Poradniki

PZU Bezpieczny Zysk, czyli ochrona i inwestycja. Co to za polisa?

Kalendarz 23.10.2022 Aktualizacja13.12.2023

Mamy nowość na rynku ubezpieczeniowym! PZU Życie wprowadza ubezpieczenie z gwarancją wypłaty PZU Bezpieczny Zysk.

Ubezpieczyciel obiecuje z góry określony zysk niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Na czym polega najnowsze ubezpieczenie na życie i dożycie od PZU? Dla kogo jest ta oferta? Ile pieniędzy można zyskać inwestując w polisę? Sprawdziliśmy!

PZU Bezpieczny Zysk – co warto wiedzieć?

PZU Bezpieczny Zysk to krótkoterminowa polisa na życie i dożycie z gwarantowaną wypłatą środków po zakończeniu umowy. Nie jest to tradycyjne ubezpieczenie z okresowymi, ustalonymi w harmonogramie wpłatami – w tym przypadku ubezpieczony składkę wpłaca raz w wybranej przez siebie kwocie, nie mniejszej niż 10 000 zł. 

Co istotne towarzystwo ubezpieczeń umożliwia zakup dowolnej liczby polis do łącznej wartości miliona złotych. 

Kluczowe informacje o ubezpieczeniu Bezpieczny Zysk
W jakim wieku można przystąpić do polisy PZU bezpieczny zysk?18 – 77 lat
Ile trwa umowa?2 lub 3 lata
Jaka jest częstotliwość opłacania składek?Składkę wpłaca się raz 
Ile pieniędzy można wpłacić?od 10 000 zł do 1 000 000 zł
Tabela 1. Ubezpieczenie PZU Bezpieczna spłata – kluczowe informacje o produkcie. Opracowanie własne na podstawie oferty ubezpieczyciela w dniu 19.10.2022 r. 

Bezpieczny Zysk to proste, krótkoterminowe rozwiązanie z ochroną na wypadek śmierci i z góry określonym zyskiem. Skierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy chcieliby bezpiecznie ulokować zgromadzony przez siebie kapitał. Na jaki zakres ochrony możemy liczyć?

Zakres ochrony ubezpieczenia PZU Bezpieczny Zysk

Ubezpieczenie Bezpieczny Zysk to polisa o minimalistycznym zakresie ochrony, której głównym celem jest zagwarantowanie wypłaty wpłaconych środków powiększonych o ustalony w umowie zysk. Na próżno szukać tu dodatkowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, tj. poważne zachorowanie, czy NNW wypadkowe. Na czym więc polega ochrona?

W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje ubezpieczonemu:

 • ochronę na wypadek śmierci,
 • wypłatę środków z polisy na dożycie po zakończeniu umowy.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej pieniądze trafią do uposażonego wskazanego w polisie. Tak, jak w przypadku innych polis na życie i dożycie świadczenie zostanie wypłacone bez pomniejszenia go o podatek od spadków i darowizn.  

Warto wiedzieć…
Suma ubezpieczenia jest stała i niezmienna w czasie trwania umowy. Nie jest to produkt, który mógłby posłużyć jako zabezpieczenie kredytu, czy zapewnić kompleksową ochronę życia i zdrowia.

2 w 1, czyli ochrona życia i kapitału

To, co wyróżnia polisę Bezpieczny Zysk, to brak ryzyka inwestycyjnego i przyzwoity — z góry znany — zysk z inwestycji.

Dziś, czyli 11 października, oprocentowanie po 3 latach to 17,36%, a po 2 latach: 10,38%.

Informuje Małgorzata Skibińska, dyrektor zarządzający ds. rozwoju i utrzymania produktów w PZU Życie. Źródło: media.pzu

Aby poznać wiążącą wysokość oprocentowania, zdecydowanie najlepiej po prostu zamówić rozmowę u doradcy ubezpieczeniowego, który powinien przedstawić nam, zarówno wysokość gwarantowanego zysku, który zależny jest także od czasu trwania umowy, jak i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące warunków umowy.  

Jak obliczana jest suma ubezpieczenia? 

Jak czytamy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na wysokość sumy ubezpieczenia składa się wysokość wpłaconej składki oraz gwarantowana stopa oprocentowania, które – co warto zaznaczyć – określone zostają w polisie. Nie można jej podwyższyć ani obniżyć. 

Suma ubezpieczenia to równowartość wpłaconej składki powiększona o iloczyn składki i ustalonej stopy oprocentowania.

Warto podkreślić, że jeśli zdecydujemy się na tego rodzaju polisę na życie, to niekoniecznie będzie ona w stanie zapewnić bezpieczeństwo rodzinie w przypadku naszej śmierci – wysokość sumy ubezpieczenia jest w końcu zależna od kwoty, jaką zdecydujemy się wpłacić. 

Ubezpieczenie Bezpieczny Zysk, jest raczej kolejnym sposobem na lokowanie zgromadzonego już przez nas kapitału, aniżeli zabezpieczeniem rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. O tym, jak suma ubezpieczenia wpływa na jakość polisy i jak ją dobierać przeczytasz w oddzielnym artykule.

U kogo sprawdzi się polisa PZU Bezpieczny Zysk?

Polisa na życie i dożycie Bezpieczny Zysk od PZU to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na zwiększeniu kapitału bez ryzyka i z dostępem do środków w razie nagłych wypadków. 

Właściciel polisy od początku wie, ile pieniędzy otrzyma na zakończenie umowy. W dobie niepewności, wysokiej inflacji i skomplikowanej sytuacji na rynkach inwestycyjnych dla wielu osób to może być godne uwagi rozwiązanie.

Dla kogo nowe ubezpieczenie w PZU może być produktem wartym uwagi?

 • Dla seniorów, którzy chcą bezpiecznie ulokować swoje środki.
 • Dla osób, które chcą zwiększyć wartość swoich środków bez ryzyka.
 • Dla osób, które szukają alternatywy dla tradycyjnej lokaty w banku.
 • Dla osób, którym zależy na krótkoterminowej ochronie życia.

Ile wynosi składka ubezpieczenia PZU Bezpieczny Zysk?

W ramach polisy Bezpieczny Zysk ubezpieczony zobowiązuje się do wpłaty jednej składki w kwocie od 10 000 zł do miliona złotych. Składkę należy wpłacić w momencie przystąpienia do ubezpieczenia, z góry. 

Warto wiedzieć…
Możesz zakupić dowolną liczbę polis Bezpieczny Zysk. Wysokość oprocentowania nie zmienia się w zależności od liczby zawartych polis.

Naturalnie, im wyższa wpłata, tym większy będzie można wypracować zysk, a zabezpieczenie na wypadek śmierci będzie większe.

Czy PZU Życie może nie wypłacić pieniędzy z polisy Bezpieczny Zysk?

Tak, jak w przypadku innych polis na życie, tak i w ubezpieczeniu Bezpieczny Zysk mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU polisy PZU wyjaśnia, że w przypadku śmierci ubezpieczonego w niektórych sytuacjach wypłaci uposażonemu (lub uposażonym) wyłącznie wartość wykupu.

Jakie to sytuacje? Przede wszystkim, gdy śmierć nastąpi:

 • w związku z działaniami wojennymi, 
 • w związku z aktywnym uczestnictwem ubezpieczonego w rozruchach lub aktach terroru,
 • wskutek popełnienia przestępstwa,
 • w związku ze spożyciem alkoholu, substancji odurzających lub zabronionych, tj. narkotyki,
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez ubezpieczonego, np. pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • w wyniku choroby rozpoznanej w ciągu 3 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • wskutek uprawiania sportów podwyższonego ryzyka, np. sztuk walki, wspinaczki skałkowej (lub górskiej) ze specjalistycznym sprzętem czy sportów motorowodnych,
 • w wyniku samobójstwa popełnionego – podobnie jak w innych polisach na życie – w ciągu dwóch lat od podpisania umowy ubezpieczenia.

Nie jest to szczególnie rozbudowana lista ograniczeń. Kompletną listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wraz ze wzorem na obliczenie wartości wykupu można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Spłata.

Jak odbywa się wypłata świadczenia z ubezpieczenia PZU Bezpieczny zysk?

Ubezpieczony otrzyma zgromadzone w ramach polisy pieniądze w ciągu 7 dni od zakończenia trwania umowy ubezpieczenia na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedwczesnej śmierci właściciela polisy świadczenie zostanie przekazane uposażonym lub innym uprawnionym osobom w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi. Standardowo w tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i dołączyć do niego akt zgonu oraz dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę śmierci ubezpieczonego.  

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Bezpieczny Zysk?

Nową polisę od PZU Życie można zakupić w oddziałach zakładu ubezpieczeń lub zamawiając rozmowę z licencjonowanym agentem ubezpieczeń na stronie internetowej PZU. W tym celu należy podać swoje imię i numer telefonu w formularzu.   

Ubezpieczenia na życie w PZU to nie tylko polisy grupowe w zakładach pracy, ale także te indywidualne – czy coś je wyróżnia? Na pewno to, że są dostosowane do klientów w każdym niemal wieku. Ubezpieczyć można się nawet do 80. roku życia tak jak w polisie PZU Wsparcie Najbliższych Ochrona na całe życie. 

Nie jest także oczywistością na rynku ubezpieczenie do końca życia, a PZU taką ochronę oferuje. Znaczna część polis zawieranych jest na określony termin, od 5 do 35 lat i z zaznaczeniem, że ochrona zadziała np. do 75. roku życia

W mojej ocenie PZU to obowiązkowy przystanek podczas porównywania polis na życie, ponieważ nasz największy ubezpieczyciel wypełnia luki, które nie zawsze opłaci się wypełnić mniejszym konkurentom. Ceny polis w PZU Życie są pewną zagadką, ponieważ nie sposób odnaleźć takich informacji na stronie www, dlatego w celu poznania składki najlepiej poprosić o jej wyliczenie dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Radzi Piotr Siekański, ekspert DobrejPolisyNaŻycie.

Indywidualne ubezpieczenia na życie w PZU

Bezpieczny Zysk jest jednym z wielu indywidualnych produktów ubezpieczeniowych na życie oferowanych przez PZU Życie. 

To jedno z największy towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce oferuje całą gamę ubezpieczeń, m.in.:

 • krótkoterminowe i długoterminowe ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenie na dożycie,
 • ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe,
 • polisy inwestycyjne,
 • umowy dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania,
 • polisę zdrowotną,
 • ubezpieczenie NNW.
Rodzaj ubezpieczenia oferowanego przez PZUUbezpieczenie na życie
Terminowe ubezpieczenie na życiePZU Ochrona Każdego Dnia
PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu
Bezterminowe ubezpieczenie na życiePZU Wsparcie Najbliższych
Ubezpieczenie oszczędnościowePZU Na Dobry Początek
PZU Gwarantowane Jutro
Ubezpieczenia zdrowotneWsparcie po operacji
Poważne zachorowanie
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
Organizacja leczenia za granicą
Leczenie w szpitalu
PZU Plan Na Zdrowie
Ubezpieczenie wypadkowePZU Ja Plus
PZU NNW
NNW dla rowerzystów
NNW turystyczne
Wsparcie na wypadek trwałego inwalidztwa
Kontynuacja ubezpieczenia grupowegoPZU Kontynuacja Dla Ciebie Plus
Tabela 2. Przykładowa oferta ubezpieczeń na życie i zdrowie w PZU. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeń, 21.10.2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenie na życie i dożycie – co to jest?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to polisa terminowa, w której ubezpieczony otrzymuje gwarancje wypłaty zgromadzonych środków po zakończeniu trwania umowy. W zależności od rodzaju ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń wypłaca klientowi od kilkudziesięciu procent do nawet 100% wpłaconych składek. Polisa na życie i dożycie może być zawarta na kilka, a nawet kilkadziesiąt lat (np. oferta PZU Gwarantowane Jutro umożliwia zawarcie umowy nawet na 30 lat). W tym czasie ubezpieczyciel oferuje usługę ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Jakie ubezpieczenie na życie i dożycie wybrać?

Ubezpieczenia z gwarancją wypłaty środków to dosyć popularne rozwiązanie oferowane przez wiele towarzystw ubezpieczeń, m.in. Uniqa, Pru, Nationale Nederlanden, Warta, Aegon i Generali. Ponieważ wybór tego rodzaju produktów na rynku jest duży – ubezpieczenia różnią się wysokością składek, ograniczeniami wiekowymi oraz długością trwania umów – warto zastanowić się, jakie są nasze potrzeby i na tej podstawie dobrać odpowiednie ubezpieczenie. 

W szybkim porównaniu najważniejszych parametrów polis może pomóc Ranking Ubezpieczeń 2022/2023. W Rankingu na Dobrej Polisie porównasz ponad 10 ofert ubezpieczeń z gwarancją wypłaty.

Czy ubezpieczenie Bezpieczny Zysk to polisa dla seniorów?

Jak najbardziej! Polisa Bezpieczny Zysk umożliwia lokowanie kapitału klientom, którzy nie ukończyli 77 roku życia.

Ile pieniędzy można zainwestować w polisę Bezpieczny Zysk w PZU?

Nowa polisa od PZU to elastyczne podejście do oszczędzania – ubezpieczony może ubezpieczyć się na dowolną kwotę, nie niższą niż 10 000 zł.

Ile polis Bezpieczny Zysk można założyć?

Każdy ubezpieczony może wykupić dowolną liczbę polis. Maksymalna kwota, jaką można odłożyć w ramach wszystkich polis to milion złotych. Co ważne ubezpieczyciel nie uzależnia wysokości oprocentowania od liczby zawartych umów.  

Czy można wypłacić pieniądze z polisy na życie wcześniej?

Niezależnie od powodów, czy to w razie problemów finansowych, nagłego wypadku, czy po prostu zmiany strategii lokowania środków wcześniejsza wypłata pieniędzy z ubezpieczenia Bezpieczny Zysk jest możliwa. W przypadku wcześniejszego wycofania pieniędzy towarzystwo ubezpieczeń wypłaca wartość wykupu obliczaną według wzoru zawartego w OWU polisy.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia w PZU?

Proces rezygnacji z polisy w PZU będzie się różnił w zależności od tego, kiedy zdecydujemy się zakończyć współpracę z towarzystwem. 

Przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia, natomiast osoby prywatne mają na to 30 dni. W tej sytuacji ubezpieczyciel zwróci Ci kwotę w wysokości wpłaconych składek. 

Wypowiedzenie umowy można złożyć w dowolnym momencie, ale należy pamiętać, że wówczas PZU wypłaci wyłącznie wartość wykupu. Wysokość zwracanych środków obliczana jest na podstawie wzoru, który ubezpieczyciel określił w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia produktu.  

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie Bezpieczny Zysk to nowość w PZU. Polisa umożliwia ochronę życia i kapitału – klient od momentu podpisania umowy wie, ile pieniędzy na koniec otrzyma z powrotem.
 • To ciekawa alternatywa dla lokat bankowych. W przypadku śmierci ubezpieczonego pieniądze zostaną przekazane uposażonemu lub spadkobiercom bez potrącania podatku od spadku i darowizn.
 • Składka wpłacana jest raz a jej wysokość nie może być niższa niż 10 tys. złotych i wyższa niż milion złotych.
 • Jeden ubezpieczony może zakupić dowolną liczbę polis do łącznej kwoty 1 000 000 zł.
PZU Bezpieczny Zysk, czyli ochrona i inwestycja. Co to za polisa?


Autor artykułu