Poradniki

Urodzenie dziecka. Co da nam ubezpieczenie?

Kalendarz 15.10.2021 Aktualizacja22.12.2021

Urodzenie dziecka to zdarzenie, za które wiele polis przewiduje niedużą, acz zauważalną w rodzinnym budżecie wypłatę.

Urodzenie dziecka to jedno z ryzyk, których objęcie polisą cieszy się żywym zainteresowaniem klientów. Zwłaszcza tych decydujących się na dołączenie do polis grupowych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 

W jakich produktach można liczyć na tego rodzaju rozszerzenie? 

Urodzenie dziecka jest ryzykiem, którego zazwyczaj próżno szukać w indywidualnych polisach na życie. Częściej spotykane są związane z takim zdarzeniem usługi dostępne w ramach pakietów assistance towarzyszących polisom rodzinnym. W razie urodzenia dziecka możemy w takich produktach – o ile są rozszerzone o właściwy pakiet – liczyć np. na wizytę położnej (Generali ProFamilia), albo porady dot. czynności opiekuńczych (Allianz Plan na dziś i jutro oraz Plan pełnej ochrony). Urodzenie dziecka jako odrębne ryzyko będące przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej, w razie którego przysługuje nam świadczenie pieniężne, stanowi w tym przypadku jednak rzadkość. Do wyjątków należy np. polisa Warta Dla Ciebie i rodziny, która może być rozszerzona nie tylko o urodzenie się dziecka, ale także np. urodzenie się wnuka. 

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się jednak w przypadku polis grupowych, zazwyczaj pełniących rolę ubezpieczeń pracowniczych. Tutaj możliwość objęcia ubezpieczeniem ryzyka urodzenia dziecka jest w zasadzie standardem. Choć i tu pojawiają się wyjątki, a więc polisy takiego rozwiązania pozbawione. 

Za urodzenie dziecka można dostać wypłatę pod pewnymi warunkami

A w zasadzie jednym głównym. Ubezpieczenie z zasady ma służyć wypłacie w razie wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego. Urodzenie dziecka trudno do końca za takie uznać. W tym przypadku ubezpieczyciele chronią swój interes przede wszystkim za pomocą karencji. Zwykle jest po prostu jest równa bądź przekracza czas trwania ciąży. We wspomnianej ofercie Warty wynosi ona 10 miesięcy. PZU proponuje ubezpieczenie od urodzenia dziecka jako rozszerzenie polis grupowych P Plus, Ochrona Plus oraz Ochrona Max. W tym przypadku karencja wynosi 9 miesięcy. Natomiast dla również objętego tą umową ryzyka urodzenia dziecka martwego (za co przysługuje podwójna wypłata) 6 miesięcy. W ubezpieczeniu grupowym Razem dla siebie proponowanym przez Nationale Nederlanden urodzenie dziecka występuje jako jedno z ryzyk w zbiorczym rozszerzeniu (umowie) rozszerzającym ochronę na rodzinę uczestnika. Dla ubezpieczonych przystępujących do polisy później niż jest to możliwe, także obowiązuje 9-miesięczna karencja. Podobnie rzecz przedstawia się np. w przypadku polisy Allianz Rodzina. W polisie grupowej Aviva Opiekun długość karencji została określona na 270 dni. Także dotyczy osób, które dołączają do niej z opóźnieniem. 

Jak zatem widzimy, przynajmniej w części ubezpieczeń istnieje możliwość ominięcia karencji. Uda się to, gdy przystąpimy do tak rozszerzonej polisy grupowej od razu w momencie, gdy stanie się to możliwe. A więc zaraz po powstaniu stosunku prawnego z ubezpieczającym. 

Co możemy uzyskać i czy ubezpieczenie obejmujące urodzenie dziecka się opłaca?

Najczęściej świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane na urodzenie dziecka oscyluje wokół wysokości tysiąca zł. Choć można spotkać także oferty, w których – rzecz jasna przy wyższej składce – będzie to nieco więcej. Składka może wynosić ok. 50 zł, zatem jeśli komuś uda się akurat przystąpić do polisy w czasie nieznacznie poprzedzającym rozpoczęcie okresu karencji dla tego zdarzenia, otrzymuje właściwie dwa razy tyle ile wpłacił. Jeśli zbiegiem okoliczności w czasie jeszcze krótszym uzyska możliwość dołączenia do polisy, zyska więcej. W wielu przypadkach zapewne to właśnie jest przyczyna popularności takich polis i żywego zainteresowania rozszerzeniami obejmującymi urodzenie dziecka. Należy jednak pamiętać, że nie ma nic za darmo. Ubezpieczyciele potrafią skalkulować te produkty tak, by na nich nie tracić. Koszty te rozkładają się pomiędzy wszystkich uczestników. 

Wypłata pieniędzy to jednak nie wszystko. Niejeden produkt obejmuje także dodatkowe świadczenia, takie jak np. konsultacje pielęgniarskie. Użyteczność takiego ubezpieczenia rośnie zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia z urodzeniem dziecka wymagającego leczenia i ryzyko to jest objęte polisą. W takich przypadkach możliwe są dość szerokie pakiety usług i świadczeń, w tym medycznych. 

Czym warto się kierować wybierając polisę?

Kierując się doraźnymi korzyściami oczywiście można skorzystać z możliwości uzyskania świadczenia na urodzenie dziecka. Należy jednak pamiętać, że jeśli naszej rodzinie może być potrzebna pełnowartościowa – a więc umożliwiająca adaptację do sytuacji po niespodziewanej stracie głównego żywiciela – ochrona ubezpieczeniowa, należy kierować się innymi przesłankami. Nie bez przyczyny polisy indywidualne, w których możliwe jest uzyskanie wysokich sum ubezpieczenia za korzystniejsze w relacji do nich składki, rzadko obejmują tego typu ryzyko. 

Ubezpieczenie ma służyć złagodzeniu ekonomicznych skutków niespodziewanych, nieszczęśliwych zdarzeń, którym nie możemy zapobiec. Powiększenie rodziny do takich nie należy. W dłuższej perspektywie wiąże się obciążeniem domowego budżetu, których tego rodzaju świadczenia zniwelować i tak nie mogą. Korzystajmy więc z możliwości, jakie mamy w swoim zasięgu. Nie zapominając jednak o prawdziwych zagrożeniach i możliwościach ochronienia przed nimi rodziny. Warto tu pamiętać, że nic nie limituje ilości polis osobowych, jakie będą nas chronić – tej pracowniczej może więc towarzyszyć indywidualna.

Urodzenie dziecka. Co da nam ubezpieczenie?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.