Poradniki

Wybieramy ubezpieczenie od Nationale Nederlanden. Co jeszcze może zawierać?

Kalendarz 15.01.2022 Aktualizacja23.02.2022

Rzućmy okiem na kilka umów dodatkowych w Nationale Nederlanden

Główne produkty na życie proponowane dziś na naszym rynku przez Nationale Nederlanden, a więc Ochrona Jutro oraz Sposób na Przyszłość, same w sobie nie są szczególnie rozbudowane. To jednak rezultat przygotowania ich podług najważniejszych potrzeb. A jeśli potrzebujemy więcej? W obu przypadkach czekają na nas kolejne umowy dodatkowe.

Co da nam ubezpieczenie od cukrzycy?

To jedna z propozycji zdecydowanie wyróżniających tego ubezpieczyciela na tle innych, więc poświęcimy jej więcej miejsca. Choć większość z nas bardziej obawia się innych chorób na czele z nowotworami, zachorowalność na cukrzycę również rośnie gwałtownie. W dodatku również ona jest problemem poza tym, że zdrowotnym i utrudniającym życie, to także finansowym. 

Oczywiście ryzyka tego rodzaju były już wcześniej w produktach ubezpieczeniowych obecne, jednak w bardzo małym zakresie. Albo próżno było szukać cukrzycy pośród objętych polisą chorób, albo był to np. jedynie typ I, a więc nie ten, z którym boryka się większość chorujących.

“Diagnoza Cukrzycy”, czyli produkt, o który możemy rozszerzyć w Nationale Nederlanden ubezpieczenie na życie, obejmuje tymczasem oba. Oczywiście już w definicji znajdziemy uściślenie, że polisa chroni od tych przypadków, w których diagnostyka, rozpoznanie i leczenie rozpoczęły się w okresie ochrony. Wszystkie ubezpieczenia od chorób działają jednak w ten sposób. Ubezpieczamy się od ryzyka – a nie tego, co nieuchronne. Przez pierwsze 90 dni obowiązuje ponadto karencja ograniczająca wysokość świadczenia do sumy składek. Suma ubezpieczenia może tu sięgać 40 tys. zł, co nie rozwiązuje rzecz jasna wszystkich problemów diabetyka, jednak stanowi realne wsparcie. Nabędziemy takie rozszerzenie do wieku 60 lat, umowa trwa 5. 

Osobną propozycją są Poważne choroby i powikłania cukrzycy, także dostępne do wieku 60 lat, jednak to już jest umowa roczna. Ubezpieczenie to obejmuje dokładnie sześć przypadków (powikłań). Świadczenia przedstawiają się następująco:

To nadal nie koniec. Kolejnym elementem ochrony jest rozszerzenie Operacje wskutek choroby dla osób z cukrzycą. Także roczne i dostępne do wieku 60 lat. Obejmuje procedury skatalogowane w załączniku (świadczenia od 10% SU) z zastrzeżeniem, że muszą być konieczne w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów Choroby. I tutaj jednak obowiązuje 90-dniowa pewnego rodzaju karencja – w tym okresie świadczenie spada do poziomu 1.0% SU. 

Do tego mamy jeszcze Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy dla osób z cukrzycą (także umowa jedynie roczna i możliwa do zawarcia do 60 roku życia). Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest tu niezdolność do pracy lub życia trwająca co najmniej rok i rozpoczęta w okresie ochrony. Świadczenie jest w wypłacane w postaci comiesięcznej przez 5 lat, łączna kwota jest równa sumie ubezpieczenia. 

Wreszcie, na potencjalnych (nie zapominajmy o tym) diabetyków czeka jeszcze Program Assistance na wypadek rozpoznania cukrzycy, przygotowany z partnerem zewnętrznym (Mondial Assitance). W jego ramach ubezpieczony uzyskuje m.in. limitowany dostęp do konsultacji lekarskich (14 specjalności).

Czy cały ten zestaw rozszerzeń, o jakie można rozbudować dostępne w Nationale Nederlanden ubezpieczenie, albo któreś z nich można uznać za przydatne? Wszystko zależy od kosztów, a więc indywidualnej kalkulacji. Z całą pewnością jest to oryginalna propozycja odnosząca się do realnego zagrożenia. Zwłaszcza ci, którzy mają powody, by sądzić, że są w grupie ryzyka, ale jeszcze nie mają w ich przypadku zastosowania żadne wyłączenia, powinni ją rozważyć.   

Nationale Nederlanden a pandemia. Czy jest pod kontrolą?

Choć ludzkość na przestrzeni wieków atakowały różne patogeny, to nieznana wcześniej skala jej skomunikowania postawiła nas w sytuacji zupełnie nowej. Inna była więc i skala obaw, również o skuteczność dotychczas nabywanej ochrony ubezpieczeniowej. Oferowane przez Nationale Nederlanden ubezpieczenie Pandemia pod kontrolą to kolejne oryginalne na tle innych propozycji rynkowych rozwiązanie, będące próbą wyjścia naprzeciw tym okolicznościom. Jak udaną?

Jest to pakiet assistance technicznie bazujący na polisie grupowej, dostępny dla klientów posiadających główne ubezpieczenie na życie. Obejmuje on:

 1. W zakresie pomocy profilaktycznej:
 • Rozpoznanie objawów: Bez limitu
 • Zdalne konsultacje lekarskie: 5 razy
 • Zdalne konsultacje psychologiczne: 5 razy
 • Infolinia dedykowana: Bez limitu
 1. W zakresie pomocy w czasie kwarantanny:
 • Zdalne konsultacje lekarskie: 5 razy
 • Zdalne konsultacje psychologiczne: 5 razy
 • Zakupy z dostawą do domu: 5 razy
 • Zdalne wsparcie IT: 2 razy
 • Test na obecność choroby pandemicznej: 1 raz
 • Izolacja w warunkach domowych: 1 raz/1000 zł
 • Tele-Wsparcie: Bez limitu
 • Opieka nad dziećmi lub osobami starszymi: 5 dni
 • Transport medyczny: 1 raz
 1. W zakresie opieki poszpitalnej:
 • Transport medyczny: 2 razy
 • Zakupy z dostawą do domu: 3 razy
 • Opieka nad dziećmi lub osobami starszymi: 5 dni
 • Rehabilitacja: 1 raz/1000 zł
 • Zdalne konsultacje lekarskie: Bez limitu
 • Zdalne konsultacje psychologiczne: Bez limitu

Część ze świadczeń przewidzianych w tym produkcie przysługuje zarówno ubezpieczonemu, jak i członkom rodziny zamieszkującym wspólne gospodarstwo domowe. 

Z całą pewnością jest to propozycja w istotnej mierze ułatwiająca przejście przez kłopoty związane z zachorowaniem. Jak zawsze pozostaje jeszcze osobna kwestia oceny kosztów. 

Rozszerzamy ochronę zdrowia dziecka w ubezpieczeniu Nationale Nederlanden

Główne polisy możemy rozszerzyć o uszkodzenie ciała dziecka i poważne zachorowanie dziecka. Uzupełnieniem tego zestawu będzie jeszcze Assistance dziecięcy. W razie konieczności leczenia skutków wypadków czy poważniejszych zachorowań zdecydowanie jest on w stanie ułatwić życie rodzicom i zdjąć z ich głów problem organizacji przynajmniej części koniecznych usług. Produkt ten obejmuje następujące:

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu 
 • Transport medyczny  
 • Wizyta członka rodziny  
 • Organizację procesu rehabilitacyjnego 
 • Zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego 
 • Opiekę nad dzieckiem 
 • Pomoc psychologa 
 • Korepetycje dla Dziecka  
 • Zajęcia z prywatnym rehabilitantem lub trenerem 
 • Infolinia medyczna  
 • Infolinia Twoje dziecko 
 • Infolinia Baby concierge

Oferta dotyczy dzieci, które ukończyły 3, a nie ukończyły 17 lat, umowa jest roczna. 

Dostępne w Nationale Nederlanden ubezpieczenie jest jeszcze szersze

Także dorośli mogą rozbudować swoje wykupione w Nationale Nederlanden ubezpieczenie o dodatkowe umowy o dość typowej dla takich produktów postaci i zakresie, jak zwykle jednak istotne są szczegóły i te należy przez zakupem uważnie weryfikować.

Pakiet kardiologiczny obejmuje liczne świadczenia dostępne w razie wystąpienia zawału serca, z zakresu opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej, szeregu rodzajów badań, a także rehabilitacji. Mogą być one zrealizowane w formie bezgotówkowej lub jako wypłaty środków. Karencja w tym produkcie wynosi 90 dni. 

Podobnego rodzaju rozwiązaniem jest Pakiet Neurolog – tutaj zdarzeniem ubezpieczeniowym uprawniającym do korzystania z jego zakresu jest udar mózgu. Karencja także wynosi 90 dni, w obu przypadkach należy ponadto zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności. 

Wybrane umowy z zakresu ochrony zdrowia – Poważne zachorowanie bez nowotworów, Nowotwory, a także Poważne zachorowanie dziecka – mogą być ponadto rozszerzone o aneks Druga Opinia Medyczna. To produkt dostępny w trzech wariantach – może zapewniać opinie krajowe lub zagraniczne, a także cechować się różnymi wysokościami sum ubezpieczenia. 

Czy maksymalne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia jest najważniejsze? 

Powyżej krótko scharakteryzowano najistotniejsze elementy dodatkowej ochrony, po jaką mogą sięgnąć klienci ubezpieczeni w Nationale Nederlanden. Listę tą można by jeszcze rozszerzyć np.o komponenty oszczędnościowe.

Na koniec jednak warto zadać sobie pytanie o to, czy celowym jest jak największe poszerzanie zakresu posiadanych polis. Nie ma na to prostej odpowiedzi, bo zarówno produkty ubezpieczeniowe są złożone i zróżnicowane, jak i rozmaite bywają indywidualne sytuacje ich posiadaczy. Zasadniczo każdy dodatek to wyższa składka. Ta zaś powinna być tak ustalona, by w razie przejściowych kłopotów bytowych nie musieć rezygnować z choćby niektórych elementów ochrony. Choć oczywiście to główna polisa na wiele lat, nabyta w młodym wieku, gdy kalkulacja jest bardzo korzystna, z każdym rokiem staje się w pewnym sensie coraz cenniejsza. 

Jak zawsze kluczowe jest więc ustalenie minimalnych potrzeb rodziny i ryzyk, które mogą ich zaspokajaniu zaszkodzić, a to zależy m.im. od stanu majątku czy struktury przychodów. Gdy mamy pewność, że nasze ubezpieczenie spełnia wynikające z tego warunki, możemy rozbudowywać je o kolejne dodatki, zwłaszcza jeśli dany ubezpieczyciel ma do zaoferowania tyle, ile Nationale Nederlanden. 

Wybieramy ubezpieczenie od Nationale Nederlanden. Co jeszcze może zawierać?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.