Poradniki

Porównanie polis posagowych. Sprawdź kilka, zanim wybierzesz

Kalendarz 03.12.2021 Aktualizacja04.08.2022

Przygotowaliśmy krótkie porównanie polis posagowych dostępnych na polskim rynku.

Ubezpieczenie posagowe w swojej istocie nie należy do bardzo złożonych produktów. W praktyce ubezpieczenia nawet w swoich bazowych postaciach o skromnych zakresach potrafią między sobą różnić się istotnie. Czy tak będzie i w tym przypadku? Rzućmy okiem na porównanie polis posagowych bądź zbliżonych produktów w Prudential (obecnie Pru), Warcie, PZU czy Allianz.

Ubezpieczenie Prudential Start w Życie 

W przypadku ubezpieczenia Pru Start w Życie uposażonym naturalnie może być inne niż własne dziecko ubezpieczającego (czy też znajdujące się pod jego opieką), jednak umowę trzeba zawrzeć przy udziale opiekuna prawnego. Musi mieć min. 3 miesiące i mniej niż 16 lat. Okres oszczędzania może wynosić od 10 do 25 lat, a minimalna wysokość wpłaty to 125 zł, do wyboru mamy dwa profile oszczędzania. Na koniec uzyskujemy gwarantowaną, ustaloną z góry kwotę, która może być dodatkowo powiększona o premie roczne i końcową. Wypłata może być jednorazowa lub w czterech corocznych ratach. 

Dość szerokie są możliwości rozszerzenia ubezpieczenia – zarówno w kierunku uniezależnienia kontynuowania oszczędzania od zdarzeń losowych, jak i zapewnienia dodatkowego wsparcia uposażonemu. Ubezpieczający może więc być chroniony przez umowy dodatkowe obejmujące:

 • przejęcie opłacania składek na wypadek śmierci;
 • przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa;
 • przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy;
 • przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (41 przypadków).

Uposażone dziecko może zaś korzystać z ochrony na podstawie rozszerzeń obejmujących:

 • pobyt dziecka w szpitalu lub operację;
 • niezdolność dziecka do samodzielnej egzystencji;
 • poważne zachorowanie dziecka (11 przypadków). 

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe WARTA POSAG

W ramach tego produktu uposażymy dziecko, które nie ukończyło 15 lat. Maksymalny wiek ubezpieczonego/ubezpieczającego to 55 lat. Możemy wskazać także współubezpieczonego – w tej roli musi to być opiekun lub rodzić uposażanego dziecka bądź małżonek lub partner ubezpieczonego głównego. 

Minimalny okres trwania umowy to 10 lat. Musi się natomiast kończyć, zanim uposażone dziecko ukończy lat 25 (ale nie przed ukończeniem 18) i zanim ubezpieczony/ubezpieczający ukończy lat 70. W tym samum okresie muszą zakończyć się umowy dodatkowe – z wyłączeniem przejęcia opłacania składek w razie niezdolności do pracy (tu 60 lat). 

Ubezpieczenie posagowe Warta Posag także może zostać rozszerzone w zakresie zbliżonym do takiego, jaki oferuje poprzedni produkt. Ubezpieczonemu/ubezpieczającemu proponowane są więc następujące umowy:

 • renta posagowa Ubezpieczonego;
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy Ubezpieczonego;
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Z kolei współubezpieczony może sięgnąć po rozszerzenia:

 • renta posagowa;
 • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci.

Ubezpieczenie Posagowe Warta Posag umożliwia też dodatkowe ubezpieczenie dziecka w następującym zakresie:

 • poważne zachorowanie (18 przypadków);
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • pobyt w szpitalu.

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe PZU Na Dobry Początek

Ubezpieczony musi mieć min. 18 lat, ale w momencie zawarcia umowy nie więcej niż 55. Maksymalny wiek uposażanego dziecka to 17 lat. 

Okres oszczędzania musi trwać min. 8 lat do 25, przy czym nie dłużej niż do wieku 75 lat ubezpieczonego oraz 25 uposażonego dziecka (nie wcześniej jednak nim skończy 18). 

PZU proponuje nader szeroki wybór umów dodatkowych, o które może zostać rozszerzone ubezpieczenie posagowe Na Dobry początek. W zakresie ochrony na życie ubezpieczonego dostępne są umowy:

 • renta w razie śmierci ubezpieczonego;
 • dodatkowa pensja miesięczna w razie śmierci;
 • dodatkowe indywidualne ubezpieczenie małżonka lub partnera;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego.

Ochronie jego zdrowia służą umowy:

 • leczenie w szpitalu;
 • operacja chirurgiczna;
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku .

Ochrona zdrowia dziecka może być zapewniana przez następujące rozszerzenia:

 • poważne zachorowanie dziecka (36 przypadków);
 • leczenie szpitalne dziecka;
 • organizacja leczenia dziecka za granicą;
 • indywidualne ubezpieczenie na życie dziecka – pozwala na rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka: wystąpienie ciężkiej choroby, leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, organizacja leczenia za granicą i pokrycie kosztów tego leczenia.

Jak powinno wyglądać porównanie polis posagowych 

Nie należy zapominać, że choć pełni także rolę oszczędnościowego, to nadal mamy do czynienia z produktem ubezpieczeniowym – jego niewątpliwe zalety idą więc w parze z ograniczeniami odpowiedzialności. Porównanie polis posagowych musi to uwzględniać, tak, by efektywny zakres ochrony odpowiadał naszemu trybowi życia. Polisy posagowe to z reguły nieszczególnie rozbudowane oferty, toteż zadanie to nie jest wymagające, jednak należy je potraktować z uwagą.

Sytuacja zmienia się jednak gdy zechcemy rozszerzyć ochronę, choćby tylko w zakresie służącym zabezpieczeniu celu oszczędnościowego. Wnikliwa analiza warunków wraz z kalkulacją kosztów jest konieczna, by porównanie polis posagowych doprowadziło nas do użytecznych wniosków. 

Jak zwykle należy też rozważyć, co naprawdę jest nam w danym przypadku potrzebne. Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci cechują się niektórymi szeroko stosowanymi rozwiązaniami – zazwyczaj bez przeszkód zawiesimy na jakiś czas opłacanie składek, czy, np. pod warunkiem upłynięcia połowy okresu umowy, zakończymy oszczędzanie i przejdziemy na postać bezskładkową. 

Jak jeszcze może wyglądać polisa posagowa?

Dostępne jeszcze stosunkowo niedawno ubezpieczenie na życie z planem edukacyjnym Allianz pozwalało na odkładanie środków na przyszłość dzieci. Minimalną wartość przeznaczonych dla nich środków ustalaliśmy przy zawieraniu umowy (trwającej od 5 do 25 lat). Jest to jednocześnie wysokość sumy ubezpieczenia, docelowo wartość wykupu ma się z nią zrównać. Uposażone dziecko może otrzymać pieniądze po śmierci ubezpieczającego albo później. Polisa ta może zostać rozszerzona o trzy umowy dodatkowe:

 • renta miesięczna dla dziecka;
 • śmierć ubezpieczającego w wyniku wypadku (dodatkowe pieniądze);
 • przecięcie opłacania składek w razie inwalidztwa ubezpieczającego.

Allianz proponował więc produkt dość prosty, przygotowany w sposób podporządkowany głównej funkcji w postaci zgromadzenia ustalonej ilości kapitału. 

Metlife z kolei swego czasu miał w ofercie produkt Polisa na Dobry Początek, w której ubezpieczonym można było zostać do 70 roku życia i uposażyć dziecko, zanim ukończy 21 lat. Wypłata musiała nastąpić przed ukończeniem przez nie 26 lat. Ubezpieczenie zaopatrzenia dziecka Metlife Polisa na Dobry Początek Mogło być rozszerzone o umowy na wypadek:

 • Śmierci Ubezpieczonego, z wypłatą renty posagowej,
 • Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego (7 przypadków);
 • Śmierci Ubezpieczonego,
 • Śmierci Ubezpieczonego spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem,
 • Niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie posagowe to jeden ze skuteczniejszych sposobów oszczędzania pieniędzy na start w dorosłość dla dziecka.

Porównanie polis posagowych. Sprawdź kilka, zanim wybierzesz


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.