Poradniki

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w PZU? Sprawdzamy cennik!

Kalendarz 19.02.2024 Aktualizacja30.01.2024

Ubezpieczenie na życie w PZU to ochrona każdego dnia, nie tylko w codziennych zdarzeniach, ale również zabezpieczenie finansowe dla bliskich, gdy zabraknie ubezpieczonego. Dzięki temu jest on przygotowany na każdą ewentualność i zyskuje zabezpieczenie finansowe, które będzie przydatne w przypadku, gdy zapadnie na nieuleczalną chorobę lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek. Sprawdźmy, ile kosztuje ubezpieczenie na życie w PZU.

W pierwszym półroczu 2023 roku Polacy zyskali w ramach odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych 21,9 mld zł. Najwięcej rekompensat poszkodowani otrzymali z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) wyniosły one 8,5 mld zł. Trochę mniej z polis na życie – 8,5 mld zł. Z innych ubezpieczeń wypłacono odszkodowania w wysokości 4,7 mld zł.

Na ubezpieczenia w pierwszym półroczu 2023 roku Polacy przeznaczyli 39 mld zł, o 10% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Na polisy na życie w badanym okresie 2023 roku Polacy wydali 11,3 mld zł, o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Liczba polis na życie pozostaje na stabilnym poziomie. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się ubezpieczenia grupowe, oferowane jako benefit pracowniczy. Oznacza to, że Polacy chcą chronić najważniejsze dla siebie wartości. Śmierci najbliższej osoby obawia się aż 56% respondentów, a 70% uważa to zdarzenie za prawdopodobne w swoim życiu. To sprawia, że szukamy rozwiązań, które zapewnią bliskim stabilizację finansową [1]. Jednym z takich rozwiązań jest ubezpieczenie na życie w PZU.

Ubezpieczenie na życie w PZU – co oferuje ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie na życie PZU to produkt skierowany do klienta indywidualnego. Umowa zawierana jest na czas określony. Po jej podpisaniu ubezpieczony zyskuje szeroki zakres ochrony dla siebie, jak również dla swoich bliskich. W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń rodzina ma zapewnioną wypłatę wysokiego odszkodowania, a otrzymane pieniądze bliscy ubezpieczonego mogą przeznaczyć na dowolny cel. Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU jest dostępne w różnych wariantach.

W ofercie PZU znajdziemy cztery podstawowe umowy obejmujące ubezpieczenia na życie:

 • PZU Gwarantowane jutro – ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe;
 • PZU Ochrona Każdego Dnia – ubezpieczenie ochronne;
 • PZU Na dobry początek – ubezpieczenie posagowe;
 • PZU Wsparcie Najbliższych – ubezpieczenie bezterminowe.

Czytaj także: ile wynosi wypłata świadczenia z tytułu zgonu w PZU.

Ubezpieczenie na życie PZU Gwarantowane Jutro – co oferuje?

Ubezpieczenie na życie w PZU Gwarantowane Jutro to polisa terminowa. Umowa zawierana jest na okres od 10 do 30 lat. Z polisy mogą skorzystać osoby w wieku od 13 do 65 lat. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku, gdy dojdzie do śmierci płatnika składek lub minie czas określony w umowie.

Ubezpieczenie na życie Gwarantowane Jutro umożliwia ubezpieczonemu dowolne wybranie sumy ubezpieczenia. Dodatkowo może on również samodzielnie zdecydować, jaki zakres ochrony jest mu potrzebny. Podstawowa ochrona dotyczy śmierci ubezpieczonego. Może on jednak skorzystać z pakietów rozszerzonych, które obejmują m.in.:

 • leczenie szpitalne;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • operacja chirurgiczna;
 • utrata sprawności w życiu codziennym;
 • poważne zachorowanie.

Ubezpieczenie na życie PZU – Ochrona Każdego Dnia

Ubezpieczenie na życie w PZU – Ochrona Każdego Dnia to polisa zapewniająca ochronę na przyszłość dla ubezpieczonego oraz jego bliskich. Podstawowa umowa obejmuje śmierć ubezpieczonego i w takim przypadku jest wypłacone odszkodowanie najbliższej rodzinie lub osobom wskazanym przez opłacającego składki. Polisa Ochrona Każdego Dnia to produkt skierowany do osób w wieku od 18 do 65 lat. Umowa może być zawarta na okres od 5 do 30 lat. Jednak ochrona nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat.

Ubezpieczenie Ochrona Każdego Dnia może być rozszerzone o umowy dodatkowe obejmujące:

 • organizację leczenia za granicą;
 • ochronę na wypadek ciężkich chorób;
 • utratę sprawności w życiu codziennym;
 • leczenie szpitalne;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • operacje chirurgiczne.

Ubezpieczenie na życie PZU – co oferuje polisa Na Dobry Początek

Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Na Dobry Początek to polisa terminowa. Umowę można podpisać na czas 8-25 lat. Ofert jest skierowana do osób w wieku od 18 do 55 lat. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie dobrej przyszłości dziecku, wnukowi, chrześniakowi lub siostrzeńcowi. Polisa Na Dobry początek może zostać wykupiona nawet dla noworodka. Środki z ubezpieczenia zostaną wypłacone ubezpieczonemu po ukończeniu przez niego 18. roku życia. Świadczenie z polisy może stanowić prezent dla osoby wkraczającej w dorosłe życie.

Oprócz oszczędności, z których może skorzystać dziecko po ukończeniu 18 lat, polisa oferuje mu również ochronę. Polisa zapewnia ubezpieczonemu dziecku wsparcie finansowe w następujących sytuacjach:

 • śmierć rodzica;
 • śmierć rodzica wskutek NNW;
 • śmierć rodzica wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • trwałe inwalidztwo u rodzica spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem;
 • pobytu rodzica w szpitalu wskutek NNW;
 • złamania kości u rodzica lub u dziecka;
 • wystąpienie u dziecka trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • pobytu dziecka w szpitalu wskutek NW.

Ubezpieczenie na życie PZU – Wsparcie Najbliższych

Ubezpieczenie na życie PZU Wsparcie Najbliższych to polisa mająca zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego. Z ochrony w ramach tego ubezpieczenia mogą skorzystać osoby w wieku od 13 do 80 lat. Ochrona trwa do śmierci ubezpieczonego.

Polisa gwarantuje wypłatę świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Takie rozwiązanie umożliwia pokrycie kosztów związanych z pochówkiem oraz spłaceniem zobowiązań finansowych. Osoba zawierająca umowę sama wybiera wysokość sumy ubezpieczenia, co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ochrona podstawowa ubezpieczenia Wsparcie Najbliższych może zostać rozszerzona o wybrane umowy dodatkowe obejmujące m.in. leczenie za granicą, hospitalizację oraz poważne zachorowanie. 

Umowy dodatkowe ubezpieczenie na życie w PZU

Ubezpieczenie na życie w PZU najczęściej ochroną obejmuje życie ubezpieczonego. Jeśli chce on oprócz siebie chronić swoich bliskich lub potrzebuje ochrony dodatkowej, może skorzystać z kilkunastu wariantów obejmujących ochroną nie tylko jego zdrowie, ale także zdrowie partnera, współmałżonka oraz dzieci.

Umowy dodatkowe oferowane wraz z ubezpieczeniem na życie w PZU:

 • organizacja leczenia za granicą;
 • ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób;
 • pomoc w przypadku utraty sprawności;
 • indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego;
 • finansowa pomoc po operacji chirurgicznej;
 • wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW);
 • wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu wywołanego NW;
 • pomoc w przypadku złamania, gdy doszło dof nieszczęśliwego wypadku;
 • pensja miesięczna w przypadku śmierci;
 • wsparcie w razie ciężkiej choroby dziecka;
 • wsparcie w razie leczenia szpitalnego dziecka;
 • pomoc w przypadku operacji chirurgicznej dziecka;
 • wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • organizacja leczenia dziecka za granicą;
 • opieka medyczna w ciężkiej chorobie;
 • indywidualne ubezpieczenie;
 • dodatkowa ochrona dla dziecka.

Dowiedz się również, jak działa ubezpieczenie grupowe w PZU.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w PZU?

Większość osób szukających ubezpieczenia na życie sugeruje się ceną składki. To normalne, ponieważ nikt nie chce przepłacać za ochronę ubezpieczeniową. Porównując oferty polis w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, warto zwrócić uwagę na czynniki, które mają znaczenie na to, jak kształtuje się cena polisy. Te czynniki to:

 • Wysokość sumy ubezpieczenia – maksymalna kwota odszkodowania, jaką ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu. Warto wiedzieć, że nie zawsze zostanie wypłacone 100% sumy ubezpieczenia. W całości świadczenie będzie wypłacone rodzinie w przypadku śmierci ubezpieczonego, jednak jeśli np. złamie rękę, otrzyma tylko 2% sumy ubezpieczenia. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) to dokument, w którym są wyszczególnione przypadki i wysokość należnego odszkodowania, gdy one wystąpią.
 • Pakiety (rozszerzenia) zapisane w umowie – podstawowe ubezpieczenie na życie obejmuje na ogół ochronę w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowę można rozszerzyć o dodatki, jednak za każdy z nich trzeba dopłacić do standardowej składki. W związku z tym koszt polisy na życie zależy od tego, ile i jakie pakiety dodatkowe wybierzemy. Dodatkiem może być świadczenie na wypadek poważnego zachorowania lub pobyt w szpitalu.
 • Okres obowiązywania umowy – umowa ubezpieczenia na życie może być zawarta na dowolny okres. Standardowa jest zawierana na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Termin obowiązywania umowy jest płynny i może wynosić nawet 30 lat. Im dłuższy okres trwania umowy, tym niższa roczna składka ubezpieczenia.
 • Wiek ubezpieczonego – młodsze osoby mają szansę na niższą składkę polisy na życie, ponieważ osoba w wieku 25 lat jest mniej zagrożona zapadnięciem na poważną chorobę niż człowiek starszy, np. w wieku 65 lat;
 • Forma opłacania składki – składka może zostać podzielona na raty, może być opłacana z góry za cały rok lub w ratach miesięcznych albo kwartalnych. Podział składki na raty generuje dodatkowe koszty i podwyższa wysokość składki.

Ceny składek za ubezpieczenie na życie w PZU rozpoczynają się od 47 złotych i są zależne od wieku ubezpieczonego oraz sumy ubezpieczenia. Wyższą składkę zapłacimy, gdy zdecydujemy się na dodatkowe pakiety ubezpieczeń.

Przeczytaj także, ile kosztuje polisa na życie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak działa składka ubezpieczeniowa? Napisaliśmy o tym osobny artykuł.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – wyłączenia odpowiedzialności

Zanim podpiszemy umowę polisy na życie, warto zapoznać się z OWU oraz poznać szczegóły umowy. Dzięki temu dowiemy się, kiedy i za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Warto wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje wyłączenia odpowiedzialności. To konkretne okoliczności śmierci, wypadku lub poważnego zachorowania, które mogą być podstawą odmowy wypłaty świadczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić odszkodowania, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło z powodu:

 • brania udziału w bójkach, rozruchach, protestach;
 • popełnienia czynu prawnie zabronionego;
 • przebywanie na terenie państwa, gdzie toczą się działania wojenne;
 • samookaleczenia;
 • samobójstwa, przed upływem 2 lat od zawarcia umowy (karencja);
 • prowadzenia samochodu po alkoholu lub narkotykach;
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień;
 • zatajenia ważnych informacji na temat stanu zdrowia.

Ubezpieczenie na życie – na co zwrócić uwagę?

Umowa z ubezpieczycielem może być zawarta na długie lata. W przypadku polis na życie PZU może to być okres wynoszący nawet 30 lat. Z tego powodu warto zadbać, aby wybrać ubezpieczenie świadomie i dobrze przemyśleć swoją decyzję dotyczącą ubezpieczyciela, sumy ubezpieczenia oraz wybranych rozszerzeń.

Przed zakupem polisy warto dokonać porównania ofert. W tym celu może pomóc porównywarka ubezpieczeniowa. Dobrze jest sprawdzić, co oferują inne towarzystwa ubezpieczeniowe, jaki zakres ochrony gwarantują i ile kosztuje ubezpieczenie. Dodatkowo warto się dowiedzieć, czy ubezpieczyciel umożliwia zawieszenie opłacania składek oraz zmianę częstotliwości ich regulowania (np. z rocznej na miesięczną). Aby sprawdzić kilka różnych ofert ubezpieczenia na życie, można skorzystać z porównywarki online.

Polisa na życie PZU chroni finansowo przyszłość ubezpieczonego, ale także jego najbliższej rodziny. W zależności od wybranego pakietu możemy zapewnić wsparcie dla bliskich w przypadku swojej śmierci lub chronić zdrowie swoje oraz partnera, żony albo dzieci. Przed zakupem polisy warto porównać kilka ofert ubezpieczenia na życie, a także sprawdzić OWU i wyłączenia odpowiedzialności. Dodatkowo dobrze jest zastanowić się nad wysokością sumy ubezpieczenia, ponieważ to ona decyduje o kwocie wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Źródło: [1]: https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-prawie-22-mld-zl-w-i-polroczu-2023/

Podsumowanie

 • PZU oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie w różnych wariantach. Umożliwia wsparcie finansowe w wielu sytuacjach, np. na wypadek utraty sprawności; w sytuacji poważnego zachorowania, na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, konieczności leczenia za granicą, pobytu w szpitalu lub operacji.
 • Koszt ubezpieczenia na życie w PZU zależny jest od wielu czynników, m.in. wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony. Istotny jest również wiek ubezpieczonego, stan zdrowia i wybrany czas trwania umowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w PZU? Sprawdzamy cennik!


Autor artykułu