Poradniki

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia?

Kalendarz 23.01.2023 Aktualizacja13.12.2023

Śmierć rodzica to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Jeszcze większy dramat dotyka wówczas dzieci niepełnoletnie. Warto wiedzieć, że zarówno rodzice, jak i dorosłe dzieci mają dodatkowe narzędzia do finansowego wsparcia bliskich na okoliczność śmierci każdego członka rodziny, w tym rodzica. Jak działa takie ubezpieczenie? Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia na życie? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

Sprawdź, czy możesz uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia na życie. 

Czy po śmierci rodzica należą się pieniądze?

Nagła strata mamy lub taty to ogromna trauma dla bliskich niezależnie od ich wieku. Zajęci radzeniem sobie z własnymi emocjami i domykaniem spraw rodziców, przygotowaniami do pogrzebu, często nie zdajemy sobie sprawy, że należą nam się jakieś pieniądze. A te – choć nie zrekompensują straty – mogą pomóc sprostać finansowym wyzwaniom. Warto więc wiedzieć, że – w zależności od okoliczności – możemy ubiegać się o:

 • zasiłek pogrzebowy;
 • odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • odszkodowanie z zakładu pracy, w którym pracował rodzic;
 • świadczenie z ubezpieczenia na życie.
Warto wiedzieć…
Kwota odszkodowania, a także instytucja je wypłacająca zależy od tego, jaki rodzaj świadczenia nam przysługuje.

Dla przykładu w przypadku śmierci rodzica zasiłek przysługuje rodzinie (m.in. dzieciom / wnukom / małżonkowi / dzieciom współmałżonka / dzieciom przysposobionym / dzieciom w rodzinie zastępczej / rodzeństwu) lub innym osobom / instytucjom, które pokryły koszty pogrzebu. W przypadku dzieci kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł (i nie zależy od poniesionych kosztów pogrzebu), natomiast w przypadku instytucji, np. pracodawcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zasiłek w wysokości poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty 4000 zł.

Jakie ubezpieczenie gwarantuje świadczenie z tytułu śmierci rodzica?

Rynek prywatnych ubezpieczeń oferuje przynajmniej kilka rodzajów polis na wypadek śmierci rodzica. Przede wszystkim osoby dorosłe, posiadające już ubezpieczenie w pracy mogą sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje jako dodatek świadczenie z tytułu śmierci rodzica. 

Innym sposobem na finansowe zabezpieczenie się na wypadek śmierci bliskiego członka rodziny jest ubezpieczenie grupowe otwarte. W ramach takiej polisy możemy zagwarantować sobie świadczenie na wypadek śmierci mamy, taty, teścia, teściowej lub dziecka. Jednym z przykładów takiego ubezpieczenia jest polisa Uniqa Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny.

Jeszcze inne możliwości zabezpieczenia finansowego swoich dzieci mają sami rodzice. Mogą to zrobić poprzez zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie dla siebie i wskazanie (jednego lub wszystkich) dzieci jako uposażonych. 

Innym sposobem – wartym uwagi, szczególnie jeśli mamy małe dzieci – jest zakup ubezpieczenia posagowego, które nie tylko gwarantuje dziecku wypłatę świadczenia po śmierci rodzica, ale może dodatkowo zapewnić comiesięczną rentę, a w przypadku dożycia rodzica do końca umowy – pieniądze na start w przyszłość dla dziecka.  

Kiedy i kto może otrzymać pieniądze po śmierci ojca albo matki z polisy na życie?

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest oczywista i będzie zależała od tego, jakiego ubezpieczenia dotyczy odszkodowanie. Pieniądze z indywidualnej polisy na życie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, trafią w pierwszej kolejności do uposażonych wskazanych w polisie – niekoniecznie będą to więc dzieci. Jeśli ubezpieczony nie wskaże uposażonych lub Ci umrą przed ubezpieczonym odszkodowanie z ubezpieczenia trafi do spadkobierców. Będą to kolejno: małżonek, dzieci, rodzice lub inne osoby spokrewnione.

W przypadku, gdy to my ubezpieczamy się na wypadek śmierci rodziców w następstwie nieszczęśliwego wypadku, to świadczenie z polisy grupowej trafi do nas, czyli dzieci ubezpieczonego.

Z reguły pieniądze są wypłacane maksymalnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia zgonu. Aby otrzymać odszkodowanie, należy dostarczyć stosowne dokumenty, o czym dowiesz się więcej z dalszej części artykułu.  

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia na życie?

Wysokość odszkodowania w przypadku śmierci rodzica jest liczona na takich samych zasadach jak w przypadku standardowych ubezpieczeń na życie. Sprawia to, że kluczowym czynnikiem wpływającym na kwotę odszkodowania jest suma ubezpieczenia.

Warto wiedzieć…
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Sumę ubezpieczenia należy wybrać przed podpisaniem umowy. Warto pamiętać, że z jednej strony kwota powinna zapewnić dzieciom realne wsparcie, a z drugiej strony nie powinna zbytnio obciążać domowego budżetu.

Towarzystwa ubezpieczeń dają w tej kwestii dużą wolność wyboru. Suma ubezpieczenia może wynieść zarówno 1000 zł, jak i dwa miliony złotych. – Jak wspominaliśmy zależy to od potrzeb ubezpieczonego i zasobności jego portfela. Jakie odszkodowanie otrzyma dziecko? W tabeli zamieściliśmy informacje o tym, jaka jest możliwa wypłata odszkodowania w ramach poszczególnych polis.

Towarzystwo ubezpieczeniowe / polisaZdarzenie objęte ochronąWysokość odszkodowania – śmierć rodzicaW jakim wieku można przystąpić do polisy?
Allianz Plan Pełnej OchronyŚmierć ubezpieczonego5000–1 000 000 zł18–71 lat
Allianz Bezpieczne ŻycieNa wypadek śmierci ojca, matki lub teściów1000–6000 zł16–69 lat
Nationale Nederlanden Ochrona JutraNa wypadek śmierci ubezpieczonego20 000–1 000 000 zł1–65 lat
Uniqa Ochrona z Plusem – Pakiet ochronny Śmierć rodzica, śmierć rodzica współmałżonka1000 — 4000 zł15–55 lat
Uniqa Plan Ochronny Na wypadek śmierci ubezpieczonegood 10 000 zł18–70 lat
Generali Z Myślą o Życiu Śmierć rodziców ubezpieczonego albo rodzica małżonka ubezpieczonego1000–3700 zł15–65 lat
Compensa Między NamiŚmierć ojca, matki, rodziców współmałżonka1200–4000 zł lub indywidualna suma ubezpieczenia18–55 lat
Warta Dla Ciebie i RodzinyŚmierć matki, ojca rodziców współmałżonka1000–6000 zł18–80 lat
Tabela 1. Jakie przysługuje odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia na życie? Przegląd ofert TU. Opracowane na podstawie dokumentów OWU ubezpieczycieli: Allianz, Nationale Nederlanden, Uniqa, Generali, Compensa, PZU w dniu 12.01.2023 r.

Od czego jeszcze zależy wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej?

Warto wiedzieć, że to, ile uposażony otrzyma odszkodowania może zależeć również od przyczyny śmierci rodzica. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają ochronę głównie na wypadek trzech zdarzeń. Są to:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć;
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Suma ubezpieczenia może być inna dla każdego z wymienionych zdarzeń. 

Na przykład ubezpieczony mógł zakupić polisę na wypadek śmierci z sumą ubezpieczenia 100 000 zł, na wypadek poważnego zachorowania w kwocie 50 000 zł i na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku z SU w wysokości 300 000 zł. W zależności od tego, do jakiego zdarzenia dojdzie, inna będzie kwota otrzymanego odszkodowania.

PZU odszkodowanie za śmierć rodzica – najważniejsze informacje

Rodzice chcący zabezpieczyć finansowo swoje dzieci mogą rozważyć ofertę PZU. Jeden z głównych ubezpieczycieli w Polsce oferuje m.in.:

 • terminowe ubezpieczenie na życie;
 • bezterminowe ubezpieczenie na życie;
 • polisę na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • polisę na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym;
 • ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe.

W ramach wszystkich wymienionych polis rodzic ma możliwość finansowego zabezpieczenia dziecka – zarówno niepełnoletniego, jak i dorosłego.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU?

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica w PZU może wynieść od tysiąca złotych (z polisy NNW dla dorosłych) do nawet kilkuset tysięcy złotych. Duże znaczenie ma to, czy pieniądze będą pozyskane z indywidualnej polisy na życie rodzica, czy jako dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci rodzica lub teścia.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica w PZUKwota odszkodowania
PZU ubezpieczenie na życie typ P i typ P Plus – indywidualna kontynuacja20% SU za śmierć rodzica
100% SU za śmierć ubezpieczonego
PZU Na Dobry PoczątekOd 10 000 zł za śmierć ubezpieczonego
PZU Wsparcie najbliższychIndywidualna
PZU Ja PlusZależy od wybranego wariantu – 100 000 zł lub 200 000 zł za śmierć w wypadku komunikacyjnym oraz 50 000 zł lub 100 000 zł za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
PZU Ubezpieczenie na życie dla rolników i ich rodzinZależy od wybranego wariantu – od 1300 zł do 5000 zł za śmierć rodzica;
Od 8000 zł do 200 000 zł za śmierć osoby ubezpieczonej (zależy od wariantu polisy i przyczyny śmierci)
Tabela 2. Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU?

Compensa odszkodowanie za śmierć rodzica – oferta

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa oferuje klientom szereg ubezpieczeń życia i zdrowia, w tym grupową polisę Compensa Między Nami. 

Wysokość sumy ubezpieczenia to:

 • w przypadku ubezpieczenia na życie: minimum 40 000 zł;
 • w przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica lub rodzica współmałżonka: od 1200 zł do 4000 zł.

Uniqa odszkodowanie za śmierć rodzica – co warto wiedzieć?

W Uniqa odszkodowanie za śmierć członka rodziny można otrzymać w dwóch przypadkach:

 • gdy rodzic zakupi indywidualne ubezpieczenie na życie i uposaży dzieci;
 • gdy dziecko ubezpieczy się na wypadek śmierci rodzica w ramach grupowej polisy.

Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku polisy Plan Ochronny to minimum 10 tys. złotych. Z kolei świadczenie na wypadek śmierci rodzica lub teścia waha się między 1000 zł a 4000 zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty pieniędzy z polisy w ciągu maksymalnie 21 dni od daty zgłoszenia śmierci rodzica. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy ubezpieczyciel będzie miał wątpliwości związane z zasadnością wypłaty świadczenia. 

Proces zgłoszenia śmierci rodzica ubezpieczycielowi krok po kroku

Aby uzyskać świadczenie w związku ze śmiercią jednego z rodziców, należy – tak jak w przypadku innych tego typu zdarzeń – powiadomić o zajściu towarzystwo ubezpieczeniowe. Można to zrobić zazwyczaj wypełniając formularz online dostępny na stronie ubezpieczyciela. 

Oprócz wniosku o wypłatę odszkodowania należy przedłożyć również:

 • skrócony odpis aktu zgonu rodzica;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności śmierci i przyczynę zgonu (jeśli okoliczności mogą wpłynąć na kwotę odszkodowania).

Ubezpieczycielowi może być również potrzebna kopia dowodu osobistego. Katalog dokumentów będzie podobny zarówno w przypadku polisy na wypadek śmierci rodzica, jak i w przypadku, gdy rodzic posiadał polisę na życie i uposażył swoje dzieci.

Nieco inny komplet dokumentów będą potrzebowały osoby, które planują ubiegać się o świadczenie w związku ze śmiercią teściów. W takiej sytuacji może być potrzebny nie tylko odpis aktu zgonu, ale również odpis aktu zawarcia małżeństwa.

Ponadto warto pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać innych albo dodatkowych dokumentów. Aby wypłata ubezpieczenia przebiegła szybko i sprawnie, sprawdź listę formalności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakupionej polisy na życie.

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe wpłaci na podane konto wskazane w polisie świadczenia. Ma na to ok. 30 dni.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za śmierć rodzica?

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ubezpieczeniem grupowym, czy indywidualnym są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Do najczęstszych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia zaliczamy:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa lub próby okaleczenia;
 • śmierć spowodowana spożyciem alkoholu, substancji odurzających, psychotropowych lub zabronionych;
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień;
 • śmierć ojca lub matki spowodowana działaniami wojennymi, zbrojnymi albo aktami terroryzmu;
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku masowego skażenia: biologicznego, radioaktywnego, a także chemicznego.
Warto wiedzieć…
W zależności od rodzaju ubezpieczenia listę ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy lub dokumencie OWUD.

Najczęściej zadawane pytania:

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowania z tytułu śmierci rodzica? Sprawdź odpowiedzi na często pojawiające się pytania.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć matki lub ojca?

Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia. Innymi czynnikami, które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na kwotę odszkodowania są:

 • czas trwania umowy;
 • rodzaj ubezpieczenia;
 • liczba uposażonych.

Kwota odszkodowania za śmierć matki lub ojca może wynieść od tysiąca złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych. Duże znaczenie będzie miało to, czy pieniądze będą pochodzić z indywidualnej, czy grupowej polisy na życie.

Jak zwiększyć kwotę odszkodowania za śmierć rodzica?

O wypłatę świadczenia na wypadek śmierci jednego z rodziców można ubiegać się z różnych źródeł – warto o tym pamiętać. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, jakie odszkodowania lub świadczenia należą nam się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia na życie może być zwiększona, jeśli ubezpieczony posiadał dodatkowe polisy, np. na wypadek nieszczęśliwego wypadku, a wypadek był przyczyną jego śmierci. O tego rodzaju dodatkowej ochronie warto pomyśleć zawczasu szczególnie wtedy, gdy rodzić jest jedynym żywicielem rodziny.

Jakie formalności należy dopełnić i jakie dokumenty przedłożyć, aby otrzymać świadczenie w związku ze śmiercią rodzica?

W przypadku śmierci biologicznego rodzica sprawa jest zwykle prosta. Należy przedłożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym odpis aktu zgonu rodzica. Potrzebna będzie również kopia dowodu osobistego albo paszportu ubezpieczonego. Ponadto w przypadku ubiegania się o pieniądze z ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego potrzebne będzie potwierdzenie przyczyny zgonu i jego okoliczności. 

Czy można otrzymać odszkodowanie z więcej niż jednej polisy?

Tak, jak najbardziej. Liczba świadczeń i odszkodowań będzie zależała od tego, ile ubezpieczeń z dodatkową ochroną na wypadek śmierci rodziców zakupiliśmy. Wypłatę odszkodowania z kilku polis można uzyskać, jeśli:

 • zdarzenie nastąpiło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i nie obejmuje go lista wyłączeń odpowiedzialności;
 • złożymy wniosek o wypłatę świadczenia u towarzystw ubezpieczeniowych i dopełnimy wszystkich wymaganych formalności.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje zasiłek pogrzebowy osobom, które ponoszą koszty pogrzebu. W przypadku dzieci, małżonków, rodziców, a także wnuków wysokość zasiłku pogrzebowego za śmierć rodziców wynosi 4000 zł. Oprócz tego, jeżeli do śmierci dojdzie w wyniku wypadku przy pracy, dzieci ubezpieczonego mogą liczyć na jednorazowe odszkodowanie w wysokości 101 926 zł (kwota obowiązuje do 31.03.2023 r.). 

Czy można otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica partnera?

W przypadku ubezpieczenia na życie – dotyczy to szczególnie ubezpieczeń grupowych – mamy również możliwość otrzymania świadczenia z tytułu śmierci teścia lub teściowej. Możemy wykupić taką ochronę samodzielnie, jako dodatek do ubezpieczenia grupowego na życie. Wówczas, w przypadku śmierci rodziców partnera, ubezpieczyciel wypłaci nam określone w umowie świadczenie pieniężne.

Co, jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za śmierć matki lub ojca?

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia należy sprawdzić, czy: dopełniliśmy wszystkich wymogów formalnych; okoliczności śmierci rodzica nie są objęte ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli jesteśmy pewni, że odszkodowanie z ubezpieczenia powinno zostać wypłacone, możemy spróbować odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Dalszym krokiem – jeśli odwołanie nie przyniesie skutku – jest dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, a także zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego z prośbą o interwencję.

Jakie ubezpieczenie warto jeszcze rozważyć?

Kupując polisę na życie możemy – oprócz standardowej ochrony na wypadek zgonu – zabezpieczyć się również na wypadek poważnego zachorowania, operacji, hospitalizacji, uszczerbku na zdrowiu, a także z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Katalog zdarzeń jest naprawdę obszerny, dlatego warto przeanalizować swoje potrzeby i rozważnie podejść do konstruowania ochrony.  

Podsumowanie

 • W związku ze śmiercią rodzica dzieci mogą – w zależności od okoliczności – ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego; odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, w niektóry przypadkach przysługuje również odprawa pośmiertna.
 • Rodzice mogą zabezpieczyć swoje dzieci, kupując ubezpieczenie na życie.
 • Świadczenie można otrzymać z polisy indywidualnej, grupowej, a także z ubezpieczenia posagowego.
 • Na kwotę z ubezpieczenia na życie wpływa wysokość sumy ubezpieczenia.
 • W celu otrzymania świadczenia należy przedłożyć formularz, skrócony odpis aktu zgonu, kopię dowodu osobistego oraz inne wymagane dokumenty.
 • Otrzymane środki będą dla dzieci nieocenionym wsparciem finansowym w trudnym czasie.
Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia?


Autor artykułu