Poradniki

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia – wzór wypowiedzenia umowy

Kalendarz 07.08.2023 Aktualizacja13.12.2023

Nie wiesz, jak napisać rezygnacje z ubezpieczenia? Dowiedz się, skąd pobrać wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Sprawdź, jak wygląda w praktyce rezygnacja z polisy na życie, ubezpieczenia do kredytu, polisy grupowej, a także OC.

Rezygnacja z ubezpieczenia powinna zostać złożona na piśmie. Oświadczenie najlepiej przedłożyć w placówce ubezpieczyciela. Można przesłać je również pocztą z potwierdzeniem odbioru lub wysłać e-mailem albo faksem. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia musi być złożony w odpowiedniej formie i zawierać szczegółowe informacje dotyczące klienta oraz polisy. Tłumaczymy wzór, jak napisać rezygnację z ubezpieczenia na życie, OC, pod kredyt.

Podstawowe regulacje prawne obejmujące wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w Kodeksie cywilnym art. 812 paragraf 4 oraz art. 80.

Przepisy prawa cywilnego w art. 812 wskazują, że jeżeli umowa ubezpieczenia na życie została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w sytuacji, gdy ubezpieczony jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczonego od obowiązku uregulowania płatności, czyli zapłaty składki za okres, przez jaki ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Prawo to odnosi się nie tylko do umów ubezpieczenia na życie, ale również do innych umów ubezpieczenia.

Przepis zawarty w art. 830 KC określa, że przy ubezpieczeniach osobowych ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), a w przypadku braku takiego terminu, może to nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

Z jakich ubezpieczeń można zrezygnować?

Podpisując umowę ubezpieczenia, zabezpieczamy się finansowo na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i zdarzeń. Ważna, opłacona polisa umożliwia odebranie odszkodowania w przypadkach wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Te ostatnie dzielą się na obowiązkowe (polisa OC) i dobrowolne (np. autocasco, NNW, OC w życiu prywatnym itp.).

Niektóre ubezpieczenia są wymagane prawnie. Należą do nich m.in. ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Dodatkowo poszczególne zawody objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającymi z odrębnych przepisów. Zasady określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Rezygnacja z ubezpieczenia, zgodnie z przepisami KC i OWU jest możliwe nie tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ale również obowiązkowych.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia?

Wypowiedzieć umowę ubezpieczenia można z różnych przyczyn. Jednak warto pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia może wiązać się z różnymi konsekwencjami, także finansowymi.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może być spowodowane trudnościami finansowymi, wtedy kwota składki ubezpieczenia może mieć duże znaczenie dla domowego budżetu. Rezygnacja z polisy może nastąpić także w innych przypadkach, np. gdy:

 • ubezpieczony uzna zakres ochrony za niewystarczający;
 • ubezpieczony otrzyma zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela;
 • ubezpieczony znajdzie lepszą ofertę ubezpieczenia;
 • ubezpieczony otrzyma możliwość skorzystania z polisy grupowej w miejscu pracy.

Pamiętajmy jednak, że procedury rozwiązania umowy z ubezpieczycielem regulują warunki umowy oraz przepisy. Z tego powodu, zanim zdecydujemy się złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, powinniśmy ją przeczytać i sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jak powinna wyglądać rezygnacja z ubezpieczenia?

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia? Można skorzystać ze strony ubezpieczyciela i tam znaleźć odpowiedni formularz. To dużo prostsza forma, ponieważ kluczowe informacje wystarczy wpisać w odpowiednie rubryki. Gdy natomiast zdecydujemy się samodzielnie napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, wtedy musimy pamiętać, aby znalazły się w nim potrzebne informacje. Błędnie wypełniony formularz zostanie cofnięty do ubezpieczonego w celu poprawy. To opóźni rozpatrzenie sprawy i rezygnację z ubezpieczenia.

Brak potrzebnych informacji wydłuży czas rozwiązywania umowy ubezpieczenia. W wypowiedzeniu umowy muszą znaleźć się następujące informacje:

 • dane osoby ubezpieczonej – imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego ubezpieczonego oraz aktualny adres;
 • numer polisy;
 • oświadczenie ubezpieczonego;
 • prośba o wypłatę składek w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy wiąże się z wypłatą nadpłaconych składek (wtedy należy wskazać sposób dokonania zwrotu, np. przelew i numer rachunku);
 • aktualna data oraz czytelny podpis ubezpieczonego.

Brak tych informacji lub błędnie podane dane spowodują wydłużenie procesu rozwiązania umowy.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC samochodu

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. W przypadku, gdy sprawca wypadku samochodowego nie posiada polisy OC, wtedy poszkodowany nie może otrzymać odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. W takiej sytuacji sprawca, czyli właściciel pojazdu, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami finansowymi, ponieważ zostanie na niego nałożona grzywna. Każdy kierowca ma prawo wypowiedzieć umowę OC i wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Jednak najlepiej poczekać do końca umowy i wtedy poszukać nowej oferty.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC najczęściej następuje w przypadku kupna lub sprzedaży auta. Przy zakupie samochodu kierowca otrzymuje ważną polisę OC, jednak nie musi obowiązkowo z niej korzystać. Może złożyć wypowiedzenie polisy i znaleźć ofertę korzystniejszą. Rezygnacja musi zostać złożona zgodnie z przepisami i określonymi terminami. Wypowiedzenie OC najlepiej złożyć nie później niż dzień przed końcem okresu ochrony. Wtedy polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie

Rezygnacja z polisy na życie zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest możliwa do 30 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku przedsiębiorców termin ten jest krótszy i wynosi tylko 7 dni.

W przypadku polisy na życie, podobnie jak przy innych ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych, zasady rezygnacji i procedury rozwiązania umowy określają zapisy umowy oraz OWU. Dodatkowo są one regulowane przez Kodeks cywilny.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie można również złożyć w trakcie trwania umowy, jednak wtedy trzeba liczyć się z tym, że inne będą zasady rezygnacji, okres wypowiedzenia, dodatkowo ubezpieczyciel może potrącić część uzbieranych środków. W przypadku rezygnacji towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci tylko odpowiednią część wszystkich składek. Kwota zostanie pomniejszona zgodnie z zapisami umowy.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

W przypadku ubezpieczenia kredytu także prawo gwarantuje rezygnację z polisy i ochrony. Rozwiązanie umowy polisy przy kredycie niesie ze sobą pewne konsekwencje. Bank może zmienić zasady kredytowania, np. zwiększyć marżę lub zmienić oprocentowanie nieubezpieczonego kredytu. Wypowiedzenie polisy kredytu można złożyć w dowolnym momencie, jednak termin ten musi być zgodny z zasadami zawartymi w OWU lub w umowie ubezpieczenia. O tym, po co właściwie kupować ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny przeczytasz w osobnym artykule.

Rezygnację z ubezpieczenia kredytu należy złożyć pisemnie w odpowiednim banku. Wzór wypowiedzenia umowy powinien zawierać informacje niezbędne do identyfikacji klienta – m.in. dane ubezpieczającego, numer umowy ubezpieczenia, numer konta, na który zostaną przekazane składki za niewykorzystany okres ochrony itp. Składając rezygnację z ubezpieczenia, można także skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w Internecie.

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego

Grupowe ubezpieczenie na życie charakteryzuje się tym, że zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia obejmują co najmniej kilka osób. Takie rozwiązanie jest oferowane w szkołach lub zakładach pracy.

Czytaj więcej o tym, na czym polega ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy.

Aby dokonać rezygnacji z ubezpieczenia grupowego, wystarczy złożyć przygotowane przez pracodawcę lub pracownika oświadczenie, które będzie zawierało najważniejsze dane. Dokument trzeba dostarczyć osobie, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń w zakładzie pracy, np. do działu kadr. Warto wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia grupowego może wystąpić 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

Co zamiast rezygnacji z ubezpieczenia?

Nie zawsze opłaca się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, ponieważ w ten sposób ubezpieczony traci dotychczasową ochronę. Z tego powodu warto dobrze przemyśleć decyzję o rezygnacji z polisy na życie, OC czy też ubezpieczenia kredytu.

W przypadku, gdy rezygnacja z ubezpieczenia jest podyktowana trudnościami finansowymi, wtedy warto skorzystać z innych opcji, np.:

 • Zawieszenie składki. To rozwiązanie korzystne, gdy ubezpieczony ma chwilowe problemy finansowe, wtedy warto rozważyć czasowe zawieszenie płatności;
 • Zmiana częstotliwości płacenia składki. W sytuacji, gdy składka miesięczna jest dla ubezpieczonego trudna do opłacania, wtedy można ją zmienić i opłacać, gdy otrzymujemy większą gotówkę (np. co kwartał lub raz na rok);
 • Modyfikacja umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy składka jest dla ubezpieczonego zbyt wysoka, może on wnioskować o modyfikację umowy i zrezygnować z umów dodatkowych;
 • Zmiana ubezpieczenia na tańsze. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie jest zadowolony z posiadanej polisy, wtedy powinien rozwiązać umowę lub poczekać do zakończenia okresu ochrony i poszukać innej, korzystniejszej oraz tańszej oferty.

Jak dostarczyć rezygnację z ubezpieczenia?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa swój sposób kontaktu z ubezpieczonym. Z tego powodu ważne jest nie tylko to, aby wypowiedzenie polisy zostało wypełnione poprawie, ale także musi być właściwie dostarczone do ubezpieczyciela.

Sposoby kontaktu z ubezpieczycielem można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela. Najlepiej wypowiedzenie OC lub polisy na życie przesłać pocztą na adres towarzystwa ubezpieczeń. W tym przypadku znaczenie ma data stempla pocztowego z dnia wysłania dokumentu. Nie jest ważne, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odbierze przesyłkę i uwzględni wniosek. Wypowiedzenie łączy się z datą nadania listu poleconego.

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia może być także dostarczona osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Można wypowiedzenie przesłać e-mailem. Ważne jest, aby na dokumencie znajdował się odręczny podpis ubezpieczonego.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie zawsze wiąże się z utratą ochrony. Dlatego warto przemyśleć swoją decyzję o rezygnacji i zastanowić się nad innymi opcjami jak np. zawieszenie ochrony. Rezygnację z polisy możemy sporządzić ręcznie albo wypełnić odpowiedni formularz na stronie ubezpieczyciela.

Podsumowanie

  • Rezygnacja z polisy powoduje utratę ochrony. Podstawą prawną regulującą wypowiedzenie umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela jest kodeks cywilny. Ściślej mowa o art. 812 paragraf 4 oraz art. 80.

  • O tym, kiedy i na jakich warunkach umowa ulegnie rozwiązaniu przeczytamy m.in. w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie.

  • Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach polisy są obowiązkowe. Dotyczy to np. ubezpieczenia samochodu.

  • Towarzystwa ubezpieczeniowe często udostępniają wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na swojej stronie internetowej. Warto z nich korzystać, aby rezygnacja z polisy przebiegła bez niepotrzebnych problemów.

  • Można również napisać rezygnację z ubezpieczenia samodzielnie. Należy pamiętać jednak, aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, tj. dane ubezpieczonego, informacje o polisie (m.in. jej numer), odręczny podpis.

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia – wzór wypowiedzenia umowy


Autor artykułu