Poradniki

Zakup szkolnego NNW. Tak nie rób!

Kalendarz 07.09.2021 Aktualizacja14.04.2023

Zakup szkolnego NNW szczęśliwie coraz częściej jest traktowany przez rodziców poważnie. Nie warto przystawać na oferty dające iluzoryczną ochronę. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla swojego dziecka? Ile powinny wynosić sumy ubezpieczenia? Co obejmuje ubezpieczenie szkolne dziecka? Wyjaśniamy!

Przyszedłeś we wrześniu na pierwszą wywiadówkę, gdzie pośród szeregu innych spraw pojawiła się kwestia ubezpieczenia. Może salę okrążyła nawet kserówka z kilkoma wariantami sumy ubezpieczenie do wyboru. Nikt tego nie powiedział wprost, ale odnosisz wrażenie, że lepiej kupić. Drogo nie jest, w zasadzie to ta cena wydaje się nieistotnym kosztem. W porządku, czemu nie, można zapomnieć o sprawie, bo w razie czego jest jakaś ochrona. Na pewno? Zakup szkolnego NNW lepiej potraktować poważniej.

W praktyce jakość ochrony może być brutalnie zweryfikowana

Uraz palca u nogi okazał się na tyle kłopotliwy, że wiązał się z unieruchomieniem nogi na blisko miesiąc. U innego ucznia doszło do złamania kości łokciowej z przemieszczeniem, co wiązało się z koniecznością podjęcia — niedarmowej przecież — rehabilitacji. Rodzice obu nie zaniedbali jednak obowiązku ubezpieczenia swoich pociech. W opisanych przypadkach wypłacone zostały więc świadczenia, tak się złożyło, że identyczne, wynoszące… 90 zł. Nie, nikt się nie pomylił. Suma ubezpieczenia wynosiła w tych polisach 9 tys. zł, a uszczerbki na zdrowiu zostały ocenione jako 1-procentowe. 

Na większą sumę, bo 15 tys. zł, ubezpieczony został inny małoletni, który doznał urazu jamy brzusznej i stłuczenia nerki z zaburzeniami wydzielania. Dla ratowania jego zdrowia konieczne było tu długotrwałe leczenie. Trwały uszczerbek na zdrowiu wyniósł tu 3%, co przełożyło się na świadczenie w wysokości 450 zł. 

Wszystkie te przykłady pochodzą ze sporządzonego przed kilku laty raportu Rzecznika Finansowego. Fachowcy drobiazgowo przeanalizowali w nim szereg zagadnień dotyczących szkolnych polis NNW. Jakie wnioski wyciągnęli? Czy ubezpieczyciele w jakiś sposób oszukują szkoły i rodziców? 

Czytaj, co podpisujesz i analizuj warunki!

Jedna z konkluzji wspomnianego raportu jest następująca:

działania ubezpieczycieli w przeważającej większości przypadków są zgodne z treścią zawartych umów. Najczęściej skargi wynikają z nieznajomości lub niezrozumienia treści umowy ubezpieczenia (…).

Ubezpieczenia szkolne, Raport Rzecznika Finansowego (2017)

Rzadziej pojawiają się też problemy związane z rozbieżnościami co do oceny skutków konkretnego zdarzenia. 

Źródło problemu co roku być może jest więc na tym wrześniowym spotkaniu. Teoretycznie korzystanie z dobrowolnych ubezpieczeń nie jest na naszym rynku rzadkością. Można jednak wątpić, czy potrafimy to robić, o czym świadczy choćby popularność stanowiących podobnie iluzoryczną ochronę pracowniczych polis grupowych.

10, 15 czy 20 tys. zł to nie wydaje się błaha kwota, a cena szkolnej polisy pozostaje przy tym niska. Często właśnie suma ubezpieczenia, to jedyna istotna informacja, jaką zdołamy uzyskać, szybko załatwiające kwestię szkolnego ubezpieczenia pomiędzy szeregiem, jak się wydaje, istotniejszych spraw. Nie rozumiemy, jak działają dobrowolne ubezpieczenia osobowe i że, o czym zresztą także przypomina wspomniany Raport RF, wysokość sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie, świadczeń, nie jest w żaden sposób powiązana z wartością przedmiotu ubezpieczenia. Mało kto bierze do ręki dokument ze szczegółowymi warunkami.

Warto wiedzieć…
Suma ubezpieczenia NNW to tylko jeden z czynników wpływających na wysokość wypłaty świadczenia. Oprócz niej istotne są również tabele procentowe uszkodzenia ciała oraz limity wypłat.

Nie zdajemy sobie sprawy, że takie lub podobne pieniądze mogą zostać wypłacone zwykle jedynie w razie bardzo drastycznych wypadków, owocujących zgonem, albo takimi obrażeniami, że będą one kroplą w morzu potrzeb. 

Bywa też, że suma ubezpieczenia nie jest mała, jednak w razie niskiego uszczerbku na zdrowiu nie wypłaca się żadnego świadczenia, co równoważy ryzyko ubezpieczyciela. 

Czy zakup szkolnego NNW jest obowiązkowy? Które ubezpieczenie NNW dla dziecka i jak wybrać?

Nie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wcale nie jest obowiązkowe. Ustawa z dnia a 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie wymienia szkolnej polisy NNW jako obligatoryjnej i nie robi tego żaden inny obowiązujący w Polsce akt prawny.

Jedynym przypadkiem, kiedy zakup polisy w związku z korzystaniem z publicznych usług edukacyjnych będzie konieczny, są wyjazdy zagraniczne. Osobne regulacje, obejmujące także zakup szkolnego NNW, mogą sobie wprowadzać tylko szkoły niepubliczne — wszystko znajdziemy w umowie. 

Również Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) nie daje żadnym organom szkoły uprawnień do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Jest to wyłączna domena rodziców. Nikt nie ma prawa im niczego w tym zakresie nakazywać, ani nawet żądać oświadczeń o odmowie, będących subtelną formą przymusu. 

Jeśli jednak nabyliśmy już szkolną polisę NNW, nie ma to żadnego znaczenia — równolegle możemy zawrzeć inną umowę. Ubezpieczenia osobowe mogą być zwielokrotniane i ze wszystkich umów mamy prawo otrzymać pełne, przewidziane nimi świadczenia. Możemy więc śmiało uzupełnić dotychczasową ochronę o indywidualne ubezpieczenie NNW.

Warto wiedzieć…
Szkolne ubezpieczenie działa w podobny sposób jak ubezpieczenie grupowe – dostajemy określony z góry zakres ochrony z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia.

Jak więc powinien wyglądać zakup szkolnego NNW? Co zawiera dobra polisa?

Tak jak w przypadku nabycia jakiejkolwiek innej dobrowolnej polisy, zakup szkolnego NNW nie powinien zaczynać się od przeglądu ofert, tylko ustalenia własnych potrzeb. Jedna kwestia to będzie suma ubezpieczenia. Powinna ona być zdecydowanie wyższa, niż to, co zapewniają zwykle polisy grupowe oferowane za pośrednictwem szkół. 

Druga to efektywny zakres. Zasadniczo szkolna polisa NNW, nawet taka licha, chroni ucznia przez cały rok. Niezależnie od tego, czy znajduje się w placówce oświatowej bądź na jakichkolwiek zajęciach. Trzeba jednak mieć na uwadze wiek ubezpieczonego i jego konkretne potrzeby. W przypadku, gdy podejmuje on szczególne rodzaje aktywności, należy jednak sprawdzić wyłączenia.

Bywa, że należy do nich np. uprawianie sportu kwalifikowane przez ubezpieczyciela jako profesjonalne, tzn. w strukturach pozaszkolnego klubu. Z odmową wypłaty świadczenia często spotkamy się również w przypadku uprawiania sportu ekstremalnego, wypadków pod wypływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz zdiagnozowania choroby psychicznej.

Rzecz jasna zawsze bardzo uważnie sprawdzamy zakres odpowiedzialności. Bywa, że został on ograniczony do przypadków enumeratywnie wymienionych w umowie czy tabeli. Wobec wysokiej sumy ubezpieczenia redukuje to ryzyko towarzystwa. 

Przeczytaj też: Uszczerbek na zdrowiu — jak otrzymać świadczenie?

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka — co brać pod uwagę?

Kupując polisę szkolną NNW warto mieć na uwadzę przede wszystkim styl życia dziecka i jego potrzeby. Trenowanie czy uprawianie konkretnych dyscyplin sportowych powinniśmy stosownie ubezpieczyć. Tyczy się to również częstych podróży, np. komunikacją miejską, a także jego stanu zdrowia i skłonności do kontuzji.

Wybierając ubezpieczenie NNW szkolne warto wziąć pod uwagę elastyczność oferty, czyli możliwość dopasowania zakresu polisy i sumy ubezpieczenia. Należy zastanowić się, czy ubezpieczenie szkolne wybrane przez nas zapewni jednorazowe świadczenie w kwocie, która realnie pomoże zmierzyć się z trudnościami finansowymi, występującymi, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek.

Wypłata świadczenia powinna pokryć najważniejsze wydatki związane z leczeniem choroby czy uszkodzenia ciała.

Gdzie kupić ubezpieczenie szkolne NNW, jeśli nie w szkole?

W zasadzie niemal w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Indywidualna szkolna polisa NNW to produkt dość powszechnie dostępny. Z reguły z możliwością rozszerzenia o wiele dodatkowych ryzyk i świadczeń.

Co zawiera NNW szkolne kupione prywatnie? Pomysły ubezpieczycieli są obecnie najrozmaitsze. Włącznie z np. ze świadczeniem na wypadek naruszenia dobrego imienia w sieci, o wszelkich zdrowotnych nie wspominając. To pozwoli zbudować dokładnie taką ochronę, jaka powinna odpowiadać wszelkim aktywnościom podejmowanym przez danego ucznia w szkole i wszędzie poza nią.

Rozszerzenie zakresu ochrony oczywiście sprawia, że rośnie jej cena. Nawet rozbudowana szkolna polisa NNW pozostaje jednak stosunkowo tania. Jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie i podstawowym zakresie, nadal właściwym wyborem jest szukanie oferty na własną rękę. Takie ubezpieczenie zawsze będzie korzystniejsze od grupowego.

Większość polis oferowanych za pośrednictwem placówek oświatowych ma tylko jedną niepodważalną zaletę — prosty i szybki proces zakupu. Tylko czy to równoważy iluzoryczną ochronę? 

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dziecka

Czy NNW szkolne chroni wyłącznie na wypadek zdarzeń, do których doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

Nie, chociaż faktycznie jest tak, że wiele zdarzeń objetych ochroną ubezpieczeniową zwiazanych jest z nieszczęśliwym wypadkiem. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wsparcie finansowe na wypadek różnych zdarzeń losowych. Takim zdarzeniem może być m.in. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu zwiazany z chorobą, ale również szereg zdarzeń powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo, itd.

W takich sytuacjach — w zależności od wybranego zakresu ochrony — rodzic może liczyć na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia oraz szereg usług assistance, np. organizację transportu lub sprzętu do rehabilitacji, a także pomoc psychologiczną dla dziecka, które brało udział w nieszczęśliwym wypadku oraz korepetycje dla niego.

Co obejmuje dobre ubezpieczenie szkolne NNW?

Cechą dobrego ubezpieczenia szkolnego NNW jest dopasowanie polisy do potrzeb ucznia. Zakres ochrony może być naprawdę szeroki. Do zdarzeń objetych ubezpieczeniem często zaliczamy m.in. trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (złamanie kości), poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu w nastepstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne), śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, assistance medyczny (w tym organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji).

Ponadto ubezpieczyciele umożliwiają ubezpieczenie dziecka na wypadek operacji chirurgicznej, konieczności amputacji kończyny, a także śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szkolne – o czym pamiętać przed wybraniem pakietu?

Podczas wyboru ubezpieczenia NNW równie istotne jak wysokość sumy ubezpieczenia są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz limity wypłaty świadczeń. Wybierając ubezpieczenie szkolne warto nie poprzestawać na sprawdzeniu materiałów reklamowych a dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dokument OWU).

W przypadku zdarzeń związanych z pobytem w szpitalu istotna będzie informacja, od którego dnia hospitalizacji ubezpieczyciel realizuje wypłatę świadczenia. Z kolei dodatek gwarantujący świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu (czasami określanym jako uszkodzenia ciała) będzie wymagał od nas analizy tabeli procentowej trwałego uszczebku na zdrowiu oraz limitów wypłaty świadczenia.

Osoby decycujące się na ochronę na wypadek poważnej choroby powinny dokładnie przeanalizować definicje tych chorób oraz ich listę. Ubezpieczenie dziecka szkolnego, które aktywnie uprawia sport będzie wymagało od rodzica analizy definicji sportów zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz listy wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie szkolne kosztuje zwykle ok. 30-50 zł rocznie. Kwotę składki ubezpieczeniowej ustala towarzystwo ubezpieczeniowe w porozumieniu z placówką, dla której przygotowywana jest oferta ubezpieczenia.

Nieco więcej kosztuje polisa NNW kupiona bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie dziecka indywidualnie to koszt od 50 zł do ok. 250 zł rocznie w zależności od wybranego wariantu ochrony. Czynnikiem wpływającym na cenę polisy NNW jest m.in. wybrany wariant ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia, wiek dziecka.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie szkolne to polisa krótkoterminowa, która zapewnia ochronę ubezpieczeniową zazwyczaj na rok czasu. Od rodziców wymaga to więc skrupulatności — aby zachować ciągłość ochrony, należy pamiętać o terminowym wykupieniu kolejnej polisy. W zależności od konkretnej oferty polisa szkolna NNW może gwarantować ochronę na terenie całego świata, Unii Europejskiej lub na terenie Rzeczpospolitej.

Dlaczego warto kupować NNW dla dziecka indywidualnie?

Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku daje o wiele większe możliwości personalizacji ochrony, co sprawia, że dziecko otrzyma nie tylko kompleksową ochronę, ale również dopasowaną do jego potrzeb. Co więcej, indywidualne ubezpieczenie NNW pozwala dobrać sumę ubezpieczenia w bardziej świadomy sposób — rodzic może wybrać wyższe SU, niż dają to możliwość polisy oferowane w szkołach.

Zakup polisy NNW indywidualnie jest bardzo prosty i możliwy całkowicie online. Wystarczy wybrać interesującą nas ofertę, wypełnić formularz i opłacić składkę.

Podsumowanie

  • Ubezpieczenie szkolne NNW można zakupić dla dziecka w placówce edukacyjnej lub niezależnie w towarzystwie ubezpieczeniowym. W tym drugim przypadku rodzic ma większą swobodę wyboru i większy wpływ na zakres ochrony oraz wysokość odszkodowania.
  • Zakup NNW szkolnego umożliwia zabezpieczenie dziecka m.in. na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby; śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego; operacji chirurgicznej; trwałego uszczerbku na zdrowiu; poważnego zachorowania. Ponadto ubezpieczyciele oferują usługi assistance, w tym organizację sprzętu oraz nabycie środków pomocniczych.
  • Kupując NNW szkolne indywidualnie, rodzic może wybrać sumę ubezpieczenia, która zapewni realne wsparcie finansowe podczas leczenia zdarzeń wypadkowych oraz powstałych w wyniku choroby.
  • Jednorazowe świadczenie z ubezpieczenia może m.in. pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, a także koszty dostosowania mieszkania do nowych potrzeb w przypadku dłuższej rekonwalescencji lub trwałego inwalidztwa.
  • Ubezpieczenia NNW szkolne nie chronią przed wypadkami powstałymi z woli i winy ubezpieczonego, a także pod wpływem substancji zabronionych. Z kolei wyczynowe uprawianie sportu najczęściej wymaga specjalnego dodatku do ochrony ubezpieczeniowej.
Zakup szkolnego NNW. Tak nie rób!


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.