Poradniki

Ubezpieczenie od choroby – na czym polega? Jakie wybrać?

Kalendarz 09.01.2023 Aktualizacja12.12.2023

Ubezpieczenie od choroby to wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania, np. na nowotwór czy choroby układu krążenia. Zapewnia nie tylko pieniądze na leczenie, ale również szereg usług assistance, które wspierają powrót do zdrowia. Na czym dokładnie polega ochrona? Jakie daje korzyści? Kto oferuje ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w tekście.

Według badania PIU Mapa Ryzyka Polaków 80% osób obawia się braku pieniędzy na leczenie ciężkiej choroby, tj. nowotwór. Przejmujemy się niskim poziomem publicznej opieki zdrowia, ewentualnymi poważnymi skutkami zachorowania oraz brakiem dostępu do właściwej pomocy medycznej. Na rynku ubezpieczeniowym znajdziemy rozwiązania, które mogą pomóc nam ograniczyć skutki nieprzewidzianych zdarzeń, a jednym z nich jest właśnie ubezpieczenie od choroby. Na czym ono polega i przed czym rzeczywiście chroni? Już tłumaczymy!  

Poważne zachorowanie – definicja

Choroba chorobie nie równa, a w przypadku produktów ubezpieczeniowych ból, czy cierpienie spowodowane zachorowaniem, choć istotne dla klienta, nie wpływa na wypłatę świadczenia, czy na jego wysokość – kluczowe są warunki umowy. Dla przykładu w OWUD Pru czytamy, że poważne zachorowanie to:

Choroba, procedura medyczna lub zaburzenie funkcji organizmu Ubezpieczonego, które: wystąpiły w  czasie ochrony ubezpieczeniowej, którą obejmujemy Ubezpieczonego i w czasie tej ochrony spełniają warunki zawarte w definicji danego Poważnego Zachorowania.

Źródło: dokument OWUD — Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania, Pru.
Warto wiedzieć…
Każde towarzystwo ubezpieczeń samo określa definicję poważnego zachorowania, a także tworzy listę chorób objętych ubezpieczeniem. Zakres ochrony i definicja dostępne są w dokumencie OWUD każdej polisy na życie.

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

Mając świadomość, że ubezpieczyciele mają swobodę w definiowaniu zakresu oferowanego ubezpieczenia, można się domyślić, że opłacając składkę, zobowiązujemy towarzystwo do wypłaty określonych środków w przypadku zachorowania na konkretne choroby. Ich obszerne listy dołączone są zwykle do dokumentu OWUD polisy. Na szczęście katalogi chorób zwykle zawierają podobne zachorowania, a – co istotne – ich lista jest bardzo długa i często zawiera ponad 40 różnego rodzaju chorób neurologicznych, zakaźnych, immunologicznych itp. Jakich dokładnie? 

Stwardnienie rozsiane, nowotwór, zawał… Jakie choroby obejmuje ubezpieczenie od choroby?

Wbrew pozorom polisa od choroby nie chroni przed wszelkimi zachorowaniami. Tego rodzaju ubezpieczenie ma zagwarantować ubezpieczonemu wsparcie finansowe w przypadku ciężkich chorób, operacji, czy upośledzenia funkcji danego narządu, które wymagają kosztownego leczenia lub czasowej hospitalizacji czy rezygnacji z pracy. Oferta ubezpieczycieli w tym zakresie jest bardzo szeroka, a zarazem indywidualna – każde towarzystwo ubezpieczeniowe samo ustala zakres ubezpieczenia. 

Na wypadek jakich chorób lub operacji możemy się ubezpieczyć? Najczęściej są to:

 • nowotwory złośliwe (czasami również niektóre nowotwory łagodne);
 • przewlekła niewydolność nerek;
 • schyłkowa niewydolność oddechowa;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • udar mózgu;
 • operacja zastawek serca;
 • zapalenie mózgu;
 • przeszczep narządów;
 • choroba parkinsona;
 • bypass, czyli zabieg chirurgiczny polegający na dokonaniu pomostu omijającego wieńcowego;
 • kardiomiopatia;
 • śpiączka;
 • sepsa.

Ubezpieczyciele umożliwiają również ubezpieczenie się na wypadek stwardnienia rozsianego, utraty wzroku i innych chorób, które nie zawsze dobrze rokują. W katalogu ciężkich chorób niejednej polisy znajdziemy również chorobę alzheimera, choroby autoimmunologiczne (np. toczeń rumieniowaty układowy), choroby zakaźne (tj. tężec, czy gruźlica), a także utratę kończyny.

Co zapewnia ubezpieczenie na wypadek choroby?

Gdy u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana choroba, np. zawał serca może on otrzymać nie tylko świadczenie pieniężne w wysokości określonego procenta sumy ubezpieczenia z tytułu zachorowania, ale również pomoc assistance. – Zakres ochrony i świadczeń będzie zależał od konkretnej oferty.  

Oprócz świadczenia ubezpieczyciele często oferują również: 

 • konsultacje u lekarza specjalisty; 
 • transport medyczny; 
 • pakiet badań diagnostycznych; 
 • wparcie pielęgniarki; 
 • dostarczenie leków;
 • organizację sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pomoc w opiece nad dziećmi, czy wykonywaniu prac domowych;
 • drugą opinię medyczną.

Jak widać zakres pomocy może być bardzo szeroki, a klient może – i powinien! – dostosować go do swoich potrzeb.

Kto oferuje ubezpieczenie od choroby?

Towarzystwo ubezpieczenioweWiek wstępuWysokość sumy ubezpieczeniaLiczba chorób objętych ubezpieczeniem
Nationale Nederlanden 16–65 lat20 tys. – milion złotychMaks. 56 chorób
Pru 18–61 lat10 tys. – dwa miliony złotychMaks. 54 choroby
Warta18–60 latDo 600 tys. złotychOk. 45 chorób
TU Europa18–64 lat10 tys. – 100 tys. złotych3 choroby: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy
Tabela 1. Kluczowe informacje dot. umowy dodatkowej do ubezpieczenia na życie na wypadek zachorowania dostępnej w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych. Opracowane na podstawie dokumentów OWUD w dniu 3.01.2023 r.
Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie na wypadek choroby nie jest dostępne jako indywidualny produkt – można je zakupić w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w niektórych bankach jako dodatek do ubezpieczenia na życie (także przy kredycie).

Allianz poważne zachorowanie

Jednym z dostępnych wariantów ubezpieczenia jest dodatkowa ochrona do ubezpieczeń na życie: Twoje Życie, Twój Plan i Nowa Perspektywa od Allianz. W tym towarzystwie możesz zabezpieczyć się na wypadek zachorowania nawet do kwoty 800 000 zł – takie pieniądze powinny zaspokoić potrzeby większości rodzin. Dostępne są warianty dla ubezpieczonego i jego partnera/ki chroniące na wypadek 45 chorób oraz wariant dla dzieci (20 chorób).

PZU poważne zachorowanie

W PZU ubezpieczymy poważne choroby w ramach czterech umów głównych na życie: Gwarantowane Jutro, Ochrona Każdego Dnia, Wsparcie Najbliższych oraz PZU Na Dobry Początek. Ta polisa umożliwia finansowe zabezpieczenie nawet do miliona złotych, a aby przystąpić do ubezpieczenia, nie trzeba wykonywać badań lekarskich – wystarczy wypełnienie ankiety medycznej. Umowę należy zawrzeć na pięć lat z możliwością jej przedłużenia. Dostępne są dwa warianty ochrony: Premium i Standard z możliwością zabezpieczenia na wypadek maksymalnie 65. chorób.

Nationale Nederlanden poważne zachorowanie

W Nationale Nederlanden możemy zakupić dwa rodzaje polis: na wypadek ciężkich chorób bez nowotworów lub na wypadek chorób nowotworowych (odpowiednio dla mężczyzn i kobiet). To do nas należy decyzja, czy zechcemy zapewnić sobie kompleksową ochronę, czy zdecydujemy się wyłącznie na jedną umowę dodatkową. Umowę można zawrzeć maksymalnie do 65. roku życia. Dodatkowo Nationale Nederlanden przygotowało specjalne rozwiązanie dla osób chcących ubezpieczyć się wyłącznie na wypadek cukrzycy.

Na jaką sumę ubezpieczenia zawrzeć umowę na wypadek poważnej choroby?

Nigdy nie przestaniemy przypominać – odpowiednie ubezpieczenie to takie, które zapewni tyle dodatkowych środków, aby zaspokoić potrzeby ubezpieczonego. Trudno więc jednoznacznie określić, czy powinno to być 100 tys., 250 tys. czy pół miliona złotych. Ustalając sumę ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę nie tylko potencjalne ryzyko zachorowania na konkretne choroby i ewentualne koszty ich leczenia, ale również to, o czym często zapominamy, czyli kwotę zgromadzonych dotąd oszczędności i koszty utrzymania aktualnego standardu życia

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim suma ubezpieczenia powinna uwzględniać nie tylko koszty samego leczenia, ale również prowadzenia domu, rachunków, lekarstw, rehabilitacji, a także spłatę długów, np. rat kredytu. W łatwy sposób możesz oszacować potrzebne środki na dopięcie budżetu domowego w czasie choroby poprzez zliczenie trzymiesięcznych lub półrocznych kosztów życia oraz sprawdzenie średnich kosztów leczenia. Pomóc Ci w tym może również doradca ubezpieczeniowy.

Kiedy warto ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania?

Na pewno warto rozważyć zakup tego rodzaju polisy, gdy w naszej rodzinie zdarzały się już poważne zachorowania. Ponadto o takim zabezpieczeniu powinien pomyśleć każdy, kto obawia się o swoje finanse w przypadku zawału serca (szczególnie jeśli jest jedynym żywicielem rodziny) lub innych chorób, które wymagają odpowiedniej rekonwalescencji i czasowej rezygnacji z pracy. Ubezpieczenie od chorób nie jest drogim dodatkiem, a może przynieść realną pomoc w przypadku ciężkiego zachorowania lub długotrwałego leczenia. Kolejnymi grupami osób, którym ubezpieczenie na życie i zdrowie może przynieść wiele korzyści są:

 • samodzielni rodzice – dzięki polisie mogą liczyć nie tylko na dodatkowe środki, które pomogą pokryć koszty leczenia i zaspokoić podstawowe potrzeby (swoje i dzieci), ale również zapewnią pomoc w opiece nad dzieckiem;
 • osoby żyjące w stresie, prowadzące niezdrowy tryb życia – niestety są to czynniki sprzyjające rozwojowi wielu chorób. W takiej sytuacji warto zagwarantować sobie dodatkowy parasol ochronny na wypadek ewentualnych problemów zdrowotnych. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób w założeniu ma przynieść ubezpieczonemu wsparcie finansowe i organizacyjne w powrocie do zdrowia. Są jednak sytuacje (wyjątkowe), w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Dzieje się to zazwyczaj, gdy:

 • do zachorowania dojdzie w wyniku próby popełnienia samobójstwa, samookaleczenia, a także okaleczenia ubezpieczonego przez inną osobę na jego wyraźną prośbę;
 • zachorowanie nastąpi wskutek popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa;
 • zdarzenie wystąpi w wyniku zażycia substancji niedozwolonych lub substancji psychotropowych, również po spożyciu alkoholu.

Ponadto ubezpieczyciele mogą nie wypłacić świadczenia z ubezpieczenia w przypadku zachorowania spowodowanego inną chorobą, której przyczyną było spożywanie alkoholu. Chodzi tu m.in. o przewlekłe zapalenie trzustki, alkoholowe zapalenie żołądka itp.

Lista wyłączeń odpowiedzialności może się różnić w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto więc przed zakupem polisy porównać konkretne zapisy zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego produktu.

Ubezpieczenie dziecka od choroby – najważniejsze informacje

Choroby wirusowe, czy neurologiczne spotykają niestety nie tylko dorosłych, ale również dzieci. I choć ryzyko zawału czy udaru mózgu jest u nich znikome, to warto ubezpieczyć je na wypadek innych chorób i zdarzeń, tj. sepsa, cukrzyca typu 1, nowotwór, czy przeszczep narządu. Polisę od chorób dla dziecka kupisz jako dodatek do własnego ubezpieczenia na życie lub rozszerzenie do ubezpieczenia posagowego albo następstw nieszczęśliwego wypadku. Co istotne wielu ubezpieczycieli zapewnia ochronę zdrowia nawet kilkumiesięcznego dziecka. Dzięki temu możesz zabezpieczyć swoje dziecko już od pierwszych tygodni jego życia. Tego rodzaju polisy działają na podobnych zasadach jak te przygotowane z myślą o pełnoletnich klientach.

Warto wiedzieć…
Kupując polisę na wypadek zachorowania dla dziecka, zwróć uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Wysokie świadczenie to wsparcie finansowe nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich bliskich.

Najczęściej zadawane pytania:

Kupujesz ubezpieczenie na życie i rozważasz rozszerzenie ochrony na wypadek ciężkiej choroby? A może zastanawiasz się, jakie korzyści może Ci przynieść dodatkowa ochrona? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest poważne zachorowanie?

Poważne zachorowanie to nagła choroba wymagająca interwencji medycznej, która została zdiagnozowana w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwyczajowo precyzyjnie definiują czym jest, a czym nie jest poważna choroba. Listę zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową znajdziesz w OWUD lub w załączniku do OWUD każdej polisy. Do najczęściej wskazywanych przez ubezpieczycieli chorób klasyfikowanych jako poważne zaliczamy, m.in. udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, chorobę parkinsona, nowotwór złośliwy oraz utratę wzroku.

Jak długo trwa umowa ubezpieczenia na wypadek choroby?

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób to rodzaj krótkoterminowej dodatkowej ochrony dostępnej dla osób posiadających polisę na życie. Umowa, w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, może być podpisana, np. na rok albo pięć lat, a następnie automatycznie przedłużana.

W jakim wieku można ubezpieczyć się na wypadek ciężkiego zachorowania?

Dodatkową umowę ubezpieczenia na wypadek poważnych chorób można zakupić najczęściej dla osoby pełnoletniej, która nie osiągnęła wieku emerytalnego. Niektórzy ubezpieczyciele oferują również ochronę dla dzieci. Dokładne granice wiekowe będą zależeć od konkretnej oferty, może to być 61 lat (tak jak w ofercie Pru) albo, np. 65 (tak jak w przypadku oferty Nationale Nederlanden).

Jak długo trzeba być ubezpieczonym, aby otrzymać odszkodowanie?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zwykle po podpisaniu umowy i opłaceniu pierwszej składki ubezpieczeniowej. Czas ewentualnej karencji (najczęściej spotykanej w przypadku ubezpieczeń grupowych) określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdej polisy na życie.

Czym się kierować wybierając ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób?

Aby zapewnić sobie optymalną ochronę ubezpieczeniową, warto przeanalizować, na wypadek jakich chorób ubezpieczyciel gwarantuje pomoc finansową. W tym celu nie tylko należy sprawdzić wykaz chorób, ale również listę wyłączeń odpowiedzialności. Drugim nie mniej istotnym czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Powinna ona w stu procentach pokrywać koszty ewentualnego leczenia i zapewnić środki na utrzymanie w czasie hospitalizacji.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania?

Koszt ochrony na wypadek choroby jest doliczany do składki ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia na życie. Cena takiego dodatku może wynieść już od kilkunastu złotych. Wysokość składki dodatkowego ubezpieczenia zależy m.in. od wieku ubezpieczonego; jego aktualnego stanu zdrowia; przebytych chorób, a także wybranego wariantu ochrony i sumy ubezpieczenia. Przy doborze polisy należy pamiętać o racjonalnym szacowaniu swoich możliwości finansowych. 

Na co mogę przeznaczyć odszkodowanie za poważne zachorowanie?

Pieniądze z polisy można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitację, prywatne wizyty u specjalisty, czy po prostu na spłatę rat kredytu, zakup lekarstw, jedzenia i zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Czy można ubezpieczyć się po przejściu poważnej choroby?

Z reguły tak. W momencie, gdy zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety medycznej, w której będzie trzeba opisać przebyte choroby i leczenie. Weźmie pod uwagę również aktualny stan zdrowia. Aby ograniczyć ryzyko braku wypłaty świadczenia, nie warto zatajać żadnych informacji dotyczących swojego zdrowia. Dzięki otrzymanym informacjom towarzystwo ubezpieczeń określi ryzyko ubezpieczeniowe. Na tej podstawie podejmie decyzję o przyznaniu ochrony ubezpieczeniowej, dostosowując ofertę do potrzeb klienta.

Jak działa ubezpieczenie od choroby nowotworowej?

Ubezpieczenie onkologiczne możesz zakupić jako osobny dodatek do ubezpieczenia na życie lub jako ochronę dostępną w ramach ubezpieczenia od poważnej choroby. W przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego nowotworu złośliwego wskazanego w tabeli chorób, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci mu ustaloną wysokość świadczenia.

Gdzie kupię ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie od choroby oferuje większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, w tym m.in. PZU, Nationale Nederlanden, Pru, Warta oraz Allianz. Ofertę ubezpieczycieli w kilka chwil porównasz na naszej stronie internetowej. Możesz również kupić ubezpieczenie zupełnie zdalnie, wypełniając formularz.

Podsumowanie

 • Brak pieniędzy na leczenie w przypadku choroby to jeden z największych lęków Polaków, który można zniwelować poprzez zakup stosownego ubezpieczenia.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek choroby to konkretne pieniądze na leczenie i szeroki zakres usług assistance już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
 • Ubezpieczenie na życie i zdrowie z optymalnym zakresem ubezpieczenia to dobre rozwiązanie dla samodzielnych rodziców, osób z niewielkimi oszczędnościami i dla tych, którzy prowadzą niezdrowy styl życia.
Ubezpieczenie od choroby – na czym polega? Jakie wybrać?


Autor artykułu