Poradniki

Czy ubezpieczenie oszczędnościowe się opłaca? Wyjaśniamy

Kalendarz 12.12.2022 Aktualizacja12.12.2023

20 tys. zł, 50 tys. zł? Ile rzeczywiście możesz zaoszczędzić pieniędzy na polisie oszczędnościowej? Czy ubezpieczenie oszczędnościowe rzeczywiście się opłaca? Kto najbardziej skorzysta na zakupie polisy? Sprawdziliśmy!

Odpowiedź na pytanie, czy ubezpieczenie oszczędnościowe się opłaca jest bardzo prosta: tak, jak najbardziej wielu osobom może przynieść realne korzyści! Jednak ważniejsze jest pytanie: komu opłaca się najbardziej? Czytaj dalej i dowiedz się, czym charakteryzują się tego rodzaju polisy, na co uważać przy zakupie i jakie korzyści może Ci zapewnić dodatkowa ochrona. 

Czym jest ubezpieczenie oszczędnościowe?

Ubezpieczenie oszczędnościowe to skuteczny sposób na zapewnienie sobie i swojej rodzinie ochrony oraz równoczesne gromadzenie oszczędności na przyszłość. Jest to produkt hybrydowy, który ma łączyć najważniejsze zalety ubezpieczenia na życie z długoterminowym oszczędzaniem pieniędzy.  

Możliwość oszczędzania dają nam następujące produkty:

Rodzaj ubezpieczeniaZakres usługiCzas trwania umowyNajważniejsze korzyści
Ubezpieczenie na życie i dożycieOchrona na wypadek śmierci ubezpieczonego.
Wypłata świadczenia z tytułu dożycia do końca umowy. 
5-30 latGwarancja wypłaty środków w ustalonej wcześniej kwocie.
Minimalistyczna ochrona. 
Polisa inwestycyjnaOchrona życia ubezpieczonego. 
W przypadku dożycia do końca umowy wypłata środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.
Min. 5 lat, maksymalnie bezterminowa ochronaMożliwość wyboru profilu inwestycyjnego. 
Wiemy na bieżąco co dzieje się z inwestowanymi środkami – kontrola online.
Ubezpieczenie posagoweOchrona na wypadek śmierci dziecka lub/i rodzina.
Na koniec umowy ubezpieczyciel wypłaci dziecku świadczenie w ustalonej w polisie kwocie.
8–25 latPieniądze odkładają się niejako „same” – można ustawić polecenie zapłaty.
Możliwość kompleksowego zabezpieczenia dziecka na wypadek śmierci rodzica, np. poprzez comiesięczną rentę dla dziecka.
Tabela 1. Porównanie ubezpieczeń umożliwiających gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Opracowanie własne, 3.12.2022 r.

Na czym polegają ubezpieczenia oszczędnościowe z gwarancją wypłaty?

Ubezpieczenia oszczędnościowe z gwarancją wypłaty działają w bardzo prosty sposób. W ramach zakupionego zakresu ochrony ubezpieczony opłaca składkę na dwa cele: zgromadzenie oszczędności i zapewnienie zabezpieczenia finansowego swojej rodzinie. Od początku umowy wiemy, ile pieniędzy otrzymamy w różnych sytuacjach: na koniec umowy, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, a także ile wyniesie suma ubezpieczenia, którą otrzyma uposażony w przypadku naszej śmierci.

Cechy ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego
Stopień ryzykaNiskie
Korzyści podatkoweBrak podatku od zysków kapitałowych
Próg wejściaWystarczy podstawowa wiedza o ubezpieczeniach i finansach
Tabela 2. Cechy polisy ochronno-oszczędnościowej. Opracowanie własne.

5 powodów, dla których warto rozważyć zakup ubezpieczenia oszczędnościowego

Wbrew pozorom polisa oszczędnościowa to świetne narzędzie do realizacji długoterminowych celów oszczędnościowych. Klient ma kontrolę nad tym, co dzieje się z wpłaconymi przez niego pieniędzmi, a przy tym czerpie korzyści z ochrony, jaką daje indywidualne ubezpieczenie na życie. Dlaczego jeszcze warto wziąć pod uwagę zakup tego rodzaju ubezpieczenia?  

Gwarancja zysku i korzyści podatkowe

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do lokat w banku, pieniądze z polisy oszczędnościowej nie są obarczone tzw. podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysków kapitałowych, który – przypomnijmy – wynosi 19%. Przy długoletnim gromadzeniu środków taka ulga podatkowa ma duże znaczenie dla ostatecznej wysokości wypłaconych pieniędzy.

Warto wiedzieć…
Wypłata z ubezpieczenia na życie i dożycie zwolniona jest z podatku Belki. W przypadku polisy inwestycyjnej ulga dotyczy wartości polisy. Podatek należy odprowadzić wyłącznie od wypracowanych zysków.

Długoterminowa ochrona na prostych zasadach

Męczą Cię zawiłe warunki umowy? Niepotrzebne dodatki do ochrony? A może nie masz czasu, by zgłębiać tajniki inwestowania? Z polisami z gwarancją wypłaty nie musisz tego robić. Zasada jest taka: ubezpieczony przelewa cyklicznie ustaloną kwotę na wskazane konto, wpłacana składka w odpowiednich proporcjach dzielona jest na część ochronną i oszczędnościową. Większość ubezpieczycieli umożliwia podgląd stanu konta w panelu klienta. 

Zakres ubezpieczenia jest wąski, a lista wyłączeń odpowiedzialności skromna. Co więcej, warunki umowy można przed podjęciem decyzji o zakupie przeanalizować nieodpłatnie z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże ustalić, czy dana oferta ubezpieczyciela spełni w perspektywie długoterminowej Twoje oczekiwania.

Systematyczne oszczędzanie bez wysiłku

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe z gwarancją wypłaty to świetne rozwiązanie, gdy systematyczne odkładanie pieniędzy stanowi dla Ciebie wyzwanie. Dzięki temu gromadzenie środków np. na emeryturę staje się o wiele łatwiejsze. W związku z tym, że polisy oszczędnościowe mają charakter głównie długoterminowy ubezpieczony z łatwością może gromadzić oszczędności nawet do osiągnięcia wieku emerytalnego. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie gromadzenie pieniędzy, możesz utworzyć polecenie zapłaty. 

Pomoc w trudnej sytuacji życiowej

Polisa oszczędnościowa oprócz podstawowej ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego umożliwia również zabezpieczenie się na wypadek innych trudnych zdarzeń losowych. Na przykład ubezpieczenie PZU Gwarantowane Jutro umożliwia zawarcie dodatkowych umów na wypadek następujących zdarzeń:

 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • leczenie za granicą,
 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała.

Polisa Pru Oszczędności Bez Obaw rozszerza katalog zdarzeń o śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku i ochronę na wypadek trwałego inwalidztwa, a z kolei w ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa (polisa Ochrona z Gwarancją Kapitału) otrzymujemy również świadczenie medyczne i opiekuńcze.

Ochrona przed skutkami inflacji

Niedocenianą często korzyścią z oszczędzania w ramach produktów ubezpieczeniowych jest możliwość zapobiegania skutkom inflacji poprzez indeksację składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu – choć płacimy wyższą składkę – zabezpieczamy nominalną wartość sumy ubezpieczenia.

Kto najbardziej skorzysta na zakupie ubezpieczenia oszczędnościowego?

W ubezpieczeniach oszczędnościowych świetne jest to, że próg wejścia jest niski – gromadzenie środków można rozpocząć już od 18 roku życia i kontynuować w przedziale czasowym od pięciu do nawet trzydziestu lat. Górna granica wieku ubezpieczonego to mniej więcej 65 rok życia. 

Kiedy warto zacząć oszczędzać na polisie, by czerpać jak najwięcej korzyści? To zależy przede wszystkim od naszego celu. Remont domu, zakup samochodu, wkład własny na mieszkanie, czy pieniądze na emeryturę? Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym łatwiej zrealizujesz długoterminowe cele. 

Tego typu produkty sprawdzą się u osób, które:

 • zapominają o odkładaniu systematycznie niewielkich kwot pieniędzy lub mają tendencję do wypłacania środków przed zrealizowaniem celu.
 •  Chcą zapewnić swoim dzieciom dodatkowe środki na start w dorosłe życie.
 • Lubią lokować oszczędności w różne narzędzia oszczędnościowo-inwestycyjne.
 • Chcą odkładać pieniądze z utrudnionym dostępem do nich przed zrealizowaniem celu.
 • Nie mają czasu na pogłębianie wiedzy z zakresu finansów i chcą bez większego ryzyka zacząć oszczędzać lub inwestować.
 • Chcą odkładać środki na przyszłość i równocześnie zadbać o swoich bliskich w przypadku przedwczesnej śmierci.
 • Mają długoterminowe cele oszczędnościowe.
Warto wiedzieć…
Niższą składkę za tę samą wartość polisy uzyskasz ustalając dłuższy okres umowy.

Najważniejsze informacje o składce w ubezpieczeniu ochronno-oszczędnościowym

Wysokość składki w tego typu produktach to kwestia indywidualna – zależy w dużej mierze od tego, ile pieniędzy chcemy odłożyć przez lata. Część ochronna jest ustalana na podstawie wieku ubezpieczonego, jego stylu życia, stanu zdrowia, wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości i sposobu opłacania składek oraz zakresu ochrony.

Kto opłaca składki? Jeśli ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby, osobą zobowiązaną do regularnego opłacania składek staje się ubezpieczający. Dzieje się tak często w przypadku ubezpieczeń posagowych, w których ubezpieczonym jest dziecko, a osobą zawierającą umowę jego opiekun, np. rodzic.

Opłacanie składek jest bardzo wygodne – można ustawić polecenie zapłaty i cała składka (z częścią ochronną i oszczędnościową) będzie automatycznie przelewana na odpowiedni rachunek w wymaganym terminie. 

Na rynku znajdziemy zarówno standardowe polisy oszczędnościowe z systematyczną płatnością składek (raz w miesiącu, raz na kwartał, co pół roku lub raz w roku), jak i ubezpieczenia z jednorazową wpłatą, np. Pru Pewny Kapitał czy PZU Bezpieczny Zysk.

Suma ubezpieczenia w polisie oszczędnościowej

W przypadku ubezpieczeń oszczędnościowych maksymalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci ustalana jest w inny sposób niż w przypadku tradycyjnych „życiówek”. Wysokość sumy ubezpieczenia jest bardzo często uzależniona od aktualnej wartości polisy. Zasady przyznawania świadczenia z tytułu śmierci w ramach wykupionego zakresu ochrony znajdziesz każdorazowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu oszczędnościowym 

Ograniczenia odpowiedzialności nie różnią się zbytnio od tych, które możemy spotkać w indywidualnych polisach na wypadek śmierci. Dotyczą zwykle samobójstwa, działań wojennych oraz zbrojnych, a także umyślnego popełnienia przestępstwa. W każdej umowie możesz spotkać się z innymi wyłączeniami odpowiedzialności, definicjami, a także z karencją i zasadami wcześniejszej wypłaty pieniędzy, dlatego zawsze czytaj dokładnie dokument OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  

Warto wiedzieć…
Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą wypłatę, najpewniej ubezpieczyciel zwróci Ci wyłącznie wartość wykupu.

Ile kosztuje ubezpieczenie oszczędnościowe? 

Koszt ubezpieczenia oszczędnościowego to bardzo indywidualna sprawa – zależy w dużej mierze od tego, ile pieniędzy chcemy zgromadzić w czasie trwania ochrony. 

Jakie jeszcze czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej?

 • wiek ubezpieczonego,
 • dodatkowe umowy, np. na wypadek poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku,
 • stan zdrowia ubezpieczonego.
Polisa oszczędnościowaSkładka ubezpieczeniowaCzas trwania umowyZakres ochronyWypłata świadczenia
PZU Bezpieczny ZyskJednorazowa. Od 10 000 zł do miliona zł.2–3 lata.Ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego.Świadczenie w wysokości wpłaconej kwoty powiększonej o gwarantowane oprocentowanie. Wypłata na koniec umowy.
PZU Gwarantowane JutroIndywidualna, cykliczna. Zależy od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia i ryzyka ubezpieczeniowego.10–30 latPodstawowa ochrona na wypadek śmierci. Umowy dodatkowe dla ubezpieczonego, partnera/ki i dziecka.Wypłata ustalonej kwoty na koniec umowy.
Pru (Dawniej Prudential Oszczędności Bez ObawIndywidualna.Minimum 10 latUmowa główna na wypadek zgonu. Umowy dodatkowe dla ubezpieczonego i rodziny, możliwość przejęcia opłacania składek. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia w wysokości kwoty określonej w polisie. Możliwośc otrzymania dodatkowej premii rocznej i końcowej.
Nationale Nederlanden Gwarancja JutraOd 200 zł10–30 latOchrona na wypadek zgonu, możliwość zawarcia umów dodatkowych.Ubezpieczyciel wypłaci gwarantowane świadczenie i bonus.
Aegon Kapitalna PrzyszłośćOd 300 zł10–30 latOchrona życia połączona z regularnym odkładaniem pieniędzy na emeryturę.Wypłata do 121% wpłaconych składek.
Tabela 3. Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe cena. Opracowane na podstawie oferty towarzystw ubezpieczeniowych w dniu 2.12.2022 r.

Gdzie kupić ubezpieczenie oszczędnościowe dla siebie lub dziecka?

Polisy oszczędnościowe cieszą się dużą popularnością, co sprawia, że oferowane są przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Ochronę kupimy m.in. u takich ubezpieczycieli jak: Pru (dawniej Pridential), PZU, Nationale Nederlanden, Warta, Uniqa, a także Compensa i Aegon.

Jak znaleźć najlepszą ofertę? Zanim jednak zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie, konieczne porównaj oferowane polisy. Zrobisz to szybko, wchodząc na Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych na DobraPolisaNaŻycie. W zakładce porównasz ceny ubezpieczeń oszczędnościowych, zakres ochrony, czas trwania umów oraz widełki sum ubezpieczenia. Następnie umów darmową rozmowę z doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże Ci dobrać polisę do swoich potrzeb.  

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia oszczędnościowe

Zastanawiasz się nad zakupem ubezpieczenia oszczędnościowego, ale nadal masz wątpliwości, czy to produkt dla Ciebie? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy ubezpieczenie oszczędnościowe działa tak samo, jak inwestycyjne?

Ubezpieczenia oszczędnościowe to jedna z form odkładania środków na przyszłość, która jest obarczona mniejszym ryzykiem, niż polisa inwestycyjna. W pierwszym i drugim przypadku ubezpieczony wpłaca określoną kwotę, z czego część składki jest przeznaczona na ochronę, a pozostałość to część oszczędnościowa. Zasadnicza różnica polega na tym, że o ile w przypadku ubezpieczenia na dożycie od początku wiemy, ile pieniędzy otrzymamy w przypadku dożycia do końca umowy, o tyle w przypadku polisy inwestycyjnej odkładane pieniądze inwestowane są w fundusze UFK, co – jak każda inwestycja – może wiązać się z ryzykiem. 

Co to jest polisa inwestycyjna?

Polisa inwestycyjna to długoterminowa inwestycja środków w fundusze kapitałowe gwarantujące zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu ubezpieczonego. Dzięki ubezpieczeniu inwestycyjnemu możemy regularnie inwestowanie niewielkie kwoty w ramach swoich możliwości finansowych po to, by zabezpieczyć finansową przyszłość swoją albo dziecka.  

Kto otrzyma pieniądze w przypadku śmierci właściciela polisy?

W kwestii wypłaty odszkodowania ubezpieczenia oszczędnościowe nie różnią się zbytnio od polis na życie. W przypadku Twojej śmierci zgromadzone pieniądze otrzyma uposażony lub uposażeni, jeśli jest ich wielu. Jeżeli ubezpieczony nie wskaże osób, które powinny otrzymać świadczenie, ubezpieczony zrealizuje wypłatę odszkodowania na rzecz bliskich ubezpieczonego. 

Czym jest profil oszczędzania?

Profil oszczędzania to rodzaj strategii inwestycyjnej, którą powinniśmy wybierać według własnych potrzeb i akceptacji ryzyka. Decyzja o wyborze konkretnego profilu inwestycyjnego wpływa bezpośrednio na prognozowaną wysokość świadczenia. Im wyższe ryzyko, tym wyższą kwotę z polisy możemy otrzymać, ale wzrasta również szansa na utratę części wpłaconych składek.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pieniądze z polisy oszczędnościowej?

Wypłata pieniędzy z polisy jest uzależniona od warunków zawartej umowy. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pieniądze w dwóch sytuacjach: 1) gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, np. śmierci ubezpieczonego (poważnego zachorowania, inwalidztwa, jeśli ubezpieczony zawarł umowy dodatkowe) lub 2) gdy ubezpieczony dożyje końca ochrony ubezpieczeniowej. Część pieniędzy można również odzyskać przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy.

 

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie oszczędnościowe charakteryzuje się ochroną życia i możliwością odkładania środków przez długi okres czasu.
 • Polisy z gwarancją wypłaty to m.in. ubezpieczenie na życie i dożycie, polisa posagowa.
 • Dostępne oferty można dostosować do potrzeb klienta poprzez zawarcie umów dodatkowych.
Czy ubezpieczenie oszczędnościowe się opłaca? Wyjaśniamy


Autor artykułu