Poradniki

Co to jest polisa posagowa i dlaczego się przydaje?

Kalendarz 03.12.2021 Aktualizacja13.12.2023

Polisa posagowa to ubezpieczenie oszczędnościowe, które ma dwie funkcje: zapewnia dziecku ochronę na wypadek różnych zdarzeń losowych i umożliwia rodzicom gromadzenie kapitału na jego przyszłość. Komu przyda się polisa posagowa i po co właściwie decydować się na takie rozwiązanie? Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Każdemu rodzicowi zależy na usamodzielnieniu jego dziecka, jednak pierwsze kroki łatwiej stawia się, gdy można liczyć na wsparcie. Co, jednak gdy śmierć zabierze nas z tego padołu łez jeszcze zanim będziemy mogli go udzielić? W obu sytuacjach polisa posagowa jest nader użytecznym produktem.

Grosz do grosza i będzie kokosza, czyli jak działa ubezpieczenie posagowe?

Możliwość wsparcia własnej pociechy jakąś istotną sumą na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych postawi ją na życiowym starcie w nieporównywalnie lepszej sytuacji. Kto jednak jest w stanie tyle wygospodarować na poczekaniu? 

Ubezpieczenie posagowe to produkt ochronno-oszczędnościowy, w którym dorosły (ubezpieczający, fundator) uposaża dziecko (niekoniecznie swoje, możemy np. zrobić prezent innemu w rodzinie lub poza nią) i odprowadza składkę (nawet od 100 zł miesięcznie). Jej część oszczędnościowa jest odkładana aż do uzyskania na koniec okresu ubezpieczenia sumy ustalonej w umowie. Składka może być indeksowana. W razie naszej śmierci ubezpieczyciel przejmie na siebie opłacenie reszty składek do końca trwania umowy.

W przeciętnym gospodarstwie domowym nie ma innej możliwości, niż cierpliwie te pieniądze uzbierać, dostrzegłszy taką potrzebę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rynek oferuje jednak wiele możliwości, dzięki którym minimalny zysk, choć złagodzi skutek inflacji. Po co więc robić to akurat przy pomocy produktu ubezpieczeniowego, jakim jest przecież polisa posagowa?

Warto wiedzieć…
Polisę posagową może dziecku kupić nie tylko rodzic, ale również inny opiekun prawny, chrzestny/a, dziadek, wujek, ciocia, a także każda inna osoba, której zależy na dobru dziecka i jego bezpieczeństwie finansowym.

Czym jest polisa posagowa? – Ubezpieczenie posagowe to oszczędzanie i ochrona w jednym

Nie wiemy, co wydarzy się w międzyczasie, toteż połączenie funkcji oszczędnościowej z ochronną zwalnia nas z troski o to, czy będziemy mieli szansę zrealizować swoje plany. 

Tutaj wiele zależy od postaci konkretnej oferty i zakresu ochrony, jaki wybierzemy, bo nie musi on obejmować jedynie śmierci. Pamiętajmy jednak, że podnosi to koszty, jakie polisa posagowa pochłonie w niemałym przecież okresie, więc musimy to dobrze rozważyć. 

Jaki może być zakres ochrony polisy posagowej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnorodny zakres ochrony. Często możemy się spotkać m.in. z możliwością zawarcia następujących umów dodatkowych:

  • na wypadek poważnego zachorowania dziecka;
  • na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji dziecka;
  • przejęcie opłacania składki przez ubezpieczonego po śmierci rodzica;
  • śmierć ubezpieczonego;
  • hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku; 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wypłacać ubezpieczonemu dziecku comiesięczną rentę, jeśli ubezpieczający zdecyduje się na stosowny dodatek.

Fakt związania się umową dla wielu osób będzie sam w sobie istotną pomocą wymuszającą regularność oszczędzania. 

Wreszcie, postać ubezpieczenia wyłącza te środki z postępowania spadkowego, kierując je jedynie do uposażonego. Ten jednak nie dostanie ich, zanim stanie się pełnoletni. Wypłacie i jej właściwemu spożytkowaniu nie zagrażają więc ani zamiary innych dorosłych, ani — przynajmniej teoretycznie — jego niedojrzałość. 

Ubezpieczenie posagowe podlega tym samym regułom, co każde inne!

Nie możemy o tym zapominać zawierając umowę. Obowiązują tu rozmaite wyłączenia odpowiedzialności, naszej uwagi wymagają także definicje zdarzeń, zwłaszcza jeśli rozszerzyliśmy zakres. Polisa posagowa nie zapewni więc dziecku pieniędzy bez względu na to, co zrobimy i w jaki sposób opuścimy ten świat (standardowo, jak w większości ubezpieczeń spotykane są np. zapisy o samobójstwie w okresie dwóch lat).

Z reguły w razie wystąpienia wyłączonego zdarzenia możemy liczyć na wypłatę w wysokości równej sumie składek już wpłaconych czy ustalonej w umowie wartości wykupu. 

Kompletna lista sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dokument OWU) każdej polisy posagowej.

W tym samy dokumencie znajdziesz również informacje dotyczące minimalnego i maksymalnego czasu trwania umowy; minimalnej i maksymalnej sumie ubezpieczenia (jeżeli ubezpieczyciel taką przewiduje), a także informacje o zasadach zakupu ubezpieczenia posagowego i ewentualnej wcześniejszej rezygnacji z polisy.

Wysokość składki, suma ubezpieczenia i inne kryteria, które warto wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenia posagowe

Polisa posagowa dla dziecka nakłada obowiązek opłacania składki na ubezpieczającego przez co najmniej kilka – jeśli nie kilkanaście – lat. Nic dziwnego, że wysokość opłat jest głównym przedmiotem zainteresowań klientów. Odpowiedź na pytanie o to, ile kosztuje polisa posagowa nigdy nie będzie jednoznaczna, ponieważ koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników.

Polisę posagową można kupić już od 100 zł miesięcznie. Czy jednak taka kwota zagwarantuje dziecku odpowiednią ochronę i dodatkowo zabezpieczenie finansowe na przyszłość, np. na opłacenie studiów lub wkład własny na zakup mieszkania? 

Pamiętajmy, że składka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu posagowym składa się z dwóch części: ochronnej i oszczędnościowej. Część ochronna zależy m.in. od tego, czy podpiszemy umowy dodatkowe, wyników ankiety medycznej, a także wysokości sumy ubezpieczenia. Z kolei część oszczędnościowa wynika przede wszystkim z tego, ile pieniędzy chcemy uzbierać i jak długo ma trwać gromadzenie oszczędności. Kwestię kosztów trzeba więc rozpatrywać indywidualnie, pamiętając o tym, że część pieniędzy wróci do dziecka po latach. 

Warto wiedzieć…
Część wpłaconych pieniędzy zostanie wypłacona dziecku na koniec okresu wskazanego w umowie. Wypłata świadczenia następuje zazwyczaj po ukończeniu przez dziecko 18-24 lat.

Czy wystarczy zawrzeć polisę i odkładać pieniądze?

Oczywiście niekoniecznie. Powiedzenie o tym, iż “pieniądze szczęścia nie dają” może nam się wydawać niezbyt przytomne. Wskazywać na oderwanie od twardej rzeczywistości, sfery elementarnej ludzkiego życia. Coś jednak w tym jest i będzie to brzmiało zdecydowanie celniej, jeśli powiemy “same pieniądze”

Z pewnością spracowanego ojca nie usatysfakcjonuje sytuacja, w której z trudem odłożone środki zostaną spożytkowane np. na zakup samochodu niedostosowanego do potrzeb i umiejętności młodego kierowcy, który zostanie następnie (oby tylko) rozbity na drzewie. W tym momencie być może będzie już za późno na zaangażowanie. Ubezpieczenie posagowe to mają być pieniądze dla dziecka na start, a nie dla rodzica na opiekę nad nim. Tą powinien on roztoczyć znacznie wcześniej.

Edukacja finansowa jest więc jednym z najważniejszych zadań rodzica, jednak nie sprowadza się ona do nauki liczenia. Możemy wręcz powiedzieć, że matematyka jest tu najmniej istotna, a bardziej kształtowanie charakteru. Zdolność selekcjonowania zachcianek podług realnych potrzeb i możliwości oraz odraczania nagrody to fundament umiejętności obchodzenia się z pieniądzem w późniejszym życiu. Potem powinna przyjść kolej na stanie się bardziej odpornym na marketing rozumnym konsumentem. Wówczas o owoce z trudów naszej pracy możemy się nie obawiać. 

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie posagowe

Jaki jest minimalny czas trwania umowy polisy posagowej?

Polisę posagową – aby oszczędzanie miało sens i nie powodowało trudności w opłacaniu składek – warto wykupić jak najwcześniej. Polisy posagowe – w zależności od oferty – dostępne są już od pierwszego miesiąca lub pierwszego roku życia dziecka. Są to produkty z reguły długoterminowe, na pięć, dziesięć, a nawet 25 lat. W chwili zakończenia umowy pieniądze trafią do (dorosłego już) dziecka.

Dla przykładu polisę Na Dobry Początek PZU Życie można kupić już od pierwszego dnia życia dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez nie 17 roku życia. Umowę ubezpieczenia można podpisać minimum na 8 i maksymalnie na 25 lat.

Z kolei w polisie posagowej Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość minimalny czas trwania ochrony to 10 lat. Ubezpieczenie dziecka jest możliwe po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia. 

W przypadku polisy Warta Posag w dniu zawarcia umowy ubezpieczone dziecko nie może mieć więcej niż piętnaście lat, a umowa podpisywana jest minimum na dziesięć i maksymalnie na 25 lat. 

Jakie towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ubezpieczenie posagowe?

Na polskim rynku ubezpieczeniowym mamy sporo produktów oferujących wsparcie finansowe przyszłości dziecka. Polisę posagową oferuje wspomniane już PZU, Nationale Nederlanden, a także Pru, Warta Życie oraz Uniqa. W zależności od wybranego ubezpieczyciela różnić może się maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia, podstawowy oraz dodatkowy zakres ochrony, a także zasady wypłaty świadczenia.

Co się stanie w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia?

Obowiązek opłacania składek trwa aż do końca umowy. W niektórych sytuacjach, np. gdy nastąpi przedwczesna śmierć rodzica, ubezpieczyciel może przejąć na siebie opłacanie składek, pod warunkiem że zakres ochrony przewidywał takie rozwiązanie. 

A co w przypadku, gdy ubezpieczający zechce zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej wcześniej?  W takiej sytuacji każde towarzystwo ubezpieczeń samo decyduje o postępowaniu. Dokładne zasady znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranej przez siebie polisy. Zazwyczaj ubezpieczający może:

  • albo odstąpić od umowy – jeśli nie minęło więcej niż 30 dni od daty zawarcia umowy;
  • albo zrezygnować z polisy po tym czasie, otrzymując określoną w OWU wartość wykupu.

Warto pamiętać, że w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia możemy nie tylko stracić ochronę dla dziecka przed takimi zdarzeniami jak poważne zachorowanie, niezdolność do samodzielnej egzystencji, śmierć rodzica czy ubezpieczenie NNW, ale również utracić część (lub całość) wpłaconych składek.

Kto może kupić ubezpieczenie posagowe?

Ubezpieczenia posagowe są dostępne dla szerokiej grupy klientów, które chcą zabezpieczyć przyszłość dziecka już od pierwszych dni jego życia. W zależności od wybranej oferty ubezpieczającym może być osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 55–65 roku życia. Ubezpieczenie posagowe jest dla wszystkich, którzy chcą zapewnić dziecku wsparcie finansowe w przyszłości oraz ochronę na wypadek trudnych zdarzeń, tj. poważne zachorowanie, śmierć rodzica lub opiekuna, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku. Zakres ubezpieczenia w polisie posagowej może również obejmować śmierć ubezpieczonego.

Jaka jest minimalna kwota i częstotliwość opłacania składek polisy posagowej?

Minimalna wysokość składki może się różnić w zależności od oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj jest to ok. 100 zł miesięcznie, na przykład polisa posagowa Pru Start w Życie (dawniej Prudential) jest dostępna już od 125 zł miesięcznie. Z kolei PZU Życie Na Dobry Początek oferuje możliwość oszczędzania już od 100 zł. Warto pamiętać, że wysokość składki wpływa bezpośrednio na sumę ubezpieczenia.

Podsumowanie

  • Polisa posagowa to ubezpieczenie ochronno–oszczędnościowe, które spełnia dwie funkcje: systematyczne i długoterminowe gromadzenie kapitału na przyszłość dziecka oraz zapewnienie mu ochrony na wypadek przedwczesnej śmierci rodziców (albo innych opiekunów.
  • Polisę posagową można rozbudować o dodatkowy zakres ochrony, np. wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania, renta comiesięczna w związku z nastąpieniem śmierci rodzica w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, przejęcie opłacania składek w przypadku niezdolności ubezpieczającego do pracy.
  • W celu rozbudowania ochrony należy zawrzeć umowy dodatkowe. Na wysokość składki ochronnej wpływa poziom ryzyka ubezpieczeniowego.
Co to jest polisa posagowa i dlaczego się przydaje?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.