Poradniki

Ubezpieczenia grupowe otwarte. Czy to dobry pomysł?

Kalendarz 09.09.2021 Aktualizacja11.04.2023

Ubezpieczenia grupowe otwarte, choć nie są polisami indywidualnymi, dają dość dużą swobodę doboru zakresu, a przy tym kuszą atrakcyjną ceną. Jakie korzyści gwarantuje ubezpieczenie grupowe otwarte? Jakie są wady takich polis? Na jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej może liczyć klient? Sprawdźmy!

Pracownicze polisy grupowe cieszą się w naszym kraju dużą popularnością i są uważane za atut oferty pracy, której towarzyszą. Z szeregiem profesji wiążą się jednak inne formy zatrudnienia niż stosunek pracy z jednym pracodawcą. I w takich przypadkach nadal istnieje alternatywa dla polisy indywidualnej. To ubezpieczenia grupowe otwarte.

Do kogo kierowane są takie produkty i co zawierają

Otwarte grupy ubezpieczeniowe to rodzaj produktu, który znajdziemy na rynku bez większego trudu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przygotowało takie rozwiązanie wielu ubezpieczycieli. Ubezpieczenia grupowe otwarte są dostępne dla wszystkich bez względu na stosunek pracy. Zasadniczo konstrukcja tego typu polis bardzo przypomina te popularne pracownicze „grupówki”. Nawet podstawowy zakres ubezpieczenia może więc obejmować dużo ryzyk.

Warto wiedzieć…
Do otwartych grup dołączyć może każdy (niezależnie od tego gdzie pracuje i na podstawie jakiej umowy) kto spełnia warunki towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczące wieku i stanu zdrowia..

Grupowe otwarte ubezpieczenia na życie to produkty przygotowane przede wszystkim dla samozatrudnionych, osób wykonujących wolne zawody, a także tych, którzy nie mają stałego zatrudnienia lub nie chcą korzystać z ubezpieczenia za pośrednictwem pracodawcy albo nie nie mogą zostać objęte zakładowym ubezpieczeniem.

Przeczytaj też, na czym polega ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy?

Co obejmują otwarte ubezpieczenia grupowe?

Kupując otwarte ubezpieczenie grupowe, poza świadczeniem z tytułu zgonu, zwykle możemy liczyć także na wsparcie finansowe w przypadku:

 • nieszczęśliwego wypadku;
 • poważnego zachorowania;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji,
 • śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczyciele oferują również assistance medyczny oraz świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Nie należy spodziewać się raczej bardzo wysokiej sumy ubezpieczenia, ale warto wiedzieć, że oferta

Otwarta polisa grupowa adresowana do jest do w zasadzie przypadkowych odbiorców “z ulicy”, a nie załogi danego zakładu pracy. Wobec tego, aby ograniczyć towarzyszące danej polisie ryzyko, poszczególne ubezpieczenia tego rodzaju obwarowywane są rozmaitymi, właściwymi tej konkretnej propozycji ograniczeniami. 

Może się zdarzyć, ze poszczególne grupy ryzyk, jakie mogą być objęte ubezpieczeniem, będą się różniły zakresem stosownie do grupy wiekowej. Spotykane są także kryteria wstępne istotnie surowsze niż w przypadku polis pracowniczych, co może dotyczyć zwłaszcza stanu zdrowia. Jednocześnie dla tych, którym to wstępne sito pozwoli się ubezpieczyć, stan zdrowia nie musi mieć wpływu na wysokość odprowadzanej w ramach umowy składki. 

Czy ubezpieczenie grupowe otwarte może być opłacalne

Należy się spodziewać, że składka ta będzie nieznacznie wyższa niż w przypadku typowych grupowych polis pracowniczych. Zasadniczo jednak poziom kosztów będzie zbliżony i niekiedy podobne też będą wysokości świadczeń. Możemy tu mówić o sumach ubezpieczenia sięgających kilkunastu tysięcy zł.

Spotykane są jednak otwarte grupy z sumą ubezpieczenia SU na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, a nawet sięgającej stu. I to, a więc analiza konkretnych produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb — jak zwykle w przypadku ubezpieczeń osobowych — jest kluczowa kwestia, jeśli chodzi o opłacalność nabywania polisy. 

Ubezpieczenia grupowe otwarte to rozwiązanie, które pozwala na znacznie większą dowolność wyboru ofert, niż ma to miejsce w przypadku polis pracowniczych. Nie tylko za sprawą swobody przystępowania i zmieniania zakresu. Wynika to z właściwych dla takiego produktu grup docelowych. Ich liczebność — inaczej, niż ma to miejsce w przypadku załogi zakładu pracy — jest teoretycznie nieograniczona. Da się zatem zaproponować im grupy o najrozmaitszych warunkach.

Wielu potencjalnych klientów interesują zwłaszcza karencje. Otwarte grupy to oferty, którym zazwyczaj towarzyszą. To w zasadzie tak samo, jak w przypadku grupówek pracowniczych, gdzie karencje dotyczą tych, którzy przystępują do nich po dłuższym czasie od powstania stosunku prawnego z ubezpieczającym bądź zawarcia przez niego umowy. Karencje te mają różną długość, zależnie od konkretnej oferty i zdarzenia, którego dotyczą. Na zgon zwykle jest to 6 miesięcy, chyba że był efektem wypadku. 

Otwarta grupa czy polisa indywidualna?

Jeśli w danym przypadku ze względu na indywidualny poziom ryzyka związany z wiekiem i stanem zdrowia można domniemywać, że rozpraszająca to ryzyko otwarta polisa grupowa będzie sposobem na uzyskanie przyzwoitego ubezpieczenia przy niskiej wysokości składki, warto cierpliwie przebierać w takich ofertach. Nie jest wykluczone, że znajdziemy polisę zapewniającą świadczenia na akceptowalnym poziomie. Podobnie jak oferty pracownicze, ubezpieczenia grupowe otwarte cechują się przy tym prostym, pozbawionym nadmiaru formalności procesem zakupu. 

Równocześnie jednak nie należy z góry rezygnować z zamiaru nabycia polisy indywidualnej. Tylko porównanie jak najliczniejszych ofert może zapewnić nam dobór optymalnej ochrony ubezpieczeniowej i poczucie, że gdy na naszej drodze spotkamy trudności, ubezpieczyciel zapewni nam satysfakcjonujące wsparcie finansowe.

Warto też mieć na uwadze, że teoretycznie bardzo szeroki zakres takiego ubezpieczenia w praktyce nie musi mieć istotnego znaczenia wobec wysokości dostępnych w ramach niego świadczeń. Należy rozważyć, czy nie będzie lepiej, jeśli zbliżona kosztem składka nie będzie pokrywała tylko kilku głównych ryzyk przy wyższych sumach ubezpieczenia. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając otwarte ubezpieczenie grupowe?

To pytanie pada bardzo często nie tylko przy okazji otwartych ubezpieczeń grupowych, ale również przy wyborze innych ubezpieczeń na życie. Odpowiedź na nie wbrew pozorom jest uniwersalna. Niezależnie od rodzaju polisy, zakup ubezpieczenia powinniśmy poprzedzić wnikliwą analizą dokumentu OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), a szczególnie:

 • Okresów karencji. O niej wspominaliśmy już wcześniej, ale warto to powtórzyć. Im krótszy okres karencji, tym mniejsze ryzyko, że mimo opłacania składek, nie otrzymamy świadczenia za zdarzenie objete ochroną.
 • Limitów wypłaty świadczeń.
 • Wyłączeń odpowiedzialności. W przypadku podstawowego zdarzenia, jakim jest zgon ubezpieczonego, nie powinniśmy się spodziewać długiej listy sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić świadczenia. Schody zaczynają się w momencie, gdy mamy do czynienia z dodatkowymi zdarzeniami. Takim jest np. pobyt w szpitalu. Aby zagwarantować sobie zabezpieczenie finansowe w jak najpełniejszym zakresie, koniecznie trzeba przeanalizować czy jakieś wyłączenia odpowiedzialności nie
 • Wysokość sumy ubezpieczenia. Oczywistym jest, że im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym wparcie finansowe w przypadku zajścia zdarzenia objetego ochroną będzie wyższe.

Wspomniane wyżej kwestie to minimum, na które koniecznie należy zwrócić uwagę przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czym się różni grupowe ubezpieczenie otwarte od polis oferowanych na indywidualnych warunkach?

Najistotniejszą różnicą jest sposób wyliczania ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku polis grupowych towarzystwo ubezpieczeniowe Czy zawsze warto przystąpić do otwartej grupy? Taką decyzję najlepiej podjąć w oparciu o porównanie ofert grupowych z przygotowanym dla nas wyliczeniem składki na indywidualne ubezpieczenie.

Ile kosztuje otwarte ubezpieczenie grupowe?

Wysokość składki ubezpieczenia grupowego zależy od kilku czynników. M.in. od wieku przystąpienia do ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, a także wybranego wariantu ubezpieczenia. Im większy zakres ochrony i wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka miesięczna. Dobra wiadomość jest taka, że większość polis otwartych w wariancie podstawowym to koszt ok. 40 zł miesięcznie.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Czas trwania umowy jest kwestią indywidualną i zależy od konkretnej oferty ubezpieczenia grupowego.

Kto może skorzystać z grupowych ubezpieczeń otwartych?

Z otwartego ubezpieczenia warto również skorzystać, jeśli chcemy uzupełnić obecną ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe zdarzenia, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowanie. Otwarte grupy mogą być też dobrym rozwiązaniem dla osób, które zakończyły pracę u obecnego pracodawcy i szukają alternatywy dla dotychczasowej polisy na życie w podobnej cenie.

W jakim wieku można korzystać z ochrony ubezpieczeniowej otwartego ubezpieczenia?

Wiek wstępu w przypadku otwartych grupowych ubezpieczeń na życie zależy od indywidualnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla przykładu Allianz umożliwia zawarcie ubezpieczenia od 16 do 69 roku życia. W Generali ubezpieczyć się może każdy, kto skończył 15 lat i nie ma więcej niż 80 lat. Z kolei Compensa daje możliwość zawarcia umowy dwom grupom klientów: od 18 do 55 roku życia i od 56 do 72 roku życia.

Gdzie kupić grupowe otwarte ubezpieczenie na życie?

Otwarte ubezpieczenie grupowe oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, tj. Compesna, Generali, Uniqa, Allianz, Warta, Signal Iduna czy Ergo Hestia. Otwarte polisy można kupić bezpośrednio u ubezpieczyciela lub przez porównywarkę ubezpieczeń. Pierwszy sposób wymaga samodzielnej analizy warunków umowy dostępnych ubezpieczeń. W drugim przypadku można skorzystać z darmowej konsultacji u doradcy ubezpieczeniowego, który wraz z klientem porówna dostępne na rynku oferty ubezpieczeń i pomoże wybrać tę najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb.

Podsumowanie

 • Otwarte ubezpieczenie grupowe to polisa skonstruowana w bardzo podobny sposób do tych oferowanych w zakładach pracy.
 • Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby wykonujące wolne zawody, np. prawnicy, fotografowie, programiści, copywriterzy, itd.
 • Szeroki zakres ochrony umożliwia zabezpieczenie się na wypadek takich zdarzeń jak: poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, śmierć ubezpieczonego, śmierć współmałżonka, urodzenie dziecka, trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć w następstwie wypadku, operacje chirurgiczne.
 • Otwarte ubezpieczenie grupowe to polisa o charakterze krótkoterminowym z możliwością przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.
 • Ten rodzaj ubezpieczenia oferują m.in. następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Compensa, Generali, Ergo Hestia, Allianz, Warta, Uniqa.
 • W znalezieniu odpowiedniej oferty i analizie wybranego wariantu ochrony pomóc może skorzystanie z bezpłatnej konsultacji u doradcy ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia grupowe otwarte. Czy to dobry pomysł?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.