Poradniki

Ile kosztuje polisa na życie? Konkrety

Kalendarz 27.08.2021 Aktualizacja23.02.2023

Odpowiedź na pytanie o to, ile kosztuje polisa na życie zależy od wielu czynników. Do kluczowych należy wiek i na tej podstawie możemy liczyć na pewne wskazówki.

Wszyscy wolelibyśmy zobaczyć prosty cennik, z reguły jednak trudno dotrzeć do takich informacji. Ubezpieczenie na życie to wszak produkt mocno zindywidualizowany i ostateczne kalkulacje zależą od różnych czynników. W każdym towarzystwie określono pewne wyjściowe wartości odpowiadające wiekowi ubezpieczonego. To już pozwala zobaczyć skalę przyszłych wydatków i przynajmniej w przybliżeniu ustalić, ile kosztuje polisa na życie. Jeśli już na tym etapie chcesz sprawdzić jak wygląda Ranking Ubezpieczeń na Życie, możesz to sprawdzić. Jeśli chcesz dowiedzieć się od czego zależy cena polisy i poznać konkretne przykłady, czytaj dalej.

Przypomnijmy, za co płacimy ubezpieczycielowi 

W ogólnym zarysie ten biznes jest bardzo prosty. Jego istota jest taka sama jak przed wiekami, gdy zawiązywały się lokalne towarzystwa chroniące się od skutków pożarów czy innych najważniejszych ryzyk. Solidarnie składają się wszyscy. Ale że zdarzenia losowe dotykają tylko niektórych, mogą oni liczyć na świadczenia znacznie wyższe niż suma swoich składek.

@dobrapolisanazyciepl

Zamów konsultacje. Porównaj oferty polis na życie na podstawie Twoich preferencji, wybierz najlepszą

♬ оригинальный звук – dobrapolisanazyciepl

Do naszych czasów zmieniło się bardzo wiele. Działalność ubezpieczeniowa straciła swoją funkcję wspólnototwórczą, nie wiąże się z nią zagadnienie wzajemnych powinności uczestników. Gdy klientów są miliony, każdy jest anonimowym numerem. Pozostaje w relacji wyłącznie z ubezpieczycielem, który deklaruje w dodatku ściśle określone kwoty świadczeń. Ogólna zasada pozostaje jednak niezmienna. Bardziej złożonymi i precyzyjnymi stały się za to kalkulacje pozwalające ją realizować i utrzymywać rentowność całego przedsięwzięcia. To w nich kryje się odpowiedź na pytanie, ile kosztuje polisa na życie i dlaczego tyle.

Towarzystwu opłacamy w naszą składką koszt ryzyka. Z tego wynika każdy cennik Zbadanie statystyk dotyczących całej populacji pozwala je dość dobrze określić. Teraz naszą troską jest to, by znaleźć się w możliwie ściśle określonych grupach w tej populacji.

Kalkulacja musi być indywidualna 

Jednym z najważniejszych parametrów interesujących ubezpieczycieli, na podstawie którego ustalana jest cena polisy, pozostaje wiek. Na nim nie warto poprzestawać. Inne prawdopodobieństwo wystąpienia zawału wystąpi wszak u kogoś będącego w dobrej kondycji i stroniącego od używek, a inne u kogoś, kto ma nadwagę, papieros nie znika z jego wargi, czy boryka się z nadciśnieniem. Jeśli z punktu widzenia ubezpieczyciela obaj będą w jednej grupie klientów i kierowany do nich będzie wspólny cennik, pierwszy zapłaci dodatkowo za ryzyko drugiego. Jeśli więc składka dla obu ma być atrakcyjna, musi to oznaczać niską sumę ubezpieczenia. To główna wada polis grupowych, którą lepiej sobie uzmysłowić jeszcze zanim przyjdzie do wypłaty świadczenia. 

A zatem pytaniu o to, ile kosztuje polisa na życie, musi towarzyszyć pytanie o to, dla kogo i za jaką ochronę. 

Ile kosztuje polisa na życie w Prudential?

Każdy ubezpieczyciel konstruuje swoją ofertę i cennik nieco inaczej. Możliwościami kształtowania skali ciążącego na nim ryzyka dysponuje też po swojej stronie, ustalając takie, a nie inne zakresy ochrony i wyłączenia czy formułując bardzo precyzyjne definicje objętych nią zdarzeń. Dlatego przy zakupie koniecznie należy dać sobie czas na lekturę także ich. Ostateczna cena jest wypadkową różnych czynników, które analizowane są w odniesieniu do konkretnego klienta. Pewne jej składowe da się jednak konkretne wskazać.

I tak, w przypadku Prudentiala, sama ochrona na życie przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 500 tys. zł dla 30-latka chcącego zawrzeć 5-letnią umowę kosztować będzie ponad 56 zł. U 35-latka będzie to już ponad 77 zł, zaś 40-latek zapłaci prawie 118. Jeżeli będziemy chcieli zawrzeć umowę 10-letnią, to przy tej samej sumie ubezpieczenia koszty te będą wynosiły kolejno 70, 100 i 154 zł. Nie jest to jednak argument za krótkimi umowami. Jak nietrudno się domyślić, generalnie opłaca się nabywać długie, póki jesteśmy młodzi i zdrowi. Zresztą, zobaczymy jeszcze, że niekiedy długa polisa może być nawet tańsza. 

ile kosztuje polisa na życie prudential

Budujemy sobie szeroką ochronę w Prudential

Choć ochrona na wypadek śmierci powszechnie uważana jest za kluczowe ryzyko, które powinno być objęte polisą, to oczywiście nie warto ograniczać ubezpieczenia tylko do niego. Jest wszak więcej zdarzeń – w postaci przede wszystkim wypadków i ciężkich zachorowań – które mogą zdruzgotać finanse rodziny. Oferta niemal każdego ubezpieczyciela je uwzględnia, a niekiedy możemy liczyć na naprawdę duży wybór dodatkowych umów. Oczywiście każde takie rozszerzenie sprawi, że cena wzrośnie.

W przypadku TU Prudential, katalog umów dodatkowych towarzyszących polisie Komfort Życia zawiera 11 pozycji, które zwykle można nabyć na minimum 5 lat. Ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku nabędziemy do 60 roku życia, podobnie jak od poważnego zachorowania obejmującą 54 pozycje, w tym nowotwory. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą odpowiednio milion i dwa miliony zł. Do tego samego wieku nabędziemy także ubezpieczenie od niezdolności do pracy (SU podobnie do 2 mln). 

Dostępne są także (również do wieku 60 lat) umowy pozwalające na przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy i (osobna) poważnego zachorowania. Pamiętajmy przy tym, że efektywny zakres takich rozszerzeń zależy od zastosowanych w nich definicji. 

Prudential proponuje także ubezpieczenie obejmujące inwalidztwo, to ryzyko także może wiązać się z przejęciem opłacania składek (osobna umowa). Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu pozwala na uzyskanie świadczenia, jeśli trwał on min. 4 dni. 

W Prudential znajdziemy także rozszerzenia przygotowane z myślą o dzieciach ubezpieczonego. To trzy umowy, obejmujące poważne zachorowanie, niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz pobyt w szpitalu. 

Ile kosztuje polisa na życie w Metlife?

W Metlife koszt ochrony na życie przy tej samej sumie ubezpieczenia dla 30-latka zawierającego umowę na 5 lat będzie wynosił prawie 123 zł, 35-latek zaś zapłaci 144, a 40-latek 185. Umowa 10-letnia będzie zaś kosztować kolejno ok. 125, 153 i 200 zł. Czy ten cennik wypada drożej, czy nie? Jeszcze raz należy tu zwrócić uwagę na konieczność przeanalizowania warunków takiego produktu. Bez tego porównania cen mają ograniczony sens.

ile kosztuje polisa na życie

500 tys. to wysoka suma ubezpieczenia. Dla wielu rodzin, jeśli nie spłacają poważnych zobowiązań, kwotą dostatecznie zabezpieczają byt do momentu adaptacji do nowej sytuacji po stracie głównego żywiciela, będzie znacznie niższa, a wtedy i cennik staje się bardziej przystępny. Jeśli w Metlife 30-latek będzie chciał zawrzeć 5-letnią umowę na 100 tys. zł, koszt ochrony na życie wynosi niecałe 30 zł. Dla 35-latka będzie to zaś nieco ponad 30, a 40-latka ponad 40. W umowach 10-letnich różnice w tym składniku składki będą wynosić już dosłownie złotówki. Widzimy tu zatem dobrze, jak gwałtownie koszty te rosną przede wszystkim wraz z sumą ubezpieczenia. Czego więc oczekują uczestnicy tzw. grupówek o niskich składkach? Sprawdź, czy Twoja rodzina ma realną ochronę!

ubezpieczenie na życie metlife

O co możemy rozszerzyć ubezpieczenie w Metlife?

Ochronę na życie rozszerzymy o ubezpieczenie Renta dla Bliskich, zapewniające comiesięczne świadczenie oraz jednorazowe dla uposażonego do 26 roku życia. Umowa Ochrona życia z kolei pozwoli nam jeszcze dodatkowo zwiększyć sumę ubezpieczenia. Podwojona Ochrona to rozszerzenie obejmujące śmierć w wypadku. 

Poważne zachorowanie – czyli produkt Wsparcie w Chorobie – to umowa dostępna także do 60 roku życia. Obejmuje 65 przypadków, jednak bez nowotworów. Te wymagają osobnego rozszerzenia – Diagnoza nowotworu.

Przejęcie opłacania składek jest możliwe w razie zachorowania – w ramach produkty Ochrona bez Zmian. Metlife proponuje jeszcze umowę Konsultacja Medyczna (ta dostępna jest długo, aż do 70 roku życia). Pobyt w szpitalu (do wieku 60 lat) umożliwia nam uzyskanie świadczenia, jeśli hospitalizacja trwała min. 4 dni. 

Metlife proponuje też ubezpieczenie NNW Uszkodzenie Ciała po Wypadku zapewniające ochronę nawet przy niewielkich urazach (skręcenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia i odmrożenia itp.). Możemy także sięgnąć (osobno) po pakiet assistance. 

Ochrona na Wszelki Wypadek to ubezpieczenie od trwałego uszkodzenia ciała, przy min. 50% inwalidztwa możliwe jest uzyskanie 10-letniej renty. Ochronę w razie trwałego inwalidztwa – niezdolności do pracy lub samodzielnego życia po chorobie lub wypadku –  zapewniać ma ubezpieczenie Ochrona bez Barier. 

Z myślą o dzieciach przygotowany został pakiet Bezpieczne Dziecko Premium. Obejmuje choroby i wypadki (w lipcu i sierpniu wypłaty są podwajane), a także pakiet assistance. 

Wreszcie, w ofercie Metlife znalazł się produkt przygotowany z myślą o kredytobiorcach. To Dopasowana Ochrona Życia z malejącą sumą ubezpieczenia, oraz Rachunek Dodatkowy, czyli polisa inwestycyjna. 

A ile kosztuje polisa na życie w Uniqa?

Ponownie jesteśmy 30-latkiem nabywającym polisę na 5 lat z sumą ubezpieczenia wynoszącą jedynie 100 tys. zł. Koszt ochrony na życie wynosi poniżej 25 zł. Z tym że – przypomnijmy – to nie oznacza, że gdy udamy się do Uniqa, ktoś nam sprzeda polisę w tej cenie. Mówimy tu o koszcie ryzyka ochrony na życie, a cennik jest bardziej złożony. Ogólna cena pokrywa wszak wiele wydatków ubezpieczyciela (w tym dystrybucja). Dopiero przy znacznie wyższych sumach ubezpieczenia koszt ochrony samej w sobie będzie stanowił zdecydowanie dominującą składową. U 35 i 40-latka kwoty te rosną do ponad 45 zł. 

ile kosztuje polisan na życie

Mamy jednak duże zobowiązania – chcemy polisy z SU 500 tys. zł. W tym momencie koszt tego ryzyka rośnie do ok. 115 zł, niecałych 140 i ponad 180 u 40-latka. Przy umowie na lat 10, mamy prawie 130, prawie 150 i 220 zł za ryzyko utraty życia. 

Pamiętajmy, że suma ubezpieczenia na poziomie 500 tys. z reguły w większości towarzystw będzie już oznaczała konieczność szczegółowego sprawdzenia stanu zdrowia. Bez trudno ściśle ustalić ile kosztuje polisa na życie w praktyce.  

ubezpieczenie na życie uniqa

Dobieramy rozszerzenia do polisy w Uniqa

Polisie Plan Ochronny także towarzyszy rozbudowany katalog ubezpieczeń dodatkowych. Kolejnymi umowami możemy zwiększyć wymiar ochrony w razie własnej śmierci – w razie, gdyby była efektem nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego. 

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania nabędziemy do 62 roku życia i obejmuje ona 29 przypadków – w tym złośliwy nowotwór. Rozszerzenie na wypadek pobytu w szpitalu zapewni nam świadczenie, jeśli trwał on 4 dni w celu leczenia choroby. Dobę w celu leczenia obrażeń po wypadku. W ofercie Uniqa mamy też ubezpieczenie na wypadek przeprowadzenia operacji (standardowo, kilka klas). A także od uszkodzenia ciała bądź uszczerbku na zdrowiu i zapewniające wydanie drugiej opinii medycznej. Dostępna jest polisa umożliwiająca przejęcie składek w razie niezdolności do pracy, a także pakiet świadczeń medycznych i opiekuńczych. Uniqa proponuje polisę w razie osierocenia dziecka – są to dwa produkty, osobny dotyczy przyczyny w postaci nieszczęśliwego wypadku. 

A może przed zakupem skorzystamy z kalkulatora online?

Tak byłoby najłatwiej i odpowiedź na pytanie o to, ile kosztuje polisa na życie zyskalibyśmy natychmiast. W praktyce jednak dostępność tego rodzaju narzędzi jest ograniczona i proces docelowego zakupu wymaga zaangażowania agenta. Spotykane są wyjątki, jednak dotyczy to prostych produktów, których konfigurowanie nie jest złożone, a cennik jest efektem wyboru określonych opcji.

Na naszym rynku znakomitym przykładem był np. Smartlife, a więc pierwszy taki produkt dostępny w pełni online. Dla wielu współczesnych konsumentów atutem będzie łatwość zakupu. Może być dokonany naprawdę szybko, bo nie tylko formularz jest prosty i krótki, ale i postać oferty nie wymagała zredagowania wielu stron OWU do przeczytania. Gdy jednak przejdziemy przez ten formularz, to zobaczymy, że w pewnej mierze służy on nie tylko konfigurowaniu produktu, co eliminacji tych klientów, dla których z uwagi na ich możliwy stan zdrowia nie jest przeznaczony. Nadal jednak trudno tu mówić o indywidualnej kalkulacji. Trudno więc oczekiwać, by koszt takiego ubezpieczenia w każdym przypadku był optymalny. Czyli odpowiadał rzeczywistemu zakresowi i sumie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka stwierdzonego dla konkretnego klienta.

Ile kosztuje polisa na życie? Konkrety


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.