Poradniki

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – Przegląd polis NNW

Kalendarz 24.07.2023 Aktualizacja13.12.2023

Sprawdź, na jakie świadczenie możesz liczyć w przypadku uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tym artykule porównujemy zakres ubezpieczenia, jakość polis i maksymalne wysokości świadczenia oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń w polisach NNW dla dorosłych, studentów i dzieci.

Ubezpieczenie NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozwala uporać się z konsekwencjami zdarzeń, które doprowadziły do czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Na jakie wsparcie można liczyć dzięki tego typu polisie? Czym różnią się ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dorosłych, studentów i dzieci? A wreszcie – jak wyglądają obecne propozycje towarzystw ubezpieczeniowych w tym zakresie? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytaj tekst.

Ubezpieczenia NNW na następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (często określane również jako ubezpieczenie NNW) zapewnia ochronę w sytuacji, gdy wskutek wypadku nastąpi uszkodzenie ciała. Polisa NNW ma charakter dobrowolny. Ochrona ubezpieczeniowa z tego tytułu może przyjąć różną postać. Możliwe jest m.in.:

 • Wsparcie finansowe. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości uzależnionej od umownej sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszkodzenia ciała. Jak łatwo można się domyślić, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu uzyska się wyższą polisę NNW niż w sytuacji, gdy dojdzie do dość niegroźnego problemu zdrowotnego.
 • Wypłata świadczenia w postaci zasiłku dziennego za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • Świadczeń w postaci usług medycznych, transportu, preferencyjnych warunków dostępu do konsultacji lekarskich, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego itp.
 • Pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Jeśli nieszczęśliwy wypadek, który dotknął daną osobę, odebrało jej możliwość pracowania na danym stanowisku. (Przykład: doprowadzenie do trwałego uszczerbku na zdrowiu – w postaci poważnego uszkodzenia dłoni – oznacza, że kierowca samochodu ciężarowego będzie zmuszony zmienić profesję).

Opisywany produkt ubezpieczeniowy może zapewniać „ogólne” wsparcie finansowe, jak i mieć zakres dostosowany do konkretnej grupy. Przykładowo, taki węższy zakres ochrony dotyczy np. kierowców; uczniów/studentów (na terenie szkoły/uczelni) czy pracowników. (W związku z nieszczęśliwym wypadkiem podczas pracy wykonywanej na terenie zakładu).

Dowiedz się, ile odszkodowania za złamaną rękę oferują różne towarzystwa ubezpieczeniowe?

To tyle, jeśli chodzi o teorię dotyczą ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwego wypadku. Przejdźmy teraz do kwestii praktycznych i zastanówmy się, jakie oferty ubezpieczenia są obecnie dostępne na rynku. Wszystkich nie opiszemy, ale zwrócimy uwagę co najmniej na kilkanaście z nich.

Oferta w zakresie ubezpieczeń NNW dla dorosłych

Właściwie każde działające w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe ma w swojej ofercie ubezpieczenia NNW. Przyjrzyjmy się niektórym ofertom – jak zobaczysz, łączy je wiele elementów wspólnych.

Warto wiedzieć – OWU to podstawa!
W przypadku ubezpieczenia NNW, jak i właściwie każdej innej polisy ochronnej, trzeba jeszcze przed podpisaniem umowy zapoznać się z tym, jaki jest zakres ochrony, co rozumie się przez uszkodzenie ciała, kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone itp. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Sprawdź, jakie odszkodowanie za pobyt w szpitalu można otrzymać od różnych ubezpieczycieli?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: Allianz, PZU, Compensa, Nationale Nederlanden i Uniqa

TUMożliwość zakupu ubezpieczenia onlineCzy obejmuje wyczynowe uprawianie sportu?Odszkodowanie za śmierć wskutek wypadku? Pomoc
assistance?
Dodatkowy
komentarz
AllianzTak Tak Tak Przysługuje Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200 tys. złotych
PZUTakTakTak (a także w przypadku śmierci wynikającej z poważnego zachorowania)Przysługuje (pomoc medyczna, pomoc domowa itp.)Ochrona na terenie całego świata; Możliwość płatności w ramach abonamentu
CompensaTak Tak, w ramach dodatkowego pakietu (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas uprawiania sportów ekstremalnych) NieTak, np. w postaci sfinansowania kosztów rehabilitacji Ochrona na terenie całego świata; Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia; Ubezpieczenie zawierane standardowo na okres 1 roku z możliwością automatycznego przedłużenia; Do wyboru 3 sumy ubezpieczenia (50, 100 lub 150 tysięcy złotych
Nationale NederlandenTakNie, ubezpieczenie nie obejmuje następstw zdrowotnych wypadków poniesionych podczas uprawiania sportów ekstremalnych Nie (w ramach podstawowego pakietu) Tak, np. w ramach pakietu Ortopeda, które pozwoli pokryć koszty rehabilitacji złamanych lub zwichniętych kości Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 150 tys. złotych (minimalna dopuszczalna kwota sumy ubezpieczenia to 40 tys. złotych); Produkt dostępny dla osób w wieku od 17 do 61 roku życia (w przypadku przedłużania umowy – do 65 r.ż.)
UniqaTakNie, w wersji podstawowej polisy uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek uprawiania sportu Tak (trzeba jednak pamiętać o takich wyjątkach jak np. zgon po 3 latach od daty wypadku) Tak (np. ubezpieczenie assistance na naprawy domowe) Produkt dostępny dla osób w wieku do 70 roku życia; Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Polski oraz poza granicami państwa; Możliwość opłacania składek wg harmonogramu rocznego lub w ramach rat miesięcznych; Minimalna wysokość składki wynosi 49 zł na rok; W sytuacji, gdy doszło do niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 14 dni, przysługuje rekompensata w wysokości 5 tys. zł.
Źródło: opracowanie na podstawie ofert ubezpieczenia NNW prezentowanych przez poszczególne towarzystwa (dane na podstawie OWU oraz stron internetowych poszczególnych towarzystw).

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – na jaką ochronę mogą liczyć dzieci?

Jeśli chodzi o ochronę przed następstwami nieszczęśliwego wypadku, to mogą na nią liczyć nie tylko osoby, ale także dzieci. Także w tym przypadku da się zyskać szeroki zakres ochrony. Zobaczmy, na jakie produkty finansowe w kategorii „ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży” można liczyć w 2023 roku.

Warto wiedzieć…
Możesz dostosować wysokość składki do sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla dziecka to tylko jeden z przykładów pokazujących, że mamy jako klienci spore możliwości w zakresie dostosowania sumy ubezpieczenia. Dobrym przykładem jest oferta Nationale Nederlanden. W jej przypadku roczny koszt polisy to od 59 zł do 199 zł rocznie (dostępne są 4 warianty). W efekcie np. za złamanie ręki można otrzymać od 200 do nawet 900 złotych.

Przeczytaj też: Zakup szkolnego NNW. Tak nie rób!

Uniqa ubezpieczenie NNW dla dzieci

Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które gwarantują ochronę NNW dla najmłodszych, jest Uniqa. W ofercie tego ubezpieczyciela znajduje się Ubezpieczenie NNW szkolne, w ramach którego klient zyskuje ochronę:

 • Całodobową – nie tylko na terenie placówki szkolnej, ale również poza nią.
 • Na zdarzenia zaistniałe w wyniku wypadku odniesionego podczas uprawiania wyczynowego sportu. To bardzo duża korzyść, ponieważ niektóre dyscypliny sportowe wiążą się z wysokim ryzykiem powstania uszczerbku na zdrowiu. (Rozumie się przez to takie problemy zdrowotne jak np. złamanie ręki czy nogi). Ochrona przysługuje również na wypadek uprawiania sportu w placówkach pozaszkolnych.
 • Możliwość objęcia ochroną dzieci znajdujących się w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych. Również nastolatków uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe), szkół sportowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a nawet studentów i doktorantów. (Ochrona jest możliwa w przypadku osób do dwudziestego szóstego roku życia).
 • Jeśli pojawi się konieczność zakupu/wymiany protezy.

Ciekawym pomysłem jest również możliwość poszerzenia zakresu ochrony o polisę OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Dzięki temu ubezpieczyciel zagwarantuje nam odszkodowanie, jeśli dojdzie do wypadku związanego np. z używaniem roweru, hulajnogi, deskorolki itp.

Warto wiedzieć – ubezpieczenie NNW a hejt w internecie
W przypadku niektórych ofert – dotyczy to np. polisy NNW Uniqa – można poszerzyć zakres ochrony o wsparcie finansowe na pomoc prawną, psychologiczną, która pozwoli uporać się ze skutkami hejtu w internecie.

PZU polisa NNW dla dzieci

PZU to kolejny ubezpieczyciel, który oferuje NNW dla dzieci. W tym przypadku mowa jest o polisie PZU NNW Szkolne. Można nie objąć niemowlęta, przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Ochrona, podobnie jak ma to miejsce w Uniqa, działa nie tylko w placówce edukacyjnej. Wbrew swojej nazwie, stanowi również zabezpieczenie w domu, na mieście itp. Co ważne, na świadczenia można liczyć także wtedy, gdy do wypadku dojdzie podczas odbywania praktyk szkolnych.

Warto dodać, że w skład tej polisy wchodzi również wsparcie finansowe dla dziecka na wypadek śmierci rodzica wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz w drugą stronę – rodzicowi w przypadku zgonu dziecka.

Ubezpieczenia NNW dla studentów

Oprócz polisy dla dzieci towarzystwa oferują ubezpieczenia NNW dla studentów. Czasem ta grupa jest włączana do polisy szkolnej/dla dzieci, ale przykład pokazuje, że dostępne są również polisy typowo studenckie. Ochrona obejmuje wówczas uszkodzenia ciała powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych czy innych zdarzeń w życiu prywatnym, szkody powstałe podczas odbywania praktyk/staży studenckich itp.

Takie polisy oferują np.:

 • Generali (Ubezpieczenie NNW Studenta),
 • Warta (Ubezpieczenie NNW Szkolne),
 • InterRisk (Ubezpieczenie NNW Studenta).
 • Ubezpieczenie na następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Podsumowanie

  • Usługa w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub czasowych problemów zdrowotnych. Środki z tego tytułu można przeznaczyć na rehabilitację, zakup sprzętu medycznego itp.

  • Ochrona w ramach ubezpieczenia może obejmować zarówno dorosłych (np. w związku z kierowaniem samochodem, jeśli ubezpieczony został poszkodowany w nieszczęśliwym wypadku komunikacyjnym), jak i dzieci.

  • Polisę NNW można rozbudowywać o dodatkowe pakiety.

  • Ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków można objąć dorosłych, studentów oraz dzieci. W OWU wskazane są przedziały wiekowe, które uprawniają nas do skorzystania z ochrony.

  • Praktyka pokazuje, że ubezpieczenie NNW to produkt różnicowany w zależności od tego, czy klientem będzie osoba dorosła, student, dziecko, kierowca, przedsiębiorca itp. Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do własnych potrzeb. Wydaje się oczywiste, że w przypadku kierowcy zawodowego trzeba liczyć się np. z niebezpieczeństwem w postaci wypadku komunikacyjnego (bardziej prawdopodobny jest np. rozstrój zdrowia w postaci uszkodzonego kręgosłupa), podczas gdy dziecko jest narażone na złamania rąk czy nóg wskutek nieostrożnej jazdy na rowerze itp.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – Przegląd polis NNW


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl