Poradniki

TU Warta ubezpieczenie grupowe. Czy to dobra polisa na życie?

Kalendarz 16.10.2023 Aktualizacja13.12.2023

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe Warta? Czy ubezpieczyciel oferuje wysokie sumy ubezpieczenia? Kto może przystąpić do polisy? Wyjaśniamy!

W powszechnej świadomości ubezpieczenie grupowe jest przeznaczone wyłącznie dla osób zatrudnionych u pracodawcy, tzn. etatowców. W praktyce jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by również np. freelancer zadbał o swoje interesy i sam przystąpił do ubezpieczenia. Grupowe ubezpieczenie na życie sprawdzi się u osób prowadzących własną działalności gospodarczą, pracujących na swój rachunek, np. fotografowie, copywriterzy, dziennikarze, agenci nieruchomości, prawnicy, itd. To właśnie w takich sytuacjach cenna może okazać się polisa Otwarta Grupa. Na czym polegają ubezpieczenia grupowe otwarte?

Warta – ubezpieczenie grupowe otwarte

W przypadku wszystkich tych, którzy chcą sobie zapewnić ochronę finansową na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń (wypadki, choroby, zgon), Warta przygotowała elastyczną ofertę ubezpieczeniową. Jest to tzw. grupa otwarta Warta. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, gdyż tanowi ono alternatywę dla „tradycyjnych” grupowych ubezpieczeń pracowniczych oferowanych przez pracodawców.

Ubezpieczenie otwarte Warta. Kto może zostać ubezpieczonym?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta jest naprawdę elastyczne pod tym względem:

Wariant ubezpieczenia na życieW jakim wieku można przystąpić do ubezpieczenia? Po ukończeniu jakiego wieku nie można przystąpić do polisy?
Wariant I18 rok życia55 rok życia
Wariant II18 rok życia55 rok życia
Wariant III18 rok życia55 rok życia
Tabela 1. Grupowe ubezpieczenie na życie Warta – kto może się ubezpieczyć? Opracowanie własne na podstawie: https://www.e-nfs.pl/ubezpieczenia/grupa-otwarta/warunki-przystapienia-do-grupy-otwartej

Po jakim czasie wygasa ochrona w ramach polisy?

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Otwarta Grupa będzie obowiązywać do momentu ukończenia 70. roku życia. Po ukończeniu pięćdziesięciu pięciu lat następnie Klient zostaje w automatyczny sposób „dołączony” do ochrony w ramach Wariantu 55+.

W wariancie 55 plus ochrona trwa aż do osiemdziesiątego roku życia. Z kolei po ukończeniu osiemdziesięciu lat Warta przedstawia swoim klientom propozycję Wariantu 80+, który będzie bezterminową kontynuacją ubezpieczenia.

Warto wiedzieć – Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Otwarta Grupa w TU Warta
W przypadku posiadania innej polisy TU Warta może zaliczyć dotychczasowy okres ubezpieczenia do historii nowego klienta. Jest to ważne, jeśli chodzi o naliczanie okresów karencji. Takie rozwiązanie może być cenne również z punktu widzenia wysokości sum ubezpieczenia, jakie obowiązywały w poprzedniej polisie (szczególnie, jeśli były one wyższe).

Bez wątpienia siłą polisy ubezpieczeniowej Otwarta Grupa są pakiety ochrony dodatkowej. Podstawową polisę można bowiem rozbudować o takie moduły dodatkowe jak na przykład świadczenia przyznawane w związku z:

 • zachorowaniem na COVID-19,
 • wystąpieniem choroby nowotworowej (pakiet onkologiczny),
 • pojawieniem się chorób kardiologicznych,
 • uszkodzeniem ciała powstałym w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Jakie profesje nie mogą zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia Otwarta Grupa?

Niestety, ubezpieczenie Otwarta Grupa nie jest dla wszystkich. Niektóre zawody oraz czynności są wyłączone z ochrony. Zalicza się do nich m.in. takie profesje jak:

 • górnicy,
 • konwojenci przedmiotów wartościowych,
 • osoby pracujące z bronią,
 • kaskaderzy,
 • funkcjonariusze służb specjalnych.
Warto wiedzieć…
Do otwartego ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które wykonują ryzykowne zawody.

Grupowe ubezpieczenie na życie Warta

Co warto wiedzieć na temat tego ubezpieczenia grupowego? Cóż, z pewnością zainteresuje Cię, jeśli napiszemy o kilku cechach tego produktu finansowego:

Cecha Krótki opis
Szeroki zakres ochronyJeśli chodzi o zakres ochrony, w ramach ubezpieczenia grupowego dla firm przewiduje się wsparcie finansowe np. w takich sytuacjach jak: choroba przewlekła (nowotwór itp.), uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku, śmierć pracownika.
Platforma do obsługi onlineJak się okazuje, Warta nas pod tym względem nie rozczarowuje – aby się o tym przekonać, wystarczy zapoznać się z AZP, czyli aplikacją dla zakładów pracy. Jest to system online, dzięki któremu można sprawnie, bez konieczności osobistej wizyty w oddziale ubezpieczyciela, załatwiać bieżące sprawy. 
Tabela 2. Cechy ubezpieczenia na życie Warta. Opracowanie własne, na podstawie dokumentu OWU. Wrzesień, 2023 r.

Ubezpieczenie na życie Otwarta Grupa a karencja

Zanim jeszcze przystąpisz do polisy Otwarta Grupa, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że – podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych tego typu produktów finansowych – trzeba liczyć się z karencją. Sytuacja pod tym względem jest o tyle skomplikowana, że okresy karencji różnią się w przypadku różnych sytuacji. Przykładowo w przypadku:

 • zgonu ubezpieczonego lub jego bliskiej osoby należy odczekać 6 miesięcy po podpisaniu umowy, by można było nabyć prawo do ubezpieczenia,
 • urodzenia dziecka okres karencji wynosi 10 miesięcy,
 • pobytu w szpitalu na wypadek poważnego zachorowania – okres karencji to 3 miesiące.
Warto wiedzieć – Karencja w okresie ubezpieczenia
Karencja to powszechnie spotykane rozwiązanie w przypadku branży ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele stosują ją po to, by zabezpieczyć się przed sytuacją, w której klient towarzystwa podpisuje umowę już po zajściu nieszczęśliwego zdarzenia (np. po otrzymaniu informacji o pojawieniu się przewlekłej choroby).

Na ochronę w ramach ubezpieczenia Otwartej Grupy mogą liczyć osoby, które w momencie podpisywania umowy nie przebywają w:

 • szpitalu,
 • hospicjum,
 • innej placówce opiekuńczej.

A o tym, jak działa karencja i na czym polega przeczytasz w osobnym artykule.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Musisz mieć na uwadze, że informacje zamieszczone w naszym tekście to tylko część spośród wszystkich istotnych informacji na temat polisy Otwarta Grupa. Więcej szczegółowych informacji na temat tego ubezpieczenia – w tym np. wyłączenia odpowiedzialności oraz inne czynniki decydujące o tym, czy możemy skorzystać z ochrony – znajduje się w OWU.

Warto przy tym mieć na uwadze, że otwarte ubezpieczenie w TU Warta to nie tylko ochrona na wypadek poważnego zachorowania czy wypadku samochodowego. Ważną część tej oferty stanowią usługi Assistance, które pozwalają zabezpieczyć się na wypadek takich sytuacji jak na przykład:

 • transport uszkodzonego roweru z miejsca zdarzenia, naprawa zepsutego roweru (assistance rowerowy),
 • powrót do sprawności fizycznej osoby ubezpieczonej po dłuższej chorobie, wypadku czy ciąży. TU Warta pozwala pokryć koszty sesji treningowych (osobisty trener fitness),
 • dostarczenie aparatu EKG, przeprowadzenie telefonicznego szkolenia w zakresie obsługi aparatu. (Opieka kardiologiczna – usługa dostępna w przypadku klientów, którzy zdecydowali się na Wariant 55+).

To jeszcze nie wszystko, co trzeba mieć na uwadze, jeśli chodzi o ochronę ubezpieczeniową. Ponadto, klienci TU Warta mogą liczyć na wsparcie w pokryciu kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w organizacji i sfinansowaniu zakupu aparatu słuchowego. Co więcej, możliwe jest wsparcie w postaci opieki domowej po hospitalizacji, a nawet… opieka nad zwierzętami domowymi w przypadku poszkodowanego, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję.

Rzecz jasna, jeśli interesuje Cię polisa Otwarta Grupa, zalecamy, byś zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat tego, na jaką ochronę możemy liczyć w ramach polisy. Jak właściwie każdy inny rodzaj polisy, ubezpieczenia grupowe również mają wyłączenia odpowiedzialności, które sprawiają, że świadczenie nie zostanie wypłacone nawet pomimo tego, iż wskutek wyniku wypadku powstanie uszczerbek na zdrowiu. Warto wiedzieć o tym jeszcze przed podpisaniem umowy.

Grupowe ubezpieczenie na życie od pracodawcy

Pracodawcy starają się na wiele sposobów zachęcić kandydatów do pracy w swojej firmie, a obecnych pracowników – do pozostania w jej strukturach. Cel ten próbuje się osiągnąć z wykorzystaniem różnych metod. Atrakcyjne wynagrodzenie wzbogacane o premie to tylko jedno z rozwiązań… i niekoniecznie najskuteczniejsze. W praktyce tzw. systemy kafeteryjne, tzn. programy benefitów pracowniczych, bywają naprawdę rozbudowane.

Jednym z ciekawych rozwiązań w tym zakresie jest ubezpieczenie grupowe. Umożliwia ono m.in. pokrycie kosztów leczenia oraz zakłada wsparcie finansowe, jeśli wypadek czy poważne zachorowanie spowoduje czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu. (Zakres ochrony różni się w zależności od tego, na jaką formę polisy grupowej ostatecznie zdecyduje się klient, czyli przedsiębiorca korzystający z oferty towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie polisy pracowniczej).

Zazwyczaj stosowane rozwiązania umożliwiają wypłatę świadczenia w przypadku nagłego zachorowania na poważną chorobę, np. zawał serca, udar mózgu, ale także wsparcie finansowe w trakcie leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

TU Warta – Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie

Jeśli chodzi o ofertę TU Warta w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie, jednym z produktów finansowych jest Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie. Podobnie jak ma to miejsce u podmiotów konkurencyjnych, także w tym przypadku jest to pomoc finansowa, którą można objąć osoby zatrudnione w danej firmie.

Jeśli chodzi o Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta, na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że mogą skorzystać z tego rozwiązania już ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają zaledwie trzech ludzi. (Maksymalnie można objąć tą polisą pięćdziesiąt osób). Jest to o tyle dobra informacja, że w ofercie innych ubezpieczycieli można spotkać się z zastrzeżeniem, że minimalna liczebność kadry w firmie klienta to kilkanaście etatów (np. piętnaście).

Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta – nie tylko na czas pracy

Jeśli chodzi o ten produkt finansowy, ochrona w ramach ubezpieczenia grupowego przysługuje zatrudnionym. Mogłoby się zatem wydawać, że pracownicy są w pewien sposób „przywiązani” do danego miejsca.

Cóż, jeśli tak myślisz, to musisz wiedzieć, że… nic bardziej mylnego. Taki stan rzeczy wynika stąd, że pracownik ma możliwość dalszego korzystania z ochrony nawet po tym, jak zakończy już współpracę w danym miejscu. Jest to możliwe na warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Warto wiedzieć…
Jeśli chodzi o Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta, kolejną zaletą jest możliwość kontynuacji ubezpieczenia już po zakończeniu współpracy w danej firmie. Nie należy jednak traktować takiego rozwiązania jak czegoś wyjątkowego. Wręcz przeciwnie – podobne rozwiązana można spotkać również u konkurencji.

Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta – siłą są produkty dodatkowe

Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta już samo w sobie wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że przedsiębiorcy-klienci mają również możliwość skorzystania z obszernego pakietu dodatkowych usług.

Poniżej przedstawiamy Ci jedynie niektóre spośród wszystkich usług dodatkowych, o jakie możemy wzbogacić Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie Warta. Jak się okazuje, rozwiązań tych jest dużo – wśród nich na przykład:

 • pakiet VIP – klient Warty może zapewnić części pracowników ubezpieczenie na lepszych warunkach. W praktyce takie świadczenie stosuje się w przypadku kluczowych specjalistów. Czym odróżnia się „ubezpieczenie VIP” od standardowego pakietu? Cóż, można liczyć wówczas na wyższe świadczenia np. za pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu,
 • opieka (assistance). Pakiet assistance to o tyle ciekawe rozwiązanie, że pracownik zyskuje wówczas prawo do świadczenia, jeśli wskutek wypadku doszło do tymczasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta – ubezpieczenia grupowe NNW Warta Ekstrabiznes Plus. Pobyt w szpitalu i nie tylko

Kolejnym rodzajem polisy, na który warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ubezpieczenia pracownicze w Warcie, jest opcja grupowego ubezpieczenia NNW. (Od następstw nieszczęśliwego wypadku). Produkt ten to Warta Ekstrabiznes Plus. Jeśli przeanalizuje się szczegóły tej oferty, można zrozumieć, skąd taka, a nie inna nazwa polisy.

Nieprzypadkowo wspomnieliśmy o elastyczności rozwiązania, jakim są ubezpieczenia grupowe NNW Warta Ekstrabiznes Plus. Poniżej przedstawiamy schemat, który pokazuje, na jakie warianty mogą liczyć klienci biznesowi tego towarzystwa ubezpieczeniowego:

Wariant 1
zakres ograniczony
Wariant 2
zakres pełny
Wariant 3*
zakres pełny
Podstawowy zakres
Śmierć Ubezpieczonego wskutek następstw nieszczęśliwych wypadkówTakTakTak
Trwały uszczerbek na zdrowiuTakTakTak
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychTakTakTak
Przeszkolenie zawodowe osób niepełnosprawnychTakTakTak
Ryzyka dodatkowe
Czasowa niezdolność do pracy NieNieTak
Dzienne świadczenie szpitalne (hospitalizacja)NieNieTak
Pokrycie kosztów leczeniaNieNieTak
Tabela 3. Grupowe ubezpieczenie na życie NNW – szczegóły ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych przez TU Warta na stronie internetowej https://www.warta.pl/dla-firmy/ubezpieczenie-grupowe-nnw/.

Podsumowanie

 • Otwarte ubezpieczenie grupowe to rozwiązanie, dzięki któremu można objąć ochroną osoby niezatrudnione na etacie. Jest to dobre rozwiązanie również w sytuacji, gdy pracodawca, w którego firmie pracują, nie zapewnia benefitu w postaci ubezpieczenia dla zatrudnionej kadry.
 • Ubezpieczenie Otwarta Grupa to produkt finansowy, który zapewnia ochronę np. w przypadku poważnego zachorowania na chorobę przewlekłą czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym. Oprócz tego można rozbudować je o szereg pakietów dodatkowych, które pozwalają np. na pokrycie kosztów opieki kardiologicznej, a nawet świadczenie takich usług jak transport uszkodzonego jednośladu.
 • Do polisy ubezpieczeniowej Otwarta Grupa mogą przystąpić np. przedstawiciele wolnych zawodów, na których – z uwagi na zatrudnienie w oparciu o cywilnoprawne – spoczywa odpowiedzialność za to, by zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń (przewlekła choroba, nieszczęśliwy wypadek).
 • Oprócz polisy Otwarta Grupa w TU Warta można liczyć na pracownicze ubezpieczenia grupowe. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że można z niego skorzystać w przypadku małych i średnich firm zatrudniających od trzech do pięćdziesięciu pracowników. Taki stan rzeczy sprawia, że do ochrony w ramach polisy mają prawo przystąpić i przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność biznesową, i właściciele takich firm, które zdążyły się już rozwinąć.
 • Jeśli chodzi o grupowe ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta, do produktów finansowych w tej kategorii należą:
  • Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie,
  • ubezpieczenia grupowe NNW Warta Ekstrabiznes Plus.
 • Polisa grupowa dla zatrudnionych to produkt wszechstronny. W zależności od wybranego pakietu można otrzymać świadczenia w sytuacji, gdy doszło do poważnego zachorowania (w tym np. zawału serca czy udaru mózgu), które spowodowało konieczność pobytu w szpitalu (hospitalizacji), czy wypadku, który spowodował czasowy/trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Wysokość odszkodowania wynika m.in. z takich czynników jak wybór konkretnej usługi ubezpieczeniowej (jak już wiesz, w przypadku TU Warta klienci mają do wyboru dwa produkty z kategorii „ubezpieczenia grupowe”) czy wysokość sumy ubezpieczenia.
TU Warta ubezpieczenie grupowe. Czy to dobra polisa na życie?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl