Poradniki

Santander ubezpieczenie na życie — dla kogo jest ta oferta?

Kalendarz 01.05.2023 Aktualizacja12.12.2023

Santander ubezpieczenie na życie to propozycja dla osób, którym zależy na krótkoterminowej ochronie z możliwością jej przedłużenia. Jaki zakres ma to ubezpieczenie? Czy umożliwia ochronę na wypadek całkowitej niezdolności do pracy? Czytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za pośrednictwem banku można się również ubezpieczyć. Dobrym przykładem jest tu oferta Santander Banku. Dla klientów tej instytucji dostępna jest możliwość podpisania umowy ubezpieczeniowej na polisę na życie i zdrowie. Dla kogo jest ta oferta? Na jaką ochronę możemy liczyć w tym ubezpieczeniu?

Przeczytaj również: mBank ubezpieczenie na życie — czy to dobra oferta?

Umowa ubezpieczenia na życie i zdrowie w Santander Bank – kto może z niejskorzystać?

Jeśli chcesz zapewnić bliskim niezbędne wsparcie finansowe na wypadek swojej śmierci, możesz sięgnąć po polisę z sekcji ubezpieczeń Santander Banku. Umowę ubezpieczenia może podpisać klient Santander Banku – nie jest to jednak jedyny wymóg, jakiemu należy sprostać.

Jeśli chcesz zawrzeć umowę z bankiem, musisz spełnić wszystkie spośród poniższych warunków:

 • pełna zdolność do czynności prawnych – a zatem, takiej możliwości nie mają osoby ubezwłasnowolnione,
 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
 • ukończenie osiemnastego roku życia,
 • nieukończenie 60. roku życia w dniu zawierania umowy.

Takie ograniczenia są standardem i trzeba liczyć się z nimi w każdym banku. (Jedynie ostatni wymóg – ten dotyczący wieku – może być w poszczególnych instytucjach mniej lub bardziej restrykcyjny).

Warto wiedzieć…
Wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową można złożyć wyłącznie we własnym imieniu. Da się zrobić to na różne sposoby, tzn. poprzez: osobistą wizytę w placówce bankowej – klient opisuje wówczas swoje potrzeby, a na tej podstawie doradca przedstawi ofertę ubezpieczenia i dostosowuje składkę ubezpieczeniową; telefonicznie, w ramach kontaktu z infolinią; poprzez elektroniczny formularz – w tym celu konieczny jest dostęp do bankowości elektronicznej Santander Banku.

To jeszcze nie wszystko. W celu podpisania umowy ubezpieczeniowej konieczne jest również przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu zdrowia oraz przebytych wcześniej chorób. Niestety, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych sieci bankowych, Santander również niechętnie obejmuje polisą ubezpieczeniową wnioskodawców, którzy borykają się z poważnymi i przewlekłymi chorobami.

Na podstawie otrzymanych informacji ocenia się ryzyko ubezpieczeniowe, co może rzutować nie tylko na wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii, ale także – z czym również należy się liczyć – wysokość składki i sumę ubezpieczenia.

Polisa na życie i zdrowie – czas trwania umowy i ubezpieczenia

Standardowo, umowa polisy jest ważna przez 12 miesięcy, a następnie przedłuża się ją na kolejny rok, chyba że zostanie złożone oświadczenie o jej nieprzedłużeniu i nie wystąpi zdarzenie, które mogłoby spowodować jej rozwiązanie. (Mogłoby tak być np. w sytuacji, gdy w momencie przedłużania umowy klient jest już zbyt zaawansowany wiekowo).

Ochrona w ramach polisy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Informacje na ten temat znajdują się we wniosku oraz polisie. Umowa kończy się zaś w momencie jej rozwiązania lub wtedy, gdy wartość wypłacanych Tobie świadczeń wyczerpie sumę ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w banku Santander – czy klienci mogą liczyć na ubezpieczenie na zdrowie?

Tak, jak najbardziej – konkurencja w sektorze bankowym jest silna, co wymaga od banków oferowania możliwie jak najszerszej palety różnorodnych rozwiązań. Oferta dla obecnych klientów banku to już nie tylko kredyt, konto czy lokata, ale także takie rozwiązania jak np. pakiet ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku klientów banku Santander S.A. możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Jednym z produktów finansowych w tym zakresie jest opisywane ubezpieczenie na życie i zdrowie.

Co zyskuje się poprzez taką ochronę ubezpieczeniową?

Zakres ubezpieczenia sprawia, że można zapewnić sobie oraz swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa na wypadek zgonu osoby objętej polisą. W przypadku zgonu bliscy będą mieli prawo do otrzymania rekompensaty finansowej. (W wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, co określa się jeszcze na etapie podpisywania umowy). To pozwoli im np. na uporanie się z kosztami pogrzebu i pochówku, a te – jak wiadomo – nie należą do najniższych.

Jednocześnie, trzeba mieć na uwadze, że nie jest to tylko polisa na wypadek śmierci. Dzięki niej zyskasz również ochronę ubezpieczeniową na wypadek wystąpienia choroby, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jest to ubezpieczenie na życie i zdrowie. A zatem, jeśli zawrzemy umowę ubezpieczenia w Banku Santander, zabezpieczymy się w ten sposób finansowo przed konsekwencjami, jakie mogą powstać np. w następstwie nieszczęśliwego wypadku w sytuacjach zagrożenia życia. Jak zatem widać, jest to kompleksowe ubezpieczenie.

To jeszcze nie wszystkie możliwości, jakie są oferowane przez tego ubezpieczyciela. W ramach jednej składki ubezpieczysz nie tylko siebie, ale także swoje dzieci do 18. roku życia. Uzyskuje się wówczas ochronę finansową – przez cały okres umowy ubezpieczenia. To może być cenne, jeśli dojdzie do pobytu w szpitalu w przypadku nagłego zachorowania dziecka czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Porównaj ubezpieczenie na życie w ING.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Santander Bank – jakie są dostępne pakiety ochrony ubezpieczeniowej?

W rzeczywistości ubezpieczenie na życie i zdrowie, jakie można kupić poprzez Santander Bank, to więcej niż jeden rodzaj polisy ochronnej. Jako klient możesz dobrać pozostałe pakiety, wśród których znajdują się:

 • ubezpieczenie na życie – jest to podstawa tego produktu ubezpieczeniowego,
 • ubezpieczenie na zdrowie, które dzieli się na:
 • pakiet zdrowotny,
 • pakiet szpitalny,
 • pakiet wypadkowy,
 • pakiet dla dziecka.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Santander Banku – warianty ubezpieczenia

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, na uwagę z pewnością zasługuje rozpiętość, jeśli chodzi o możliwą do uzyskania sumę ubezpieczenia. Ta może wynosić od zaledwie 5000 zł do nawet 300 000 zł (oczywiście, wybór rzutuje bezpośrednio na wysokość składki). Środki te wypłaca się na wypadek zgonu osoby upoważnionej, a pieniądze są przekazywane:

 • osobie wskazanej w umowie (nie musi być to członek rodziny, a całość przebiega poza postępowaniem spadkowym), a jeśli ten przyczynił się do zgonu ubezpieczonego lub sam wcześniej umarł:
 • najbliższym członkom rodziny (małżonek, dzieci, rodzice itp.).

Standardowo, świadczenie nie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy do śmierci doszło np. w ramach działań wojennych, czynnego udziału w zamieszkach czy prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

Pakiet zdrowotny

Pakiet zdrowotny oznacza wsparcie finansowe na wypadek zachorowania na jedną z 19 poważnych chorób. W tym np. na nowotwór złośliwy czy udar mózgu (więcej szczegółowych informacji znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Środki wypłacane są w wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ warto zwrócić uwagę na pomoc assistance.

Obejmuje ona np. takie usługi jak:

 • opieka psychologiczna (może okazać się to niezbędne w przypadku przewlekłych chorób, w tym m.in. nowotworu),
 • wsparcie rehabilitacyjne,
 • opinia medyczna wystawiona przez lekarza z Polski.
Warto wiedzieć…
Polisa zdrowotna w Santander Bank to dwa filary, tzn. wypłatę rekompensaty za wystąpienie danej choroby oraz dodatkowe usługi w postaci wsparcia rehabilitacyjnego czy psychologicznego.

Dodatkowo — w ramach promocji — ubezpieczyciel oferuje raz w roku bezpłatne badania profilaktyczne.

Pakiet szpitalny

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Santander Banku daje również prawo do rekompensaty finansowej za czas spędzony w szpitalu lub na SOR, czyli Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wysokość rekompensaty może być związana z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Od przyczyny pobytu w placówce medycznej zależy wysokość dziennej stawka odszkodowania, którą następnie przemnaża się liczbę dni pobytu w placówce.

Pakiet wypadkowy

W tym wariancie wsparcie finansowe wypłaca się w następstwie:

 • śmierci wskutek wypadku (środki zostaną wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie),
 • pogorszenia stanu zdrowia, co jest wywołane przez kontuzję itp.
Warto wiedzieć…
Podczas podpisywania umowy również na tym etapie trzeba pamiętać o ważnej kwestii, jaką są wyłączenia odpowiedzialności. Przykładowo, świadczenie finansowe nie będzie przysługiwało w sytuacji, gdy do śmierci lub kontuzji doszło z powodu działań samego ubezpieczonego lub znajdował się on pod wpływem alkoholu/substancji odurzających.

Pakiet dla dziecka

Ubezpieczenie na zdrowie i życie w Santander Bank może przysługiwać również w sytuacji, gdy kontuzji w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna Twoje dziecko. Tego typu ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do niepełnoletnich dzieci.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pakietu zdrowotnego, w tym wariancie polisa obejmuje nie tylko wypłatę pieniędzy, ale również wsparcie w postaci czynności rehabilitacyjnych, pomocy ze strony korepetytora (długi pobyt w szpitalu to ryzyko opóźnień w nauce, z czego warto zdawać sobie sprawę) czy możliwość przetransportowania niepełnoletniego dziecka do szpitala.

Warto wiedzieć…
Pakiet dziecięcy daje również prawo do takich dodatkowych usług jak np. transport medyczny czy prawo do bezpłatnej wizyty domowej ze strony lekarza pediatry.

Zapoznaj się z OWU

Jak widać, zakup ubezpieczenia w Santander Banku to coś więcej niż świadczenie, które wypłaca się w celu pokrycia kosztów pogrzebu itp. Z pewnością na plus można zaliczyć tu rozbudowany pakiet składający się z 4 dodatkowych modułów – opisaliśmy je pokrótce w naszym tekście.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że polisa ubezpieczeniowa Santander Banku daje stuprocentową ochronę przed każdym rodzajem choroby oraz każdym przypadkiem zgonu. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony, jaką daje nam konkretny typ polisy, znajduje się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to integralny dokument każdej umowy polisy ochronnej. Znajdują się w nim m.in. informacje na temat:

 • wysokości składki ubezpieczeniowej,
 • terminu, w jakim konieczne jest opłacenie składki,
 • sposobu wypłaty odszkodowania,
 • sytuacji, w których taka rekompensata nie przysługuje.

Zapoznaj się z OWU oraz pozostałymi dokumentami, kiedy przedstawiciel banku przygotuje umowę ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest, żeby przed wyborem jakiegokolwiek pakietu ubezpieczeniowego – ubezpieczenie życie i zdrowie Santander Bank nie jest tu żadnym wyjątkiem – zapoznać się z OWU. W przeciwnym razie, jeśli liczysz na wypłatę pieniędzy z tytułu choroby dziecka, istnieje ryzyko, że niemile się zaskoczysz.

Sprawdź też ubezpieczenie na życie Credit Agricole.

Ubezpieczenie życie i zdrowie Santander Bank – jak sprawdzić, czy stać nas na składki polisy?

W każdej chwili możesz obliczyć koszt miesięcznej składki, korzystając z kalkulatora internetowego. Ustala się w nim takie parametry jak: data urodzenia, oczekiwana suma ubezpieczenia (od 5000 do 300 000 zł), dodatkowe moduły tzn. pakiety: zdrowotny, szpitalne, wypadkowy oraz dla dziecka.

FAQ

Jaki jest zakres ubezpieczenia w Santander Banku?

W przypadku zakupu ubezpieczenia umowa polisy jest dostosowywana pod danego klienta, tzn. w oparciu o jego potrzeby ubezpieczeniowe oraz stan możliwości finansowych. Dotyczy to zarówno wybranych pakietów: na życie, zdrowotny, wypadkowy, szpitalny, dla dziecka, jak i wysokości sumy ubezpieczenia.

Jak długo trwa umowa ubezpieczenia na życie w banku Santander?

Standardowy czas trwania umowy to 12 miesięcy, po tym okresie polisa automatycznie przedłuża się na kolejny dwunastomiesięczny okres.

Jaka jest wysokość składki ubezpieczeniowej w Banku Santander?

Szacunkową wysokość składki możesz sprawdzić z użyciem kalkulatora online – jest on dostępny na stronie internetowej banku. Dzięki temu jesteś w stanie porównać dostępne oferty, uniknąć przepłacania oraz wybrać ofertę dostosowaną do swoich możliwości finansowych. Wysokość składki zmienia się w zależności od wieku klienta, jego stanu zdrowia i wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie w Banku Santander?

Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego waha się od 5000 zł do 300000 zł. Dodatkowo w Santander Banku zyskasz ochronę ubezpieczeniową do 150 000 zł na wypadek nowotworu. Do 70 000 zł na wypadek zdiagnozowania innej poważnej choroby. Do 200 000 zł na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Maksymalnie do 300 zł za pobyt w szpitalu (stawka za 1 dzień).

Podsumowanie

  • Oferta Santander Bank to nie tylko rekompensata finansowa dla bliskich, która jest wypłacana w momencie śmierci osoby ubezpieczonej, ale także wsparcie na wypadek następstw nieszczęśliwego wypadku czy choroby, czyli częstych nieprzewidzianych sytuacjach. Rozumie się przez to np. pomoc podczas organizacji codziennych spraw (transport medyczny dla dziecka itp.).

  • Wysokość sumy ubezpieczenia dobierana jest indywidualnie i może wynieść minimum 5000 zł. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 300 000 zł.

  • To ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową osobom pełnoletnim, które nie ukończyły 60 roku życia, a także ich dzieciom.

  • Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy m.in. od wybranej sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia oraz zakresu ubezpieczenia.

  • Przed zakupem ubezpieczenia należy sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności dostępne w dokumencie OWU.

Santander ubezpieczenie na życie — dla kogo jest ta oferta?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl