Poradniki

Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Kalendarz 10.03.2021 Aktualizacja15.05.2024

Przekonaj się, co może zagwarantować Ci ubezpieczenie na życie. Sprawdź co obejmuje polisa, ile kosztuje i jak skorzystać z ochrony.

Przed podjęciem decyzji, które ubezpieczenie na życie wybrać, warto dowiedzieć się, jaki powinno mieć zakres ochrony. Towarzystwa ubezpieczeń umożliwiają rozszerzenie podstawowego wariantu polisy. Dowiedz się, co obejmuje ubezpieczenie na życie i jak wybrać najlepsze. 

Dla niektórych zakup polisy na życie może okazać się wyzwaniem. Ubezpieczyciele proponują coraz więcej rozwiązań, co sprawia, że niełatwo odnaleźć się w gąszczu ofert. Polisa na życie może pełnić nie tylko funkcję ochronną. Dowiedz się, co może zagwarantować Ci ubezpieczenie na życie co obejmuje i jak skorzystać z ochrony. 

Jak działa polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie bliskim na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, co przekłada się na gwarancję ochrony finansowej. Konstrukcja polisy gwarantuje, że gdy Cię zabraknie, Twoja rodzina otrzyma od ubezpieczyciela odpowiednią kwotę, która pomoże uporać im się ze stratą pod względem finansowym. Oznacza to, że nie będzie musiała zaciągać niepotrzebnych zobowiązań i przez to się zadłużać. Bliscy mogą liczyć na kwotę, która przewidziana jest w umowie. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie - co obejmuje?
Grafika 1. Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Kto może otrzymać wsparcie z ubezpieczenia na życie? 

Każda osoba uposażona może otrzymać odpowiedni procent całkowitej kwoty (sumy ubezpieczenia). To od ubezpieczającego zależy, kogo wskaże w umowie. To ogromny plus, ponieważ ubezpieczając się prywatnie, również osoby, które nie są prawnie traktowane jako członkowie rodziny, mogą liczyć na zabezpieczenie. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, kogo możesz wskazać jako osobę, która otrzyma świadczenie. Jeśli chcesz wskazać więcej niż jedną osobę, decydujesz o tym, jaki procent świadczenia otrzyma każda z nich. Przykładowo, możesz uposażyć swoją partnerkę oraz dwójkę dzieci i ustalić, że w razie, gdyby Ciebie zabrakło, partnerka otrzyma 50%, a dzieci po 25% sumy ubezpieczenia. 

W trakcie trwania umowy bez problemu zmienisz osoby uposażone. Masz możliwość elastycznego decydowania o tym, kto otrzyma pieniądze w razie Twojej śmierci. 

Masz również możliwość objęcia ubezpieczeniem bliskich, gdyby to im stało się coś niespodziewanego. W takim przypadku naturalnie wysokość składki będzie wyższa. Możesz jednak wygodnie objąć ochroną również tych, na których życiu i zdrowiu Ci zależy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej możesz zmieniać w czasie trwania umowy. 

Ubezpieczenie na życie co obejmuje?

W podstawowym wariancie ubezpieczenie na życie obejmuje przede wszystkim jedno zdarzenie — śmierć ubezpieczonego. Możesz jednak rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową również na inne sytuacje. Zawierasz wtedy umowy dodatkowe, które chronią Cię na wypadek niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poważnej choroby. Dostępny szeroki zakres ochrony może przyprawić o zawrót głowy, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i z rozwagą dobierać odpowiednie umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie życiaUbezpieczenie zdrowotneŚwiadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonegoPoważne zachorowaniePokrycie kosztów leczenia
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadkuPomoc finansowa na wypadek operacji chirurgicznejPokrycie kosztów rehabilitacji
Odszkodowanie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnegoOchrona na wypadek pobytu w szpitalu – dzienne świadczenie szpitalneŚwiadczenia assistance
Wsparcie finansowe w przypadku śmierci współmałżonka lub partneraDruga opinia medycznaOchrona na wypadek trwałego inwalidztwa
Wpłata odszkodowania z tytułu śmierci rodzica lub teściaUrodzenie dzieckaMożliwość otrzymania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji
Świadczenie po śmierci dzieckaOdszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
Tabela 1. Możliwy zakres ochrony ubezpieczenia na życie. Opracowanie własne. 

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowia w polisie

Zazwyczaj wraz z zakupem polisy na życie, masz również możliwość ubezpieczenia swojego zdrowia. Ubezpieczyciel pomoże wtedy, gdy dotknie Cię trwała niezdolność do pracy i nie będziesz w stanie utrzymać swojej rodzinie. Wtedy to towarzystwo ubezpieczeń niejako przejmie rolę pracodawcy. Świadczenie, które otrzymasz, pokryje utratę Twoich dochodów, a często również pozwoli Ci opłacić niezbędne leczenie oraz rehabilitację. Musisz pamiętać jednak, że kwota ta musi być zgodna z sumą ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pokryje koszty do pewnej wysokości, jednak są to zazwyczaj spore kwoty, które pozwalają o wiele łatwiej przejść przez ten trudny okres. 

Oprócz sytuacji, w której ubezpieczony nie będzie mógł dalej pracować, polisa na życie może być rozszerzona o wiele innych zdarzeń. Jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, również możesz liczyć na polisę. Ubezpieczyciel wypłaci Ci w tym przypadku jednorazowe świadczenie, a jego wysokość zależeć będzie od rodzaju uszczerbku. 

Polisa na wypadek i od ciężkiej choroby

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie na życie również o sytuacje, w których ulegniesz wypadkowi. Zazwyczaj ubezpieczyciele rozróżniają poszczególne rodzaje wypadków i na ich podstawie wypłacają odpowiednie świadczenie. Wszystkie informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które koniecznie przejrzyj przed podpisaniem umowy. Dowiesz się z nich, na jaką dokładnie kwotę możesz liczyć, w jakiej sytuacji, a kiedy towarzystwo odmówi Ci wypłaty świadczenia. 

Masz możliwość rozszerzenia polisy i zawarcia umowy dodatkowej, która pozwoli Ci na zabezpieczenie w razie wypadku. Możesz dzięki niej liczyć na wypłatę świadczenia, w okresie którego potrzebujesz, by powrócić do sił. Nie musisz martwić się wydatkami — niejednokrotnie po wyjściu ze szpitala mija kilka miesięcy, zanim powrócisz do pracy. W tym czasie Twoje zarobki są niższe, a wydatki bywają bardzo wysokie. To właśnie dodatkowa umowa zawierana przy polisie na życie pozwoli Ci w tym czasie bez przeszkód korzystać z leczenia czy rehabilitacji. 

Jeśli z kolei poważnie zachorujesz, także możesz liczyć na wypłatę świadczenia oraz  pomoc w leczeniu. Najczęściej ubezpieczyciel proponuje polisę, która obejmuje takie choroby jak: zawał serca, udar mózgu, utratę wzroku czy słuchu, niewydolność nerek. Jednak wiele towarzystw ma również kilka wariantów takiego ubezpieczenia, a w rozszerzonej opcji ochroną są objęte również takie choroby jak: stwardnienie rozsiane, śpiączka, choroba Alzheimera czy zakażenie wirusem HIV. W ramach polisy możesz także liczyć na pomoc w transporcie medycznym czy rehabilitacji. Ubezpieczyciel zajmie się organizacją wizyt lekarskich czy pielęgniarskich, a także zapewni możliwość skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego. 

Podsumowując, na pomoc możesz również w przypadku:

  • niezdolności do pracy,
  • wypadku (dodatkowo assistance powypadkowy),
  • pobytu w szpitalu,
  • poważnego zachorowania. 

Polisa indywidualna czy rodzinna?

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na życie, możesz objąć ochroną także bliskich i zadbać o ich zdrowie. Jeśli zależy Ci na tym, by Twoje dzieci z krytycznym, zdiagnozowanym właśnie schorzeniem bez kolejek dostały się do dziecięcego specjalisty, a w razie wypadku mogły liczyć na profesjonalne leczenie i szybką rehabilitację, rozważ rozszerzenie polisy również na swoich najbliższych. 

A może dopiero planujesz potomstwo? W takim razie Twojej żonie z pewnością przyda się fachowa pomoc — częste wizyty i badania mogą okazać się problematyczne w publicznych placówkach. Dlatego warto wybrać prywatną polisę na życie i zdrowie. 

W ramach umów dodatkowych możesz zapewnić swoim najbliższą ochronę — zarówno wtedy, gdy poważnie zachorują, jak i gdy ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi. Masz możliwość wykupić ubezpieczenie szkolne dla dziecka czy dopisać małżonkę do polisy na życie. 

Coraz więcej towarzystw tworzy kompleksową ofertę, dzięki które możesz wykupić cały pakiet polis na życie i zdrowie. W ten sposób możesz zabezpieczyć swoją rodzinę — jeśli coś przydarzy się Tobie lub Twoim bliskim, możesz liczyć na finansową pomoc, która odciąży Was w tym trudnym okresie. 

Rodzaj ubezpieczeniaKluczowe informacje 
Indywidualne ubezpieczenie na życiePodstawowym zdarzeniem objętym ochroną jest zgon ubezpieczonego. Zapewnia możliwość personalizacji ochrony i wysokości świadczeń przy zawieraniu umowy. Sprawdzi się jako zabezpieczenie finansowe przy kredycie hipotecznym.
Polisa rodzinnaGwarantuje stabilność finansową w przypadku śmierci ubezpieczonego, dodatkowo zapewniając ochronę życia i zdrowia pozostałym członkom rodziny. To dobre rozwiązanie, jeśli ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny.
Polisa grupowaTo rozwiązanie sprawdzi się jako uzupełnienie indywidualnej ochrony oraz gdy zależy nam na świadczeniu z tytułu urodzenia dziecka.
Polisa inwestycyjnaOchrona życia i zdrowia ubezpieczonego z możliwością długoterminowego inwestowania pieniędzy.
Tabela 2. Rodzaj ubezpieczenia na życie a możliwy zakres ochrony polisy. Porównujemy ubezpieczenie rodzinne, indywidualną polisę na życie, ubezpieczenie grupowe i polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Sprawdź, kto oferuje ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich.

Jak zakres ochrony dostosować do potrzeb? 

Warto przeanalizować oferty poszczególnych ubezpieczycieli, by przekonać się, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Jeśli jesteś młodą osobą, która jeszcze nie założyła rodziny, polisa na życie wraz ze wszystkimi dodatkowymi umowami prawdopodobnie nie jest Ci potrzebna. Oczywiście możesz skorzystać z ochrony wychodzącej poza zakres podstawowy, jednak opcje rozszerzenia polisy na rodzinę nie będą Cię interesować. Jeśli jednak masz rodzinę, wzięty kredyt hipoteczny czy gotówkowy, warto pomyśleć nad dodatkowym zabezpieczeniem, by w razie nieprzewidzianej sytuacji, móc poradzić sobie finansowo. 

Pamiętaj, że w czasie trwania umowy możesz zmienić zakres ubezpieczenia i dopisać kolejne osoby do ubezpieczenia czy rozszerzyć ochronę. 

Jeśli nie wiesz, jakie ubezpieczenie na życie co obejmuje i ile powinno kosztować, skontaktuj się z fachowcami. Możesz zarówno skorzystać z pomocy agenta ubezpieczeniowego, jak i pośredników. Ci drudzy dysponują kontaktami do wielu ubezpieczycieli, dzięki czemu są w stanie przedstawić Ci pełny obraz tego, na jaką polisę na życie możesz liczyć. 

Jeśli oczekujesz profesjonalnej pomocy — skontaktuj się z nami! Pomożemy w wyborze właściwej polisy, tak, aby była ona dostosowana do Twoich potrzeb. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań, które pozwolą ocenić Twoje oczekiwania ubezpieczeniowe, a my zajmiemy się kontaktem z ubezpieczycielem. 

Czytaj też Jakie ubezpieczenie na życie wybrać, aby móc spać spokojnie?

Oszczędzanie w ubezpieczeniu na życie?

Ubezpieczenie na życie pełni przede wszystkim funkcję ochronną, jednak coraz więcej osób decyduje się na rozszerzenie polisy również o możliwości inwestycyjno-oszczędnościowe. Takie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zapewniają osobie ubezpieczonej nie tylko podstawową ochronę, ale także pozwalają pomnażać zgromadzony kapitał. Część składki alokowana jest w funduszach kapitałowych — dzięki czemu łączą w sobie funkcję oszczędnościowo i inwestycyjną. Jednak z takim produktem wiąże się ryzyko — to rozwiązanie jest dobre dla osób, które nie interesują się tematyką inwestowania, chcą, by ich pieniądze nie straciły na wartości i pracowały lepiej niż na koncie oszczędnościowym. 

To Ty decydujesz, w jaki fundusz chcesz zainwestować swoje środki — Twój portfel inwestycyjny może być dostosowany do tego, czego oczekujesz. Strategia inwestowania będzie zróżnicowana w zależności od tego, jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć. Niestety, żaden ubezpieczyciel nie jest w stanie zagwarantować Ci pewnego zysku na określonym poziomie — z każdym produktem inwestycyjnym wiąże się ryzyko, dlatego przed przystąpieniem do takiego ubezpieczenia warto rozważyć wszystkie za i przeciw. 

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Jeśli już wiesz, że potrzebujesz polisy na życie, musisz podjąć kolejny krok — zdecydować, jaki wariant wybrać, u którego ubezpieczyciela, czy kogo objąć ochroną. Jakie ubezpieczenie na życie co obejmuje i ile powinno kosztować?

Czy kierować się rankingiem ubezpieczeń?

Jeśli nie chcesz zagłębiać się w szczegóły poszczególnych OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) wystarczy, że skorzystasz z rankingu ubezpieczeń na życie. Dzięki niemu dowiesz się, która polisa na życie będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Ranking jest zestawieniem ofert różnych ubezpieczycieli, który powstaje na podstawie ocen użytkowników czy analiz przeprowadzanych przez ekspertów. Na podstawie tych zmiennych każda oferta jest oceniana i w zależności od wyniku, zajmuje poszczególne miejsce rankingowe. 

Dlaczego warto sprawdzać rankingi? W pigułce zawierają one informacje o poszczególnych ofertach, a także towarzystwach ubezpieczeń, dzięki czemu nie trzeba przedzierać się przez skomplikowane dokumenty i na własną rękę starać się analizować każdą propozycję. Jest to wygodne rozwiązanie również dlatego, że pozwala zaoszczędzić cenny czas — otwierasz ranking, możesz sprawdzić interesujące Cię oferty w jednym miejscu i to natychmiastowo. Dodatkowo często masz możliwość skorzystania ze spersonalizowanego kalkulatora ubezpieczeń, który pozwala dopasować ofertę do Twoich preferencji. Dzięki temu, że podajesz jedynie kilka informacji, łatwo można sprawdzić, które oferty będą dla Ciebie najkorzystniejsze. Odpowiadasz m.in. na pytanie, kogo chcesz objąć ubezpieczeniem, na jaką sumę czy w jakim jesteś wieku. 

Czy ranking zastąpi spotkanie z agentem ubezpieczeniowym? 

Udając się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, możesz liczyć na profesjonalną pomoc, jednak… jedynie jednego ubezpieczyciela. Jeśli cenisz sobie szeroki wybór, wybierz multiagencję, ponieważ specjaliści, którzy tu pracują, są w stanie przedstawić Ci różne oferty ubezpieczycieli. Jednak nawet tam nie masz dostępu do niemal każdej oferty na rynku. Dzięki rankingom możesz porównać bardzo wiele produktów, bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz również liczyć na fachową pomoc w wyborze ubezpieczenia — po odpowiedzeniu na kilka pytań ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą i zaproponuje ofertę. Nie musisz jej przyjmować — to jedynie propozycja przygotowana zgodnie z tym, czego potrzebujesz. 

Ogromną zaletą ubezpieczeń na życie jest ich elastyczny charakter — są one zazwyczaj tworzone tak, by móc zmienić zakres ubezpieczenia, sumę czy krąg osób uposażonych. Służy to temu, że Twoje potrzeby zmieniają się i będą zmieniać w czasie trwania polisy, dlatego towarzystwa ubezpieczeń oferuje dostosowanie ich do aktualnych warunków. Przykładowo, oferty ubezpieczeń dziecka mogą teraz Cię nie interesować, ale jak zostaniesz rodzicem, możesz chcieć rozszerzyć swoją polisę o kolejne umowy dodatkowe.

Najczęściej zadawane pytania przy zakupie polisy na życie

Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Suma ubezpieczenia powinna z zasady zagwarantować ubezpieczonemu i jego rodzinie bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Oznacza to, że ewentualne świadczenie powinno pokryć wszelkie zobowiązania finansowe, w tym, np. spłatę kredytu hipotecznego. Doradca ubezpieczeniowy może pomóc Ci wybrać optymalną sumę ubezpieczenia na życie.

Oba rodzaje polis dają różne możliwości ochrony. Ubezpieczenie indywidualne pozwala na większą elastyczność w kwestii doboru zakresu ochrony oraz wysokości maksymalnego świadczenia. Z kolei zakup ubezpieczenia grupowego sprawdzi się u osób, którym zależy na szerokim zakresie ubezpieczenia, a przy tym nie ma dużych zobowiązań finansowych, np. nie jest obarczony kredytem. Ponadto wielu klientów traktuje ubezpieczenie grupowe po prostu jako dodatkową ochronę.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy bardzo dokładnie przeanalizować dokument OWU. Towarzystwa ubezpieczeniowe zamieszczają tam istotne informacje o czynnikach, które bezpośrednio wpływają na jakość polisy. Należą do nich m.in.: wyłączenia odpowiedzialności, maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej, poszczególne zdarzenia objęte ochroną. Dodatkowo z OWU można dowiedzieć się, od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe umieszcza informacje o zakresie ochrony oraz wyłączeniach odpowiedzialności w dokumencie OWU. Zazwyczaj mamy do czynienia ze standardowymi sytuacjami, w których otrzymanie świadczenia może być niemożliwe. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty m.in. w przypadku śmierci na skutek samobójstwa (w pierwszych dwóch latach trwania umowy), a także, gdy do zdarzenia dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa lub zatajenia przed ubezpieczycielem kluczowych informacji dotyczących zdrowia. 

Umowę ubezpieczenia można podpisać na rok (w przypadku ubezpieczenia grupowego) lub kilkanaście lat, gdy mamy do czynienia z indywidualnym ubezpieczeniem na życie. Niektórzy ubezpieczyciele nadal oferują bezterminowe polisy. Pamiętaj, aby sprawdzić czas trwania ochrony, zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Podsumowanie

  • W podstawowym wariancie polisa na życie zabezpiecza Twoich bliskich, gdyby Ciebie zabrakło.
  • Na pomoc możesz liczyć również w przypadku: niezdolności do pracy, wypadku, pobytu w szpitalu czy poważnego zachorowania. Możliwe jest dopasowanie ochrony do potrzeb ubezpieczonego. 
  • Polisa na życie umożliwia również powiększanie kapitału dzięki inwestowaniu.
  • Pamiętaj, aby dostosować zakres i sumę ubezpieczenia do swoich potrzeb.
  • Wybierając polisę, sprawdzaj rankingi i nie bój się konsultacji z agentem. Przy pomocy porównywarki ubezpieczeniowej możesz zaoszczędzić pieniądze i swój cenny czas.
Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.