Poradniki

Czy ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie za złamany palec?

Kalendarz 16.01.2023 Aktualizacja12.12.2023

Złamanie kości to jeden z najczęstszych skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Może nie tylko narazić nas na ból, ale również spowodować problemy finansowe związane z koniecznością rehabilitacji i czasową rezygnacją z pracy. Naturalnie wpływ na skutki zdrowotne i finansowe będzie miał rodzaj złamania. Im mniejszy uszczerbek, tym niższe odszkodowanie. Często pojawia się więc pytanie: Czy towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie za złamany palec? A ile pieniędzy można otrzymać? Tego dowiesz się z artykułu.

Koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku mogą przyprawić o zawrót głowy – szczególnie gdy, aby powrócić do sprawności, musimy skorzystać z prywatnej rehabilitacji. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się na ubezpieczenie tego rodzaju uszczerbku na zdrowiu, licząc, że wysokość odszkodowania zapewni im właściwą opiekę medyczną i środki do życia. Warto wiedzieć, że ochronę ubezpieczeniową możemy uzyskać zwykle nawet za załamanie drobnych części ciała, tj., kość palca wskazującego czy kciuka. Ile wynosi odszkodowanie za złamany palec? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Jakie ubezpieczenie chroni na wypadek złamania kości palca?

Ochronę na wypadek złamania palca można uzyskać w ramach szerokiej oferty ubezpieczeń na wypadek uszczerbku na zdrowiu. Są to zwykle rozszerzenia do indywidualnej polisy na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zabezpieczenie na wypadek złamań znajdziemy również w grupowych ubezpieczeniach na życie oferowanych przez pracodawcę lub w grupach otwartych

Ponadto tego rodzaju zdarzenia możemy szukać również w katalogu zdarzeń ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczeń na wypadek złamań kości.

Co więcej, pomoc w przypadku złamania mogą nam również zapewnić inne dodatki do polisy. Na przykład, jeśli złamiemy nadgarstek i będzie konieczna operacja, to dodatkowe świadczenie uzyskamy również, jeśli zakupimy polisę na wypadek operacji chirurgicznej. Gdybyśmy dodatkowo byli hospitalizowani, to, mając stosowną ochronę, otrzymalibyśmy również dzienne dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie na wypadek złamania palca można kupić jako dodatek do ubezpieczenia na życie lub w ramach polisy NNW. Większość polis dostępna jest jako dodatek do umowy głównej ubezpieczenia na życie.

Gdybyśmy chcieli ubezpieczyć na taką okoliczność dziecko możemy to zrobić w ramach indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub w ramach dodatkowej ochrony do ubezpieczenia na życie rodzica. Ubezpieczenie szkolne, choć może obejmować również złamanie palca, to najpewniej nie zapewni wysokiej kwoty odszkodowania.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek złamania?

Ubezpieczenie na wypadek złamania palca działa w bardzo prosty sposób. Towarzystwa ubezpieczeniowe każde Ogólne Warunki Ubezpieczenia wzbogacają tabelą procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku zdarzeń, które obejmują ochroną. Ubezpieczony może jednorazowo uzyskać odszkodowanie w kwocie od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy za obrażenia objęte ochroną ubezpieczeniową.  

Złamany palec u ręki czy nogi? Od tego zależy wysokość świadczenia!

Nie powinien nikogo dziwić fakt, że wysokość odszkodowania zależy w dużej mierze od miejsca złamania oraz jego rodzaju. Im większe i bardziej powikłane obrażenia (złamania otwarte, z dużym przemieszczeniem), tym wyższe odszkodowanie ubezpieczyciel wypłaci klientowi. Co więcej, to, czy otrzymamy wysokie odszkodowanie może zależeć również od tego, czy uszkodzenie dotyczy palców u ręki, kości śródręcza, czy palców u nogi. Niektórzy ubezpieczyciele inaczej kwalifikują również uszczerbek w lewej i prawej ręce.  

Ile odszkodowania za złamany palec?

Wysokość odszkodowania za złamany palec będzie zależeć od kilku czynników. Przede wszystkim to, jakie odszkodowanie otrzymamy będzie zależało od procentu stwierdzonego uszczerbku oraz sumy ubezpieczenia. Śmiało można powiedzieć, że przy bardzo wysokiej SU za złamanie w obrębie palca możemy dostać nawet kilka (lub kilkanaście, jeśli jest to np. złamanie otwarte) tysięcy złotych. Kwota odszkodowania będzie również zależeć od tego, czy zdecydujemy się na rozszerzenie ochrony o inne zdarzenia wypadkowe. Dodatkowe świadczenia możemy uzyskać m.in. za pobyt w szpitalu.

Ile procent za złamanie palca w PZU?

PZU oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń na wypadek złamania palca: Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz Wsparcie po złamaniu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Oba dodatki można dobrać do czterech oferowanych przez PZU polis na życie. Jakie odszkodowanie za złamanie palca można uzyskać u jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce? Wysokość odszkodowania będzie równać się iloczynowi stopnia uszczerbku i sumy ubezpieczenia.  

Miejsce złamaniaProcent uszczerbku na zdrowiu
Złamanie kciuka i palca wskazującego2%
Złamany mały palec, trzeci i czwarty1%
Tabela 2. Ile procent uszczerbku za złamanie palca w PZU? Opracowane na podstawie dokumentu OWUD dot. uszczerbku na zdrowiu w dniu 10.01.2023 r.

Ile procent za złamanie palca w Nationale Nederlanden?

W ubezpieczeniu od Nationale Nederlanden możemy uzyskać nie tylko odszkodowanie za złamanie palca, ale także jego inne uszkodzenie, np. zwichnięcie. Rozpiętość procentowa uszczerbku jest całkiem spora – jeśli ręka uległa uszczerbkowi, który ogranicza jej ruchomość powyżej 75%, ubezpieczony może otrzymać nawet 12% SU.

Miejsce złamaniaProcent uszkodzenia ciała
Złamanie lub zwichnięcie kciuka Od 2% do 20% w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości palca i powikłań
Złamanie lub inne uszkodzenia palca wskazującegoOd 2% do 18%
Złamanie lub inne uszkodzenie III, IV i V palcaOd 1% do 8%
Tabela  3. Ile procent za złamanie palca w Nationale Nederlanden? Opracowane na podstawie dokumentu OWUD na wypadek uszkodzenia ciała w dniu 10.01.2023 r.

Kiedy należy się odszkodowanie za złamanie?

Towarzystwo ubezpieczeń wypłaci świadczenie po stwierdzeniu wystąpienia szkody. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim musimy dopełnić formalności, wypełniając wniosek i dostarczając ubezpieczycielowi wymagane przez niego dokumenty, tj. wyniki badań, dokumentację medyczną, szczegóły dotyczące zdarzenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Warto pamiętać, że oprócz odszkodowania z prywatnego ubezpieczenia możemy, w niektórych sytuacjach ubiegać się również o świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u. Dodatkowe pieniądze będą nam się należeć, jeśli do uszczerbku na zdrowiu dojdzie w wyniku wypadku przy pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek złamania kości?

Wbrew pozorom ubezpieczenia na wypadek złamań nie generuje wielkich kosztów. Składka w zależności od zakresu ubezpieczenia, wybranej sumy oraz ryzyka ubezpieczeniowego może wynieść kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny koszt. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych będziesz musiał również zapłacić składkę na wypadek śmierci. Wybierając ubezpieczenie NNW dla osób pełnoletnich w PZU zapłacisz 21 lub 31 zł miesięcznie w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia.

Czym się kierować wybierając polisę?

Kupując polisę warto zadać sobie na początku pytania: jaki zakres ochrony jest mi potrzebny? Czy potrzebują dodatkowej ochrony na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji? Odszkodowanie za złamany palec można otrzymać zarówno w ramach ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i specjalnego dodatku na wypadek złamania. Warto się zastanowić, jakie są nasze potrzeby w tym zakresie po to, aby niepotrzebnie nie przepłacać. 

Wybranie wariantu z wysoką sumą ubezpieczenia pozwoli otrzymać wysokie odszkodowanie za złamany palec. Inne parametry, które powinny zwrócić naszą uwagę przed zakupem ubezpieczenia to:

 • limity wypłaty świadczeń oraz karencja;
 • lista sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania z tytułu złamania kości?

Do najczęstszych sytuacji, w których ubezpieczony może nie uzyskać odszkodowania zaliczamy:

 • wypadek pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
 • samookaleczenie;
 • wypadek podczas uprawiania sportów ekstremalnych;
 • uszczerbek powstały w czasie trwania karencji;
 • nieopłacanie składek ubezpieczeniowych;
 • wyczerpanie limitów świadczeń.

Jeśli uszczerbek, którego doznał ubezpieczony, jest objęty ochroną, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie.  

Najczęściej zadawane pytania:

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowania z tytułu złamania palca? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy za wybity palec ubezpieczyciel również wypłaci świadczenie?

Ubezpieczony może dostać odszkodowanie nie tylko za złamany palec, ale również za inne uszkodzenia w obrębie ręki, m.in. zwichnięcia, uszkodzenia miękkich tkanek, czy innych obrażeń powodujących upośledzenia funkcji ręki oraz ograniczenia jej ruchomości. Zakres ochrony należy każdorazowo sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Tabeli Uszkodzeń Ciała każdej polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek złamania palca?

Ubezpieczenie na wypadek złamania palca (i innych kości) oferują w zasadzie wszystkie największe towarzystwa ubezpieczeń, tj. PZU, Warta, Nationale Nederlanden, Compensa, Signal Iduna, Allianz, Pru, czy Generali. PZU stworzyło nawet specjalną ofertę wyłącznie na wypadek złamania kości.

Jak długo trwa i ile kosztuje leczenie w przypadku złamania palca?

Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Koszty leczenia i rehabilitacji są uzależnione od wielu czynników, a jednym z podstawowych jest kwestia tego, czy posiadamy ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeśli tak, unikniemy przynajmniej kosztów hospitalizacji czy operacji. Innymi równie istotnymi czynnikami są:

 • rodzaj złamania;
 • liczba złamanych palców;
 • wystąpienie innych obrażeń;
 • czas trwania leczenia;
 • konieczność leczenia operacyjnego;
 • czas trwania rehabilitacji;
 • korzystanie z prywatnej opieki medycznej.

W zależności od tego, czy doszło do powikłań, uszkodzenia nerwów lub złamania z przemieszczeniem oraz od skuteczności leczenia, rekonwalescencja może trwać nawet kilkanaście tygodni. 

Czy można otrzymać świadczenie z tytułu złamania z więcej niż jednej polisy?

Naturalnie. Warto jednak pamiętać, że posiadanie kilku polis nie jest równoznaczne z otrzymaniem kilku świadczeń. To, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, będzie zależało od tego, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną. 

Na przykład: jeśli brałeś udział w wypadku komunikacyjnym i w efekcie złamałeś m.in. palce u lewej ręki, a masz zakupione ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu i ubezpieczenie na wypadek złamania kości w drugim towarzystwie ubezpieczeniowym, to najprawdopodobniej otrzymasz dwa świadczenia pieniężne pod warunkiem, że zgłosisz szkodę u dwóch ubezpieczycieli.

Kiedy zgłosić się po odszkodowanie?

W przypadku złamania mamy do czynienia z uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za złamany palec, to pamiętaj, że możesz to zrobić dopiero po tym, jak lekarz orzecznik ustali stopień uszczerbku. W związku z tym, że tego rodzaju urazy często występują z innymi zazwyczaj jest to możliwe dopiero po zakończeniu leczenia. 

Jak wygląda proces zgłoszenia szkody?

W celu przyznania wypłaty świadczenia należy wypełnić odpowiedni formularz, a także dostarczyć ubezpieczycielowi komplet wymaganych dokumentów, m.in. kopię dokumentu tożsamości, notatki służb z miejsca wypadku oraz dokumentację medyczną. Kompletną listę wymaganych dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakupionej przez Ciebie polisy.

Podsumowanie

 • Kupując indywidualne ubezpieczenie na życie mamy możliwość zabezpieczenia się również na wypadek złamania palców.
 • Odszkodowanie za złamany palec możemy uzyskać z dodatkowej polisy na wypadek uszczerbku na zdrowiu, złamania kości, a także z polisy NNW.
 • Dodatkowe świadczenie można uzyskać, np. w związku z hospitalizacją lub operacją, jeśli ubezpieczony wykupił stosowne ubezpieczenie.
 • Wysokie odszkodowanie za złamany palec możemy sobie zapewnić dzięki wysokiej sumie ubezpieczenia.
 • Stłuczony palec lub inne obrażenia kości palców również mogą być podstawą do wypłaty odszkodowania, jeśli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Należy pamiętać, że przy złamaniu palca na skutek wypadku w pracy, możesz również ubiegać się o świadczenie z ZUS-u.
Czy ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie za złamany palec?


Autor artykułu