Poradniki

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – oferty ubezpieczeń na życie

Kalendarz 02.01.2023 Aktualizacja12.12.2023

Hospitalizacja z powodu wypadku czy choroby nie tylko komplikuje życie, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego warto ubezpieczyć się na taką sytuację. Ile może wynieść odszkodowanie za pobyt w szpitalu z ubezpieczenia na życie? Na jakie jeszcze świadczenia może liczyć ubezpieczony? Jakie ubezpieczenie za pobyt w szpitalu wybrać? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu to dodatkowe środki, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. bieżące potrzeby, lekarstwa, czy rehabilitację. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy ryzyko kontuzji i hospitalizacji zwiększa w Twoim przypadku wykonywany zawód. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu może przynieść jeszcze inne, dodatkowe korzyści. Na czym dokładnie polega taka ochrona?

Czy za pobyt w szpitalu należy się odszkodowanie?

Kilkunastodniowa nieobecność w pracy spowodowana pobytem w szpitalu może w znaczący sposób wpłynąć na rodzinne finanse. O ile osobom płacącym składki na ubezpieczenie wypadkowe w ZUS przysługuje zasiłek chorobowy z tego tytułu, to jednak jego kwota często nie rekompensuje strat finansowych spowodowanych nieobecnością w pracy.

Warto wiedzieć, że na wypadek hospitalizacji można wykupić prywatne ubezpieczenie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje tego rodzaju ochronę. Są to m.in. Warta, Generali, Allianz, Nationale Nederlanden, czy PZU.

Jeśli zakupisz prywatne ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, będzie Ci się należeć świadczenie. Ile wynosi odszkodowanie? To zależy od warunków podpisanej umowy – zanim przejdziemy do konkretów, przeanalizujmy pokrótce, jak działa takie ubezpieczenie. 

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu – co to jest i na czym polega?

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu można kupić jako dodatek do ubezpieczenia na życie. Wówczas poza umową główną na wypadek śmierci, ubezpieczony podpisuje umowę dodatkową obejmującą hospitalizację (i np. świadczenia lekowe, jeśli są uwzględnione w pakiecie). Ochrona ma charakter krótkoterminowy z możliwością automatycznego przedłużenia, a suma ubezpieczenia, sposób obliczenia wysokości odszkodowania, limity świadczeń oraz wyłączenia są ustalane niezależnie od umowy głównej.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu ma charakter krótkoterminowy. W zależności od warunków umowy danego towarzystwa ubezpieczeniowego ochrona trwa od roku do pięciu, a następnie może zostać przedłużona.

Dla przykładu w Nationale Nederlanden oprócz świadczenia szpitalnego w ramach tej samej umowy dodatkowej ubezpieczony może skorzystać z innych dodatkowych usług, tj.:

 • Konsultacje lekarskie, 
 • badania, 
 • dodatkowe świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu powyżej 2 tygodni,
 • świadczenie pieniężne na zakup leków.
Przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitaluWiek ubezpieczonegoSuma ubezpieczeniaWysokość składki ubezpieczeniowej
PZU Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalnego18–65 latOd 15 000 zł do 100 000 złIndywidualna
Nationale Nederlanden pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku / chorobie1–61 latOd 5 000 zł do 40 000 złOd 55 zł/mies.
Generali Pobyt ubezpieczonego w szpitalu15–71 latOd 5 000 zł do 50 000 złIndywidualna
Compensa na wypadek pobytu szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadkuOd 3 miesiąca życia do 65 roku życiaIndywidualnaOd 50 zł/mies.
Allianz Leczenie Szpitalne18–65IndywidualnaIndywidualna
Tabela 1. Ile kosztuje ubezpieczenie za pobyt w szpitalu? – dodatkowa ochrona do ubezpieczenia na życie: ceny, najważniejsze informacje. Opracowanie własne, 15.12.2022 r. na podstawie oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

PZU odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Największy ubezpieczyciel w Polsce – PZU oferuje dodatkowe ubezpieczenie do głównej umowy ubezpieczenia swoich sztandarowych produktów: PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia, PZU Gwarantowane Jutro oraz PZU Na Dobry Początek.

Ochroną można objąć ubezpieczonego głównego, a także, dokupując terminową polisę na życie, partnera.

Ponadto PZU w ramach tej umowy oferuje:

 • Świadczenie rekonwalescencyjne, 
 • dodatkowe świadczenia w związku z hospitalizacją spowodowaną: zawałem serca lub udarem mózgu; 
 • świadczenie za przebytą chemioterapię lub radioterapię nowotworu złośliwego, 
 • kartę apteczną. 

Ile płaci PZU za 1 dzień pobytu w szpitalu?

 Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, jeśli pobyt trwa:

 • 2 dni w przypadku nieszczęśliwego wypadku,
 • 4 dni w przypadku choroby.

W ramach ubezpieczenia PZU oferuje cztery warianty ochrony. Za jeden dzień pobytu w szpitalu świadczenie od PZU może wynieść 0,5% lub 1% sumy ubezpieczenia. 

Generali odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Polisę na wypadek pobytu w szpitalu Generali oferuje jako dodatek do ubezpieczenia na życie Z Myślą o Całym Twoim Życiu. Ubezpieczony może liczyć na wypłatę pieniędzy już od pierwszego dni pobytu w placówce medycznej. Świadczenie, podobnie ja w PZU wynosi od 0,5% do 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu. 

Jak Generali definiuje pobyt w szpitalu? 

„Odbywający się na zlecenie lekarza pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, rozumianym jako zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielania świadczeń szpitalnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia”.

Źródło: dokument OWU Generali Z Myślą o Całym Twoim Życiu.

Definicja uwzględnia zarówno szpitale znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej, jak i w krajach spoza Unii Europejskiej pod warunkiem dostarczenia dokumentacji medycznej przetłumaczonej na język angielski. 

Dalej możemy dowiedzieć się, że za szpital Generali nie uznaje:

 • placówek leczenia odwykowego; 
 • zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
 • hospicjum, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Compensa odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Compensa w ramach polisy Gwarancja Optima oferuje ochronę od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Podobnie, jak Generali, Compensa bardzo szczegółowo definiuje, czym jest szpital. Z OWU dowiadujemy się, że nie uzyskamy świadczenia, jeśli pobyt będzie odbywał się w: szpitalu psychiatrycznym, domu opieki, hospicjum. Na liście wyłączeń znalazły się również szpitale rehabilitacyjne.  

Warta odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Warta wypłaca odszkodowanie za pobyt w szpitalu w ramach dwóch umów: dodatkowego ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Polisę można zakupić jako dodatek do ubezpieczenia na życie Warta Ochrona. 

Szczegóły ubezpieczeniaWarta Ochrona 
Wiek ubezpieczonego18–65 lat
Czas trwania umowy5 lat
Dwa warianty ochronyPodstawowy i dla aktywnych
Wypłata świadczeńMaksymalnie do 100% SU
Dodatkowe świadczeniaŚwiadczenia rehabilitacyjne, świadczenie za pobyt na OIOMIE
Tabela 2. Ubezpieczenie na życie Warta pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku – szczegóły oferty. Opracowane na podstawie dokumentu OWU Warta Ochrona w dniu 16.12.2022 r.

Allianz odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu od Allianz można otrzymać kupując dodatkowe ubezpieczenie do jednej z trzech umów głównych: Allianz Bezpieczne Życie, Twoje Życie lub Plan Pełnej Ochrony.

Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitalu od Allianz? W ramach dodatku „Leczenie Szpitalne” ubezpieczony może otrzymać dodatkowe pieniądze gdy:

 • przebywał w placówce minimum jeden dzień, a powodem był wypadek,
 • przebywał w szpitalu nieprzerwanie cztery dni.

Ubezpieczenie umożliwia również skorzystanie ze świadczenia sanatoryjnego. Umowa może być zawarta przez osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 65 roku życia.

Uniqa odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa oferuje dwa ubezpieczenia na życie: Plan Ochronny i Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny, w ramach których możemy sobie zapewnić świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu. Pierwsza oferta skierowana jest do osób pełnoletnich, które nie ukończyły 63 roku życia, a umowę zawiera się na rok. 

W Uniqa odszkodowanie za pobyt w szpitalu wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień hospitalizacji. Limit wynosi 100 dni. Świadczenie wypłacane jest po zakończeniu hospitalizacji. 

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu dziecka – oferty

Co, gdybyśmy chcieli ubezpieczyć na wypadek hospitalizacji dziecko? Tego rodzaju możliwość dają zarówno ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, jak i polisy na życie i zdrowie dla dorosłych z umowami dodatkowymi skierowanymi do rodziców. 

Polisa NNW obejmuje: odszkodowanie za hospitalizację (np. w przypadku ubezpieczenia dla dzieci od Nationale Nederlanden w wysokości 100 zł), a także zdarzenia typowo wypadkowe, np. uszczerbek na zdrowiu, pogryzienie przez psa, czy organizację rehabilitacji.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu dziecka można kupić w ramach polisy na wypadek następstw nieszczęśliwego wypadku, a także w ramach umowy dodatkowej do polisy na życie rodzica.

Komu należy się świadczenie z tytułu hospitalizacji?

Świadczenie za pobyt w szpitalu z polisy prywatnej może otrzymać każdy, kto wykupił stosowny dodatek do ubezpieczenia na życie i  przebywał odpowiednią ilość czasu w placówce medycznej z powodu, który jest objęty zakresem ubezpieczenia.

Wówczas, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobie ubezpieczonej. Wysokość świadczenia zależy m.in. od:

 • warunków umowy i limitów ustalonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • wybranej sumy ubezpieczenia,
 • dni spędzonych w szpitalu,
 • wybranego wariantu ochrony.

Jak uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Aby uzyskać świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, należy w terminie złożyć wszystkie wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumenty. Najczęściej są to:

 • wniosek o odszkodowanie za pobyt w szpitalu,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie oraz zastosowane leczenie, jeśli rodzaj leczenia, np. chemioterapia wpływa na wysokość świadczenia,
 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku, jeśli hospitalizacja jest spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać dopełnienia innych formalności, a także poprosić o dodatkowe dokumenty, jeśli ma wątpliwości co do zasadności roszczenia. Dokładne informacje dotyczące procesu uzyskania oraz wypłaty świadczenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdej polisy.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania za pobyt w szpitalu?

Każda umowa dodatkowa do ubezpieczenia na życie może zawierać inne wyłączenia odpowiedzialności. Nie warto więc poprzestawać na czytaniu wyłącznie warunków umowy głównej – sytuacje, w których odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego jest wyłączona w przypadku pobytu w szpitalu znajdziesz w dokumencie OWUD (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego).  

Do tych najczęstszych zaliczamy:

 • problem w regularnym opłacaniu składek,
 • wyczerpanie limitu świadczeń,
 • hospitalizację, która jest skutkiem spożycia alkoholu przez ubezpieczonego lub substancji zabronionych,
 • leczenie szpitalne z powodu próby samobójczej albo samookaleczenia,
 • leczenie spowodowane chorobą, która została zdiagnozowana, np. do trzech/pięciu lat przed zawarciem polisy,
 • hospitalizację związaną z leczeniem skutków obniżenia odporności spowodowanej zarażeniem wirusem HIV,
 • zbyt krótki (lub zbyt długi) czas przebywania w szpitalu – ubezpieczyciele ustalają własne limity, np. minimum 2 dni, maksymalnie 180 dni,
 • leczenie w placówkach, których ubezpieczyciel nie uwzględnia, np. w hospicjach, zakładach leczenia uzależnień.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

O ubezpieczeniu na wypadek pobytu w szpitalu warto pomyśleć, gdy takie zdarzenie może zagrozić finansowemu poczuciu bezpieczeństwa rodziny, np. gdy hospitalizacja generuje straty albo dłużysz czas bez pracy powoduje problemy finansowe rodziny.

W przypadku, gdy masz już ubezpieczenie na życie, może się okazać, że Twój ubezpieczyciel ma w swojej ofercie dodatek na wypadek hospitalizacji. W takiej sytuacji warto przeanalizować, czy warunki ubezpieczenia będą dla Ciebie korzystne. Może się okazać, że dodatkowy koszt do ochrony ubezpieczeniowej będzie niższy, niż potencjalne korzyści z ochrony. 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie za pobyt w szpitalu?

Kupując polisę na wypadek pobytu w placówce medycznej, warto przeanalizować dokładnie warunki ochrony ubezpieczeniowej. Szczegółowe informacje na ten temat ubezpieczyciele udostępniają w dokumencie, który nazywa się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Aby maksymalnie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej warto:

 • Sprawdzić, czy lista wyłączeń odpowiedzialności nie jest zbyt długa, ani nie dyskwalifikuje osoby ubezpieczonej z możliwości ubiegania się o świadczenie.
 • Zapoznać się z definicjami używanych pojęć, w tym definicji fraz „placówka medyczna”, „szpital”.
 • Sprawdzić, ile wynosi odszkodowanie za jeden dzień pobytu w szpitalu i ile dni trzeba być hospitalizowanym, aby otrzymać wypłatę świadczenia. 
 • Porównać limity wypłaty świadczeń ustalone przez różne towarzystwa.
 • Sprawdzić, czy w ubezpieczeniu stosuje się karencję, czyli odroczenie ochrony ubezpieczeniowej.

Dla jakości ubezpieczenia równie ważna jest suma ubezpieczenia. Jej wysokość powinna zapewnić satysfakcjonujące ubezpieczonego dzienne świadczenie szpitalne.

Jak znaleźć dobre ubezpieczenie? W tym celu warto skorzystać z darmowych usług licencjonowanego agenta ubezpieczeniowego, a wcześniej sprawdzić polisę podstawową w Rankingu Ubezpieczeń Na Życie 2022/2023. 

Wykupić ubezpieczenie szpitalne warto zawsze, gdy boimy się, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, nie będziemy w stanie zapewnić sobie godnego standardu życia. 

Najczęściej zadawane pytania:

Wciąż masz pytania o ubezpieczenie szpitalne? Sprawdź odpowiedzi na te najczęściej zadawane. Jeśli nadal będziesz miał wątpliwości – napisz do nas na kontakt[at]dobrapolisanazycie.pl lub wypełnij formularz i zamów darmową i niezobowiązującą rozmowę z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym. 

Jaki zwrot za pobyt w szpitalu można otrzymać?

Jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowania za hospitalizację jej wysokość zależy od kilku czynników. Przede wszystkim są to: wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej, ustalona wysokość dziennego świadczenia szpitalnego i sumy ubezpieczenia, dodatkowy zakres ochrony, liczba dni spędzonych na leczeniu w szpitalu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ubezpieczony jednorazowo może otrzymać od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych zwrotu za pobyt w szpitalu.

Ile za jeden dzień pobytu w szpitalu?

W zależności od warunków umowy i wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczony może otrzymać od 0,5% do kilku procent sumy ubezpieczenia w przypadku pobytu w placówce medycznej. W niektórych przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe określają stałą wysokość odszkodowania za jeden dzień hospitalizacji, np. 150 zł. 

Ile dni w szpitalu, żeby dostać odszkodowanie?

To, ile dni leczenia w szpitalu uprawnia do otrzymania odszkodowania lub świadczenia z ubezpieczenia zależy od indywidualnych warunków umowy każdej polisy. Dla przykładu PZU wypłaca świadczenie z tego tytułu już od dwóch lub czterech dni (w zależności od powodu) hospitalizacji. Warto wiedzieć, że są również takie ubezpieczenia, które gwarantują wypłatę pieniędzy od pierwszego dnia hospitalizacji.

Kiedy należy się odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Możesz spodziewać się wypłaty odszkodowania zawsze, gdy dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową. To znaczy, że jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku znajdziesz się np. na oddziale intensywnej terapii na dwa dni, to ubezpieczyciel – po otrzymaniu wymaganych dokumentów – powinien wypłacić Ci wyliczone świadczenie, jeżeli inne przesłanki, np. wyłączenia odpowiedzialności nie stanowią inaczej. 

Jakie kwestie mogą wpłynąć na wypłatę świadczenia?

 • Przyczyny pobytu w szpitalu,
 • liczba dni spędzonych na oddziale w szpitalu,
 • ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • braki w dokumentach. 

Czy jeśli mam więcej niż jedną polisę na wypadek hospitalizacji, to otrzymam więcej świadczeń?

Naturalnie. Każde prywatne ubezpieczenie to możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy, gdy dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Jeśli stan zdrowia ubezpieczonego pogorszy się z powodu wypadku lub choroby i będzie konieczna hospitalizacja, to powinien on otrzymać odszkodowanie z każdej polisy, która uwzględnia takie zdarzenie. Trzeba jednak pamiętać, że aby zapewnić sobie świadczenie, należy w odpowiednim terminie dostarczyć dokumenty każdemu ubezpieczycielowi niezależnie.

Skąd wziąć wniosek o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Wniosek o odszkodowanie za pobyt w szpitalu będzie się różnił w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego. Właściwy dokument znajdziesz na stronie internetowej swojego ubezpieczyciela w zakładce „dokumenty” lub w panelu klienta.

Jakie informacje znajdę w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o swojej polisie. Każde ubezpieczenie: umowa główna na wypadek śmierci, dodatkowa ochrona na wypadek operacji chirurgicznej, nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, czy właśnie hospitalizacji, ma swój własny dokument OWU. Znajdziesz w nim m.in.: czas trwania umowy, zasady indeksacji składki ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności,  

PZU ubezpieczenie grupowe, ile za pobyt w szpitalu?

W przypadku ubezpieczeń grupowych wysokość świadczenia może się różnić w zależności od warunków umowy zawartej między pracodawcą a towarzystwem ubezpieczeniowym i wynosić od 0,5% do 1% SU w zależności od długości pobytu w szpitalu. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia grupowego PZU wypłaca świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni.

Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze za hospitalizację?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu z ZUS przysługuje osobom, które zostały objęte ubezpieczeniem wypadkowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Są to więc przede wszystkim osoby pracujące, prowadzące działalność gospodarczą, a także duchowni czy osoby odbywające służbę zastępczą. Zasiłek chorobowy w Polsce wynosi 80% podstawy wymiaru, a  w przypadku niezdolności do pracy 100% wymiaru.  

Jakie jeszcze świadczenia można otrzymać z tytułu nieszczęśliwego wypadku u przykładowego towarzystwa ubezpieczeniowego?

Warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony. Ubezpieczyciele oferują również:

 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
 • ochronę na wypadek operacji chirurgicznej,
 • leczenie za granicą
 • drugą opinię lekarską, 
 • świadczenia assistance, np. transport medyczny, konsultacje specjalistyczne, zakup leków,
 • ubezpieczenie na wypadek choroby dziecka,
 • ochronę na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym,
 • wsparcie finansowe w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • ubezpieczenie na wypadek złamania kości, które spowodował nieszczęśliwy wypadek.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu to wsparcie finansowe dla Ciebie i rodziny, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. leczenie, codzienne wydatki.
 • Ubezpieczenie szpitalne jest rozszerzeniem ochrony podstawowej na wypadek śmierci ubezpieczonego.
 • Wysokość odszkodowania najczęściej jest obliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia (0,5% lub 1% SU).
Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – oferty ubezpieczeń na życie


Autor artykułu