Poradniki

Kto to jest uposażony w polisie?

Kalendarz 31.08.2021 Aktualizacja25.04.2024

Wskazanie uposażonego to jedna z ważniejszych czynności podczas zawierania umowy ubezpieczenia na wypadek śmieci ubezpieczonego. Dzięki temu możemy zdecydować, kto otrzyma świadczenie z polisy na życie. Kogo można uposażyć? Jakie prawa przysługują uposażonemu? Dowiedz się, jaką rolę w ubezpieczeniu pełni uposażony.

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli najważniejszy dokument dotyczący Twojej przyszłej polisy, z pewnością trafisz na określenie uposażony. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie precyzują, w jakich okolicznościach ubezpieczony może zdecydować kogo uposażyć oraz co stanie się ze świadczeniem jeśli nie wskazał żadnego uposażonego. Wyjaśniamy, kim jest osoba uposażona, jaką rolę pełni w ubezpieczeniu na życie i dlaczego warto wskazać ją w umowie. 

Uposażony kto to?

Decydując się na ubezpieczenie na życie, robisz to przede wszystkim z myślą o zabezpieczeniu swoich bliskich na wypadek, gdyby Cię zabrakło. Pieniądze z polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego mają zapewnić jego rodzinie wsparcie finansowe w tym trudnym momencie życia.

Po Twojej śmierci wiele osób może zyskać prawo do odziedziczenia majątku. Jeśli chcesz, by pieniądze z polisy (suma ubezpieczenia) trafiły do Twojego dziecka czy partnera, a nie do całej rodziny, warto wyznaczyć ich w umowie ubezpieczenia jako uposażonych. ’

Co się dzieje z pieniędzmi z polisy po śmierci ubezpieczonego?

Uposażony to osoba, która jest uprawiona do otrzymania świadczenia z tytułu polisy po śmierci ubezpieczonego. To Ty, jako osoba ubezpieczona, wskazujesz ją w swoim ubezpieczeniu. Możesz to zrobić np. podczas podpisywania umowy ubezpieczenia, a także w dowolnym momencie w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Warto wiedzieć…
Przed zakupem ubezpieczenia na życie warto przeanalizować nie tylko zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, ale również kim powinna być osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z polisy na życie po śmieci ubezpieczonego.

Po co wyznacza się osobę uposażoną?

W ubezpieczeniu na życie świadczenie wypłacane jest dopiero po Twojej śmierci. Jak wiesz już, powinno się wskazać, komu przypadną pieniądze z polisy. Dlaczego to takie ważne? Rozwiązuje to wiele problemów związanych z procedurą dziedziczenia środków po zmarłym.

Jeśli na polisie widnieje uposażony, reszta osób upoważnionych do dziedziczenia nie otrzyma pieniędzy. Trafią one jedynie do osoby lub osób wskazanych przez Ciebie. Co więcej, to Ty określasz, czy chcesz, aby pieniądze z Twojej polisy trafiły do jednej lub kilku osób. W tym drugim przypadku podział środków może być proporcjonalny.

Możesz wyznaczyć uposażonego głównego, a także uposażonego zastępczego. Kim on jest? Uposażony zastępczy to osoba, która może otrzymać świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej w przypadku śmierci uposażonego głównego. Wypłata świadczenia nastąpi na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto wiedzieć…
Umowa ubezpieczenia na życie może regulować kto i w jakich proporcjach otrzyma świadczenie, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego.

Kto może być uposażonym w polisie? Zasady otrzymania świadczenia

Uposażonym może być zarówno członek najbliższej rodziny, jak i przyjaciel czy partner życiowy, z którym pozostajesz w nieformalnym związku. To Ty decydujesz, kogo chcesz uposażyć. Warto przemyśleć, kogo chcemy zabezpieczyć po naszej śmierci jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Decydując się na ubezpieczenie na życie, które ma być zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, możesz wskazać bank jako podmiot uposażony do wypłaty świadczenia. Co ważne, ubezpieczyciel przeleje po Twojej śmierci bankowi jedynie kwotę, która pozostała do spłaty. Reszta środków z polisy trafi do spadkobierców lub kolejnych osób uposażonych.

Możesz stworzyć listę, w której określisz, że np. Twoja partnerka ma otrzymać 50% wszystkich środków, a pozostała dwójka dzieci po 25%. Możesz także zadecydować, by w pierwszej kolejności z polisy został spłacony kredyt, a w kolejnej pieniądze trafiły do wybranej przez Ciebie osoby lub osób. 

Jako ubezpieczony masz możliwość nie tylko wybrać wysokość świadczenia, ustalić, kto ma mieć prawo do odbioru pieniędzy po śmierci ubezpieczonego, ale również dowolnie zmieniać, a nawet odwoływać uposażonych.

Warto wiedzieć…
Uposażony nie otrzyma świadczenia z polisy na życie, jeśli okaże się, że umyślnie przyczynił się do śmierci osoby ubezpieczonej.

Jak wskazać uposażonego w polisie? 

Cała procedura jest bardzo prosta i zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy podpisujesz umowę ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pyta, kogo chcesz wskazać jako osobę uposażoną, jednak pamiętaj, że nie jest to ostateczny wybór i w każdej chwili możesz zmienić dane osoby lub osób, do których mają trafić środki. Sytuacja życiowa może bardzo dynamicznie się zmienić, dlatego gdy np. pojawiają się dzieci, warto pomyśleć przede wszystkim o zabezpieczeniu swoich pociech.

Warto uposażyć nie tylko partnera czy partnerkę, ale także zaufaną osobę, taką jak np. chrzestny lub chrzestna, by w razie wypadku obojga rodziców, dzieci otrzymały natychmiastową pomoc finansową.

Jeśli nawet będą uprawnione do świadczenia, a będą niepełnoletnie, nie będą mogły korzystać z pieniędzy aż do osiągnięcia pełnoletniości. Jedynym wyjściem wtedy jest ustanowienie kuratora ich majątku, a to wymaga niestety procedury sądowej i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto wziąć pod uwagę takie kwestie w umowie ubezpieczeniowej.

Czytaj także: Jak sprawdzić, czy jest się uposażonym w polisie na życie?

Uposażony nie został wskazany — co się stanie?

Jeśli nie wskażesz osoby uposażonej, świadczenie otrzymają zgodnie z prawem najbliżsi członkowie rodziny. Obowiązuje tu określona kolejność tych osób i jako pierwszy środki otrzyma współmałżonek ubezpieczonego lub współmałżonka. Następne są dzieci, które otrzymają je w takich samych, równych częściach.

Następnie prawo do uzyskania świadczenia otrzymują rodzice ubezpieczonego, którzy tak samo jak dzieci, dostają je w równych częściach. Jeśli wszystkie najbliższe osoby nie żyją, świadczenie przysługuje dalszym ustawowym spadkobiercom. 

Podsumowanie

  • Osoba uposażona to człowiek, którego ubezpieczony w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym wyznacza na beneficjenta świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego z ubezpieczenia na życie.
  • Świadczenie związane ze śmiercią ubezpieczonego przysługuje uposażonemu głównemu, a w dalszej kolejności (gdy ten umrze przed ubezpieczonym) uposażonemu zastępczemu.
  • Jeżeli ubezpieczony nie wyznaczy uposażonych, to odszkodowanie otrzymają członkowie rodziny zgodnie z obowiązującym prawem.
Kto to jest uposażony w polisie?


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.