Poradniki

PKO ubezpieczenie na życie. Co zawiera?

Kalendarz 08.03.2021 Aktualizacja14.05.2024

PKO oferuje ubezpieczenie na życie dla klientów o różnych potrzebach. Moje Życie 24 to łatwo dostępny, prosty produkt, jednak o niewielkiej sumie ubezpieczenia, więc nie może być podstawowym zabezpieczeniem rodziny. Bezpieczny Plan to natomiast całkowicie odmienna propozycja, mogąca być dobrym wyborem dla głównego jej żywiciela. Jakie zdarzenia obejmują te polisy? Ile pieniędzy można otrzymać?

Towarzystwo ubezpieczeń PKO oferuje dosyć spory wybór produktów ubezpieczeniowych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Klienci PKO mogą w ramach oferty zagwarantować sobie ochronę życia i zdrowia, a także zabezpieczyć swoje zobowiązania finansowe, np. w postaci kredytu hipotecznego. Na czym dokładnie polega ochrona? 

Jakie ubezpieczenia ochronne oferuje bank PKO?

Przywykliśmy już do faktu, że możemy nabyć polisę na życie w banku, jako że jest to korzystny sposób zabezpieczenia kredytu — a bez tego trudno dziś marzyć o własnym lokum. Zwykle jednak jest tak, że jest on jedynie pośrednikiem pomiędzy klientem a właściwym ubezpieczycielem. Tu jest jednak inaczej — bank PKO sam ubezpiecza swoich klientów — choć oczywiście za te usługi odpowiada odrębny podmiot, by zgodnie z prawem nie robił tego bank — i przygotował dla nich stosunkowo szeroką ofertę. Sprawdźmy więc, co zapewnia proponowane przez PKO ubezpieczenie na życie.

Proponowane przez PKO ubezpieczenie na życie: dla kogo?

Oferta ubezpieczeń przygotowana przez PKO obejmuje kilka typów polis majątkowych i osobowych. Znajdziemy produkt OC PPM, ubezpieczymy mieszkanie, podróż, nasze dzieci. W banku nie mogło rzecz jasna zabraknąć ofert do kart płatniczych, osób biorących pożyczki czy kredyty. Wreszcie, kupimy też ubezpieczenie na życie, a do wyboru mamy dwa. Zakup polisy w banku ma niewątpliwy atut w postaci wygody. Czy wiąże się z tym jednak dostateczna jakość takiej oferty?

Moje Życie 24 to propozycja bardzo łatwo dostępna dla każdego, o jasno i krótko sformułowanych,  prostych zasadach. Suma ubezpieczenia nie pozwala traktować go jako podstawowego zabezpieczenia dla kogoś, kto np. odpowiada za byt rodziny. Dla klientów o mniejszych wymaganiach lub jako uzupełnienie ochrony może to być jednak propozycja warta rozważenia.

Zupełnie innym produktem jest Bezpieczny Plan — to pełnowartościowe ubezpieczenie na życie, po które sięgnąć może główny żywiciel rodziny. Zabezpieczy jej byt w razie swojego niespodziewanego odejścia. To dobra propozycja zwłaszcza dla tych, którzy wzięli kredyt hipoteczny — będzie jego dogodnym dla obu stron zabezpieczeniem.  Przyjrzyjmy się bliżej obu tym polisom. 

Coś za coś: niska cena, ograniczona ochrona. Porównujemy zakres ochrony ubezpieczeń oferowanych w PKO Życie

Pierwszym zaproponowanym przez PKO produktem była polisa Moje Życie 24. Zakres ochrony jest tu dość wąski i może obejmować następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczonego (karencja wynosi 30 dni);
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (czyli nie później niż 180 dni od zdarzenia); 
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy (w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, okresy krótsze nie sumują się);
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • poważne zachorowanie.

Niewątpliwym atutem tej oferty jest możliwość wyboru wariantu o bardzo niskiej wysokości składki wynoszącej nawet… kilka zł. Nie będzie jednak zaskoczeniem, że ubezpieczenie na życie, którego cena jest tak niska, zapewnia nam wypłatę minimalnych wysokości świadczeń. Pakiety tego produktu przedstawiają się następująco:

Ochrona ubezpieczeniowa a wysokość składki ubezpieczeniowej polisy na życie Moje Życie24 PKO
Ochrona ubezpieczeniowa a wysokość składki ubezpieczeniowej polisy na życie Moje Życie24 PKO. Opracowane na podstawie oferty PKO Moje Życie24

Obowiązkowy jest wybór pakietu pierwszego, pozostałe dwa możemy dobrać wedle uznania. 

Tego rodzaju oferowane przez PKO ubezpieczenie na życie ma pewne cechy ubezpieczenia grupowego. Jego atrakcyjna cena jest rezultatem rozproszenia ryzyka pomiędzy licznych klientów banku. Co charakterystyczne, w jego ocenie nie odgrywa roli wiek ubezpieczonego. Aby ustalić, ile kosztować nas będzie taki produkt, nie jest nam potrzebny żaden wyrafinowany analizujący ubezpieczenie na życie kalkulator. Wysokość składki zależna jest od wybranego pakietu, a więc sumy ubezpieczenia oraz zakresu ryzyk. 

Kto może nabyć polisę PKO Moje Życie 24?

Oferta Moje Życie 24 kierowana jest do posiadaczy konta w PKO Banku Polskim, korzystających z bankowości elektronicznej. Nie musimy stawiać się w oddziale, by zawrzeć umowę. Konieczne jest ukończone 18 lat, jednak nie więcej niż 57. Kolejnym warunkiem jest stan zdrowia. Produkt dostępny jest dla tych, u których w ciągu roku przed złożeniem wniosku nie postawiono diagnozy, ani nie skierowano na badania w związku z podejrzeniem następujących chorób:

 • nowotwór złośliwy (w tym białaczka oraz choroba mieloproliferacyjna);
 • choroba niedokrwienna serca (w tym zawał serca);
 • udar mózgu;
 • cukrzyca leczona insuliną;
 • marskość wątroby;
 • choroba trzustki;
 • niewydolność nerek wymagająca dializowania.

Umowa trwa trzy lata i ulega samoczynnemu przedłużeniu — o ile nie wyrazimy innej woli i jeśli nie ukończyliśmy 57 lat. Górna granica wieku ubezpieczonego wynosi bowiem 60 lat. 

Wyłączenia odpowiedzialności 

Odnośnie zgonu ubezpieczonego ustalone zostały typowe wyłączenia odpowiedzialności: 

 • wojna, działania zbrojne, stan wojenny, działanie energii jądrowej;
 • czynny udział w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy;
 • próby samobójczej w okresie dwóch lat od zawarcia umowy;
 • usiłowania lub dokonania przestępstwa.

Pozostałym obejmowanym przez tą ofertę ryzykom: zgonowi w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,  trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, poważnemu zachorowaniu, towarzyszy szerszy katalog wyłączeń (obejmuje on jednocześnie także te dotyczące zgonu, wymienione wyżej):

 • pozostawanie pod wpływem alkoholu (od 0,2‰) lub środków odurzających, psychotropowych (w tym leków) – nie dotyczy terapii pod kontrolą lekarza;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego bez uprawnień bądź pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • poddanie się leczeniu lub zabiegom poza kontrolą uprawnionych medyków;
 • uprawianie ryzykownych sportów (lista jest wymieniona w OWU);
 • wypadek lotniczy – nie dotyczy licencjonowanych przewozów.

PKO oferuje ubezpieczenie na życie z sumą do miliona złotych

W 2019 roku pojawiło się na rynku kolejne proponowane przez PKO ubezpieczenie na życie: Bezpieczny Plan. Jak wskazywali wówczas przedstawiciele firmy, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie ochrony rodziny, jakie komunikowali klienci banku. To solidne ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny. Nie możemy tu jednak mówić o typie produktu, jaki określany jest mianem polisy rodzinnej.

Zakres obejmuje wyłącznie zgon ubezpieczonego (w okresie ochrony tymczasowej musi być wynikiem nieszczęśliwego wypadku). Wysoka jest za to suma ubezpieczenia — może wynosić minimum 300 tys., a maksymalnie aż milion zł. W każdym przypadku będzie to zatem kwota stanowiąca realne wsparcie i pozwalająca rodzinie na zaadaptowanie się do nowej sytuacji. A to jest główne zadanie, jakie ma do spełnienia ubezpieczenie na życie. 

Wysokość składki wyznaczana jest przez PKO na podstawie czynników — ustalonej wysokości sumy ubezpieczenia, wieku w momencie zawierania umowy i innych informacji udzielanych ubezpieczycielowi przed zawarciem umowy.

Aby móc bardziej precyzyjnie określić, ile taka polisa będzie kosztować konkretnego klienta, potrzebny będzie więc odpowiedni badający ubezpieczenie na życie kalkulator. 35-latek przy sumie ubezpieczenia ustalonej na 500 tys. zł będzie obciążony składką w wysokości ok. 60 zł. W przypadku 55-latka kwota ta wzrośnie jednak do ok. 440.

Warto wiedzieć…
PKO gwarantuje, że przez 5 lat cena, a więc wysokość składki nie ulegnie zmianie. 

Do jakich klientów kierowana jest ta oferta?

Aby zawrzeć umowę, musimy mieć skończone 18 lat, jednak nie więcej niż 65. Trwa ona 5 lat, przed jej końcem ubezpieczyciel przekaże nam propozycję kontynuacji, z którą wiązać się może podniesienie składki bądź obniżenie sumy ubezpieczenia. Górna granica wieku ubezpieczonego nie została wskazana. 

Ofercie towarzyszy konieczność wypełnienia ankiety medycznej. Jeżeli jednak w momencie składania wniosku mamy ukończone 55 lat, bądź chcemy ubezpieczyć się na więcej niż 500 tys. zł, PKO skieruje nas na badania lekarskie. 

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich, przeczytaj nasz artykuł.

Ubezpieczyć się od raka? W PKO się opłaca

Choć statystycznie nowotwór nie jest głównym zdrowotnym zagrożeniem, z jakim musimy się liczyć, to z roku na rok rośnie w naszym kraju liczba spowodowanych nim zgonów. Wszyscy przy tym wiemy, że współczesna cywilizacja nie szczędzi nam w dodatku najrozmaitszych czynników kancerogennych, toteż obawa przed rakiem jest w społeczeństwie żywa i na związane z tym zapotrzebowanie rynku ubezpieczyciele chętnie odpowiadają. Nie tylko włączaniem chorób onkologicznych do katalogów zachorowań obejmowanych przez polisy, ale i przygotowywaniem odrębnych produktów. 

Tak właśnie zrobiło PKO, w którym ubezpieczenie na życie może zostać uzupełnione o polisę Onkoplan. Wówczas o 20% rabatu zmaleje nam cena całego pakietu. Zyskujemy ochronę na wypadek pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy, środki na leczenie za granicą (poza USA), dodatkowe środki na cele związane z leczeniem. Onkoplan dostępny jest w trzech wariantach, najtańszy nie obejmuje wspomnianych kosztów opieki medycznej.  

Za co towarzystwo ubezpieczeń nie odpowiada?

Ponieważ zakres tej polisy obejmuje jedynie życie, katalog wyłączeń także nie jest rozbudowany i obejmuje typowe przypadki:

 • wojna, działania zbrojne, stan wojenny, działanie energii jądrowej;
 • czynny udział w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy;
 • próby samobójczej w okresie dwóch lat od zawarcia umowy.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, po trzech latach przestają mieć znaczenie istotne okoliczności, których ubezpieczony nie ujawnił ubezpieczycielowi.

Warto zauważyć, że w porównaniu z wieloma innymi dostępnymi na rynku ofertami, wyłączeń tych jest niewiele. Czyni to oferowane przez PKO ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan także dostępnym dla bardzo szerokiego grona klientów. Niezależnie od ich trybu życia czy podejmowanych aktywności.

Znacznie dłuższa jest lista wyłączeń i ograniczeń towarzysząca ofercie ubezpieczenia od raka. Naturalnie wyłączone są przypadki zachorowania, do których doszło przed zawarciem umowy, wtórne, czy zmiany przedrakowe, do tego obowiązuje 90-dniowa karencja. 

W PKO ubezpieczysz już (prawie) wszystko

Rozwój oferty ubezpieczeniowej dostępnej w PKO obserwujemy od około dekady. Bank rozszerzał ją poczynając od polis inwestycyjnych, poprzez inwestycyjne z realną ochroną ubezpieczeniową, aż po wachlarz różnorodnych produktów obejmujący niemal wszystkie potrzeby klienta indywidualnego. Od tych przygotowanych stricte na potrzeby związane z produktami bankowymi, poprzez nieruchomości, pojazdy, turystykę, NNW dla dzieci, po zdrowotne, które póki co reprezentuje jedynie wspomniany Onkoplan. Oferta ta, choć szeroka, w szczegółach nie zapewnia tylu wariantów, ile znaleźć można u wielu konkurentów, dla których to branża ubezpieczeniowa jest macierzystą.

Warto wiedzieć…
Kupując polisę na życie warto – oprócz zakresu ochrony – dopasować składkę ubezpieczenia do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Oferowane przez PKO ubezpieczenie na życie zdobywa rynek

Proponowane przez PKO ubezpieczenie na życie, które występuje tylko w postaci wyżej opisanych dwóch nieszczególnie rozbudowanych produktów to najlepszy tego przykład. Rynek potrzebuje jednak i takich ofert, czego najlepszym dowodem jest fakt, że już przed kilku laty PKO ubezpieczenia mogło się poszczycić milionem klientów. Większość z nich korzystała z produktów na życie. Dalsze plany firmy są ambitne i koncentrują się przede wszystkim wokół zdobycia własnych klientów, korzystających z oferty Banku. Zapewne możemy się więc spodziewać dalszego rozszerzania tej oferty. 

Szukasz dopasowanego ubezpieczenia na życie? Sprawdź ranking ubezpieczeń na życie.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w PKO

W przypadku polisy Moje Życie 24 okres ochrony trwa trzy lata z możliwością przedłużenia na kolejne trzyletnie okresy, aż do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 57 lat. Z kolei zakup ubezpieczenia Bezpieczny Plan jest możliwy na pięć lat.  

Aby móc kupić ubezpieczenie na życie, należy być właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku PKO BP.  Dokładne warunki umowy każdej polisy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na życie można zakupić, korzystając z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. W kilka chwil można porównać nawet kilkanaście polis na życie oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Podsumowanie

 • Maksymalna suma ubezpieczenia w PKO BP to aż milion złotych. Warunki polisy zależą od rodzaju ubezpieczenia. 
 • Bank PKO umożliwia zakup ubezpieczenia wyłącznie klientom banku. Produkty skierowane są do osób chcących chronić swoich bliskich, posiadających zobowiązania finansowe takie jak kredyt hipoteczny czy gotówkowy, 
 • W PKO Życie klient może nabyć ochronę m.in. na wypadek śmierci ubezpieczonego, poważnego zachorowania, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy wskutek NW, a także na wypadek choroby nowotworowej. 
PKO ubezpieczenie na życie. Co zawiera?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.