Poradniki

PZU na dobry początek. Jak dobry?

Kalendarz 02.06.2021 Aktualizacja02.06.2021

Polisy posagowe zyskały u nas swego czasu popularność właśnie dzięki ofercie PZU. Dziś, gdy na rynku nie brakuje już alternatyw, nadal odgrywa ona istotną rolę.

Wyższości polisy posagowej nad odkładaniem pieniędzy do przysłowiowej skarpety nie trzeba długo tłumaczyć. To nie tylko sam fakt, że jest to ubezpieczenie, więc rezultatowi oszczędzania nie musi zagrozić nasza śmierć. To także fakt indeksacji świadczenia, dzięki któremu nie zjada go inflacja. Analizując takie produkty nie sposób pominąć tu oferty naszego największego ubezpieczyciela. Sprawdźmy, co zawiera PZU na dobry początek.

Ubezpieczenie posagowe w PZU ma się dobrze

Był czas, kiedy polisy posagowe niekoniecznie cieszyły się dobrą prasą i z dość oczywistych względów dotyczyło to właśnie produktów PZU. Po denominacji nierzadko okazywało się, że tzw. ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, na które cierpliwie odprowadzali składki rodzice, nie zapewniają świadczenia nawet w minimalnym stopniu spełniającego swoje zadanie. Naturalnie rzutowało to na opinie o tym typie produktu. To już jednak coraz bardziej odległa przeszłość i dawno zdezaktualizowane problemy, więc zainteresowanie nimi znowu jest wysokie. Co mamy dziś do dyspozycji u naszego największego ubezpieczyciela? 

PZU na dobry początek – umowa główna   

Podstawą produktu jest oczywiście umowa właściwego indywidualnego ubezpieczenia posagowego, której przedmiotem jest życie ubezpieczającego i dożycie przez ubezpieczone dziecko do jej końca. 

Zawrzeć może ją dowolna osoba w wieku od 18 do 55 lat. Bez znaczenia jest, kim jest dla dziecka – tak jak w każdym ubezpieczeniu na życie, mamy pełną swobodę wyboru uposażonego w tym przypadku jednak, co nie jest typowe, może być tylko jeden. Minimalny czas trwania wynosi 8, maksymalny 25 lat, przy czym musi wygasnąć, jeśli ubezpieczający ukończy 75, bądź ubezpieczony 25. Nie wygaśnie natomiast wcześniej, niż po ukończeniu przez beneficjenta umowy lat 18. 

Cennik zależy jak zawsze od konkretnych okoliczności. Jak wskazano w OWU – wieku, okresu ubezpieczenia, wyników oceny ryzyka, wysokości sumy ubezpieczenia (minimum 1000 zł). Znaczenie naturalnie ma także częstotliwość opłacania składki, której wysokość może wynosić już 100 zł. 

Po dwóch latach od zawarcia umowy istnieje możliwość zawieszenia opłacania składek na maksymalnie 6 miesięcy. Warunkiem jest brak zaległości i to, aby wartość wykupu przewyższała w tym momencie sumę składek we wnioskowanym okresie zawieszenia. Po jego zakończeniu ponowną możliwość zawieszenia opłacania składek będziemy mieli po 5 latach.

Rzecz jasna w polisie PZU na dobry początek istnieje także możliwość (nieodwracalnego) przejścia na umowę bezskładkową – suma ubezpieczenia ulegnie obniżeniu, będzie jednak co roku indeksowana. Musi być jednak równa przynajmniej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych podawanych w danym roku przez GUS. W razie niespełnienia tego warunku, nastąpi wypłata kwoty wykupu.

Odpowiedzialności ubezpieczyciela jak zawsze towarzyszą pewne wyłączenia. W tym przypadku wystąpienie wymienionych okoliczności skutkuje zredukowaniem wysokości świadczenia do wartości wykupu. Jest to zgon będący efektem

 • działań wojennych;
 • czynnego uczestnictwa w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa ;

Ponadto w OWU mamy typowe zapisy dotyczące samobójstwa (ogranicza odpowiedzialność TU w sposób wskazany wyżej w okresie dwóch lat od początku umowy). Poza tym także zatajenia istotnych okoliczności będących przedmiotem zapytania TU, co niesie ze sobą konsekwencje przez trzy lata od zawarcia umowy. 

 Rozszerzamy polisę PZU na dobry początek

To w założeniu umowa na wiele lat, im więcej, tym lepiej, bo łatwiej wówczas odłożyć większą kwotę. Znakomicie się więc nadaje do rozszerzenia o dodatkowe produkty ochronne, aby mogła w większym zakresie chronić byt rodziny przed grożącymi jej budżetowi ryzykami. Zazwyczaj polisie posagowej może towarzyszyć jedynie kilka elementarnych umów, co nie czyni z niej pełnowartościowej alternatywy dla rodzinnej. Jak tymczasem może wyglądać rozszerzone  ubezpieczenie posagowe w PZU? Mamy tu dość szerokie możliwości jego rozbudowy, o szereg umówi dostępnych też przy innych produktach. 

Dodatkowe ochrona na życie głównego ubezpieczonego

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie jest produktem, który może towarzyszyć kilku różnym polisom, także Na dobry początek. Możemy po niego sięgnąć w wieku 18-65 lat, umowa może obowiązywać do ukończenia 70, cza jej trwania wynosi od 5 do 30 lat. Wyłączenia odpowiedzialności są takie same jak w wyżej opisanej bazowej polisie posagowej, te same czynniki wpływają też na cennik. 

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie z miesięczną wypłatą świadczenia. Nabędziemy je do wieku 60 lat, musi wygasnąć wraz z osiągnięciem 60, czas trwania może być taki sam, jak w poprzednim. Okres wypłaty świadczenia może wynosić od 5 do 10 lat. 

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Tym ubezpieczeniem (umowy w obu przypadkach są roczne) można objąć osobę w wieku 13-74 lat (wygaśnie po ukończeniu 75) i może być to zarówno ubezpieczony z umowy podstawowej, jak i wskazany w niej współmałżonek/partner. Wyłączenia odpowiedzialności nie zawierają nietypowych zapisów, rzecz jasna tak czy inaczej warto przed nabyciem zapoznać się z OWU. 

Ochrona zdrowia w polisie PZU na dobry początek

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Jest to pięcioletnia umowa, którą możemy zawrzeć w wieku 18-60 lat, musi wygasnąć wraz z osiągnięciem 65. Świadczenie wypłacane jest na podstawie załączonej w OWU tabeli uszkodzeń obejmującej 188 przypadków podzielonych na:

 • uszkodzenia kręgosłupa i czaszki;
 • uszkodzenia kończyn;
 • miednicy;
 • mózgu, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych;
 • nerwów czaszkowych, obwodowych;
 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu;
 • szyi i klatki piersiowej;
 • brzucha;
 • narządów moczowo-płciowych;
 • skóry;
 • zębów;
 • zatrucia;

Ustalone dla poszczególnych zdarzeń wysokości świadczenia są bardzo zróżnicowane i mogą wynosić od 1 do 100% SU. Oprócz tego, że jak zawsze należy sprawdzić wyłączenia, istotny jest także sposób sformułowania nazw poszczególnych uszkodzeń w tabeli, niekiedy i tu kryją się pewne ograniczenia. Cennik standardowo zależy od wysokości SU, wieku, częstotliwości opłacania składki i indywidualnej oceny ryzyka. 

Dodatkowe ubezpieczenie następstw ciężkich chorób. Identycznie jak poprzednia umowa, ta jest pięcioletnia i może obowiązywać do wieku 65 lat. Przedmiotem ochrony jest wystąpienie następujących przypadków:

 • nowotwór złośliwy;
 • niezłośliwy guz mózgu;
 • udar;
 • zawał serca.

Świadczeniem w tym ubezpieczeniu jest organizacja i sfinansowanie następujących usług medycznych:

 • konsultacje lekarskie; 
 • badania diagnostyczne; 
 • rehabilitację; 
 • opiekę psychologa; 
 • wsparcie opiekuna.

Realizowane są one dla jednej ciężkiej choroby, przez maksymalnie trzy lata i w ramach limitów określonych w OWU.

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych to także pięcioletnia umowa mogąca obowiązywać do 65 roku życia. Świadczenie otrzymamy za wykonanie jednego z zabiegów zamieszczonych w dołączonym do OWU wykazie, obejmującym 593 pozycje. Podzielone zostały na pięć klas wysokości wypłaty – od 5 do 100% sumy ubezpieczenia, przy czym w ciągu dwóch miesięcy przysługuje nam ochrona na jedno (najwyżej wycenione) zdarzenie. Z kolei limit wszystkich wypłat w okresie trwania umowy wynosi 500% SU. 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości wskutek nieszczęśliwego wypadku. W pierwszym odruchu możemy tak uszczegółowiony przedmiot całej umowy uznać za pewną osobliwość na innych propozycji na rynku. Istotnie jednak jest to wszak typowy uraz stanowiący kłopot jeśli chodzi o utrzymanie codziennej aktywności. Toteż i takie ubezpieczenie można rozważyć – widełki wiekowe i czas trwania są takie same, jak w poprzednich rozszerzeniach.  Suma ubezpieczenia może tu wynosić do 50 tys. zł. Świadczenia wynosić będą jednak od 5%SU (np. za złamany nadgarstek) do 25% za złamaną kość udową.

W sumie załączona do OWU tabela przewiduje 26 przypadków. Co jednak istotne, w obrębie tej samej kości lub stawu, możemy dostać pieniądze za jedno złamanie. Maksymalna wartość wszystkich wypłat jest równa sumie ubezpieczenia. Należy też zweryfikować wyłączenia – należy do nich m.in. uprawianie niebezpiecznych sportów (wymieniono w OWU) więc dla części klientów takie ubezpieczenie może być bezużyteczne. Zastrzeżono ponadto, że wyłączone są złamania powstałe w wyniku choroby.

PZU na dobry początek a ochrona zdrowia dziecka

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie dziecka można nabyć, jeśli ma ukończone trzy miesiące i nie ma 18 lat. Umowa może trwać minimum 5 lat, musi wygasnąć wraz z osiągnięciem przez dziecko wieku 22 lat. Wyłączenia nie są liczne i, dość standardowo, dotyczą wojny, aktów terroru i masowych rozruchów, popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa i samobójstwa – tak jak zazwyczaj, w okresie dwóch lat.

Najważniejszą funkcją tej umowy jest otwierana wraz z jej zawarciem możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o kolejne obejmujące:

 • wystąpienie ciężkiej choroby;
 • leczenie szpitalne;
 • operacje chirurgiczne;
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • organizacja leczenia za granicą i pokrycie kosztów tego leczenia. 

Oprócz tego dostępne są włączone do oferty stosunkowo niedawno odrębne umowy z zakresu ochrony zdrowia dziecka. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób dziecka to pięcioletnia umowa, którą możemy zawrzeć, jeśli nasza pociecha nie ma więcej niż 17 lat. Zakres ubezpieczenia obejmuje 36 przypadków chorób bądź urazów. Jak zawsze należy zapoznać się z definicjami, które znajdziemy w OWU – dopiero wówczas warto formułować opinie dot. rzeczywistego zakresu tego ubezpieczenia. Świadczenie może wynosić 50 bądź 100% sumy ubezpieczenia, a limit w trakcie trwania umowy wynosi jej dwukrotność – wypłacenie takiej kwoty rozwiązuje ją. Jako że SU może wynosić od 15 do 100 tys zł, to i cennik będzie zróżnicowany i zależy w dużej mierze od nas. 

PZU Na dobry początek
Źródło: OWU PZU

Wyłączenia odpowiedzialności w tym produkcie dotyczą zdarzeń będących efektem:

 • nieszczęśliwego wypadku, do którego dojdzie przed zawarciem ochrony;
 • działań wojennych;
 • czynnego uczestnictwa dziecka w aktach terroru lub masowych rozruchach;
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa;
 • nietrzeźwości lub lub użycia narkotyków, innych substancji odurzających;
 • zatrucia alkoholem, narkotykami, innymi substancjami odurzającymi;
 • nieprawidłowego użycia środków leczniczych;
 • samookaleczenia, usiłowania samobójstwa;
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających;
 • działania promieniowania radioaktywnego lub jonizującego. 

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego dziecka także można nabyć, zanim skończy ono 18 lat. Stanowiąca jeden z głównych elementów kształtujących cennik suma ubezpieczenia również wynosić tu może do 100 tys. zł. Świadczenie otrzymamy, jeśli pobyt w szpitalu w wyniku wypadku potrwa minimum dwa dni, bądź w wyniku choroby cztery dni. W ciągu roku otrzymamy pieniądze za maksymalnie 180 dni hospitalizacji. Produkt ten występuje w trzech wariantach – szczegóły znajdziemy w OWU. 

Wyłączenia, poza już znanymi nam przypadkami, dotyczą także uprawiania niebezpiecznych sportów (wymienione w OWU), leczenia chorób psychicznych bądź zaburzeń zachowania, leczenia następstw zakażenia wirusem HIV, zabiegów stomatologicznych (nie dotyczy usuwania skutków wypadku lub choroby nowotworowej), leczenia wad wrodzonych. 

Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte w pobyty:

 • w hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 •  zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
 •  ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych;
 • na oddziałach dziennych ani w zakładach opieki zdrowotnej nieprzeznaczonych do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. 

 Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie leczenie za granicą dziecka może nam zapewnić na ten cel nawet 2 mln zł. W tym wypadku jest to umowa roczna. Przedmiotem ubezpieczenia jest jednak wystąpienie określonych problemów zdrowotnych:

 • zachorowania na nowotwór (złośliwy, złośliwy w stadium in situ, ciężką dysplazję nowotworową);
 • niosących ze sobą konieczność wykonania operacji kardiochirurgicznych (zastawki serca lub by-pass) bądź neurochirurgicznych (mózgu lub łagodnego guza rdzenia kręgowego);
 • niosących ze sobą konieczność przeprowadzenia przeszczepu (narządów lub szpiku kostnego).

Szczegółowe definicje i inne warunki uznania danego przypadku za zdarzenie objęte tą polisą, znajdziemy w OWU. Dostepnymi świadczeniami są:

 • drugie opinie medyczne;  
 • opieka medyczna za granicą; 
 • kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą.

Limity ich realizacji zaprezentowano w tabeli:

PZU Na dobry początek
Źródło: OWU PZU

W przypadku tego produktu wyłączenia odpowiedzialności i inne ograniczenia ochrony stanowią nader rozbudowaną listę, choć są to typowe zapisy.  Koniecznie należy więc uważnie przeczytać OWU i dopiero wówczas ocenić możliwy cennik. 

Ubezpieczenie posagowe w PZU – podsumowanie

Sama natura polisy posagowej – PZU na dobry początek bądź jakiejkolwiek innej – sprawia, że jej zakup w postaci pozbawionej dodatkowych umów ochronnych, tak czy inaczej, będzie dobrą decyzją. Zwłaszcza wówczas, jeśli nie posiadamy innej ochrony na życie, bądź jest ona iluzoryczna (np. grupówka w zakładzie pracy). Co do tego opinie powinny być zgodne.

Ubezpieczenie posagowe w PZU pozwala jednak na dość szerokie “obudowanie” głównej polisy umowami dodatkowymi. Zakres tej możliwej do uzyskania  ochrony nie jest mały co czyni te propozycje wartymi rozważania. Jak zawsze powinna temu jednak towarzyszyć uważna lektura warunków. Omawiając je z agentem porównajmy też możliwy do uzyskania cennik z innymi ofertami.

PZU na dobry początek. Jak dobry?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.