Poradniki

Ubezpieczenia grupowe otwarte. Czy to dobry pomysł?

Kalendarz 09.09.2021 Aktualizacja22.12.2021

Ubezpieczenia grupowe otwarte, choć nie są polisami indywidualnymi, dają dość dużą swobodę doboru zakresu.

Pracownicze polisy grupowe cieszą się w naszym kraju dużą popularnością i są uważane za atut oferty pracy, której towarzyszą. Z szeregiem profesji wiążą się jednak inne formy zatrudnienia niż stosunek pracy z jednym pracodawcą. I takich przypadkach nadal istnieje alternatywa dla polisy indywidualnej. To ubezpieczenia grupowe otwarte.

Do kogo kierowane są takie produkty i co zawierają

Otwarte grupy ubezpieczeniowe to rodzaj produktu, który znajdziemy na rynku bez większego trudu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przygotowało takie rozwiązanie wielu ubezpieczycieli. Ubezpieczenia grupowe otwarte są dostępne dla wszystkich bez względu na stosunek pracy. Zasadniczo konstrukcja tego typu polis bardzo przypomina te popularne pracownicze „grupówki”. Nawet podstawowy zakres ubezpieczenia może więc obejmować dużo ryzyk. Poza świadczeniem z tytułu zgonu zwykle możemy więc liczyć także na te dotyczące m.in.

  • nieszczęśliwego wypadku;
  • poważnego zachorowania;
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • pobytu w szpitalu.

Otwarta polisa grupowa adresowana do jest do w zasadzie przypadkowych odbiorców “z ulicy”, a nie załogi danego zakładu pracy. Wobec tego, aby ograniczyć towarzyszące danej polisie ryzyko, poszczególne ubezpieczenia tego rodzaju obwarowywane są rozmaitymi, właściwymi tej konkretnej propozycji ograniczeniami. 

Może się więc zdarzyć, ze poszczególne grupy ryzyk, jakie mogą być objęte ubezpieczeniem, będą się różniły swoim zakresem stosownie do grupy wiekowej. Spotykane są także kryteria wstępne istotnie surowsze niż w przypadku polis pracowniczych, co może dotyczyć zwłaszcza stanu zdrowia. Jednocześnie jednak, dla tych, którym to wstępne sito pozwoli się ubezpieczyć, stan zdrowia nie musi mieć wpływu na wysokość odprowadzanej w ramach takiej umowy składki. 

Czy ubezpieczenie grupowe otwarte może być opłacalne

Należy się spodziewać, że składka ta będzie nieznacznie wyższa niż w przypadku typowych grupowych polis pracowniczych. Zasadniczo jednak poziom kosztów będzie zbliżony i niekiedy podobne też będą wysokości świadczeń. Możemy tu mówić o sumach ubezpieczenia sięgających kilkunastu tysięcy zł. Spotykane są jednak otwarte grupy z SU na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, a nawet sięgającej stu. I to, a więc analiza konkretnych produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb – jak zwykle w przypadku ubezpieczeń osobowych – jest kluczowa kwestia, jeśli chodzi o opłacalność nabywania polisy. 

Ubezpieczenia grupowe otwarte są rozwiązaniem, które pozwala na znacznie większą dowolność wyboru ofert, niż ma to miejsce w przypadku polis pracowniczych. Nie tylko za sprawą swobody przystępowania i zmieniania zakresu. Wynika to z właściwych dla takiego produktu grup docelowych. Ich liczebność – inaczej, niż ma to miejsce w przypadku załogi zakładu pracy – jest teoretycznie nieograniczona. Da się zatem zaproponować im grupy o najrozmaitszych warunkach.

Wielu potencjalnych klientów interesują zwłaszcza karencje. Otwarte grupy to oferty, którym zazwyczaj towarzyszą. To w zasadzie tak samo, jak w przypadku grupówek pracowniczych, gdzie karencje dotyczą tych, którzy przystępują do nich po dłuższym czasie od powstania stosunku prawnego z ubezpieczającym bądź zawarcia przez niego umowy. Karencje te mają różną długość, zależnie od konkretnej oferty i zdarzenia, którego dotyczą. Na zgon zwykle jest to 6 miesięcy, chyba że był efektem wypadku. 

Otwarta grupa czy polisa indywidualna?

Jeśli w danym przypadku ze względu na indywidualny poziom ryzyka związany z wiekiem i stanem zdrowia można domniemywać, że rozpraszająca to ryzyko otwarta polisa grupowa będzie sposobem na uzyskanie przyzwoitego ubezpieczenia przy niskiej wysokości składki, warto cierpliwie przebierać w takich ofertach. Nie jest wykluczone, że znajdziemy polisę zapewniającą świadczenia na akceptowalnym poziomie. Podobnie jak oferty pracownicze, ubezpieczenia grupowe otwarte cechują się przy tym prostym, pozbawionym nadmiaru formalności procesem zakupu. 

Równocześnie jednak nie należy z góry rezygnować z zamiaru nabycia polisy indywidualnej. Tylko porównanie jak najliczniejszych ofert może zapewnić nam dobór optymalnej. Warto też mieć na uwadze, że teoretycznie bardzo szeroki zakres takiego ubezpieczenia w praktyce nie musi mieć istotnego znaczenia wobec wysokości dostępnych w ramach niego świadczeń. Należy rozważyć, czy nie będzie lepiej, jeśli zbliżona kosztem składka nie będzie pokrywała tylko kilku głównych ryzyk przy wyższych sumach ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia grupowe otwarte. Czy to dobry pomysł?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.