Poradniki

Kto to jest uposażony w polisie?

Kalendarz 31.08.2021 Aktualizacja31.08.2021

Dowiedz się, jaką rolę w ubezpieczeniu pełni uposażony. Jakie ma prawa i kto może nim zostać?

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli najważniejszy dokument dotyczący Twojej przyszłej polisy, z pewnością trafisz na określenie uposażony. Wyjaśniamy, kim jest, jaką rolę pełni w ubezpieczeniu na życie i dlaczego warto wskazać taką osobę w umowie. 

Uposażony kto to?

Decydując się na ubezpieczenie na życie, robisz to przede wszystkim z myślą o zabezpieczeniu swoich bliskich na wypadek, gdyby Cię zabrakło. Po Twojej śmierci wiele osób może zyskać prawo do odziedziczenia majątku. Jeśli chcesz, by pieniądze z polisy trafiły do Twojego dziecka czy partnera, a nie do całej rodziny, warto wyznaczyć ich jako uposażonych. 

Uposażony to osoba, która jest uprawiona do otrzymania świadczenia z tytułu polisy po śmierci ubezpieczonego. To Ty, jako osoba ubezpieczona, wskazujesz ją w swoim ubezpieczeniu. 

Po co wyznacza się osobę uposażoną?

W ubezpieczeniu na życie świadczenie wypłacane jest dopiero po Twojej śmierci. Jak wiesz już, powinno się wskazać, komu przypadną pieniądze z polisy. Dlaczego to takie ważne? Rozwiązuje to wiele problemów związanych z procedurą dziedziczenia środków po zmarłym. Jeśli na polisie widnieje uposażony, reszta osób upoważnionych do dziedziczenia nie otrzyma pieniędzy. Trafią one jedynie do osoby lub osób wskazanych przez Ciebie.

Kto może być uposażonym w polisie?

Uposażonym może być zarówno członek rodziny, jak i przyjaciel czy partner życiowy, z którym pozostajesz w nieformalnym związku. To Ty decydujesz, kogo chcesz uposażyć. 

Warto zaznaczyć, że decydując się na ubezpieczenie na życie, które ma być zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, możesz wskazać bank jako podmiot uposażony do wypłaty świadczenia. Co ważne, ubezpieczyciel przeleje po Twojej śmierci bankowi jedynie kwotę, która pozostała do spłaty. Reszta środków trafi do spadkobierców lub kolejnych osób uposażonych. Możesz stworzyć listę, w której określisz, że np. Twoja partnerka ma otrzymać 50% wszystkich środków, a pozostała dwójka dzieci po 25%. Możesz także zadecydować, by w pierwszej kolejności z polisy został spłacony kredyt, a w kolejnej pieniądze trafiły do wybranej przez Ciebie osoby lub osób. 

Jak wskazać uposażonego w polisie? 

Cała procedura jest bardzo prosta i zazwyczaj ma miejscu wtedy, gdy podpisujesz umowę ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pyta, kogo chcesz wskazać jako osobę uposażoną, jednak pamiętaj, że nie jest to ostateczny wybór i w każdej chwili możesz zmienić dane osoby lub osób, do których mają trafić środki. Sytuacja życiowa może bardzo dynamicznie się zmienić, dlatego gdy np. pojawiają się dzieci, warto pomyśleć przede wszystkim o zabezpieczeniu swoich pociech. Warto uposażyć nie tylko partnera czy partnerkę, ale także zaufaną osobę, taką jak np. chrzestny lub chrzestna, by w razie wypadku obojga rodziców, dzieci otrzymały natychmiastową pomoc finansową. Jeśli nawet będą uprawnione do świadczenia, a będą niepełnoletnie, nie będą mogły korzystać z pieniędzy aż do osiągnięcia pełnoletniości. Jedynym wyjściem wtedy jest ustanowienie kuratora ich majątku, a to wymaga niestety procedura sądowej i wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Uposażony nie został wskazany — co się stanie?

Jeśli nie wskażesz osoby uposażonej, świadczenie otrzymają zgodnie z prawem najbliżsi członkowie rodziny. Obowiązuje tu określona kolejność tych osób i jako pierwszy środki otrzyma współmałżonek lub współmałżonka. Następne są dzieci, które otrzymają je w takich samych, równych częściach. Następnie środki otrzymują rodzice ubezpieczonego, którzy tak samo jak dzieci, dostają je w równych częściach. Jeśli wszystkie najbliższe osoby nie żyją, świadczenie przysługuje dalszym ustawowym spadkobiercom. 

Kto to jest uposażony w polisie?


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.