wypadek Twojej śmierci.
Suma ubezpieczenia — dlaczego nie warto na niej oszczędzać?


Autor artykułu