Poradniki

Najczęstsze mity o ubezpieczeniach na życie

Kalendarz 08.06.2021 Aktualizacja08.06.2021

Czy wiesz, jakie są najczęstsze mity o ubezpieczeniach na życie? Sprawdź, czego nie wiesz o polisach i co może Cię zaskoczyć!

Co zrobisz, jeśli zdarzy Ci się nieprzewidziane zdarzenie losowe? Masz zapewnione środki, które pozwolą Ci poradzić sobie z nagłą sytuacją? Sięgniesz po oszczędności życia? Dowiedz się, co może zagwarantować Ci polisa na życie i dlaczego warto ją mieć. Rozprawiamy się z najczęstszymi mitami o ubezpieczeniach na życie.

MIT 1: Polisa na życie chroni bliskich tylko na wypadek mojej śmierci

W podstawowym wariancie ubezpieczenie na życie zapewnia zabezpieczenie finansowe dla Twojej rodziny, jeśli Cię zabraknie. Jest to jednak tylko podstawa tego, co może Ci zapewnić dobra polisa. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele umów dodatkowych, które chronią Cię przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Wypadek, w wyniku którego nie możesz wykonywać swojej pracy i utrzymywać rodziny? Rzadka choroba dziecka, na walkę z którą przeznaczysz oszczędności gromadzone przez większość życia? Myślenie o takich zdarzeniach nie jest przyjemne, jednak konieczne, szczególnie jeśli chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją rodzinę. Warto dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb. Wysokość comiesięcznej składki w porównaniu do tego, co może zapewnić Ci ubezpieczenie na życie, jest nieporównywalna. 

Mit 2: Ubezpieczenie na życie nie jest mi potrzebne

Jesteś młodą osobą, która dopiero zakłada rodzinę i nie musi martwić się o swoje zdrowie. Nie myślisz o zakupie polisy, bo wydaje Ci się niepotrzebna. Nigdy nie zdarzyła Ci się sytuacja, w której musisz dostosować swoje życie do niespodziewanej sytuacji. Pomyśl jednak, że takie myślenie jest zwodnicze. Zastanów się, czy jesteś w stanie poradzić sobie, gdy przytrafi Ci się wypadek czy poważna choroba? Są to nieprzewidziane zdarzenia, z którymi ciężko poradzić sobie samemu. Zastanów się, czy nie lepiej skorzystać z choć minimalnego zabezpieczenia. Nie warto traktować polisy na życie jako niepotrzebnego wydatku – jest to inwestycja, która pewnego dnia może okazać się naprawdę cenna. 

Jeśli jednak nadal nie możesz pogodzić się z myśleniem, że pieniądze, które wpłacasz na polisę, przepadają, sprawdź, na czym polega ubezpieczenie ze zwrotem składek. Wiele towarzystw oferuje rozwiązanie, które pozwala odzyskać część lub całość wpłaconych składek, jeśli nie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Możesz też zdecydować się na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Wtedy część składki przeznaczana jest na ochronę, a część inwestowana, aby Twój kapitał rósł. Możesz wtedy przeznaczyć zebrane środki na wybrany przez siebie cel. 

MIT 3: Bez polisy otrzymam takie samo wsparcie – nie mam co liczyć na pieniądze od ubezpieczyciela

Jeśli doszło do zdarzenia objętego ubezpieczeniem, możesz liczyć na wypłatę świadczenia. Sytuacje, o których zapewne słyszysz, dotyczą zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie są wymienione w dokumencie, który podpisujesz, zawierając umowę ubezpieczenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) możesz wyczytać, kiedy nie przysługuje Ci świadczenie. Są to wyłączenia odpowiedzialności i najczęściej dotyczą zdarzeń, do których doszło z winy ubezpieczonego wskutek np. popełnienia lub usiłowania popełnienia przez niego przestępstwa, spożycia alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, udziału w aktach zbrojnych czy zamieszkach. Ubezpieczyciele nie wypłacają pieniędzy również wtedy, gdy do zdarzenia doszło w wyniku samobójstwa czy samookaleczenia. 

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności zawarte są w dokumencie, który podpisujesz podczas zawierania umowy. Zapisy w OWU są jawne i jasne – wystarczy, że zapoznasz się z nimi przed podpisaniem umowy. Pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować swoje wątpliwości z doradcą. Nie bój się zadawać pytań. Agent ubezpieczeniowy jest od tego, by wyjaśnić Ci to, co wydaje się niezrozumiałe. 

Czemu nie musisz obawiać się o to, że otrzymasz pieniądze?

Jak wynika z raportu zleconego przez Polską Izbę Ubezpieczeń, w 2016 r. branża ubezpieczeniowa wypłaciła 18,3 mld złotych z tytułu polis na życie. Sytuacja, w której ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, jest rzadkością. Zazwyczaj, jeśli do niej dochodzi, warto podjąć negocjacje z towarzystwem. Ostatecznością jest skierowanie sprawy do sądu. Nie warto jednak z góry zakładać, że nie otrzymasz świadczenia. Pamiętaj, że po Twojej stronie stoją nie tylko zapisy OWU, ale także Rzecznik Ubezpieczonych, czyli Rzecznik Finansowy. Rozpatruje on skargi i wnioski klientów towarzystw ubezpieczeniowych, a także pomaga w rozstrzyganiu sporów między stronami. 

Dodatkowym zabezpieczeniem jest jeszcze fakt, że nad towarzystwami ubezpieczeniowymi sprawuję kontrolę Komisja Nadzoru Finansowego. Nie rozpatruje ona co prawda pojedynczych spraw pomiędzy klientem a TU, jednak zajmuje się monitorowaniem całej branży i reaguje na nieprawidłowości, opracowując rekomendacje. 

MIT 4: Wyższa składka to lepsza ochrona

Jeśli jest za tanio, pytamy, czego brakuje, ale jeśli mamy zapłacić więcej, często domyślnie zakładamy, że oferta jest korzystniejsza. Nie zawsze wyższa składka oznacza lepszą polisę. Decydując się na zakup ubezpieczenia, zwróć uwagę przede wszystkim na to, jaki zakres ochrony gwarantuje. Sprawdź, czy suma ubezpieczenia odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli nie wiesz, jaka powinna być to kwota, koniecznie porównaj oferty – możesz skorzystać z wygodnego kalkulatora ubezpieczeń lub skonsultować się z doradcą. 

Nie warto przepłacać, jednak trzeba liczyć się z tym, że polisa na życie kosztuje. Jej zakup powinien być postrzegany jako inwestycja i zabezpieczenie przyszłości, a nie zbędny, niepotrzebny wydatek. 

MIT 5: Po mojej śmierci wszystkie środki na polisie przepadną, bo jestem zadłużony

Wypłata świadczenia zależy od tego, na jaką polisę się zdecydujesz. Pamiętaj, że w podstawowym wariancie ubezpieczenia na życie, czyli ochronnym, bliscy wskazani jako uposażeni dostaną odpowiednią kwotę równą sumie ubezpieczenia w przypadku Twojej śmierci. Otrzymają oni pełną kwotę, która nie będzie obciążona podatkiem, niezależnie od tego, ile składek zostało odprowadzonych. Nieistotne jest również to, czy ubezpieczony był zadłużony – jeśli chodzi o polisy chroniące życie i zdrowie nawet jeśli uposażeni odrzucą spadek zmarłego, nie stracą możliwość otrzymania świadczenia z ubezpieczenia. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe (na życie i dożycie) sytuacja jest nieco inna. 

  1. W przypadku zgonu ubezpieczonego pieniądze trafiają do osób uprawnionych do spadku z zachowaniem odpowiedniej kolejności, chyba że wskazano w polisie osoby uposażone. Wtedy otrzymują pieniądze zgodnie z określonym wskaźnikiem procentowym uposażenie, np. pierwsza osoba – 75%, a druga 25%. Można także całość zapisać na 1 osobę. 
  2. Co ważne, zgromadzone oszczędności, kiedy zostaną wypłacone przed czasem, a także wtedy, gdy skończy się okres ubezpieczenia i ubezpieczony dożyje końca umowy, mogą podlegać zajęciu komorniczemu. W tym przypadku należy omówić potencjalne scenariusze z doradcą ubezpieczeniowym lub podatkowym, aby zapewnić rodzinie lub sobie pewne środki z polisy.

W ubezpieczeniu inwestycyjnym (np. ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych) środki będą obciążone 19% podatkiem od wypracowanego zysku, jeśli zostaną wypłacone przed zakończeniem umowy. Nie będzie trzeba płacić podatku w sytuacji, gdy umowa dobiegnie końca lub wtedy, gdy ubezpieczony umrze, a wskazani uposażeni otrzymają środki. 

MIT 6: Mieszkam z partnerką, ale jeśli nie mamy ślubu, nie otrzyma pieniędzy z ubezpieczenia

Wiele osób nie wie o tym, że nawet żyjąc w nieformalnym związku, mogą zabezpieczyć bliską osobę. W indywidualnej polisie na życie możesz wskazać dowolną osobę jako uposażoną, czyli tę, która otrzyma w przypadku Twojej śmierci świadczenie. Kwota, jaką otrzyma bliska Ci osoba, może wynosić 100% sumy ubezpieczenia, ale masz także możliwość zadecydować o tym, jaka jej część trafi do każdej bliskiej osoby. 

Przykładowo, żyjąc z partnerką w nieformalnym związku macie dwójkę dzieci i chcesz zabezpieczyć finansowo każdą z tych osób. Możesz zdecydować, by w razie Twojej śmierci partnerka otrzymała 50% sumy ubezpieczenia, a każde z dzieci po 25%. Warto wskazać uposażonych, jeśli jednak tego nie zrobisz, środki trafią do Twoich bliskich zgodnie z zasadami dziedziczenia. 

Mity o ubezpieczeniach bardzo często powstrzymują chętne osoby przed podjęciem decyzji o zakupie polisy. Zazwyczaj to agent ubezpieczeniowy rozwiewa ewentualne wątpliwości, dlatego nie warto uprzedzać się na starcie. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na brak ochrony.

Najczęstsze mity o ubezpieczeniach na życie


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.