Poradniki

Ubezpieczenie na życie bez karencji – jak działa?

Kalendarz 14.04.2021 Aktualizacja13.12.2023

Na czym polega ubezpieczenie na życie bez karencji? Czy możliwa jest ochrona ubezpieczeniowa już od momentu podpisania umowy?

Wiele osób zapomina o tym, że kupując polisę na życie, nie są objęci ochroną od momentu podpisania umowy. Bardzo często musi minąć określony czas, by ubezpieczenie zapewniło całkowitą ochronę. Sprawdź, kiedy można zagwarantować sobie ubezpieczenie na życie bez karencji. 

Chcąc ubezpieczyć się na wypadek śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel zaproponuje Ci polisę na życie z karencją. Oznacza to, że dopiero po określonym upływie czasu uzyskasz pełną ochronę ubezpieczeniową. Dowiedz się, czym jest i jak działa karencja i czy są wyjątki od jej stosowania. 

Na czym polega karencja?

Karencja to czas, który musi upłynąć od chwili podpisania umowy ubezpieczenia do momentu uzyskania pełnej ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że jeśli w tym okresie dojdzie do zdarzenia przewidzianego w umowie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które objęte są ochroną, ale miały miejsce w czasie, w którym ochrona jeszcze nie obowiązywała. 

Zawsze zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). To tam uzyskasz odpowiedź na to, jaki czas musi minąć, by otrzymać świadczenie. Przykładowo, jeśli zawierasz umowę, w której wypłata za pobyt w szpitalu jest możliwa dopiero po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy, nie licz na to, że otrzymasz świadczenie po 2 miesiącach od podpisania umowy. Ubezpieczenie na życie bez karencji w praktyce niemal nie występuje. Istnieją jednak zdarzenia w polisach, które nie są objęte karencją.

Warto wiedzieć…
Analizując oferty polis na życie przed podpisaniem umowy ubezpieczenia możesz znaleźć najkorzystniejszą dla siebie ochronę. Nie sposób uniknąć karencji, ale dzięki konsultacji z doradcą ubezpieczeniowym i porównywarce polis możesz dopasować ochronę do swoich potrzeb.

Wyłączenia odpowiedzialności — karencja stała

Nie tylko karencja zabezpiecza ubezpieczycieli przed nieuczciwymi praktykami klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują również tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Tak określane są sytuacje, w których świadczenie z tytułu ubezpieczenia nie będzie wypłacone. Kiedy ma to miejsce? Zazwyczaj wtedy, gdy osoba ubezpieczona świadomie działała na własną szkodę. Na przykład wtedy, gdy do śmierci doszło w następstwie spożycia alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Także wtedy, gdy śmierć lub uszczerbek na zdrowiu nastąpiły w wyniku wzięcia udziału przez ubezpieczonego w zamachu terrorystycznym, zamieszkach czy popełnienia czynu zabronionego. 

Czemu ubezpieczyciel korzysta z karencji?

Po co właściwie istnieje karencja? Nie jest to utrudnianie korzystania z ochrony klientom, ale realne zabezpieczenie dla ubezpieczycieli. Takie rozwiązanie chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed nadużyciami ze strony ubezpieczonych. Ubezpieczenie na życie bez karencji rodzi wiele wątpliwości. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której osoba ze zdiagnozowaną ciężką chorobą pragnie skorzystać z ochrony właśnie na taki wypadek. Zgłasza się do ubezpieczyciela i wybiera ofertę, która gwarantuje mu wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania. W takiej sytuacji, bez karencji, ubezpieczyciel musiałby od razu wypłacić odszkodowanie, nawet wtedy, gdy diagnoza została postawiona przed podpisaniem umowy. 

Warto wiedzieć…
O tym, ile wynosi karencja w konkretnej polisie, możesz porozmawiać z licencjonowanym doradcą ubezpieczeniowym.

W ten sposób towarzystwo zapobiega wyłudzeniom i oszustwom ze strony klientów. Bardzo prosto byłoby w taki sposób czerpać korzyści finansowe z ubezpieczenia na życie bez karencji. Podobnym mechanizmem jest korzystanie z ankiety medycznej przez ubezpieczycieli. Umożliwia ona realną ocenę historii medycznej klienta. 

Ile trwa karencja?

Czas trwania karencji zależy od określonej oferty, a także poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej karencja występuje w polisach na życie, jednak można spotkać się z nią również w ubezpieczeniach zdrowotnych czy majątkowych. Ubezpieczenie grupowe, które często nie obejmuje ankiety medycznej, również może być objęte karencją. 

Jak sprawdzić, ile wynosi karencja? Wystarczy, że spojrzysz w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Do dokumentu masz wgląd jeszcze przed podpisaniem umowy, dlatego możesz na własną rękę sprawdzić karencje w poszczególnych ofertach ubezpieczycieli lub wybrać się na spotkanie z agentem. Najprostszym rozwiązaniem będzie jednak sięgnięcie w OWU. Okres karencji można znaleźć najczęściej w zakresie ochrony lub wyłączeniach odpowiedzialności. 

W zależności od rodzaju polisy i objętych nim zdarzeń karencja w ubezpieczeniach na życie może wynieść od miesiąca do nawet kilku lat. Najczęściej ubezpieczenie za pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie oznacza kilkumiesięczny okres karencji. Śmierć spowodowana samobójstwem to z kolei zazwyczaj zdarzenie objęte 2-letnią karencją. 

Warto przyjrzeć się konkretnym ofertom towarzystw ubezpieczeniowych. Axa-Warta-Generali mają polisy, które nieco różnią się poszczególnymi okresami karencji. Przykładowo Generali w swoim ubezpieczeniu na życie nakłada miesięczną karencję na pobyt w szpitalu, a 3 miesiące na poważne zachorowanie. 

Przykładowe długości karencji dla wybranych zdarzeń w kilku polisach grupowych przedstawiają się następująco:

Warta Ekstrabiznes PlusUniqa Ochrona z plusem – pakiet ochronnyGenerali Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Compensa Bezpieczna Grupa

PZU Typ P 

śmierć naturalna6 mies.6 mies.brakbrakbrak
urodzenie dziecka9 mies.10 mies.9 mies.9 mies.9 mies.
śmierć rodzica lub teścia6 mies.6 mies.6 mies (50% świadczenia)brak lub 6 mies.

brak

poważne zachorowanie3 mies.3 mies.brak

3 lub 6 mies.

3 mies.

poważne zachorowanie dziecka3 mies.3 mies.brak

3 lub 6 mies.

3 mies.
Tabela 1. Okres karencji ubezpieczenia u różnych ubezpieczycieli w zależności od konkretnego zdarzenia. Opracowane na podstawie ofert TU.

Z reguły inne zasady obowiązują tych, którzy dołączyli do takiej polisy bezzwłocznie odkąd byli uprawnieni i tych, którzy zrobili to po określonym czasie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z OWU konkretnego produktu.

Karencja a urodzenie dziecka

Czy możliwe jest ubezpieczenie w ciąży bez karencji? Reguła związana z okresem bez ochrony dotyczy również kobiet ciężarnych. Ubezpieczyciel nie wypłaci w takim przypadku świadczenia za urodzenie dziecka. Ciężarne kobiety mogłyby zgłaszać się do towarzystw ubezpieczeniowych i otrzymywać pieniądze. W tej sytuacji tak samo, jak w przypadku innych zdarzeń, ubezpieczycieli chroni karencja. Czy istnieje zatem ubezpieczenie urodzenie dziecka bez karencji? Nie warto szukać takiego rozwiązania, ponieważ karencja na urodzenie dziecka trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Także ubezpieczenie grupowe, często zawierane w miejscu pracy, jest objęte okresem bez ochrony.

Czy istnieje ubezpieczenie na życie bez karencji?

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają jednak ochronę natychmiastową w wyjątkowych sytuacjach. Ubezpieczenie na życie bez karencji jest możliwe np. w ramach ubezpieczeń dedykowanych rodzicom i dzieciom. W sytuacji gdy dziecko nagle zachoruje i będzie przebywało w szpitalu i zdarzenie będzie następstwem nieszczęśliwego wypadku, wtedy jest to ubezpieczenie bez karencji. 

Najczęściej z okresu bez ochrony ubezpieczeniowej zwolnione są zdarzenia, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jest to zazwyczaj śmierć czy pobyt w szpitalu po wypadku. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie na życie bez karencji, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeń proponują klientom ubezpieczenia bez karencji na wybrane ryzyka. 

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez karencji

Jakich zdarzeń dotyczy karencja?

Okresy karencji dotyczą zazwyczaj zdarzeń, które można w jakimś stopniu przewidzieć, zaplanować lub być świadomym zwiększonego ryzyka. Mowa głównie o śmierci w wyniku próby samobójczej, planowanej operacji chirurgicznej, zdiagnozowaniu poważnego zachorowania, chorobie nowotworowej, wypłaceniu świadczenia z tytułu narodzin dziecka. Karencją może być również obwarowany pobyt ubezpieczonego w szpitalu. 

W jakich przypadkach ubezpieczyciele nie stosują karencji?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zakup ubezpieczenia bez karencji na takie zdarzenia jak: śmierć na skutek wypadku, np. wypadku komunikacyjnego; powstanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, itd.

Jakie ograniczenia oprócz karencji stosują towarzystwa ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie?

Warto wiedzieć, że karencja nie jest jedynym ograniczeniem stosowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Poza sytuacjami, w których ubezpieczyciele zawieszają ochronę ubezpieczeniową powinniśmy wziąć również pod uwagę takie elementy polisy jak limity wypłaty odszkodowania, sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia mimo trwania ochrony ubezpieczeniowej, a także górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli wysokość sumy ubezpieczenia.

Co się dzieje w przypadku zajścia zdarzenia w czasie trwania okresu karencji? 

Karencję traktujemy jak wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W związku z tym niestety w przypadku śmierci ubezpieczonego lub np. w przypadku pobytu w szpitalu w czasie trwania karencji nie dojdzie do wypłaty świadczenia. Podpisując umowę ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami wypłaty odszkodowania (limitami, karencją) oraz listą wyłączeń odpowiedzialności.

Od kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe liczy okres karencji?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe liczy okres karencji od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. O tym, jak długi okres karencji ubezpieczyciel przewidział dla poszczególnych zdarzeń, dowiesz się z dokumentu OWU.

Podsumowanie

  • Karencja to inaczej okres liczony od podpisania umowy ubezpieczenia do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję najczęściej w przypadku takich zdarzeń jak urodzenie dziecka, zdiagnozowanie poważnego zachorowania u ubezpieczonego, operacji chirurgicznej oraz śmierci w wyniku samobójstwa.
  • Okres karencji zwykle wynosi od 3 do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące okresu karencji można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranej polisy. Warto to zrobić przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.
  • Rzadko kiedy w polisie ubezpieczeniowej okresy karencji dotyczą zdarzeń, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie na życie bez karencji – jak działa?


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.