Poradniki

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków — na czym polega?

Kalendarz 03.07.2023 Aktualizacja01.12.2023

O nieszczęśliwy wypadek w życiu prywatnym czy zawodowym wcale nie tak trudno. Może być to np. złamanie ręki czy nogi podczas jazdy na nartach lub inne uszkodzenia ciała odniesione wskutek wypadku samochodowego. W takiej sytuacji możesz liczyć na polisę ochronną NNW.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW? Na czym polega ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – co to takiego jest?

Ubezpieczenie NNW (pełna nazwa: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) to polisa, która ma za zadanie chronić nasze życie oraz zdrowie. Jeśli chodzi o polisę NNW, to warto wspomnieć, że zapewnia ona wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie do – jak sama nazwa wskazuje – nieszczęśliwego zdarzenia.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oznacza wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie do: rozstroju zdrowia, uszczerbku lub zgonu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia.

Jeśli chodzi o umowy ubezpieczenia NNW, zawiera się je np. przed wyjazdem na wycieczkę czy rozpoczęciem praktyk studenckich. Obejmują one również ryzyko uszczerbku na zdrowiu, który może pojawić się w wyniku wypadku podczas wykonywania pracy zawodowej.

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość świadczenia

Maksymalna kwota sumy ubezpieczenia jest wypłacana na wypadek śmierci lub bardzo poważnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, który skutkuje poważnymi zaburzeniami psychoruchowymi (trwałe uszkodzenie ciała). W takim wypadku wypłaca się sto procent kwoty przewidzianej w umowie.

Z kolei w pozostałych przypadkach, tzn. wtedy, gdy miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, ale nie jest on trwały, wypłata świadczenia jest ustalana jako procentowa część sumy ubezpieczeniowej. Zależność w tym przypadku jest bardzo prosta: im poważniejsze uszkodzenie ciała, na tym wyższe świadczenie (odszkodowanie) możemy liczyć.

Świadczenia przyznawane w ramach ubezpieczenia NNW mogą być wykorzystane na takie cele jak na przykład:

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania,
 • zakup przedmiotów ortopedycznych,
 • zabiegi rehabilitacyjne.

Odszkodowanie można otrzymać m.in. w związku z trwałym uszkodzeniem ciała (np. złamanie kości) oraz z tytułu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku Twojej śmierci w następstwie wypadku określoną wcześniej wysokość świadczenia otrzymają Twoi bliscy.

Sprawdź, ile odszkodowania za złamaną rękę można otrzymać?

Rzecz jasna, zakres ubezpieczenia różni się w przypadku umów w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych – za chwilę pokażemy Ci to na konkretnych przykładach. Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków może być stosowane jako polisa indywidualna lub grupowa.

Drugi z tych wariantów oferują na przykład:

 • Szkoły oraz uczelnie wyższe – dla swoich uczniów na czas nauki.
 • Biura podróży – dzięki temu na ochronę podczas wakacyjnego wyjazdu mogą liczyć klienci.
 • Firmy, które wykupiły dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW – czym się kierować, wybierając polisę NNW?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest dobre ubezpieczenie NNW. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. Jedno jest pewne – zanim zgodzisz się na podpisanie umowy, upewnij się, jakie warunki stawia dany ubezpieczyciel.

Warto wiedzieć…
Szczegółowe informacje na temat warunków współpracy między towarzystwem a klientem można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Mimo to warto, byśmy razem zastanowili się, co powinno zapewniać dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. A zatem, do rzeczy!

Zakres terytorialny

Jedną spośród wielu kwestii, na które warto wówczas zwrócić uwagę, jest zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej. To bardzo ważne w sytuacji, gdy jedziesz np. na:

 • wakacje do egzotycznego kraju,
 • praktyki zagraniczne,
 • delegację zagraniczną.

Jeśli spodziewasz się, że będą czekać Cię te wyzwania, sprawdź, czy ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie. W przeciwnym wypadku możesz niemile się rozczarować, jeśli zostanie stwierdzone, że owszem, w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło wprawdzie do uszkodzenia ciała, ale na terenie danego państwa polisa przestaje obowiązywać.

Generalnie, najlepszym rozwiązaniem jest ochrona ubezpieczeniowa dostępna na całym świecie. Wtedy nie będziesz mieć wątpliwości, czy na terenie jakiegoś egzotycznego regionu możesz liczyć na wsparcie finansowe.

Towarzystwo ubezpieczeniowePolisa NNW
AllianzUbezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko
UniqaUbezpieczenie podróżnicze (możliwe jest ograniczenie polisy do konkretnego kraju/regionu)
Europa Ubezpieczenie Ubezpieczenie NNW Sport
Tabela 1. Polisa NNW, która obowiązuje na terenie całego świata. Przykłady. Opracowane na podstawie ofert ubezpieczycieli, 20.06.2023 r.

Zasiłek dzienny

Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić podczas wyboru ubezpieczenia NNW, jest zasiłek dzienny. Oznacza on otrzymywanie wsparcia nie w ryczałtowej, z góry ustalonej wysokości, ale za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz leczenia ambulatoryjnego.

Przykładowo, w ramach oferty TU Warta przysługuje dzienne świadczenie szpitalne od 1. dnia pobytu w szpitalu oraz od 15. dnia leczenia ambulatoryjnego. Takie rozwiązanie sprawia, że wysokość otrzymywanych świadczeń jest ściśle dostosowana do czasu leczenia i stopnia odniesionych obrażeń.

Dodatkowe świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Last but not least, warto zwrócić uwagę na dodatkowe świadczenia, jakie przysługują osobom ubezpieczonym w ramach polisy NNW. Diabeł tkwi w szczegółach i często okazuje się, że to właśnie one decydują o tym, którego towarzystwa ubezpieczeniowego oferta jest atrakcyjniejsza.

Podczas analizowania ofert ubezpieczycieli warto zwrócić uwagę na możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń, ponieważ – jak się okazuje – nie zawsze dotyczą one jedynie kosztów ściśle związanych z leczeniem szpitalnym czy ambulatoryjnym bezpośrednio po nieszczęśliwym wypadku.

Dobrym przykładem jest tu oferta towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) Warta. W ramach polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW można wykupić dodatkowe świadczenie, które uprawnia do zwrotu kosztów poniesionych na:

 • operację plastyczną po wypadku (taki zabieg może okazać się niezbędny np. w przypadku rozległego poparzenia),
 • zabiegi rehabilitacyjne, które mają za zadanie ograniczyć problemy zdrowotne będące efektem wypadku.

Pozostali ubezpieczyciele również oferują pakiety dodatkowe, które mogą okazać się języczkiem u wagi podczas wybierania oferty przez klienta.

Co jeszcze oferują ubezpieczyciele?

Przykładowo, Nationale-Nederlanden pozwala na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ochronę przyznawaną na wypadek:

 • Cukrzycy;
 • Konieczności pokrycia kosztów leczenia za granicą. (Warto tu zwrócić uwagę w szczególności na koszty ubezpieczenia; przykładowo, Nationale-Nederlanden oferuje sumę ubezpieczenia na maksymalnym poziomie wynoszącym aż 2 mln euro).
 • Przewlekłej choroby. Może być to np. poważne zachorowanie w postaci nowotworu, powikłań po złamaniu czy zwichnięciu (pokrycie kosztów powrotu do zdrowia w ramach pakietu Ortopeda).

Dzięki temu łatwiej jest dostosować ochronę ubezpieczeniową do swoich potrzeb.

Jeśli chodzi o pokrycie kosztów rehabilitacji, przewiduje to również oferta ubezpieczeniowa TU Compensa. Na uwagę zasługują również rozszerzenia pakietów, które zakładają odszkodowanie w takich kryzysowych sytuacjach jak np.:

 • czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu (np. utrata wzroku) w wyniku działań wojennych, uprawianie sportów wyczynowych (na taką ochronę powinni zdecydować się m.in. profesjonalni sportowcy),
 • choroby zagrażające zdrowiu lub życiu (zawał serca, udar mózgu itp.),
 • wypadek podczas wykonywania pracy (przydatne, gdy wykonywany zawód to profesja obciążona poważnym ryzykiem zawodowym).

Wyżej wymienione rozszerzenia są dostępne np. w ofercie PZU.

Sposób płatności za ubezpieczenie NNW

Ile ubezpieczenie NNW kosztuje? – zazwyczaj klient, który chce uzyskać ochronę przed nieszczęśliwym wypadkiem, otrzymuje umowę zakładającą płatności roczne. Czasy są jednak trudne i nie każdy może pozwolić sobie na jednorazowy wydatek (nawet, jeśli mowa jest o koszcie rzędu kilkuset złotych). W takiej sytuacji warto zdecydować się na płatności miesięczne, określane czasem jako abonament na polisę. Mechanizm jest bardzo prosty – płatność za świadczenie na ochronę ubezpieczeniową rozkłada się na 12 miesięcy. Takie rozwiązanie klientom korzystającym z polisy NNW oferuje m.in. PZU.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – uważnie przeczytaj umowę!

Jeśli chcesz liczyć na skuteczną ochronę NNW, kluczem do sukcesu jest zapoznanie się ze szczegółami oferowanej przez towarzystwo umowy – podobnie jest w przypadku umów kredytu bankowego, pożyczki, lokaty czy konta oszczędnościowego. Warto rzetelnie przeanalizować warunki umowy, ponieważ może okazać się, że istnieją pewne ograniczenia. Praktyka pokazuje, że mogą dotyczyć one właściwie każdej kwestii, w tym np. braku rekompensaty za koszty leczenia szpitalnego poza Polską oraz odszkodowania za rozstrój zdrowia spowodowany przez błąd lekarski (TU Warta).

Rzecz jasna, w żaden sposób nie deprecjonuje to oferty. Mimo wszystko warto przeanalizować poszczególne zapisy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie świadczenie gwarantuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Sto procent sumy ubezpieczenia przysługuje w przypadku z tytułu śmierci. Z kolei w razie nieszczęśliwego wypadku, który zakończył się uszczerbkiem na zdrowiu np. w postaci złamania ręki lub nogi, przysługuje określona procentowo część świadczenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy NNW?

Jeszcze przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia. Jeśli często podróżujesz, upewnij się, czy ochrona jest dostępna na terenie całego świata.

Ponadto podczas wyboru oferty ubezpieczeniowej w zakresie polisy od nieszczęśliwych wypadków warto zwrócić uwagę na pakiety dodatkowe, w tym np. pomoc assistance czy sfinansowanie operacji plastycznej (jeśli do uszkodzenia ciała doszło w następstwie wypadku).

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę, jeśli uszkodzenie ciała nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Rozumie się przez to np. uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym, choć oczywiście zakres ochrony zależy od tego, jaką ofertę prezentuje klientom dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Podobnie jak w polisie zdrowotnej, do im większego uszkodzenia ciała (trwałego uszczerbku na zdrowiu) doszło, na tym wyższe odszkodowanie można liczyć.
 • Oprócz tego ubezpieczenie NNW może zakładać finansowe wsparcie (odszkodowanie) na wypadek poważnego zachorowania.
 • Ubezpieczenie na następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW może być oferowane jako samodzielny produkt lub dodatek do innej polisy, w tym ochrony turystycznej lub komunikacyjnej.
 • Ubezpieczenie NNW jest użyteczne w życiu prywatnym, ale oprócz tego może gwarantować finansowe wsparcie, jeśli do uszczerbku na zdrowiu dojdzie w wyniku wypadku powstałego podczas wykonywania pracy.
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków — na czym polega?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl