Poradniki

Ubezpieczenie w ciąży – co warto wiedzieć na ten temat?

Kalendarz 13.02.2023 Aktualizacja12.12.2023

Ciąża to szczególny czas w życiu każdej kobiety. Jest to okres, w którym należy zadbać o takie aspekty jak np. przygotowanie wyprawki dla dziecka czy umeblowanie pokoju. Nie jest to jednak wszystko, co powinno się wówczas zrobić. Wręcz przeciwnie – czasem niedocenianym aspektem jest odpowiednia polisa zdrowotna oraz ubezpieczenie na życie dla kobiety ciężarnej. Dzięki temu można liczyć na finansową ochronę na wypadek nieprzewidzianych wydatków w czasie ciąży.

Co warto wiedzieć, jeśli chodzi o ubezpieczenie w ciąży? Przeczytaj tekst, a poznasz najważniejsze informacje na ten temat.

Ubezpieczenie w ciąży – dlaczego polisa zdrowotna w czasie ciąży to dobry pomysł?

Kobiety w ciąży, które mają obywatelstwo polskie, mogą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skorzystać ze środków publicznych, tzn. ubezpieczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a także za granicą w ramach EKUZ. Na tym jednak ochrona nie musi się zakończyć

W związku z tym korzystanie z polisy zdrowotnej może wydawać się dla niektórych zbędnym wydatkiem. Korzyści, na jakie można wówczas liczyć, sprawiają jednak, że ubezpieczenie na urodzenie dziecka powinniśmy traktować jako cenną inwestycję.

Ubezpieczenie w ciąży to ciekawe rozwiązanie, z którego korzystają tysiące kobiet w całej Polsce. Jest to oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe produkt, który pozwala na pokrycie wydatków ponoszonych w okresie ciąży. Dzięki temu para może skupić się na narodzinach dziecka bez obawy o wysokie koszty związane z hospitalizacją itp.

“Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy […] oraz warunki tej umowy”

Źródło: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P Plus

Dzięki temu przyszli rodzice mogą skupić się na przyszłych narodzinach dziecka, przez co rozumie się np. zakup ubranek dziecięcych czy zabawek. Wydatki na ewentualne wizyty lekarskie czy poważniejsze zabiegi przestają być problemem w sytuacji, gdy rodzice zdecydują się na ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Co oznacza ubezpieczenie w ciąży?

Ubezpieczenie w ciąży to bardzo korzystne rozwiązanie dla par, które planują powiększenie rodziny. W ramach polisy zdrowotnej można liczyć na wsparcie finansowe, które pokryje koszty porodu, w tym np. wydatki na fachowe prowadzenie ciąży przez lekarza. Ponadto, ubezpieczenie to obejmuje również koszty wizyt lekarskich i wykonywanych w związku z tym zabiegów.

Warto wiedzieć…
Polisa dla kobiety w ciąży pozwala pokryć wydatki na badania i diagnostykę medyczną, w tym np. koszt wizyty u ginekologa czy przeprowadzenie badania USG).

Wszystko to sprawia, że polisę dla przyszłej matki należy potraktować nie jako zbędny koszt, lecz wręcz przeciwnie – jako cenną, długoterminową inwestycję, która poprawi poczucie bezpieczeństwa przyszłych rodziców.

Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka – jaki jest jego zakres?

Jaki jest zakres umowy ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka? Oczywiście, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Taki stan rzeczy wynika z bardzo prostej przyczyny – każde towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje swoją własną ofertę. Ustala się w niej takie kwestie jak na przykład:

 • wysokość świadczeń zdrowotnych finansowanych przez ubezpieczyciela,
 • sytuacje, które blokują możliwość wypłaty wcześniej zadeklarowanej sumy ubezpieczenia,

Warto pamiętać, że istnieje coś takiego jak OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli zbiór zasad, do których musi się stosować każde towarzystwo. W ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się takie zagadnienia jak na przykład:

 • zasady wypłaty środków z tytułu zawartej umowy polisy ubezpieczeniowej;
 • prawa i obowiązki poszczególnych stron od momentu podpisania umowy;
 • reguły ustalania wysokości sumy ubezpieczenia;
 • sytuacje, w których obowiązuje ubezpieczenie za urodzenie dziecka.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że wiele ważnych kwestii jest ustalanych przez samego ubezpieczyciela.

Umowy ubezpieczeniowe – niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie w ciąży (ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka) lub np. o ubezpieczenie turystyczne – to dość obszerne dokumenty. Dość łatwo o przeoczenie istotnych zapisów dotyczących zasad wypłaty świadczeń zdrowotnych lub sytuacji, w których takie świadczenia nie będą jednak przysługiwać. To właśnie dlatego należy jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia rzetelnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami.

Polisa zdrowotna z tytułu ubezpieczenia dziecka. O jakich świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez ubezpieczyciela jest mowa?

Zakup polisy zdrowotnej to przejaw odpowiedzialności przyszłych rodziców. W zależności od umowy oferowanej przez dane towarzystwo ubezpieczenie w ciąży może obejmować szereg usług związanych z hospitalizacją przyszłej matki oraz diagnostyką płodu. Jeśli mowa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych przez firmy ubezpieczeniowe, zazwyczaj zalicza się do nich takie usługi jak między innymi:

 • testy ciążowe,
 • badanie ultrasonograficzne (USG), dzięki któremu można ocenić stan płodu oraz odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne choroby,
 • mammografię,
 • konsultacje, jakie kobieta ciężarna zwyczajowo odbywa u lekarza ginekologa (oczywiście, o ile są one związane z ciążą, nie zaś innymi problemami natury zdrowotnej),
 • wizyty u lekarza odpowiedzialnego za prowadzenie ciąży,
 • badania cytologiczne,
 • koszty transportu medycznego,
 • inne procedury diagnostyczne, dzięki którym można ocenić, czy istnieją zagrożenia ciąży, w tym na przykład wymazy z pochwy czy szyjki macicy.
Warto wiedzieć…
Czasem można spotkać się z wątpliwościami, czy ubezpieczenie w ciąży odbiera możliwość korzystania z NFZ? Nie, prywatne ubezpieczenie w ciąży można stosować jako uzupełnienie dla ochrony zdrowotnej NFZ.

Oczywiście, wyżej wymienione działania to tylko niektóre spośród wszystkich sytuacji, w których posiadane ubezpieczenie zdrowotne dla ciężarnej kobiety może okazać się niezbędnym rozwiązaniem.

Oprócz tego ubezpieczenie w ciąży będzie przydatne również w sytuacji, gdy ma miejsce urodzenie wcześniaka lub noworodka z poważnymi wadami wrodzonymi. Taki stan rzeczy wynika stąd, że kiedy kobieta urodzi dziecko wcześniej, może to wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań, zarówno w przypadku matki, jak i niemowlaka.

Usługi dodatkowe – co jeszcze mogą uzyskać kobiety w ciąży w ramach polisy ubezpieczeniowej?

W ramach polisy dla kobiety w ciąży dostępna jest opieka medyczna sfinansowana przez ubezpieczyciela. Oprócz tego przyszłe mamy mogą liczyć na takie dodatkowe usługi jak na przykład pokrycie kosztów pobytu w klinice porodowej. W takim miejscu kobieta może liczyć m.in. na:

 • poród w komfortowych warunkach,
 • indywidualną opiekę położnej.

Oczywiście, ostateczna wysokość składki zależy w dużej mierze właśnie od takich dodatkowych usług. Nierzadko okazuje się, że najbardziej rozbudowane pakiety wiążą się ze składką nawet kilkukrotnie wyższą od opłat za polisę w wersji podstawowej. Przyszli rodzice powinni o tym pamiętać, jeśli właśnie porównują między sobą ubezpieczycieli oferujących rozwiązania przeznaczone dla kobiety w ciąży.

Wypłata z polisy za urodzenie dziecka/dzieci

W przypadku ciąży pojedynczej można liczyć również na jednorazową wypłatę środków za urodzenie dziecka – jej wysokość jest uzależniona od wybranej oferty. Ile może wynosić świadczenie wypłacane bezpośrednio po urodzeniu dziecka? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych zbyt mocno różnią się od siebie, pomimo pewnej części wspólnej zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Praktyka pokazuje jednak, że można wówczas liczyć na wypłaty rzędu kilku tysięcy złotych.

Ciekawym rozwiązaniem jest zwiększenie wartości sumy ubezpieczenia w przypadku tzw. ciąży mnogiej, przez co rozumie się bliźniaki, trojaczki itp. Jeśli chodzi o ciążę mnogą, klienci mogą liczyć – w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego – na wypłatę 120%, 150%, a czasem nawet 200% środków zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

Przysposobienie lub adopcja dziecka przez osoby ubezpieczone

W kwestii zakresu ochrony ubezpieczeniowej warto wiedzieć, że polisa za urodzenie dziecka może dotyczyć także tych, którzy adoptowali dziecko. Aby upewnić się, czy taka ochrona przysługuje, należy zwrócić uwagę na zapisy w umowie ubezpieczeniowej. Wynika to stąd, iż poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą różnicować swoją ofertę (np. względem maksymalnego wieku przysposobionych dzieci). Zazwyczaj ten górny cenzus wiekowy dla dziecka poddanego adopcji wynosi około 10 lat.

Ponieważ temat wysokości wypłaty środków z polisy to zdecydowanie jedna z tych kwestii, której dotyczą najczęściej zadawane pytania, na poniższym schemacie raz jeszcze wyszczególniamy sytuacje, w których można otrzymać dofinansowanie:

Ubezpieczenie w ciąży — co obejmuje?
Grafika 1. W jakich sytuacjach możemy liczyć na wypłatę środków z tytułu ubezpieczenia w ciąży? Źródło: opracowanie własne.

Ubezpieczenie zdrowotne dla kobiety w ciąży. Przykładowe oferty

Poniżej przedstawiamy wybrane oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które zapewniają ochronę w ramach polisy dla kobiet w ciąży:

UbezpieczycielSzczegóły
WartaWarta dla Ciebie i Rodziny
AllianzOpiekun
Signal IdunaMy i nasze zdrowie
PZUP Plus
Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie w ciąży a okres karencji – co to oznacza dla kobiety w ciąży?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie w ciąży, środki z tego tytułu mogą stanowić cenne uzupełnienie domowego budżetu. Można z ich pomocą pokryć koszty diagnostyki przyszłej matki oraz płodu, jak i pomocy medycznej. W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że opisywany produkt finansowy cieszy się sporym zainteresowaniem wśród młodych par planujących dziecko.

Liczne korzyści nie oznaczają jednak, że można skorzystać z polisy ubezpieczeniowej w dowolnym momencie. Wręcz przeciwnie – większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje tzw. okres karencji.

Co to oznacza dla przyszłej matki? Odpowiedź na to pytanie jest prosta.

Przez karencję rozumie się czas po podpisaniu umowy ubezpieczenia, w którego trakcie skorzystanie z polisy nie jest możliwe. Choć formalnie umowa ubezpieczeniowa zaczyna już obowiązywać, to w rzeczywistości nie można jeszcze skorzystać ze wsparcia. Dzieje się tak, mimo iż matka opłaca polisę zdrowotną.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w tym zakresie różne rozwiązania dla swoich klientów, aczkolwiek praktyka pokazuje, że długość okresu karencji to czas od ok. jednego półrocza do roku. Z drugiej jednak strony trudno jest znaleźć ubezpieczenie w ciąży o karencji krótszej niż ośmiomiesięczny okres.

Przykładowo, spójrzmy na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PZU S.A. dla polisy P Plus:

“PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego w okresie karencji, tj. w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności PZU Życie SA”

Źródło: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P Plus

Karencja w ubezpieczeniach dla kobiety w ciąży. Dlaczego się ją stosuje?

Dlaczego ubezpieczenie na urodzenie dziecka wiąże się z okresem karencji? Czy jest to rozwiązanie, które ma na celu utrudnić przyszłej mamie uzyskanie cennej pomocy? Początkowo mogłoby się tak wydawać, aczkolwiek w rzeczywistości chodzi tu po prostu o ochronę interesów towarzystwa ubezpieczeniowego. W przeciwnym wypadku bowiem na ubezpieczenie w ciąży decydowałyby się głównie kobiety, które już spodziewają się dziecka. Takie rozwiązanie mogłoby znacznie zwiększyć koszty działalności ubezpieczalni, co zapewne nie pozostałoby bez wpływu na poziom jakości świadczonych usług.

To właśnie dlatego popularną praktyką jest stosowanie okresu karencji. Dzięki temu para musi odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o skorzystaniu z polisy zdrowotnej w związku z planowaną ciążą. Idea karencji jest taka, by środki z tytułu polisy nie przysługiwały matce, która już zaszła w ciążę i spodziewa się np. problemów zdrowotnych. Takie rozwiązanie wymaga od obecnych oraz potencjalnych klientów odpowiedzialnego planowania rodziny, a z drugiej strony – pozwala chronić interesy firm zajmujących się udzielaniem ubezpieczeń.

Warto wiedzieć…
W przypadku ubezpieczenia dla kobiet w ciąży należy liczyć się z okresem karencji? Karencja ta wynosi zazwyczaj od 8 do 12 miesięcy. W praktyce oznacza to, że z ochrony nie skorzysta kobieta, która już zaszła w ciążę.

Czy okres karencji to rozwiązanie charakterystyczne wyłącznie w przypadku ubezpieczenia przeznaczonego dla kobiet, które zaszły w ciążę? Otóż, jak się okazuje, wcale nie. Podobny problem z podpisaniem umowy ubezpieczeniowej na zdrowie oraz otrzymaniem środków w ramach odszkodowania może mieć np. osoba, która już cierpi na nowotwór czy białaczkę. Nie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi np. o ludzi w podeszłym wieku.

Opisywane rozwiązanie ma na celu ochronę interesów towarzystw ubezpieczeniowych. Wszelkie „nieścisłości” (w tym np. możliwość zaciągnięcia polisy ubezpieczeniowej już po pojawieniu się ciąży) zwiększyłyby prowadzenia działalności przez podmioty zajmujące się udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej.

FAQ. Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie w ciąży odbiera możliwość korzystania z NFZ?

Nie, ubezpieczenie w ciąży można stosować jako alternatywę dla ochrony zdrowotnej NFZ.

 1. Czy w przypadku ubezpieczenia dla kobiet w ciąży należy liczyć się z okresem karencji?

Tak, jak najbardziej. Karencja ta wynosi zazwyczaj od 8 do 12 miesięcy. W praktyce oznacza to, że z ochrony nie skorzysta kobieta, która już zaszła w ciążę.

 1. Jakie wydatki można pokryć dzięki ubezpieczeniu dla kobiety ciężarnej?

Polisa dla kobiety w ciąży pozwala pokryć wydatki na badania i diagnostykę medyczną, w tym np. koszt wizyty u ginekologa czy przeprowadzenie badania USG).

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na urodzenie dziecka to ciekawe rozwiązanie, które warto zastosować jako uzupełnienie ochrony zapewnianej w ramach systemu NFZ. 
 • Skorzystanie z niego zdecydowanie powinny rozpatrzyć pary myślące o spłodzeniu potomstwa. Polisa ubezpieczeniowa pozwala na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przez matkę różnego rodzaju badań diagnostycznych, a także zabiegów oraz wizyt kontrolnych.
 • Polisa dla kobiet w ciąży wiąże się z okresem karencji, tj. okresem przypadającym bezpośrednio po podpisaniu umowy, w trakcie którego polisa nie obowiązuje. Karencja trwa zazwyczaj od ok. 6-8 miesięcy do roku.
 • Szczegółowe informacje na temat polisy zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz umowa podpisywana z towarzystwem
Ubezpieczenie w ciąży – co warto wiedzieć na ten temat?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl