Poradniki

Rzecznik praw ubezpieczonych. Kim jest? Kiedy może pomóc?

Kalendarz 04.09.2023 Aktualizacja31.08.2023

Rzecznik Praw Ubezpieczonych (od kilku lat określa się go nazwą: Rzecznik Finansowy) to organ, który nie jest w Polsce znany tak powszechnie jak na przykład RPO, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, czy RPD – Rzecznik Praw Dziecka. A szkoda! Trzeba bowiem wiedzieć, że jest on w stanie pomóc nam np. w problematycznych sprawach, które pojawiają się podczas kontaktu z instytucjami finansowymi (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Kim jest Rzecznik Praw Ubezpieczonych i kiedy może pomóc? Wyjaśniamy!

Rzecznik Praw Ubezpieczonych – co warto wiedzieć o Rzeczniku Finansowym?

Rzecznik Praw Ubezpieczonych został powołany jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nieprzypadkowo stało się to właśnie wtedy. Końcówka XX wieku to czas, kiedy na rynku finansowym mieliśmy do czynienia z aferami i innymi procesami godzącymi w interesy szarych klientów.

Dowiedz się, jakie są obowiązki ubezpieczyciela?

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy? Co należy do zadań rzecznika ubezpieczonych?

Potrzebne stało się utworzenie urzędu rzecznika ubezpieczonych, który na co dzień zajmuje się takimi zadaniami jak między innymi:

 • Rozpatrywanie wniosków, gdy roszczenia zgłoszone przez klienta nie zostały uwzględnione, a  ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub też wypłacił świadczenie, ale w zaniżonej kwocie. Warto przy tym pamiętać, że ze skargą do Rzecznika Praw Ubezpieczonych o postępowanie interwencyjne powinniśmy zgłosić się dopiero wtedy, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi nam rekompensaty. Dzięki temu można będzie liczyć na postępowanie polubowne.
 • Wydawanie opinii na temat projektów aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego rynku finansowego (ustawy, rozporządzenia). Dzięki temu Rzecznik ubezpieczonych ma szansę na to, by zapobiec patologii na rynku pracy, zanim ta zostanie usankcjonowana przepisami. (Tak może się stać, jeśli przepisy będą jego zdaniem nieprecyzyjne itp.).
 • W nawiązaniu do poprzedniego punktu — występowanie do odpowiednich organów, by zdecydowały się one na podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie przepisów dotyczących rynku finansowego.
 • Informowanie właściwych organów (w tym na przykład KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego) o wykrytych lub potencjalnych nieprawidłowościach.

Rzecznik Praw Ubezpieczonych zajmuje się również przygotowywaniem danych statystycznych w zakresie skarg dokonanych przez klientów w odniesieniu do konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu łatwiej jest podejmować działania naprawcze na rynku. Ponadto klienci zyskują pełniejszy obraz tego, jak wygląda sytuacja na rynku. Korzyść jest zatem obopólna.

W rzeczywistości jednak nie jest to katalog zamknięty ani mocno sprecyzowany. W praktyce zatem można zgłosić się do Rzecznika Finansowego również w innych sprawach, jeśli powstanie spór między towarzystwem ubezpieczeniowym oraz jego klientem.

Wszystkie zadania realizowane przez Rzecznika Praw Ubezpieczonych łączy jeden wspólny element. To dążenie do tego, aby zadbać o interesy klientów współpracujących z podmiotami rynku finansowego. Dotyczy to również członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych czy posiadaczy Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Kontakt z Rzecznikiem Praw Ubezpieczeniowych

Jeśli Twoim zdaniem potrzebujesz wsparcia ze strony Rzecznika Praw Ubezpieczonych, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – można zgłosić się do niego na różne sposoby. Możliwy jest bowiem kontakt:

 • telefoniczny (numery telefonu: 22 333 73 26 lub 22 333 73 27),
 • poprzez adres e-mail: biuro@rf.gov.pl,
 • osobisty, w biurze pod adresem: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 (dogodna lokalizacja w centrum miasta),
 • wypełnienie wniosku online znajdującego się na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Nie trzeba zgłaszać się do Rzecznika Finansowego wyłącznie w ramach skargi na działania podejmowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wręcz przeciwnie – do jego zadań należy również udzielanie opinii oraz odpowiadanie na pytania związane z tym, w jaki sposób należy rozumieć konkretne zapisy aktów prawnych itp.

Warto wiedzieć – kim jest obecny Rzecznik ubezpieczonych?
Począwszy od 2022 r. Rzecznikiem Praw Ubezpieczonych jest urodzony w 1987 roku Bohdan Zbigniew Pretkiel. Jest to specjalista, który w swojej karierze pracował m.in. jako wykładowca akademicki, prawnik w kancelariach oraz członek rady nadzorczej w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.Wcześniej, w okresie od 2019 do 2022 roku, rzecznikiem był inny prawnik, dr hab. Mariusz Golecki.

Przeczytaj też, jakie są obowiązki ubezpieczonego?

Rzecznik ubezpieczonych – niezależność przede wszystkim

Jak już wspomnieliśmy, rzecznik ubezpieczonych to podmiot niezależny. Wydaje się oczywiste, że na jego działania nie mogą wywierać wpływu żadne instytucje finansowe. Budziłoby to uzasadnione podejrzenia co do uczciwości podejmowanych działań.

Podsumowanie

  • Rzecznik Praw Ubezpieczonych podejmuje działania, które mają na celu ochronę praw klientów korzystających z usług instytucji finansowych.

  • Inna nazwa tego podmiotu to Rzecznik Finansowy.

  • Głównym zadaniem Rzecznika Praw Ubezpieczeniowych jest rozpatrywanie skarg klienta rynku bankowo kapitałowego oraz wspieranie ich w indywidualnych sprawach – sporach z firmami ubezpieczeniowymi itp. Oprócz kontroli działalności instytucji finansowych organ ten zajmuje się opiniowaniem uchwalanych aktów prawnych dotyczących rynku finansowego oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym sektorze.

  • Do Rzecznika Finansowego można zgłosić się w celu pozasądowego rozwiązywania sporów.

  • Zadaniem Rzecznika Finansowego jest również występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Rzecznik praw ubezpieczonych. Kim jest? Kiedy może pomóc?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl