Poradniki

Najkrótszy okres karencji ubezpieczenia — sprawdziliśmy polisy

Kalendarz 08.05.2024 Aktualizacja24.05.2024

Karencja to okres, który następuje bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia. W tym czasie, określonym przez ubezpieczyciela, nie wypłaci on odszkodowania w sytuacji, gdy wystąpi szkoda. Karencja jest stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe w celu ograniczenia wyłudzeń z polisy. Jest ona używana przy ubezpieczeniach na życie, majątkowych, a także turystycznych. 

Coraz więcej Polaków zauważa korzyści, jakie daje dodatkowe ubezpieczenie życia, zdrowia lub majątku. 10 mln stanowią ubezpieczenia dotyczące domów, mieszkań i ruchomości, chroniące nieruchomości przed skutkami pożaru, powodzi czy też kradzieży. W Polsce około 60% domów jest ubezpieczonych. 

Według badań 54% ankietowanych posiadających ubezpieczenie na życie skorzystało z niego, aby zabezpieczyć swoich bliskich w przypadku swojej śmierci lub choroby. Jednocześnie wielu rodaków jest przekonanych, że 5 tys. zł to kwota wystarczająca na wypadek poważnej choroby jak zawał, czy nowotwór. Jednak na indywidualne ubezpieczenie na życie decyduje się tylko 26% osób w wieku od 20 do 50 lat. Polisy na życie to także zabezpieczenie w przypadku spłaty kredytów hipotecznych, z tej opcji korzysta 1,8 mln polskich rodzin [1]. Wszystkie te ubezpieczenia łączy to, że pojawia się w nich karencja. Co to takiego?

Czym jest karencja w ubezpieczeniach?

Karencja ubezpieczeniowa to określony okres występujący od momentu podpisania umowy ubezpieczenia, w czasie tym nie zostanie wypłacona rekompensata, nawet w przypadku, gdy dojdzie do szkody uwzględnionej w polisie. Oznacza to, że ubezpieczenie działa, jednak nie chroni w tym czasie ubezpieczonego.

Okres karencji ubezpieczyciele określają w umowie i w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Karencja najczęściej jest stosowana w ubezpieczeniach na życie, może również być uwzględniona w polisie zdrowotnej, turystycznej i majątkowej. 

Ile średnio trwa karencja w ubezpieczeniu na życie?
Grafika 1. Ile średnio trwa karencja w ubezpieczeniu na życie? Opracowane na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych.

Ile trwa okres karencji ubezpieczenia?

Okres karencji może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od polisy. Jego długość jest ściśle określona w umowie i w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Najczęściej wynosi 3 lub 6 miesięcy, jednak przy ubezpieczeniach na wypadek ciężkiej choroby może być wydłużony do 12 miesięcy.

Długi czas karencji jest nakładany także na urodzenie dziecka — w tym przypadku trwa 9 miesięcy. Długość okresu karencji zależy od konkretnej polisy i od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym jest karencja dla towarzystwa ubezpieczeniowego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają karencję ubezpieczeniową w celu zabezpieczenia się przed oszustwami i wyłudzeniami. To bardzo sensowe, zwłaszcza w przypadku takich chorób jak nowotwór.

W sytuacji, gdyby ubezpieczony wiedział o chorobie przed wykupieniem polisy, a potem po opłaceniu składki wymagał wypłaty odszkodowania za swoją chorobę, wtedy ubezpieczyciel byłby poszkodowany, ponieważ rekompensata zostałaby wyłudzona. Z tego powodu, aby chronić swoje interesy, towarzystwa ubezpieczeniowe określają karencję.

Podobnie jest w przypadku karencji dotyczącej urodzenia dziecka. Jeśli kobieta wykupiłaby polisę, wiedząc, że już jest w ciąży, wtedy także doszłoby do wyłudzenia. Z tego powodu karencja na urodzenie dziecka wynosi 9 miesięcy i wyklucza otrzymanie odszkodowania, gdy kobieta już spodziewa się dziecka. 

Karencja w polisie na życie 

Karencja stosowana w polisie na życie najczęściej dotyczy poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu lub śmierci współmałżonka, dziecka albo rodziców. 

Okresy karencji przykładowych zdarzeń, uwzględnionych w polisie na życie:

  • poważne zachorowanie — od 3 miesięcy do kilku lat;
  • pobyt w szpitalu — od 1 do 3 miesięcy;
  • operacje chirurgiczne — od 3 do 6 miesięcy;
  • śmierć współmałżonka — od 6 miesięcy.

Jednak istnieją także warianty ubezpieczenia, w których okres karencji nie jest przewidziany. Należą do nich m.in. śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, trwały uszczerbek na zdrowiu oraz pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Karencja stosowana w polisie majątkowej 

Zdarza się, że okres karencji ubezpieczyciela jest stosowany także w polisie majątkowej, może dotyczyć ubezpieczenia nieruchomości. Obejmuje on na ogół skutki zdarzeń losowych, które są spowodowane przez żywioły jak powódź czy huragan.

Karencja w ubezpieczeniu majątkowym zabezpiecza towarzystwo ubezpieczeniowe przed podpisaniem umowy w sytuacji, gdy ryzyko zagrożenia jest realne. Karencja w tej polisie najczęściej wynosi 30 dni. 

Urodzenie dziecka — okres karencji zależy od umowy ubezpieczenia

W ubezpieczeniach na życie często występuje karencja na urodzenie dziecka. Oznacza to, że rodzicom nie opłaca się wykupować polisy w czasie trwania ciąży, ponieważ nie otrzymają wypłaty świadczenia za urodzenie dziecka. W innym wypadku ubezpieczyciel musiałby wypłacić środki po porodzie, a także na leczenie lub dodatki wypłacane z innych powodów.

Okres karencji z tytułu urodzenia dziecka najczęściej wynosi 9 miesięcy. Karencja w tym przypadku pozwala ubezpieczycielowi uniknąć sytuacji, gdy kobieta wykupuje polisę, wiedząc, że jest w ciąży, aby otrzymać świadczenie z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne — ile wynosi okres karencji?

Ubezpieczenie turystyczne jest wykupowane na okres wycieczki czy też podróży. Okazuje się, że również w tego typu polisie ubezpieczyciele stosuje karencję, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdy dojdzie do szkody na wakacjach, a turysta chce wykupić polisę, już wypoczywając na urlopie.

Ubezpieczenie turystyczne bez karencji mogłoby doprowadzić do strat towarzystwo ubezpieczeniowe i oznaczać wypłatę odszkodowania za zdarzenie, które wydarzyło się jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Karencja w przypadku ubezpieczenia turystycznego trwa kilka dni — najczęściej od 2 do 7 dni. Wszystko zależy od konkretnego produktu ubezpieczyciela. U niektórych ubezpieczycieli karencja z tytułu tej polisy obowiązuje tylko wtedy, gdy podróżujący wykupuje ubezpieczenie, już przebywając za granicą. 

Karencja w ubezpieczeniu OC

Niektóre rodzaje ubezpieczenia nie przewidują karencji, czyli okresu oczekiwania. Jedną z takich polis bez karencji jest obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC dotyczące właścicieli pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku OC powstaje już w momencie podpisania umowy.

Zasada ta dotyczy również przypadku, gdy polisa została zawarta ze wskazaniem późniejszej zapłaty składki lub pierwszej raty. Wiążąca w tej sytuacji jest data zawarcia umowy ubezpieczenia. 

AC i assistance — karencja 

Innym rodzajem ubezpieczenia, w którym nie obowiązuje karencja jest autocasco. Polisa ta chroni przed uszkodzeniem pojazdu lub zniszczeniem np. w przypadku zdarzenia losowego albo działania sił natury. W polisie, oprócz daty, znajduje się także godzina zawarcia umowy. Ma to na celu wykluczenia zdarzeń tego typu, że pojazd został uszkodzony np. na skutek gradobicia, po którym właściciel auta wykupił AC, aby otrzymać wypłatę świadczenia.

Dodatkowo przed próbą wyłudzenia odszkodowania ubezpieczyciela chroni konieczność dostarczenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej stan samochodu w momencie zawarcia umowy polisy. 

Ubezpieczenie assistance jest bardzo przydatne, gdy wybieramy się autem w podróż np. za granicę. Krótkoterminowa polisa gwarantuje, zależnie od ubezpieczyciela, m.in. holowanie, próbę naprawy auta, zakwaterowanie kierowcy oraz pasażerów czy też pomoc tłumacza. Assistance może zostać wykupione na 7, 15 lub 30 dni. W celu zabezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku tej polisy stosują karencję kilku lub kilkunastogodzinową, ochrona może zaczynać obowiązywać na następny dzień po podpisaniu umowy. 

Karencja jest sposobem zabezpieczenia. To ochrona stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy różnego rodzaju polisach. Ma chronić ubezpieczyciela przed nadużyciami i na wypadek próby wyłudzenia świadczenia z tytułu polisy. Czas trwania okresu karencji może różnić się w zależności od rodzaju polisy. Typowe okresy karencji np. w ubezpieczeniach na życie wynoszą od 30 do 180 dni. Karencja na ogół nie występuje w polisie OC i AC. Natomiast krótki okres karencji dotyczy ubezpieczenia assistance. 

Źródło:

[1]: https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf

Podsumowanie

  • Podpisując umowę ubezpieczenia na życie, ochronę ubezpieczeniową możemy otrzymać dopiero po wskazanym w OWU czasie. Okres, w którym mimo zawarcia umowy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie nazywamy karencją.
  • Celem karencji jest ograniczenie sytuacji, w których ubezpieczony chciałby celowo wyłudzić odszkodowanie, np. zawierając umowę ze świadomością, że dane zdarzenie nastąpi w niedługim czasie lub już nastąpiło.
  • Czas trwania karencji zależy od rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju zdarzenia, którego dotyczy ochrona ubezpieczeniowa.
  • Karencja może dotyczyć takich zdarzeń jak: śmierć ubezpieczonego, poważne zachorowanie, śmierć dziecka, śmierć małżonka, operacja chirurgiczna lub pobyt w szpitalu.
  • W przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną w okresie karencji, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania.
  • Karencja dotyczy nie tylko ubezpieczenia na życie, ale również ubezpieczeń turystycznych oraz polis mieszkaniowych.
Najkrótszy okres karencji ubezpieczenia — sprawdziliśmy polisy


Autor artykułu