Poradniki

Compensa ubezpieczenie grupowe – co to za polisa?

Kalendarz 30.10.2023 Aktualizacja31.08.2023

Na czym polega ubezpieczenie grupowe Compensa? Na jaką ochronę mogą liczyć klienci tego towarzystwa ubezpieczeniowego? Czy to ubezpieczenia na życie skierowane wyłącznie do pracowników firm? Jak wygląda ochrona życia i zdrowia Compensa i na jakie świadczenie mogą liczyć osoby opłacające składki? Tego dowiesz się z artykułu.

Ubezpieczenie grupowe to bez wątpienia ciekawe rozwiązanie, do którego mogą przystąpić pracownicy, uczniowie czy studenci. Taka umowa ubezpieczenia pozwala na ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego… a przy okazji, ponieważ jest to produkt sprzedawany niejako „hurtowo”, tzn. dla większej liczby klientów, kosztuje mniej. Jakie rozwiązania w kategorii: „grupowe ubezpieczenie” oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa? Czym jest polisa otwartej grupy? Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się tego!

Ubezpieczenie grupowe – co to takiego?

Grupowe ubezpieczenie na życie to umowa, która jest zawierana na cudzy rachunek. Taki stan rzeczy oznacza, że podmiot trzeci – jest to najczęściej pracodawca – podpisuje umowę polisy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, z kolei pracownicy (oraz, jeśli taka jest potrzeba i możliwość, członkowie ich rodzin) mają prawo przystąpić do ubezpieczenia.

Czytaj też: Jak działa ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy?

Jaki zakres ochrony oferują ubezpieczenia grupowe?

Jeśli chodzi o to, na co może przysługiwać grupowe ubezpieczenie, to w praktyce stosuje się je do ochrony zdrowia i życia. A zatem taka forma ochrony pozwala na rekompensatę na w przypadku zgonu czy na wypadek poważnego zachorowania lub nieszczęśliwego zdarzenia. Przykładowo, można liczyć na świadczenia finansowe z tytułu pobytu w szpitalu. To, na jak szeroki zakres ochrony możemy liczyć, zależy oczywiście od umowy ubezpieczenia. Częstym zdarzeniem objętym ochroną jest np. operacja chirurgiczna.

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie grupowe to takie rozwiązanie, w ramach którego polisą zostaje objęta grupa osób – zwykle są to studenci, uczniowie lub pracownicy jednej firmy. Osoby, które zapisały się do ubezpieczenia grupowego, wpłacają składkę ubezpieczeniową, a kiedy dojdzie do przewidzianego umową nieszczęśliwego zdarzenia – mogą liczyć na ochronę finansową.

Jeśli chodzi o grupowe ubezpieczenie, nierzadko pracodawcy partycypują w kosztach ochrony, częściowo je pokrywając. Taki stan rzeczy sprawia, że prawo do ubezpieczenia grupowego jest traktowane jako jedna z form benefitów pracowniczych.

Warto wiedzieć – dostęp online do informacji o wykupionej polisie
Na stronie internetowej www.naszacompensa.pl można zalogować się na panel klienta (dane do logowania otrzymuje się jeszcze na etapie podpisywania umowy z ubezpieczycielem). Z tego poziomu da się łatwo sprawdzić, do których ubezpieczeń mamy dostęp, w jakim terminie należy opłacić składkę itp.

Panel użytkownika zachęca swoją prostotą oraz przejrzystym interfejsem, choć trzeba być uczciwym, takie rozwiązanie jest obecnie raczej standardem branży finansowej/ubezpieczeniowej.

Otwarte ubezpieczenie grupowe – na jaką ochronę można liczyć?

Otwarte ubezpieczenie grupowe to alternatywa dla „klasycznej” polisy pracowniczej. Jest to produkt ubezpieczeniowy podobny do standardowych „grupówek” zapewnianych przez pracodawców. Na czym zatem polega główna różnica? Odpowiedź na pytanie jest prosta:

 • standardowe ubezpieczenie grupowe jest dostępne dla osób zatrudnionych w danej firmie (zwykle dotyczy to etatowców);
 • otwarta grupa to rozwiązanie przeznaczone np. dla przedstawicieli wolnych zawodów niezależnie od tego, czy osiągają oni dochody w ramach umów cywilnoprawnych lub w oparciu o współpracę B2B.

Takie rozwiązanie to swego rodzaju tarcza, która jest tak potrzebna osobom bez etatu. Może ona okazać się cenna w trudnych życiowych sytuacjach. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych ubezpieczeń, również w ramach polisy otwartej grupy można liczyć na wsparcie na wypadek choroby czy uszczerbku na zdrowiu (a bliscy – na wypadek zgonu osoby ubezpieczonej).

Ubezpieczenie na życie w ramach otwartej grupy może mieć bardzo szeroki zakres ochrony. Do najczęstszych zdarzeń gwarantujących świadczenie zaliczamy:

 • śmierć ubezpieczonego;
 • poważne zachorowanie;
 • leczenie specjalistyczne;
 • urodzenie dziecka;
 • pobyt w szpitalu;
 • orzeczenie niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji.

Możliwe są również pakiety assistance, tj. świadczenie apteczne, transport medyczny, korepetycje dla dzieci, czy pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego.

Otwarte ubezpieczenie grupowe Compensa – co warto wiedzieć na temat tej polisy?

Jakie korzyści przynosi ubezpieczenie Otwarta Grupa Compensa? Poniżej wymieniliśmy przykładowe benefity przysługujące osobie, która zdecydowała się na zakup takiej polisy:

 • prawo do zaliczenia opłat za polisę ubezpieczeniową w podatkowe koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to sytuacji, w której ubezpieczony działa w oparciu o samozatrudnienie.
 • dostęp do usług Assistance. Taka ochrona przysługuje zarówno pracownikowi, jak i jego najbliższym. Wsparcie Assistance obejmuje m.in. takie usługi jak:
  • bezpłatna wizyta lekarza/pielęgniarki po wypadku,
  • dostawa przepisanych przez lekarza leków, transport medyczny,
  • wizyty rehabilitacyjne,
  • opieka nad dziećmi w czasie choroby,
  • pomoc psychologa.
 • elastyczna konstrukcja. Ubezpieczony pracownik może wybierać spośród kilku wersji polisy ochronnej. Dostępne są aż 4 warianty Standard, 3 warianty VIP, a także możliwość „skonstruowania” własnego wariantu, tzn. produktu dostosowanego pod własne potrzeby,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej przez pracownika już po zakończeniu współpracy z daną firmą.

Szczegółowe informacje dotyczące sumy ubezpieczenia, a także możliwości rozszerzenia polisy o bliskich znajdziesz w dokumencie OWU Compensa.

Możliwość rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia na życie Otwarta Grupa Compensa

Pakiet Assistance w ramach ubezpieczenia Otwartej Grupy w Compensa to takie rozwiązanie, które wykracza poza standardowe wsparcie finansowe. W ramach tej formy ochrony ubezpieczeniowej można liczyć na wsparcie podczas leczenia oraz rehabilitacji. 

Jak już wspomniano, nie trzeba być etatowcem, by móc wykupić otwarte ubezpieczenie grupowe w Compensa. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że do polisy może przystąpić każdy – tak bowiem nie jest. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wskazuje się bowiem szereg profesji. Oto niektóre z nich:

 • artysta cyrkowy,
 • chemik zajmujący się substancjami wybuchowymi,
 • elektryk dołowy,
 • górnik,
 • instruktor sportów ekstremalnych,
 • kaskader,
 • konwojent,
 • monter linii wysokiego napięcia,
 • ochroniarz z bronią,
 • pilot,
 • policjant,
 • pracownik platformy wiertniczej,
 • ratownik GOPR / TOPR strażak,
 • żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba).

Zapewne domyśliliście się już, co łączy wyżej wymienione zawody? Jeśli nie, to spieszymy z odpowiedzią – są to profesje obarczone wysokim ryzykiem uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia.

Pracownicze ubezpieczenie grupowe Compensa – na jakie rozwiązania można liczyć w ramach ubezpieczenia grupowego?

Jeśli chodzi o polisę grupową, klienci, którzy chcą skorzystać z oferty ubezpieczyciela Compensa, można liczyć na takie rozwiązania jak:

 • Compensa Bezpieczna Grupa,
 • Compensa Firma Życie.

Compensa Bezpieczna Grupa

Ubezpieczenie grupowe Compensa Bezpieczna Firma można kupić w przypadku tych firm, w których zatrudnia się nie mniej niż piętnastu pracowników. Co warto wiedzieć na temat tego produktu finansowego? Oto najważniejsze naszym zdaniem informacje na ten temat:

 • Compensa Bezpieczna Grupa daje możliwość grupowego ubezpieczenia pracowników i ich rodzin (tzn. mąż/żona, partner(ka), pełnoletnie dziecko),
 • zakres ochrony w ramach polisy obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku/choroby/pobytu w szpitalu,

Zasadniczo, ubezpieczenie Compensa Bezpieczna Grupa dzieli się na dwie główne części:

 • podstawową (ochrona w przypadku śmierci lub choroby śmiertelnej osoby ubezpieczonej),
 • dodatkową (jeśli doszło do poważnego zachorowania, rehabilitacji czy trwałego uszczerbku na zdrowiu poniesionego w następstwie nieszczęśliwego wypadku). 

Compensa Firma Życie

Kolejną z ofert w kategorii „ubezpieczenia grupowe” tego ubezpieczyciela jest polisa „Compensa Firma Życie”. W ramach tego produktu klienci mogą liczyć na kompleksową ochronę ubezpieczeniową, która przysługuje:

 • przedsiębiorcom,
 • zatrudnionym przez ich pracownikom,

Do podpisania takiej umowy ubezpieczenia uprawnieni są ci, spośród przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę zatrudniającą od trzech do dwudziestu pracowników. W ramach umowy zawieranej z towarzystwem ubezpieczeniowym możliwe jest rozszerzenie polisy o dodatkowe świadczenia (prawo do rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe).

Podsumowanie

 • Idea pracowniczego ubezpieczenia grupowego jest prosta: jeden podmiot – pracodawca, szkoła, uczelnia – wykupuje polisę ochronną, a członkowie danej społeczności/grupy (pracownicy, uczniowie, studenci) mogą przystąpić do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.
 • W ramach oferty pracowniczego ubezpieczenia grupowego, jakie oferuje towarzystwo Warta, możliwe jest skorzystanie z następujących rozwiązań: Compensa Bezpieczna Grupa oraz Compensa Firma Życie.
 • Polisa grupowa obejmuje takie rozwiązania jak np. ubezpieczenie na życie, ale także możliwość sfinansowania kosztów leczenia specjalistycznego w ramach prywatnej opieki medycznej, jeśli częściowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez poważne zachorowanie lub doszło do niego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • Jeśli wynika to z indywidualnych potrzeb, możliwe jest przedłużenie przez pracownika ochrony ubezpieczeniowej nawet w sytuacji, gdy osoba ta zakończyła już pracę w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie przysługuje w sytuacji, gdy dana osoba była objęta umową ubezpieczenia przez najmniej pół roku przed rozwiązaniem dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
 • Alternatywą dla pracowniczego ubezpieczenia grupowego, które przysługuje etatowcom, jest tzw. ubezpieczenie Otwartej Grupy. Taką polisą mogą zostać objęci m.in. przedstawiciele wolnych zawodów (a zatem, nie robi tego za nas pracodawca). Odnośnie zakresu ochrony, polisa ta obejmuje skutki poważnego zachorowania, czasowy i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zgon (a zatem, jest to ochrona życia i zdrowia).
Compensa ubezpieczenie grupowe – co to za polisa?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl