Poradniki

Aviva ubezpieczenie na życie – o tym powinieneś wiedzieć!

Kalendarz 04.08.2022 Aktualizacja13.12.2023

W lipcu 2022 r. Allianz przejął towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva. Wielu klientów zaczęło zastanawiać się, co z ich polisami? Uspokajamy, ubezpieczenie na życie w Aviva wciąż działa – zawarte umowy funkcjonują bez zmian. Na czym polega polisa na życie w Aviva? Przypominamy!

Podstawowe warunki umowy

Polisę na życie Twoje Życie charakteryzuje bezterminowa ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego. 

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia? Ubezpieczyciel nie wprowadził zbyt wielu ograniczeń. Przede wszystkim umowę ubezpieczenia na czas nieokreślony może podpisać każda osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 61 roku życia. 

Jest to więc oferta skierowana głównie do osób wciąż czynnych zawodowo, które chcą zapewnić sobie ochronę na wypadek zdarzeń losowych, a przy tym na przykład oszczędzać środki na emeryturę

Co ważne, w ramach tej polisy ubezpieczyciel umożliwił wskazanie aż dwóch Głównych Ubezpieczonych. Oznacza to, że ubezpieczenie może objąć ryzyko śmierci, np. obojga małżonków. 

Aviva Twoje Życie to bardzo typowa indywidualna polisa, która może chronić życie i zdrowie ubezpieczonego. Oferuje możliwość skonstruowania optymalnej ochrony rozszerzonej o zdarzenia wypadkowe, poważne zachorowania, a także pozwala na oszczędzanie środków np. na dobry start w dorosłość dziecka lub na swoją emeryturę.


Ochrona dla bliskich

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę bliskich, np. ubezpieczając zdrowie dziecka lub wykupując polisę terminową na życie dla małżonka, czy rodzica. Maksymalnie w ramach jednej polisy można ubezpieczyć życie i zdrowie dziesięciu członków rodziny. Z podobnym rozwiązaniem możemy spotkać się również w innych towarzystwach ubezpieczeniowych, np. Nationale Nederlanden.

Na jaką kwotę można się ubezpieczyć w Aviva?

Sumę ubezpieczenia można dobrać indywidualnie do własnych potrzeb. Decydując się na określoną kwotę przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, ile pieniędzy zapewniłoby mojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe na rok lub dwa gdyby mnie zabrakło?

Suma ubezpieczenia powinna w dużym stopniu zaspokoić najważniejsze potrzeby również w trudnych sytuacjach życiowych, np. zabezpieczać finansowo nieszczęśliwe wypadki. Dodatkowe pieniądze mogą przydać się na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w związku z poważnych zachorowaniem, a także niezdolnością do pracy.

Jeśli mamy dodatkowe zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego lub gotówkowego, polisa na życie w Aviva umożliwia okresowe podwyższenie sumy ubezpieczenia. Pozwoli to na zabezpieczenie spłaty zadłużenia (również na wypadek całkowitej niezdolności do pracy).

Jaka jest wysokość świadczeń z ubezpieczenia?

W zależności od wybranego zakresu i sum ubezpieczenia możesz liczyć, np. na wypłatę do 800 000 zł w związku z kalectwem powstałym wskutek NW, poważną chorobą. Do 50 000 zł można zabezpieczyć koszty leczenia oraz operacji.

Jeżeli zależy Ci na zabezpieczeniu rodziny wyższą kwotą na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, możesz zakupić stosowne rozszerzenie polisy i ubezpieczyć się nawet do 800 000 zł. 

Suma ubezpieczeniaWiek wstępu
Tymczasowa umowa ubezpieczenia na życie35 000 złBrak informacji
Śmierć wskutek NWDo 800 000 złDo 70 roku życia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnegoIndywidualnaDo 70 roku życia
Kalectwo na skutek NWDo 800 000 złDo 70 roku życia
Uszczerbek na zdrowiu wskutek NWDo 200 000 złDo 70 roku życia
Koszty leczenia skutków NWDo 50 000 złDo 70 roku życia
Koszty operacji plastycznych po NWDo 50 000 złDo 70 roku życia
Dodatek na wypadek poważnej chorobyDo 800 000 złDo 55 roku życia
Leczenie za granicą (w zagranicznej klinice)2 000 000 euroDo 55 roku życia
Tabela 1. Maksymalna wysokość świadczeń w ramach ubezpieczenia na życie Aviva Twoje Życie i umów dodatkowych.

Ważne! Postanowienia dotyczące zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych możesz znaleźć na stronie internetowej Aviva (obecnie Allianz). 

Umowy dodatkowe podpisujemy na rok i możemy je przedłużać według własnych potrzeb. 

W zależności od zakresu ubezpieczyciel określił maksymalny wiek, w którym możemy zakupić daną polisę. Większość zdarzeń jest dla nas dostępna do ukończenia 70 lat, ale zdarzają się i takie, które można zakupić do 55 roku życia.

Aviva ubezpieczenie na życie oferuje ochronę zdrowia i życia

Jak już wspomnieliśmy, polisa na życie w Aviva chroni nie tylko życie, ale również zdrowie ubezpieczonego. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ochronę na wypadek 15 różnych zdarzeń wypadkowych oraz zdrowotnych, a także umożliwia inwestowanie środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). 

Umowy dodatkowe uwzględniają m.in. takie zdarzenia jak:

 • poważne zachorowanie,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • niezdolność do pracy,
 • konieczność leczenia za granicą,
 • uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto właściciel polisy może wykupić tzw. ubezpieczenie składki, które gwarantuje przejęcie opłacania składek przez ubezpieczyciela, jeśli dojdzie do trwałej niezdolności do pracy. Dzięki temu mimo braku regulacji należności przez ubezpieczonego, zdrowie jego i bliskich wciąż będzie chronione.

W ofercie Aviva jest również pakiet medyczny, oferujący dostęp do placówek medycznych Luxmed. W ramach trzech wariantów ubezpieczony (oraz jego rodzina, jeśli zdecydujemy się rozszerzyć ochronę) może skorzystać z pomocy od siedmiu do nawet 29 różnych specjalistów, a także wykonać badania laboratoryjne. (Również badania obrazowe MRI  w wariancie platynowym). Umawianie wizyt jest możliwe z poziomu aplikacji, a przy poszukiwaniu specjalisty pomocna jest wyszukiwarka placówek medycznych. 

Alternatywą dla pakietu medycznego jest grupowa polisa Plan Allianz Opieka Zdrowotna, która działa na podobnej zasadzie. Towarzystwo oferuje aż cztery warianty produktu: 

 • Indywidualny.
 • Partnerski, 
 • Rodzinny,
 • Dla Rodzica.

Dla uprawiających sport Aviva oferuje dodatek Dla Aktywnych, który rozszerza pakiet zdarzeń związany m.in. z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i pobytem w szpitalu o skutki uprawiania sportów tj. piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, golf, a także jazda konna. Osoby aktywne nie muszą więc rezygnować z polisy – ich życie i zdrowie może być chronione również podczas uprawiania sportów.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest dostępny w OWU polisy Twoje Życie.

Ubezpieczenie na życie AVIVA a pobyt w szpitalu

Aviva oferuje również wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu wskutek NW. Dedykowana umowa gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości od 80 zł do 400 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel określił całkiem spory limit w wysokości 120 dni hospitalizacji w jednym roku. Wysokość świadczenia ustalamy indywidualnie podczas konstruowania polisy.

Możesz skorzystać z opcji oszczędzania

Nie odkładaj oszczędzania na przyszłość! Polisa z UFK pozwoli zaoszczędzić wyższą kwotę na start w dorosłe życie Twojego dziecka, ale nie tylko! Polisa z funkcją oszczędzania to dobry sposób na systematyczne odkładanie środków na dowolny cel. Towarzystwo ubezpieczeniowe określiło minimalny limit wpłat na poziomie 50 zł, a maksymalny na poziomie 2000 zł.

Opłata za zarządzanie różni się w zależności od wybranego funduszu. Do wyboru mamy m.in.: 

 • Fundusz Gwarancji Zysku (1,25%),
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu (2,25%),
 • Fundusz Zrównoważony (2,75%),
 • Fundusz Akcji (3,25%),
 • Fundusz Dynamiczny (3,25%).

Ubezpieczyciel daje możliwość zmian funduszy na wniosek. 

Oszczędzanie w ramach polisy UFK w Aviva

Dzięki umowom dodatkowym zabezpieczysz się na wypadek poważnej choroby

Jednym z dodatków do ubezpieczenia na życie w Aviva jest zabezpieczenie finansowe na wypadek poważnego zachorowania. W umowie dodatkowej czytamy, że polisa może chronić nie tylko dorosłego ubezpieczonego, ale również dziecko.

Właściciel ubezpieczenia, który zachoruje na jedną z chorób określonych w umowie (np. na toczeń rumieniowaty układowy) może liczyć na wypłatę pieniędzy w równowartości określonego procentu sumy ubezpieczenia.

Szczegóły dotyczące warunków wypłaty można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje Życie.

Wariant ubezpieczenia dla dorosłychWariant ubezpieczenia dla dzieci
Całkowita liczba chorób uwzględnionych w polisie4520
Udar mózguTakNie
Nowotwór złośliwyTakTak
Całkowita utrata mowyTakNie
Ciężka sepsaTakTak
Cukrzyca Typu INieTak
Łagodny nowotwór mózguTakTak
Przeszczep narządówTakTak
Stwardnienie rozsianeTakNie
Zawał sercaTakNie
Tabela 2. Aviva życie i zdrowie  – zakres ochrony na wypadek poważnego zachorowania.

Czy ubezpieczenie na życie w Aviva posiada cennik?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który niezwykle trudno jest przeliczyć według cennika. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, dlatego określenie dokładnych kosztów bez analizy potrzeb klienta może przysporzyć kłopotów. Obecnie nie znajdziemy cennika ubezpieczenia na życie Aviva.

Wysokość składki ubezpieczenia na życie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma wiek ubezpieczonego – im szybciej wykupimy polisę, tym na niższe składki możemy liczyć. 

Ponadto na koszty ubezpieczenia wpływają również sumy ubezpieczenia (umów: głównej oraz dodatkowych), a także zakres polisy. Im bardziej kompleksowa ochrona, tym koszty będą niestety wyższe.

Ponadto innym, równie ważny czynnikiem, wpływającym na cenę jest tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Określając je towarzystwo ubezpieczeń bierze pod uwagę m.in. styl życia klienta, stan zdrowia, nałogi, a także sporty wysokiego ryzyka.

Ile kosztuje polisa na życie w Aviva?

Według wykazu opłat zawartego w ogólnych warunkach ubezpieczenia, minimalna wysokość składki ubezpieczeniowej w ramach Umowy Głównej wynosi 50 zł. Jeśli chcielibyśmy objąć ochroną kolejnego członka rodziny, składka wzrosłaby minimum o 25 zł. 

Należy jednak pamiętać, że są to kwoty minimalne i ostateczna wysokość składki liczona jest zawsze indywidualnie dla każdego klienta na podstawie wybranego zakresu ubezpieczenia i oceny ryzyka. 

Jak skontaktować się z ubezpieczycielem?

Obecnymi klientami TU Aviva zajmuje się towarzystwo Allianz, które przejęło spółkę. Aby skontaktować się z ubezpieczycielem, można skorzystać ze strony internetowej Allianz lub infolinii.

Więcej informacji można uzyskać w przygotowanej dla klientów Avivy zakładce. 

Na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie powinno przede wszystkim spełniać swoją podstawową funkcję, a mianowicie, zapewnić bliskim wsparcie finansowe, na wypadek śmierci żywiciela rodziny. Wybierając polisę należy przede wszystkim przeanalizować, czy wyłączenia odpowiedzialności zawarte w umowie, nie ograniczają w naszym przypadku możliwości uzyskania świadczenia. 

Kalkulator może pomóc wybrać najtańsze ubezpieczenie na życie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, a doradca ubezpieczeniowy na podstawie odpowiedzi przygotuje nawet cztery oferty różnych ubezpieczycieli. 

Nadal szukasz rozwiązania, które najpełniej ochroni Ciebie i Twoją rodzinę? – Sprawdź nasz Ranking Polis.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na życie Aviva Twoje Życie dopasujesz do swoich potrzeb. Jest to standardowa polisa w wariancie podstawowym obejmująca śmierć ubezpieczonego.
 • Dzięki polisie możesz otrzymać wsparcie finansowe, które pokryje np. koszty leczenia; możesz również liczyć na specjalistyczną pomoc w ramach wybranego wariantu pakietu medycznego. Dodatkowo ubezpieczyciel umożliwia inwestowanie środków w ramach UFK na przyszłość.
 • Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Aviva daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko ubezpieczonemu, ale również jego rodzinie. W ramach polisy ubezpieczysz życie i zdrowie do 10 członków rodziny.
 • Przed zakupem polisy i podpisaniem danej umowy warto dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. W przybliżeniu zakresu ubezpieczenia może pomóc doradca ubezpieczeniowy.
 • Ubezpieczeni do tej pory w Aviva nie muszą się martwić przejęciem towarzystwa przez Allianz –warunki podpisanych umów pozostają bez zmian.

Aviva ubezpieczenie na życie – o tym powinieneś wiedzieć!


Autor artykułu