Poradniki

Warta zgłoszenie pobytu w szpitalu – jak uzyskać odszkodowanie?

Kalendarz 23.10.2023 Aktualizacja30.08.2023

Hospitalizacja to zdarzenie, które może podlegać ochronie ubezpieczeniowej. W TU Warta taka ochrona dostępna jest, np. w ramach ubezpieczenia do kredytu, indywidualnej polisy na życie Warta Ochrona oraz grupowego ubezpieczenia na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny. Dzienne świadczenie szpitalne mogą również otrzymać klienci, którzy wykupili polisę Twoje NNW. Jak przebiega zgłoszenie pobytu w szpitalu w Warta? Tłumaczymy!

Jak powszechnie wiadomo, możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji. W takiej sytuacji za każdy dzień spędzony w szpitalu przewidziana jest rekompensata finansowa. Aby jednak dało się uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Co trzeba zrobić, by można było uzyskać odszkodowanie? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule. Miłej lektury!

Czytaj też: odszkodowanie za pobyt w szpitalu – oferty ubezpieczeń na życie.

Procedura zgłoszenia szkody – jak powinno to wyglądać?

Jeśli jesteś ubezpieczony w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta i chcesz otrzymać odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: ubezpieczyciel może otrzymać od Ciebie zgłoszenie na różne sposoby. Poniżej przedstawiamy Ci dostępne rozwiązania:

 • Kontakt telefoniczny,
 • Kontakt mailowy,
 • Formularze internetowe w serwisie Warta
 • Wizyta w placówce.

Zgłoszenie pobytu w szpitalu przez telefon

Kontakt z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej jest możliwy w bardzo prosty sposób przez telefon. Aktualne numery kontaktowe do Warty są następujące:

 • 801 308 308,
 • +48 502 308 308 (numer ten należy stosować również na wypadek zdarzenia, do którego doszło za granicą).

Bez wątpienia jest to rozwiązanie wygodne – podczas kontaktu telefonicznego można zgłosić szkodę i przekazać pracownikowi ubezpieczalni szczegóły, które ułatwią zgłoszenie roszczenia. Minusem takiego rozwiązania może być długi czas oczekiwania na połączenie (oczywiście, zależy to od obciążenia pracowników w danym czasie).

Godziny pracy infolinii TU Warta:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00,
 • w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenie hospitalizacji SMS-em

Wysyłka SMS na numer telefonu: 661 001 581. W treści wiadomości trzeba wpisać „SZKODA”. Po wysłaniu SMS-a należy poczekać na połączenie przychodzące od konsultanta;

internet – można zgłosić szkodę z użyciem usługi, jaką jest formularz online na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego (link: https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/). Na stronie internetowej trzeba podać takie informacje jak między innymi:

 • data i godzina zdarzenia,
 • okoliczności zdarzenia oraz przyczyna, która spowodowała powstanie obrażeń,
 • dane pozwalające na zidentyfikowanie umowy danego klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym (numer PESEL, imię i nazwisko),
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśliwego zdarzenia – stanowią one źródło informacji na temat tego, jaką szkodę poniesiono. Niezbędna jest m.in. karta pobytu w szpitalu – dzięki temu możliwe będzie ustalenie wysokości odszkodowania oraz tego, czy osobie poszkodowanej w ogóle przysługuje prawo do ubezpieczenia,
 • skan dowodu rejestracyjnego,
 • numer polisy.

Zgłoszenie pobytu w szpitalu osobiście w placówce Warty

Takie rozwiązanie może być pomocne podczas wyjaśniania problematycznych kwestii, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że jest to najbardziej czasochłonny wariant.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Możliwy jest również kontakt z pracownikami kancelarii odszkodowawczej. Pracujący tam prawnicy wykonają wszystkie niezbędne formalności oraz staną się Twoimi pełnomocnikami w toku sprawy. Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie? To proste: w przypadku dyskusyjnych, skomplikowanych spraw pomoc specjalisty może okazać się bezcenna, jeśli chcesz zyskać odszkodowanie za szkodę z tytułu ubezpieczenia. Czy takie rozwiązanie ma wady? Tak, taki wybór oznacza dodatkowe koszty z punktu widzenia odszkodowanego.

Na jaki adres należy wysłać dokumenty, by uzyskać wypłatę z tytułu polisy?

Warto wiedzieć…
adres do korespondencji Jeśli chodzi o dokumenty związane wystąpieniem szkody, należy wysłać je na następujący adres: TUiR „WARTA” S.A., 00-950 Warszawa, Skrytka Pocztowa nr 1020.

Dokumenty można wysłać listem poleconym – dzięki temu zyskasz potwierdzenie wysyłki. 

Musisz mieć na uwadze, że niezależnie od formy, w jakiej powiadomisz towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie, jedynie prawidłowo wykonane zgłoszenie daje szanse na uzyskanie odszkodowania.

Ile wynosi dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu?

W Warcie można za pobyt w szpitalu liczyć na świadczenia w następującej wysokości:

 • pobyt w szpitalu, którego przyczyną jest choroba: 40 zł,
 • pobyt w szpitalu, jeśli przyczyną tego zdarzenia jest wypadek: 60 zł,
 • świadczenie rehabilitacyjne: 20 zł, 
 • pobyt na OIOM – 80 zł.

Jeśli chodzi o odszkodowanie z tytułu hospitalizacji, świadczenie szpitalne za pobyt w szpitalu przysługuje osobie ubezpieczonej maksymalnie przez 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku trwania umowy ubezpieczenia (limit ten odnawia się co roku).

Proces likwidacji szkody. Ile mamy czasu na to, by zgłosić szkodę?

Ważne jest nie tylko to, by prawidłowo zgłosić szkodę, ale także – czy poszkodowany dokonał tego w odpowiednim czasie. Usługa ubezpieczenia oferowana przez Wartę nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem: stosuje się wówczas przepisy ustawy Kodeks cywilny, a konkretnie – art. 819. Poniżej przedstawiamy Ci jego treść:

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia”.

Kodeks Cywilny art. 819

Co się stanie, jeśli zgłoszenie szkody nie zostanie dokonane w odpowiednim terminie? Odpowiedź na pytanie jest prosta: prawo do odszkodowania przepada.

Od powyższych zasad istnieją jednak pewne wyjątki – trzeba mieć bowiem na uwadze, że w sytuacji, gdy zaistniała szkoda była wynikiem przestępstwa, mamy czas na zgłoszenie szkody w ciągu dziesięciu lat.

Warto wiedzieć – po jakim czasie można uzyskać odszkodowanie za hospitalizację?
W przypadku braku komplikacji, w Warcie można liczyć na odszkodowanie w terminie do trzydziestu dni od zgłoszenia szkody przez klienta.

Podsumowanie

 • Aby otrzymać odszkodowanie z Warty za hospitalizację, należy skontaktować się z pracownikiem ubezpieczalni na jeden z kilku dostępnych sposobów, to znaczy: telefonicznie, osobiście, poprzez formularz internetowy lub wysyłkę SMS,
 • W przypadku wysyłki SMS należy wysłać wiadomość o treści „SZKODA” pod numer: 661 001 581. Jeśli to zrobisz, skontaktuje się z Tobą pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Pod adresem: https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/ można znaleźć formularz do wysyłki zgłoszenia online.
 • Jeśli chodzi o kontakt telefoniczny, należy zadzwonić pod jeden z dostępnych numerów telefonu: 801 308 308, +48 502 308 308.
 • Niezależnie od formy kontaktu, konieczne jest przygotowanie zestawu dokumentów, w tym m.in. dokumentacji medycznej oraz numeru umowy polisy, a także dokumentu tożsamości.
Warta zgłoszenie pobytu w szpitalu – jak uzyskać odszkodowanie?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl