Poradniki

ING ubezpieczenie na życie, 4 polisy które oferuje bank

Kalendarz 07.04.2021 Aktualizacja03.05.2021

ING ubezpieczenie na życie - sprawdź, jakie oferty polis na życie możesz zakupić w banku.

W ING ubezpieczenie na życie możesz kupić w wielu wariantach. Bank oferuje ochronę na wypadek nowotworu już od 14 zł miesięcznie. Możesz liczyć na wypłatę nawet 160 000 zł na leczenie lub rehabilitację. Twoi bliscy otrzymają 240 000 zł w razie Twojej śmierci w wypadku. Uchronisz rodzinę przed zadłużeniem wobec banku, decydując się na ubezpieczenie kredytu lub pożyczki. Masz także możliwość objęcia ochroną swojej pociechy. ING Bank Śląski za pośrednictwem Nationale Nederlanden oraz Avivy oferuje wiele ubezpieczeń na życie. 

Wiele banków oferuje możliwość ubezpieczenia się na życie. Dla klientów jest to wygodna i szybka opcja, często proponowana wraz z innym produktem finansowym. Sprawdzamy, czy opłaca się skorzystać z oferty ubezpieczeń w ING Banku Śląskim

Ubezpieczenie na życie ING – kto zapewnia ochronę?

Jeśli zdecydujesz się kupić ubezpieczenie na życie w ING, to nie bank będzie ubezpieczycielem. ING Bank Śląski współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu może oferować swoim klientom również ubezpieczenia na życie. W przypadku ING Banku Śląskiego jest to Nationale Nederlanden oraz Aviva. Ubezpieczyć możesz się w placówce banku, online (jeśli jesteś klientem banku – po zalogowaniu na swoje konto) lub telefonicznie. Niektóre ubezpieczenia dostępne są tylko dla klientów banku. Oznacza to, że musisz zdecydować się na inny produkt finansowy np. na założenie konta, przed skorzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej. 

ING ubezpieczenia na życie – które wybrać?

Jakie polisy na życie oferuje ING Bank Śląski? W banku możesz zapewnić sobie ochronę w razie wykrycia nowotworu czy innych poważnych chorób. Również w przypadku inwalidztwa bądź śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku możesz liczyć na wsparcie. Masz możliwość także wykupić ubezpieczenie szkolne NNW dla swojej pociechy. Masz także możliwość zabezpieczyć spłatę pożyczki gotówkowej, kredytu lub pożyczki hipotecznej na wypadek choroby, utraty pracy czy śmierci. ING ubezpieczenie na życie oferuje na wielu płaszczyznach. Przyglądamy się, jakie ma oferty i analizujemy, co kryje się w każdym ubezpieczeniu. 

Cena ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego

Ubezpieczyć życie w ING banku można zarówno poprzez Nationale Nederlanden jaki i Avivę życie. Spójrzmy jaka jest cena obu polis.

Tabela 1. Wiek kredytobiorcy do 50 lat.

Ceny w tabelach w ujęciu miesięcznym, a ich wysokość uzależniona od bieżącego salda kredytu. Im niższe saldo, tym niższa składka.

[redakcja dobrapolisanazycie.pl.]
saldo zadłużenia w PLN
(kwota kredytu
bez odsetek, in.):
100 tys.200 tys.350 tys.500 tys.
Opcja Życie Plus35 zł70 zł123 zł175 zł
Ochrona Życia Plus z Avivą35 zł70 zł123 zł175 zł
Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona
z Nationale-Nederlanden
40 zł80 zł140 zł200 zł
Bezpieczny Kredyt Ochrona
z Nationale Nederlanden
55 zł110 zł193 zł275 zł
Bezpieczny Kredyt Ochrona
z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą
55 zł110 zł193 zł275 zł
tabela sporządzona na podstawie opisów ubezpieczeń na stronie ing.pl

Tabela 2. Wiek kredytobiorcy powyżej 50 lat.

saldo zadłużenia
(kwota kredytu
bez odsetek, in.):
100 tys.200 tys.350 tys.500 tys.
Opcja Życie Plusxxxx
Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona
z Nationale-Nederlanden
60 zł120 zł210 zł300 zł
Bezpieczny Kredyt Ochrona
z Nationale Nederlanden
120 zł240 zł420 zł600 zł
Bezpieczny Kredyt Ochrona
z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą
140 zł280 zł490 zł700 zł
tabela sporządzona na podstawie opisów ubezpieczeń na stronie ing.pl

Zakres ubezpieczeń jest zasadniczo różny! Oczywiście cena gra rolę, ale chyba nie należy dać się skusić na niższą cenę pakietu, który w nazwie ma „Prosta ochrona”. Oszczędzając kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych co miesiąc pozbywamy się opcji czasowej niezdolności do pracy (złamana ręka u chirurga, programisty czy kafelkarza, potwierdzona ZUS ZLA L-4). Jeśli możemy, nie róbmy tego. Podczas absencji w pracy nie dość, że nie zarobimy to jeszcze obciążenie kredytami pozostanie takie samo. Do solidnego rozważenia ubezpieczenie: Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale-Nederlanden i Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą, to są pakiety z czasową niezdolnością do pracy. Szczególnie, że poszerzona oferta Avivy wcale nie różni się ceną od „okrojonej”.

Warto pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli sytuacjach, w których pomimo ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Zazwyczaj powtarzają się one w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jednak warto je znać, by nie być zaskoczonym, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty. 

Źródło: ING (https://www.ing.pl/indywidualni/ubezpieczenia)

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy?

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu ubezpieczenia od nowotworu, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku samobójstwa popełnionego w czasie 2 lat od dnia zawarcia umowy. Na pieniądze nie może liczyć również ubezpieczony, który poważnie zachorował na skutek samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę (niezależnie od tego, jaki jest jego stan poczytalności). Świadczenie nie zostanie wypłacone również w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa. Dotyczy to także pozostawania w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających czy substancji psychotropowych.

Na wypłatę nie można liczyć także w sytuacji, gdy nowotwór złośliwy lub poważne zachorowanie zostało rozpoznane przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to również sytuacji, w której nowotwór złośliwy lub poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane już w czasie obowiązywania ubezpieczenia. Gdy jest ono skutkiem choroby zdiagnozowanej lub leczonej w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

NN nie wypłaci świadczenia również wtedy, gdy do zdarzeń doszło w następstwie działań wojennych, stanu wojennego czy udziału w aktach przemocy.

Dodatkowo nie możesz liczyć na świadczenie wtedy, gdy zdarzenie nastąpiło w następstwie masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego. Jeśli było ono spowodowane działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość.

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego NNW oprócz sytuacji określonych powyżej, ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy, gdy ubezpieczony prowadził środek transportu bez uprawnień lub kierował pojazdem, który nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu. Na świadczenie nie można liczyć również wtedy, gdy do śmierci doszło w następstwie amatorskiego lub zawodowego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, a także wykonywania zawodów wysokiego ryzyka

 • Pamiętaj, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia, możesz zmienić osoby uposażone (określone w umowie). Są to bliscy, którzy mają otrzymać finansowe wsparcie, jeśli coś Ci się stanie. Decydujesz, jaką część sumy ubezpieczenia otrzyma każdy z nich. 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Ubezpieczycielem jest Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Polisa ma następujące cechy:

 • Możesz otrzymać aż do 80 tys. złotych na walkę z nowotworem złośliwym. Z kolei do 50 tys. złotych przysługuje Ci na leczenie w przypadku innej poważnej choroby. Jest to m.in.: zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządów, niewydolność nerek czy założenie by-passów serca).
 • Ubezpieczenie obejmuje nowotwory złośliwe, w tym również białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą oraz złośliwe nowotwory szpiku kostnego. 
 • ING ubezpieczenie na życie NIE obejmuje: nowotworów przedinwazyjnych oraz wszelkich zmian przedrakowych i nieinwazyjnych (w tym dysplazji szyjki macicy).
 • Masz zapewniony bezpłatny dostęp do usług dodatkowych. Są to m.in. domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie, dostawa leków do domu czy transport do szpitala. Możesz również liczyć na pomoc w organizacji rehabilitacji i pokrycie kosztów wizyt czy pomoc dla dzieci, jeśli zachorują. 
 • Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie finansowe, jeśli Cię zabraknie – otrzymają 100% sumy ubezpieczenia (5000 zł). 
 • Polisa chroni Cię 24 h na dobę niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Składkę opłacasz co miesiąc. 
 • Na ile pieniędzy możesz liczyć, jeśli coś Ci się stanie? 

W razie śmierci, zachorowania na nowotwór złośliwy czy poważnego zachorowania, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. W okresie pierwszych 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony Nationale Nederlanden zapłaci 1% sumy ubezpieczenia. To ograniczenie nie dotyczy jednak śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

 • Dostępne są 2 warianty ubezpieczenia – podstawowy i rozszerzony. W podstawowym zdarzenie, za które przysługuje wypłata to śmierć (suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł). Kolejnym zdarzeniem jest zachorowanie na nowotwór złośliwy (suma ubezpieczenia to 50 000 zł). W wariancie rozszerzonym oprócz śmierci tych dwóch zdarzeń ochroną objęte jest również poważne zachorowanie (suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł). Suma ubezpieczenia za zachorowanie na nowotwór złośliwy jest wyższa i wynosi 80 000 zł.
 • Ile kosztuje ubezpieczenie?

Składka ustalana jest zależnie od wieku. Do 30. roku życia w wariancie podstawowym zapłacisz jedynie 14 zł miesięcznie, a 20 zł w opcji rozszerzonej. Cena ING ubezpieczenia na życie rośnie wraz z wiekiem. 

Ubezpieczenie wypadkowe NNW

Ubezpieczyciel: Nationale Nederlanden.

 • Możesz liczyć nawet na 160 000 zł na leczenie lub rehabilitację. Aż 240 000 zł otrzymają Twoi bliscy w razie Twojej śmierci. Dostępne są 4 warianty polisy – oszczędny, optymalny, rozszerzony i premium. Sumy ubezpieczenia różnią się w zależności od wariantu – rosną razem ze składką. 
źródło: ING Bank Śląski

 • ING ubezpieczenie na życie obejmuje 4 zdarzenia, za które należy się świadczenie. Jest to: śmierć, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ostatnim zdarzeniem jest trwałe, całkowite lub częściowe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
 • Jeśli chcesz kontynuować umowę ubezpieczenia, możesz to zrobić na okres polisowy, który trwa 5 lat kalendarzowych. 
 • Za wszystkie zdarzenia Nationale Nederlanden wypłaci 100% sumy ubezpieczenia. Jedynym wyjątkiem jest częściowe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, według poniższej tabeli: 
Źródło: ING Bank Śląski
 • Suma świadczeń wypłaconych z tytułu wystąpienia trwałego inwalidztwa częściowego i całkowitego nie może przekroczyć 200% sumy ubezpieczenia. Dotyczy to sumy obowiązującej dla trwałego inwalidztwa całkowitego w dniu zajścia ostatniego z nieszczęśliwych wypadków.
 • Polisa działa na całym świecie przez 24 h na dobę. 

Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka

Ubezpieczyciel: Nationale Nederlanden.

 • Ubezpieczenie szkolne NNW dla Twojej pociechy działa nie tylko w szkole, ale również poza nią. Chroni dziecko przez całą dobę, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. 
 • Do wyboru są 3 warianty ochrony – standard, optimum oraz premium. Za każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem otrzymasz 900 zł. Wyjątek stanowi oparzenie przewidziane jedynie w opcji premium – kwota świadczenia wynosi 3 000 zł. 
 • Możesz również skorzystać ze wsparcia assistance, dzięki któremu zapewnisz swojemu dziecko opiekę medyczną czy opiekę po wypadku. Opiekę powypadkową możesz dokupić do każdego wariantu. Jej cena wynosi 25 zł za rok i pozwoli Ci zagwarantować maluchowi m.in. domowe wizyty lekarskie, dostarczenie leków czy korepetycje. Opiekę medyczną można wykupić jedynie w wariantach optimum oraz premium za 60 zł rocznie. W ramach opieki możesz liczyć na prywatne wizyty u specjalistów, badania, zabiegi ambulatoryjne czy rehabilitację. Opcje assistance, w przeciwieństwie do ubezpieczenia, działają jedynie na terytorium Polski. 
 • Cena ubezpieczenia za okres roku wynosi 55 zł w wariancie standard. W opcji optimum 129 zł i 159 zł w premium.
Źródło: ING Bank Śląski
 • Ubezpieczenie działa bez limitu. Oznacza to, że jeśli Twoje dziecko złamie rękę dwa razy w ciągu roku, otrzymasz pieniądze za każde zdarzenie. Jeśli w jednym wypadku złamie rękę i skręci nogę, również otrzymasz świadczenie za każdy z tych urazów. 
 • Ubezpieczenie zawierane jest na rok – ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą, aby zaproponować umowę na kolejny rok.
 • Ochroną ubezpieczeniową może być objęte dziecko w wieku od 0 do 18 lat.
 • Na każdy wypadek dziecka w ramach opieki medycznej wsparcia assistance przypada maksymalnie 18 dostępnych świadczeń do wykorzystania. W poniższej tabeli znajdują się wartości świadczeń oraz limitów opieki po wypadku oraz opieki medycznej: 
Źródło: ING

 

ING ubezpieczenie na życie, 4 polisy które oferuje bank


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.