Poradniki

Jakie ubezpieczenie dla nauczycieli? | OC, NNW, polisa na życie

Kalendarz 25.04.2024 Aktualizacja25.04.2024

Ubezpieczenie dla nauczycieli może mieć różne formy. Dostępne są zarówno ubezpieczenia indywidualne i grupowe na życie, polisy NNW, jak i tzw. OC nauczyciela. Czy podczas wykonywania czynności zawodowych nauczyciel musi być ubezpieczony? Jaką ochronę warto rozważyć? 

W 2022 r. w Polsce wg. województw pracowało około 38 tys. nauczycieli. [1] Trudno oszacować ilu z nich ma lub miało ochronę ubezpieczeniową. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwości ubezpieczenia działalności zawodowej, swojego życia i zdrowia są dla nauczycieli coraz bardziej dostępne. Kiedy warto zadbać o ochronę, będąc nauczycielem? Jakie ubezpieczenie dla nauczycieli jest najlepsze?

Czy nauczyciel potrzebuje ubezpieczenia?

Nauczyciel jest zawodem zaufania publicznego, którego wykonywanie wiąże się z pewnymi czynnikami szkodliwymi, tj. hałas, stres, działanie pod presją czasu, a także dużą odpowiedzialnością, nie tylko za edukację młodych ludzi, ale również ich bezpieczeństwo. 

Mimo że, zarówno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczenie na życie nie są produktami obowiązkowymi, to dbając o własne bezpieczeństwo, warto się nimi zainteresować i podjąć świadomą decyzję. Wsparcie finansowe przed przykrymi konsekwencjami wypadków może dać nauczycielom większe poczucie bezpieczeństwa i sprawczości. Co można i warto ubezpieczyć?

Ubezpieczenie dla nauczycieli może gwarantować m.in. zabezpieczenie na wypadek zdarzeń spowodowanych przez nauczyciela podczas szkolnych zajęć, wycieczek szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Tego rodzaju ochronę zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie nauczycieli to również ochrona na wypadek śmierci, wsparcie finansowe w poważnej chorobie, a także po nieszczęśliwym wypadku. Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia oferuje polisa na życie. 

Co oferuje rynek ubezpieczeniowy?

Obecnie nauczyciele mogą skorzystać z trzech rodzajów ochrony ubezpieczeniowej. Dostępne są:

 • ubezpieczenie OC nauczyciela;
 • ubezpieczenie na życie;
 • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Jeżeli tylko finanse na to pozwalają, warto zadbać o kompleksową ochronę nie tylko obejmującą szkody rzeczowe i wyrządzone osobom trzecim, ale właśnie oferujące wsparcie finansowe na wypadek choroby, śmierci bliskiego, czy nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie na życieRodzaj ubezpieczeniaCzas trwania ochronySuma ubezpieczeniaZakres ochrony
Warta Ekstrabiznes Plus Program EdukacjaUbezpieczenie grupowe Rok, z możliwością przedłużeniaUstalana indywidualnie przez pracodawcę w porozumieniu z ubezpieczycielemPoważne zachorowanie, hospitalizacja, operacja, śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka, dziecka, rodziców, teściów, urodzenie się dziecka lub wnuka, uraz lub trwały uszczerbek na zdrowiu – również partnera lub dziecka, niezdolność do pracy i inne
Allianz OpiekunUbezpieczenie grupowe Rok, z możliwością przedłużeniaRóżna dla wybranych wariantów ochrony ubezpieczeniowejTrzy pakiety z różnymi zakresami ochrony
PZU NNW Edukacja dla nauczycieliUbezpieczenie NNWRok, z możliwością przedłużeniaUstalana indywidualnie przez pracodawcę w porozumieniu z ubezpieczycielem. Ochrona w pracy i poza nią, podczas aktywności sportowych Trzy pakiety z różnymi zakresami ochrony zdarzeń wypadkowych, tj. kontuzja, omdlenie, zawał serca.
Tabela 1. Ubezpieczenie na życie dla nauczycieli – przegląd ofert 2024. Opracowanie własne, kwiecień 2024

Indywidualne ubezpieczenie na życie czy grupowe?

Polisa indywidualna to ochrona, którą można dostosować do swoich potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i sumy ubezpieczenia oraz czasu trwania ochrony. 

W przypadku ubezpieczeń grupowych to ubezpieczyciel określa, co obejmie ubezpieczenie oraz ile wyniesie maksymalne świadczenie. Możliwość wykupienia takiej polisy oferują zakłady pracy, a także – w ramach otwartych grup – bezpośrednio towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wybierając grupowe ubezpieczenie na życie w zakładzie pracy, należy liczyć się z tym, że ochrona ubezpieczeniowa będzie działać maksymalnie do czasu rozwiązania umowy z pracodawcą.

Warto wiedzieć…
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują indywidualną kontynuację ubezpieczenia grupowego po zakończeniu pracy w danym zakładzie.

Czy szkoła ubezpiecza nauczycieli?

Wiele placówek oświatowych oferuje różnego rodzaju ochronę ubezpieczeniową dla swoich pracowników, chociaż nie jest to regułą. Coraz częściej dyrektorzy szkół oferują OC nauczyciela oraz grupowe ubezpieczenie na życie, które można zawrzeć w miejscu pracy. 

Warto jednak porównać proponowane warunki ochrony ubezpieczeniowej z dostępnymi na rynku ofertami. Może się okazać, że w podobnej cenie znajdziemy korzystniejszy zakres ochrony lub ten sam zakres ubezpieczenia w niższej cenie

Warto wiedzieć…
Porównując ubezpieczenie dla nauczyciela w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych możemy zaoszczędzić pieniądze i zapewnić sobie najlepszą jakość ochrony.

Od czego chroni ubezpieczenie OC nauczyciela?

Ochrona ubezpieczeniowa OC jest zwykle dostępna dla nauczycieli pracujących na umowę o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie zdarzenia może obejmować ubezpieczenie OC nauczyciela?

Przede wszystkim szkody wyrządzone osobom trzecim, np. uczniom podczas wykonywania swojej pracy. Zawód nauczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego warto zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe i nie narażać się na niepotrzebne koszty związane ze spowodowaniem szkody w wymiarze cywilnym.

Warto zdawać sobie sprawę, że każdy produkt ubezpieczeniowy jest inny – ma inny zakres ubezpieczenia, maksymalną kwotę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia odpowiedzialności. Dlatego zawsze warto przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Można to zrobić samodzielnie lub przy wsparciu doradcy ubezpieczeniowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie dla nauczyciela?

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona w pierwszej kolejności od wybranego rodzaju polisy, a dalej od:

 • zakresu ochrony ubezpieczeniowej;
 • wieku ubezpieczonego i jego stanu zdrowia;
 • wybranej sumy ubezpieczenia;
 • taryfy ustalonej przez ubezpieczyciela.

Z tego względu cena ubezpieczenia na życie może wynieść od 40 zł do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości finansowych.

Cennik ubezpieczeń na życie możesz sprawdzić w przygotowanym przez naszą redakcję artykule.

Jak działa ochrona NNW w szkole?

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków dla nauczycieli daje m.in. wsparcie finansowe związane z roszczeniami wynikającymi z błędnego sprawowania opieki i wykonywania obowiązków w pracy względem poszkodowanego ucznia. 

Do wypadku może dojść nie tylko podczas zajęć szkolnych, ale również, gdy trwają zajęcia pozalekcyjne, podczas kolonii lub podczas sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu. Warto mieć OC, aby zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoje i swojej rodziny.

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?

Gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do zdarzenia objętego ochroną należy w pierwszej kolejności sprawdzić dokładny proces zgłoszenia szkody w OWU polisy. Zazwyczaj ubezpieczyciel umożliwia informowanie o zajściu zdarzenia na trzy sposoby: telefonicznie, mailowo oraz poprzez aplikację online – zawsze należy to jednak sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczyciela.

W tym samym dokumencie znajdziemy również informację, do kiedy należy zgłosić wystąpienie szkody. Najlepiej zrobić to od razu po zajściu zdarzenia. Należy wówczas znać: 

 • przebieg zdarzenia oraz miejsce i czas;
 • numer polisy;
 • dane osoby zgłaszającej oraz poszkodowanego podopiecznego.

Warto przygotować zawczasu wszystkie niezbędne dokumenty oraz zebrać notatki służb badających zdarzenie.

Im szybciej zorganizujemy niezbędne dokumenty i przekażemy niezbędne informacje, tym sprawniej działać będzie ubezpieczyciel w celu wypłaty należnego świadczenia.

Źródła: [1] Ministerstwo Edukacji Narodowej

Najczęściej zadawane pytania:

Polskie prawno umożliwia sprzedaż produktów ubezpieczeniowych instytucjom ubezpieczeniowym i finansowym. 

Nauczyciel, który chciałby zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w trudnych sytuacjach losowych może kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie na życie lub polisę NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym, w banku lub – jeśli pracodawca to umożliwia – w swoim zakładzie pracy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które umożliwiają zakup polisy OC dla nauczyciela to m.in. PZU, Warta, Allianz, a także Inter Risk.

Nauczyciel to zawód należący do grup zawodowych, dla których ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że warto z takiej ochrony rezygnować. Kupując OC nauczyciela możemy liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń, które wystąpiły z naszej winy i naniosły uszczerbek osobom trzecim, np. uczniom na terenie szkoły. 

Niezależnie od wykonywanego zawodu warto dostosować ubezpieczenie do swoich indywidualnych potrzeb. W tym celu warto wypisać wszelkie potencjalne ryzyka, które mogą zagrozić naszej sytuacji finansowej i zdecydować, które z nich chcemy ubezpieczyć. 

Ubezpieczenie na życie zapewni nam wsparcie w wielu sytuacjach. Odszkodowanie może otrzymać rodzina na wypadek naszej śmierci, ale nie tylko. Pomoc możemy otrzymać również w przypadku poważnego zachorowania, np. na nowotwór, wypadku komunikacyjnego, a nawet urodzenia dziecka.

Koszt ochrony zależy przede wszystkim od wybranego rodzaju ubezpieczenia. Składka na ubezpieczenie OC dla nauczyciela w Allianz to ok. 60 zł/miesięcznie. Z kolej indywidualne ubezpieczenie na życie możemy kupić już za ok. 50 zł/miesięcznie. Grupowa polisa z szerszym zakresem ochrony to również koszt ok. 50 zł.

Podsumowanie

 • Zawód nauczyciela to duża odpowiedzialność – warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i rodziny na wypadek różnych nieprzewidzianych okoliczności, tj choroba, wypadek, czy urodzenie dziecka.

 • Ubezpieczenie nauczycieli jest całkowicie dobrowolne, ale warto je rozważyć, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe zarówno w pracy, jak i poza nią.

 • Nauczyciele mogą rozważyć zakup polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • W przypadku OC nauczycieli ochrona obejmuje zwykle zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe.

 • W celu zgłoszenia roszczenia i otrzymania pomocy finansowej należy jak najszybciej skompletować niezbędne dokumenty i poinformować ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia.

Jakie ubezpieczenie dla nauczycieli? | OC, NNW, polisa na życie


Autor artykułu